RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 28. týždeň 2019

Pridané dňa 16 Jul 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 28. TÝŽDEŇ

 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na križovatke ulíc Štúrova a Kmeťova počas hliadkovania zistila dopravnú nehodu, po ktorej jedno z vozidiel zostalo stáť v protismere. Mestskí policajti zistili, že v jednom z havarovaných vozidiel sa nachádza tehotná žena a desaťročný chlapec, ktorý sa sťažoval na bolesti brucha. Zasahujúci príslušníci preto na miesto privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci a do ich príchodu poskytli zraneným prvú pomoc. Hliadka mestskej polície na miesto privolala tiež príslušníka policajného zboru z odboru dopravnej polície a do jeho príchodu v mieste nehody usmerňovala dopravu.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách poskytla požadovanú súčinnosť pracovníčkam sociálneho odboru Mestského úradu v Nitre pri kontrole nájomníkov v Dome opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa. Kontrola bola zrealizovaná bez zistených porušení právnych noriem.
 
V neskorých večerných hodinách sme prijali oznam občana z Javorovej ulice o rušení nočného pokoja mládežou. Vyslaní príslušníci mestskej polície na mieste rušenie nočného pokoja nezistili, keďže v čase kontroly mládež komunikovala ticho, no zistili, že na mieste sa nachádzajú dve mladistvé dievčatá vo veku pätnásť a sedemnásť rokov, ktoré sedeli na zemi pred prevádzkou a boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Dievčatá sa hliadke priznali ku konzumácii alkoholu. Obidve boli predvedené na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti bez použitia donucovacích prostriedkov, kde sa podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi s pozitívnym výsledkom, u jednej, z obce Veľký lapáš, vyše 1,2 promile. Obidve dievčatá si od mestských policajtov prevzali privolaní zákonní zástupcovia. Správny delikt, ktorého sa dopustili, bude oznámený príslušným orgánom.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície pri budove krajského súdu na Štúrovej ulici našla na zemi ležať muža v strednom veku, ktorý sa sťažoval na ostrú bolesť v hrudi a bolesť hlavy. Mužovi mestskí policajti okamžite privolali sanitku rýchlej zdravotnej služby, ktorá si ho v priebehu desiatich minút prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho do nitrianskej nemocnice.
 
Na žiadosť operačného strediska tiesňovej linky záchrannej služby 155 sa hliadka mestskej polície v nočných hodinách presunula na Štefánikovu triedu v Nitre, kde poskytla súčinnosť posádke sanitky RZP pri ošetrovaní tridsaťjedenročného zraneného muža z Nitry osoby.
 
Hliadka mestskej polície sa v ranných hodinách za spoluúčasti troch hliadok Policajného zboru SR a dvoch členov miestnej občianskej poriadkovej služby zúčastnila deložovania neplatičov z bytov na Orechovom dvore, ktoré realizovali pracovníci Službytu. Udalosť prebehla bez výrazných konfliktov s miestnou komunitou.
 
V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval začínajúci vzájomný fyzický atak dvoch osôb. Operačný príslušník okamžite na miesto vyslal dve motohliadky, ktoré zamedzili eskalácii protiprávneho konania mužov vo veku tridsaťtri a dvadsaťtri rokov a situáciu upokojili. Konflikt vznikol kvôli obvineniu z odcudzenia peňaženky jedného z aktérov, na vyriešenie tohto skutku si poškodený privolal príslušníkov policajného zboru.
 
Hliadka mestskej polície počas štandardnej hliadkovej činnosti na poludnie spozorovala na Mostnej ulici v úseku zákazu zastavenia parkovať dodávkové vozidlo. Z miestnej znalosti bolo príslušníkom známe, že vodič tohto vozidla pravidelne predstiera na tomto mieste opravu auta zdvihnutím prednej kapoty a umiestnením výstražného trojuholníka za vozidlo. Tuto fiktívnou opravou zastiera opakované porušovanie dopravných predpisov a zásobuje tak potraviny aj mimo stanovených hodín, na rozdiel od vodičov, ktorí riadne rešpektujú značenie a zásobujú prevádzky v stanovených termínoch. Na základe tejto znalosti si mestskí policajti na kamerovom zázname najprv preverili celý postup odstavenia vozidla i osobu samotného vodiča. Ten sa po oslovení snažil hliadku opäť zavádzať, že vodič nie je, uvádzal, že iba vykladá tovar. Keď ho mestskí policajti konfrontovali so zisteniami z kamerového systému a poznatkami z minulosti, vodič sa k zavádzajúcemu účelovému konaniu a špekulatívnemu porušovaniu dopravných predpisov priznal. Hliadka mestskej polície šesťdesiatročného muža z Nitry doriešila na mieste uložením blokovej pokuty, ktorú vodič na mieste zaplatil.
 
Na žiadosť príslušných útvarov policajného zboru sa vo večerných hodinách jeden príslušník mestskej polície zúčastnil na procesných vyšetrovacích úkonoch PZ SR ako nezúčastnená osoba pri prehliadke priestorov v ubytovni na Sládkovičovej ulici.
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka presunula na ulicu Na Vŕšku preveriť oznam občana o manipulácii s azbestom. Po príchode na mieste vykonali pohovor s päťdesiattriročným majiteľom budovy z Nitry, ktorý uviedol, že povolenie na odstránenie azbestu nemá, na mieste však azbest neodstraňujú, iba si sprístupňujú miesto na debnenie, kvôli čomu spodnú časť azbestu odsúvajú bokom. Majiteľa mestskí policajti informovali, že na akúkoľvek manipuláciu s azbestom potrebuje písomné povolenie, keďže v zmysle ustanovenia § 41 ods.1 zákona 355/ 2007 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách alebo iných činnostiach je možno vykonávať len na základe písomného oprávnenia vydaného úradom verejného zdravotníctva. Mestskí policajti ho vyzvali, aby okamžite ukončil činnosť, na ktorú nemá oprávnenie a poradili mu, aby písomne o toto povolenie požiadal a až po jeho získaní manipuloval s azbestom. Skutok postúpili na vecne a miestne príslušný správny orgán.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o túlavom psovi, ktorý sa pohybuje v okolí ulice Ľaliová v mestskej časti Zobor. Mestským policajtom sa túlavého psa podarilo v uliciach medzi rodinnými domami nájsť i odchytiť, privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch.
 
V nočných hodinách na Mostnej ulici hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku našla na zemi ležať muža bez pohybu. Vonkajšie zranenia nezistili, nedali sa však vylúčiť zranenia vnútorné, ktoré mohli byť spôsobené pádom na zem alebo iným pričinením. Muž bol navyše zjavne výrazne intoxikovaný alkoholom a podľa vonkajších klinických príznakov pravdepodobne aj inými návykovými látkami. Hliadka k ležiacemu mužovi privolala rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie.
 
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na Mostnej ulici muža, ktorý fyzicky napadol iného muža tým, že ho päsťou udrel do oblasti tváre. Operačný príslušník okamžite na miesto vyslal motohliadku, ktorá útočníkovi zabránila pokračovať v protiprávnom konaní a keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že toto konanie môže byť trestným činom, zadržala ho až do príchodu privolanej hliadky policajného zboru. Tá si prípad prevzala na doriešenie.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam zamestnankyne obchodného domu Kaufland na ulici Hviezdoslavova trieda o nájdení peňaženky s viacerými dokladmi, stravnými lístkami i s finančnou hotovosťou. Hliadka mestskej polície nález od poctivej občianky prevzala a neskôr odovzdala majiteľke v mieste trvalého bydliska.
 
 
Späť