RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 29. týždeň 2019

Pridané dňa 23 Jul 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 29. TÝŽDEŇ

 
Hliadky mestskej polície počas dňa opakovane riešili viaceré oznámenia alebo zistenia o ležiacich podnapitých osobách. V skorých popoludňajších hodinách v areáli amfiteátra na Dolnozoborskej ulici preverovali oznam o ležiacej nehybnej žene. Mestskí policajti na mieste našli štyridsaťosemročnú ženu pod vplyvom alkoholu, ktorá nevykazovala známky zranenia. Policajti ju prebrali, posadili na lavičku a po krátkom rozhovore im uviedla, že keď aspoň trochu vytriezvie, pôjde preč. Vzhľadom na jej stav hliadka usúdila, že nie je potrebné k žene privolávať výjazd rýchlej zdravotnej pomoci. Približne o hodinu na Mikovíniho ulici spozorovala hliadka ležať na zemi mladého muža zjavne pod vplyvom alkoholu. Dvadsaťročný muž s príslušníkmi komunikoval, bol zorientovaný a zranenia nevykazoval, ani neuvádzal žiadne iné ťažkosti. Aj jeho policajti posadili a snažili sa ho rozhovorom prebrať. Ani v tomto prípade nebolo nevyhnutné privolávať RZP, mestskí policajti muža počas hliadkovania priebežne skontrolovali, až kým z miesta neodišiel. O ďalšiu hodinu na ulici 7. pešieho pluku mestskí policajti preverovali oznam o ležiacom staršom mužovi na chodníku. Na mieste zistili sedemdesiatdvaročného muža, ktorý bol, rovnako ako osoby pred ním, pod vplyvom alkoholu, nezranený a orientovaný. Tento muž sa však správal takým obťažujúcim spôsobom, že okoloidúci občania sa pohoršovali nad jeho konaním a preto ho zasahujúca hliadka prebrala, postavila a keďže prípadné ošetrenie lekárom odmietol, zmierlivo ho doriešila napomenutím. Tohto istého muža však musela riešiť približne o dve hodiny opäť, pretože vďaka oznamu občana ho hliadka našla takmer na tom istom mieste. Muž bol mierne pod vplyvom alkoholu, ale zrejme aj to stačilo na to, že od prvého odchodu mestských policajtov pravdepodobne pôsobením alkoholu, tepla a nedostatkom jedla stratil vedomie, padol na zem a nedokázal sám vstať. Muž sa sťažoval na bolesti a nevládnosť a keďže hrozilo, že mohol utrpieť aj vnútorné zranenia, mestskí policajti mu tentoraz rýchlu zdravotnú pomoc privolali. Tá si ho neskôr prevzala a odviezla do nemocnice.   
 
Hliadku mestskej polície počas štandardnej kontroly verejného poriadku v okolí obchodného domu Billa na ulici Hviezdoslavova trieda oslovili dvaja chlapci vo veku štrnásť rokov s prosbou o pomoc. Uviedli, že ich verbálne aj fyzicky napáda neznámy starší muž. Na mieste podozrivého muža mestským policajtom aj označili. Hliadka mužovi vo veku šesťdesiattri rokov zabránila pokračovať v protiprávnom konaní a za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu mu na mieste uložila blokovú pokutu.
 
Hliadka mestskej polície na Novomeského ulici v Nitre riešila oznam, v ktorom sa oznamovateľ sťažoval, že jeho pes bol napadnutý a zranený iným psom. Po pohovore s oznamovateľom a zistení potrebných skutočností o priebehu udalosti sa mestskí policajti presunuli za držiteľom psa, ktorý útočil. Ten sa k skutku hliadke priznal a uviedol, že jeho pes, aljašský malamut, je ešte mladý jedinec a so psom značne menšieho vzrastu sa chcel iba pohrať, ale vzhľadom k veľkému rozdielu hmotností ho zranil. Keďže v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, muž, ktorý viedol  malamuta, mu nezabránil útoku na iné zviera, bol doriešený na mieste v blokovom konaní. Mestskí policajti zabezpečili, aby poškodenému oznamovateľovi bola doručená veterinárna správa o realizovaných povinných očkovaniach útočiaceho psa.
 
Prijali sme oznam o čiernej skládke v mestskej časti Dolné Krškany. Hliadka mestskej polície označené miesto skontrolovala i za prítomnosti oznamovateľa, ktorý poukázal na odhodené množstvo plastových fliaš, rôznych kusov potrubí, betónových tvárnic, kobercov, odpadového železa, drevených dosiek a iného komunálneho odpadu. Skládka sa nachádzala na ľavej strane od brány družstevnej pivnice pri cyklotrase smerom k obci Cabaj Čápor. V odpade mestskí policajti po preskúmaní skládky našli písomné dokumenty patriace konkrétnej fyzickej osobe bývajúcej na Remeselníckej ulici v Nitre. Na tejto adrese však ženu, podozrivú zo založenia skládky, nenašli, pretože rodinný dom predala a jej bydlisko v súčasnosti bolo na Benkovej ulici na sídlisku Klokočina. Ani na tejto adrese ženu nenašli, jej dospelá dcéra uviedla, že je na dovolenke v zahraničí. Po vysvetlení dôvodu, prečo ju príslušníci hľadajú, vyhlásila, že síce neverí, že by sa jej matka takýmto spôsobom zbavila odpadu, ale keďže sa v skládke našli dokumenty s jej osobnými údajmi, zabezpečí očistenie miesta. Miesto skládky mestskí policajti o niekoľko dní skontrolovali a zistili, že odpad sa na ňom už nenachádzal.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam pracovníčky COOP Jednota na Petzwalovej ulici o tom, že predajni našla peňaženku s viacerými dokladmi a s finančnou hotovosťou niekoľko sto eur, pravdepodobne niekoho z jej zákazníkov. Vyslaní príslušníci mestskej polície nález od poctivej občianky prevzali a podľa adresy v dokladoch vyhľadali majiteľa, ktorému peňaženku i s rôznymi dokladmi, osobnými i od motorového vozidla, s preukazom odbornej spôsobilosti, s bankomatovou kartou a s finančnou hotovosťou 330,-€ mu odovzdali.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku počas konania 3. ročníka medzinárodného rómskeho festivalu „Amaro Fest 2019“, ktoré organizovalo Občianske združenie Rómska Umelecká Agentúra. Kultúrno-spoločenská akcia sa konala predovšetkým v okolí amfiteátra v Nitre, kde mestskí policajti organizovali a kontrolovali i statickú dopravu. V súvislosti s prípravou a konaním akcie nebolo zaznamenané žiadne porušenie právnych noriem.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície na Mikovíniho ulici preverila oznam o podozrivej osobe, ktorá odnáša rôzne predmety z miesta, ktoré je oplotené. Na mieste mestskí policajti prichytili pri čine staršieho občana z komunity, ktorá je známa svojou problematickou prispôsobivosťou. Muž z miesta bral časti železného potrubia, ktoré cez víkend zostalo na mieste po výmene a rekonštrukcii potrubného vedenia. Táto rekonštrukcia sa v súčasnosti realizuje na viacerých miestach na sídlisku Klokočina. Hliadka mestskej polície zistila kontakt na zodpovednú osobu vo firme, ktorá realizuje rekonštrukciu a tá uviedla, že nechce ďalej vo veci konať a postačí, ak páchateľ odcudzené potrubie vráti na pôvodné miesto. Ten na pokyn mestských policajtov železné potrubie na pozemok poprenášal a poukladal na pôvodné miesto. Za priestupok proti majetku ho hliadka doriešila uloženou blokovou pokutou, ktorú zaplatil na mieste.
 
Na poludnie oslovila hliadku mestskej polície tridsaťosemročná žena z Nitry, ktorá uviedla, že odišla zo svojho bytu na Schurmannovej ulici, pretože ju údajne fyzicky aj slovne napadol jej bývalý manžel, ktorý je u nej na návšteve. Žena uviedla, že ju udrel do tváre, zároveň vyhlásila, že odmieta podať trestné oznámenie a odmieta aj ponúknuté lekárske ošetrenie. Uviedla, že sa len chce vrátiť do bytu, v ktorom je podnájomníčkou a chce, aby jej exmanžel byt opustil. Mestskí policajti sa presunuli do bytu, vykonali s jej o rok mladším exmanželom z Tornale pohovor, počas ktorého sa k činu priznal a tvrdil, že ho celý incident mrzí. Príslušníci mestskej polície mu za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu uložili blokovú pokutu a po jej zaplatení ho vyzvali, aby priestor bytu svojej bývalej manželky opustil, čo muž bezodkladne urobil.  
 
Na Cintorínskej ulici vedľa urnového hája v popoludňajších hodinách hliadku mestskej polície oslovila staršia pani, ktorá uviedla, že v urnovom háji chytila zlodeja. Po príchode na miesto mestskí policajti zadržali osobu páchateľa drobnej krádeže, ktorý tu z rímsy odcudzil rôzne voľne uložené predmety pri urnách. Osoba nemohla preukázať svoju totožnosť, z tohto dôvodu bola predvedená na útvar mestskej polície, kde operačný príslušník zistil, že podozrivý tridsaťročný muž z obce Alekšince je osoba zbavená svojprávnosti rozhodnutím Okresného súdu Nitra od roku 2009. Odcudzené veci páchateľ mestským policajtom po výzve vydal dobrovoľne. Neskôr sa hliadka pokúsila s páchateľom identifikovať a určiť miesta, z ktorých predmety odcudzil, kde ich chceli mestskí policajti vrátiť. Vzhľadom na mentálnu zaostalosť páchateľa bolo málo pravdepodobné, že veci skutočne pochádzajú z miest, ktoré určil. Svojim konaním sa nesvojprávny muž dopustil priestupku proti majetku, ale z dôvodu narušenej rozpoznávacej alebo ovládacej zložky jeho vedomia duševnou poruchou nebolo možné jeho skutok prejednať a v zmysle priestupkového zákona bol odložený.  
 
 
Späť