RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 27. týždeň 2021

Pridané dňa 15 Jul 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 27. TÝŽDEŇ

 

05.07.2021 – PONDELOK:
Na Námestí Kráľovnej pokoja v ranných hodinách občan oznámil hliadkujúcim mestským policajtom informáciu, že na mestskom cintoríne je otvorená hrobka i truhla bývalého rómskeho vajdu. Hliadka podnet preverila a zistila otvorenú predmetnú hrobku a dve truhly, skonštatovali, že hrobka niesla jasné známky násilného otvorenia a manipulácie s vnútornými predmetmi. Mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že neznámy páchateľ alebo páchatelia sa dopustili trestného činu, preto na miesto privolali hliadku obvodného oddelenia policajného zboru. O zistených skutočnostiach príslušníci mestskej polície informovali súčasného rómskeho vajdu a taktiež pracovníka správy cintorínov, ktorý zabezpečil uzatvorenie truhiel zamestnancom pohrebnej služby.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku a statickej dopravy počas osláv Nitra milá Nitra. Kultúrno-spoločenská akcia bola zrealizovaná bez závažnejších porušení právnych noriem.
 
06.07.2021 – UTOROK:
V spolupráci s odťahovou službou príslušníci mestskej polície zabezpečili odstránenie troch dlhodobo stojacich vozidiel z verejného priestranstva, ktoré priestorovo znemožňovali ostatným vodičom  plnohodnotne využívať existujúce miesta na parkovanie.
 
07.07.2021 – STREDA: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
08.07.2021 – ŠTVRTOK :
Pol hodinu po polnoci príslušník operačného centra mestskej polície vyslal na pešiu zónu preveriť podozrenie získané z kamerového systému o tom, že zatiaľ nestotožnený páchateľ poškodil fasádu budovy Slovenskej sporiteľne písaním pravdepodobne fixkou. Vyslanej hliadke poskytol opis podozrivého mladého muža, na základe ktorého ho mestskí policajti zadržali na blízkej Mostnej ulici. Operačný príslušník hliadku v teréne informoval, že na zázname kamerového systému jasne vidieť, ako mladý muž píše hrubou fixkou na bočnú stenu uvedenej inštitúcie neznáme kresby a nápis a po tomto čine si sadol na lavičku pred budovou. So zadržaným podozrivým sa mestskí policajti presunuli na miesto, kde sa mladík k skutku priznal, uviedol, že nakreslil obrázok spreju a slovo BONG v veľkosti približne 50x50 cm. Následne bez vyzvania hliadke ukázal a odovzdal fixku, ktorou kreslil na stenu. Mestskí policajti ho pre istotu skonfrontovali s osobou zo záznamu kamerového systému a stotožnili ho. Páchateľom bol sedemnásťročný mladistvý z obce Horný Vinodol. Poškodenie mestskí policajti zdokumentovali, na mieste bola neskôr prítomná i hliadka policajného zboru, ktorá vyzvala podozrivého, aby sa pokúsil nápis odstrániť. To sa páchateľovi do značnej miery podarilo vykonať, keďže obkladové dosky budovy boli z lešteného materiálu, z ktorého sa dal nápis odstrániť ľahšie. Po očiste steny mestskí policajti muža predviedli na útvar mestskej polície, kde s ním spísali zápisnicu o podaní vysvetlenia k majetkovému deliktu, pri ktorom im mladík uviedol, že je v podmienečnom treste za krádeže vlámaním, ktoré je v platnosti do 04.03. 2022. Príslušníci mu po týchto procesných úkonoch vydali úradný záznam o odňatí veci, s ktorou sa skutku dopustil a po kvantifikovaní výšky spôsobenej škody majiteľom nehnuteľnosti bude jeho skutok postúpený na vecne príslušný správny orgán.
 
 
V skorých ranných hodinách príslušníci mestskej polície na žiadosť zodpovedných pracovníkov Útulku pre ľudí bez domova na Štúrovej ulici vykonali približne dvadsať kontrol na užívanie alkoholu, ktoré je v zariadení zakázané požívať. Porušenie interných predpisov zistili v jednom prípade, doriešenie ktorého ponechali na vedúcich zamestnancov útulku.
 
09.07.2021 – PIATOK :
V neskorých nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet o žene, ktorá na Popradskej ulici pri skateparku údajne seká mačetou do konárov stromov. Podľa opisu oznamovateľa sa na miesto zameral aj operátor kamerového systému mestskej polície. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto zadržala podozrivú ženu z Nitry vo veku dvadsaťpäť rokov, ktorá mala u seba oceľovú mačetu s drevenou rúčkou a javila známky požitia alkoholu. Keďže odmietala preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ju predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti. Počas predvádzania a odnímania mačety nebolo potrebné použiť z niektorých donucovacích prostriedkov. Žena sa k skutku následne priznala, relevantný dôvod na svoje konanie však uviesť nevedela. Doriešenie spáchania jej majetkového deliktu mestskí policajti postúpili na príslušný správny orgán, kde hrozí uloženie vyššieho finančného trestu, ako pri blokovej pokute na mieste. 
 
 
 
 
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť hliadke policajného zboru v pozícii tzv. nezúčastnených osôb pri obhliadke interiéru odstaveného motorového vozidla na Novozámockej ulici pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy našla na Južnej ulici osobné doklady pred vchodom obytného domu. Majiteľom bol päťdesiatsedemročný muž z Topoľčian, ktorého o náleze telefonicky informoval príslušník na operačnom pracovisku. Po spísaní úradného záznamu boli doklady odovzdané na príslušnom oddelení policajného zboru.
 
10.07.2021 – SOBOTA :
V neskorých nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prevzal viacnásobné oznamy od občanov na rušenie nočného pokoja, ktorý sa šírili na Kupeckej ulici na nitrianskej pešej zóne.  Vyslaní mestskí policajti zistili pred prevádzkou Irish Pub živý koncert hudobnej kapely, ktorú popri konzumácii rôznych nápojov sledovalo približne päťdesiat návštevníkov na terase patriacej prevádzke. Koncert neprestal ani po príchode hliadky, trval polhodinu po polnoci až do času, kedy mestskí policajti hudobníkov rázne vyzvali na ukončenie hudobnej produkcie. Prítomný zodpovedný vedúci bol za nedodržanie prevádzkových hodín postúpený na doriešenie na príslušný správny orgán, keďže odmietol na mieste zaplatiť v zmierlivej výške uloženú blokovú pokutu.
 
Operačný príslušník vyslal hliadku mestskej polície v dopoludňajších hodinách preveriť oznam o nájdenom mláďati dravého vtáka, ktorého oznamovateľ videl na zemi na sídlisku Klokočina pri obchode s potravinami na ulici Na Hôrke. Príslušníci po príchode na miesto našli na obrubníku medzi autami nezraneného malého sokola, ktorý mal na nohe obrúčku.  Príslušník na operačnom centre na miesto privolal ornitológa Chránenej krajinne oblasti Ponitrie Štátnej ochrany prírody SR. Počas čakania na odborníka sa mladý sokol nepokúsil vzlietnuť, ani odísť, rovnako nebola zaznamená žiadna aktivita dospelých vtákov v okolí. Mestskí policajti zatiaľ zabezpečili, aby mladý dravec nebol ohrozený prípadnými predátormi. Ornitológ po príchode uviedol, že mladý vták je mláďa sokola myšiara, známeho tiež pod názvom pustovka. Vtáka následne odchytil a uviedol, že sokol bude umiestnený do veľmi dobrej rodiny, ktorá sa už dlhšiu dobu zameriava práve na sokoly a s ktorou majú pozitívne skúsenosti.
 
 
 
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku našli na zastávke MHD na Štúrovej ulici tašku s rôznymi predmetmi a s peňaženkou bez finančnej hotovosti, ale s viacerými dokladmi, či preukazmi a kartami. Príslušník operačného centra mestskej polície zistil telefonický kontakt dvadsaťsedemročného majiteľa tašky z Banskej Bystrice a informoval o náleze. Ten si svoj majetok približne za hodinu prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
O pár minút neskôr našli príslušníci mestskej polície počas hliadkovania na sídlisku Chrenová na Lúčnej ulici čiernu peňaženku, ktorá patrila sedemnásťročnému mladému mužovi z Nitry. Nachádzali sa v nej osobné doklady, preukazy, drobná finančná hotovosť. Tento nález bol približne do hodiny po spísaní úradného záznamu odovzdaný na príslušnom oddelení policajného zboru.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície krátko pred polnocou spozoroval na monitoroch tri osoby, ktoré sa začali kúpať vo fontáne na Svätoplukovom námestí. Príslušník operačného centra vyslal situáciu preveriť motohliadku, tá zistila na mieste troch mladých mužov, dvoch z Nitry, jedného zo Šurian, zjavne pod vplyvom návykových látok, pravdepodobne alkoholu, ktorí sa kúpali vo fontáne v rôznom štádiu vyzlečenia. Takýmto spôsobom realizovanú očistu príslušníci mestskej polície ukončili výzvami, ktoré všetci traja rešpektovali. Ich konanie po krátkom objasňovaní mestskí policajti doriešili v zmysle priestupkového zákona. Muži neskôr miesto dobrovoľne opustili, mestskí policajti na mieste nezistili žiadnu spôsobenú škodu.
 
11.07.2021- NEDEĽA:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy príslušníci mestskej polície  na križovatke ulíc Štúrova a Rybárska zistili vyskočený kanalizačný poklop na vozovke. Keďže dôvodne hrozilo potenciálne nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia motorového vozidla, prípadne dopravnej nehody, mestskí policajti osadili vyskočený poklop z ľahšieho tvrdeného materiálu na pôvodné miesto. Keďže poklop bol poškodený a na bezpečné a pevné ukotvenie na vozovku chýbala polovica skrutiek, bezodkladne nahlásili poruchu na odstránenie.
 
 
 
 
 
Späť