RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 28. týždeň 2020

Pridané dňa 15 Jul 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 28. TÝŽDEŇ

 
6.7.2020 – Pondelok:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti na žiadosť zodpovednej zamestnankyne Mestského úradu v Nitre uzatvárali pre silný nárazový vietor mestský park, kde potenciálne hrozilo, že staršie stromy alebo ich časti sa môžu odlomiť a zraniť návštevníkov parku.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam o bezdomovcovi na bicykli na ulici za prevádzkou Žalár Pub na Bajkalskej ulici, ktorý údajne oblizuje veľkokapacitné smetné nádoby, pľuje na ne a vykrikuje, že má Covid-19. Vyslaná hliadka mestskej polície sa okamžite presunula na miesto, ale v čase kontroly uvedenú osobu nezistili. Vykonali obhliadku blízkeho i širšieho okolia, spravili pohovor s viacerými osobami v okolí, nikto však podobnú osobu nevidel. Mestskí policajti z preventívnych dôvodov predmetné smetné nádoby opáskovali a po konzultácii s operačným dôstojníkom HaZZ sa s hasičmi dohodli, že na miesto vyšlú pohotovostné vozidlo, ktorého posádka smetné nádoby vydezinfikuje. Skutočnosť hliadka mestskej polície na druhý deň nahlásila taktiež na nitrianske mestské služby, tá smetné nádoby opätovne vydezinfikovala.
 
7.7.2020 – Utorok:
V popoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický oznam o znečistení Svätoplukovho námestia olejovou škvrnou. Hliadka na mieste zistila, že znečistenie sa nachádza pri schodisku v blízkosti Divadla Andreja Bagara. Na kamerovom zázname operátor zistil, že znečistenie mohlo byť spôsobené vypustením tekutín z barelov, ktoré sa nachádzali pri pódiu na akcii osláv svätého Cyrila a Metoda. Mestská polícia po objasnení zistila, že znečistenie nebolo spôsobené olejom, ale znečistenou vodou z barelov, ktoré slúžili ako záťaž na prestrešenie pódia. Následne sme po vyrozumení pôvodcu znečistenia zabezpečili, aby uvedené miesto vyčistili.
 
 
8.7.2020 – Streda:
Na pokyn operačného príslušníka sa hliadka mestskej polície presunula na Jazernú ulicu pri Zoborské jazierko preveriť oznam na údajné vypúšťanie odpadovej vody do jazierka. Na mieste mestských policajtov čakal oznamovateľ, ktorý uviedol, že má podozrenie na nezákonné vypúšťanie vody do jazierka, pretože našiel dve zakopané vodovodné hadice v zemi. Po krátkom objasňovaní na mieste hliadka zistila osemdesiattriročného muža z Jazernej ulici, ktorý sa priznal, že jednu hadicu nainštaloval do jazierka on, aby mohol čerpať vodu z jazierka pre svoje ryby, ktoré chová na svojom pozemku. Zároveň vyhlásil, že hadicu nepoužíva na vypúšťanie odpadových vôd z domácnosti. Hliadke sa nevedel preukázať povinným písomným povolením, ktoré je potrebné pri osobitnom užívaní povrchových vôd. Mestským policajtom uviedol, že druhá hadica je podľa jeho informácií na mieste zakopaná približne dvadsaťpäť rokov a nevie, kto ju tam nainštaloval, ani komu patrí. Mestskí policajti zistené skutočnosti zdokumentovali a muža informovali, že doriešenie jeho konania porušením príslušného ustanovenia Zákona o vodách budú postupovať správnemu orgánu odboru o starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Nitre. Pôvodca druhej zakopanej hadici zatiaľ zistený nebol.
 
9.7.2020 – Štvrtok:
Na Ďumbierskej ulici v popoludňajších hodinách riešili mestskí policajti konflikt medzi maloletými osobami, deťmi vo veku jedenásť a štrnásť rokov. Na žiadosť matky jedenásťročného chlapca z Nitry vyriešili konflikt, ktorý pozostával z nadávok, urážok alebo vyhrážok buď slovnou formou alebo prostredníctvom telefónu či sociálnych sietí. Mestskí policajti prítomných poučili o možných dôsledkoch verbálnej šikany i kyberšikany. Konflikt maloletých doriešili na mieste zmierom, deti sa navzájom ospravedlnili a podali si ruky. Matka, oznamovateľka, hliadke poďakovala a prejavila spokojnosť s vyriešením situácie, zároveň ju mestskí policajti poučili, ako má postupovať v prípade, že problém bude pretrvávať alebo sa neskôr objaví v škole po prázdninách.
 
Hliadky mestskej polície boli vo večerných hodinách vyslané preveriť oznam o bitke dvoch skupiniek mladých ľudí pri Divadle Andreja Bagara. Príslušníci mestskej polície podozrivých zastavili pri fontáne na Svätoplukovom námestí a postupne začali zisťovať totožnosť prítomných a požadovali vysvetlenie k priestupku. Počas objasňovania boli dvaja z nich predvedení na útvar mestskej polície. U jedného z nich, sedemnásťročného chlapca z Nitry, mestskí policajti dychovou skúškou zistili, že užil alkoholické nápoje, prístroj ukázal hodnotu 1,71 promile alkoholu v krvi. Jeho správny delikt bude oznámený na príslušný správny orgán. Druhý, trinásťročný, chlapec, bol predvedený na zistenie totožnosti, riešený za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. K obom chlapcom mestskí policajti privolali ich zákonných zástupcov, aby si ich prevzali a previezli do miesta trvalého pobytu. Obaja rodičia boli informovaní o porušeniach a možných následkoch konania, ktorého sa dopustili ich synovia. Počas prepustenia predvedených osôb z útvaru mestskej polície nastal ďalší konflikt, ktorý tentokrát vyvolala a spôsobila matka trinásťročného syna, ktorá fyzicky napadla a úderom dlaňou atakovala sedemnásťročného mladistvého, ktorému spôsobila krvácajúce zranenie nosa. Po príchode zákonného zástupcu mladistvého a ich vyjadrenia, že nechcú podávať trestné oznámenie, mestskí policajti doriešili matku uložením blokovej pokuty za rovnaký priestupok, ktorého sa dopustil jej syn.
 
10.7.2020 – Piatok:
V nočných hodinách na Mostnej ulici hliadka mestskej polície spozorovala fyzický konflikt medzi dvoma osobami, z ktorých jeden opakovane udieral do tváre na zemi ležiaceho muža. Mestskí policajti okamžite zamedzili ďalšiemu protiprávnemu konaniu a osoby od seba oddelili. Keďže devätnásťročný poškodený muž z obce Malé Chyndice bol zranený v oblasti tváre a chcel podať trestné oznámenie na útočníka, mestskí policajti na miesto privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si objasnenie incidentu i dvadsaťjedenročného podozrivého muža z Nitry prevzali.
 
11.7.2020 – Sobota:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na požiadanie zodpovednej zamestnankyne mestského úradu rozložila mechanické zábrany na príjazdové cestičky do mestského parku z dôvodu silného nárazového vetra. Ten spôsobil potenciálne nebezpečenstvo padania zlomených konárov alebo vyvrátenie celých stromov. Hliadka mestskej polície tiež o veci informovala občanov, ktorí sa pohybovali v mestskom parku.
 
Hliadka mestskej polície na ulici Trieda Andreja Hlinku na sídlisku Chrenová preverovala oznam o spadnutom strome na vozovku. Oznam bol opodstatnený, spadnutá drevina ohrozovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanom úseku. Hliadka preto na miesto okamžite privolala výjazd hasičov a tí strom rozpílili a postupne z vozovky odstránili. Pri odstraňovaní dreviny z vozovky mestskí policajti poskytli hasičom súčinnosť pri regulácii dopravy. Počas dňahliadky mestskej polície zistili viacero podobne poškodených a spadnutých stromov, čo bolo zapríčinené silným nárazovým vetrom. Miesta boli z bezpečnostných dôvodov opáskované výstražnou páskou a nahlásené na postupné odstraňovanie.
 
 
 
12.7.2020 – Nedeľa:
V ranných hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal oznam o ležiacom mužovi na Dlhej ulici. Hliadka na mieste zistila muža pod vplyvom alkoholu, ktorý nemal vonkajšie zranenie, avšak nekomunikoval, takže hliadka nemohla vylúčiť možnosť vnútorného zranenia. Preto mu na miesto privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorej posádka si muža prevzala do svojej starostlivosti.  
 
Späť