RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 27. týždeň 2019

Pridané dňa 09 Jul 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 27. TÝŽDEŇ
 
V poobedných hodinách sme prijali oznam občianky z Dunajskej ulice o odlomenom konári zo stromu, ktorý pri páde poškodil tri stojace osobné motorové vozidlá. Vyslaná hliadka mestskej polície vykonala obhliadku miesta a keďže oznam bol opodstatnený, na miesto mestskí policajti privolali záchranné zložky, príslušníkov policajného zboru k zadokumentovaniu škodovej udalosti, hasičov a pracovníkov mestských služieb k odstráneniu ulomenej dreviny.
 
Hliadka mestskej polície pri kontrole verejného poriadku a statickej dopravy v objekte Obchodného centra Mlyny vo večerných hodinách našla na parkovisku pánsku peňaženku s dokladmi. Mestskí policajti v najbližšej prevádzke ponechali odkaz a výzvu, na základe ktorej sa majiteľ dostavil na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici a peňaženku si prevzal.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach v mestskej časti Krškany zistili vyvierajúcu vodu na ulici Na Priehon. Zistenú poruchu príslušník na operačnom pracovisku nahlásil pohotovostnej službe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občanov o otvorených oknách na motorových vozidlách na Piaristickej ulici a na ulici Na Hôrke. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť a telefonický kontakt na držiteľov vozidiel a vyzval ich, aby sa dostavili k svojim vozidlám a zabezpečili ich proti odcudzeniu. Obidvaja držitelia výzvu uposlúchli, prišli k svojim vozidlám, skontrolovali si ich a po vyhlásení, že nie sú poškodené, ani im z nich nič nechýba, si svoje vozidlá prevzali a uzamkli.
 
V popoludňajších hodinách operátor dispečingu RZP požiadal hliadku mestskej polície o asistenciu pri výjazde k údajne zranenej osobe, ktorá leží v kríkoch na Kmeťovej ulici nad kruhovým objazdom. Hliadka mestskej polície prišla na označené miesto ako prvá, čakajúci oznamovateľ mestským policajtom ukázal presné miesto, kde žena v hustých kríkoch ležala. Výzorom staršia pani mala na hlave sečnú ranu v dĺžke približne 15 cm, zranený nadočnicový oblúk, plytko dýchala, bola pri vedomí, avšak nekomunikovala. Mestskí policajti opätovne volali RZP z dôvodu, aby upresnili miesto zásahu, operátor potvrdil, že sanitné vozidlo je na ceste a idú na určené miesto. Po príchode a vyšetrení sa lekárka vyjadrila, že rana na hlave bola spôsobená úderom ostrým predmetom inou osobou a je vysoko nepravdepodobné, aby si takéto zranenie spôsobila obyčajným pádom. Tiež uviedla, že podľa celkového fyzického stavu ženy a stavu rany tam zranená leží už pravdepodobne dva dni. Mestskí policajti posádke RZP poskytli asistenciu pri fixácii a nakladaní zranenej ženy. Keďže hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje známky spáchania trestného činu, na miesto privolali príslušníkov policajného zboru. Orgánom činným v trestnom konaní poskytli asistenciu pri zaistení miesta činu, tiež pri ďalších úkonoch postupne prichádzajúcich príslušníkov odboru kriminálnej polície, technikov a vyšetrovateľov. Vedľa miesta nálezu sa nachádzalo sezónne ležovisko bezdomovca, ktorý bol zároveň oznamovateľom udalosti. Na jeho topánkach a ďalších predmetoch sa našli stopy krvi. Nájdené predmety a stopy zaisťovali príslušníci policajného zboru, neskôr bol dôvodne podozrivý bezdomovec obmedzený na osobnej slobode a predvedený na príslušné oddelenie policajného zboru. Zasahujúci príslušníci mestskej polície mali vedomosť z miestnej znalosti, že zranená päťdesiattriročná pani patrí do skupiny osôb bez domova a rôznych asociálov, s ktorými sa stýkala a trávila voľný čas napriek tomu, že ona sama zrejme stále obýva dom na Lukovom Dvore. V minulosti ju aj zadržaného bezdomovca hliadky mestskej polície mnohokrát riešili pri spoločne páchaných priestupkoch. Poverený príslušník policajného zboru neskôr telefonicky požiadal o predbežné zálohovanie záberov na miesto činu kamerovým systémom mestskej polície.
 
Prijali sme oznam občana o spadnutom strome na Potravinárskej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na mieste zistila, že jeden veľký konár je odlomený a spadnutý na parkovisku a hrozilo, že druhá časť kmeňa stromu môže kedykoľvek spadnúť na elektrické vedenie alebo na chodník. Túto potenciálne nebezpečnú situáciu mestskí policajti nahlásili hasičom a požiadali ich o spoluprácu a odstránenie konárov. Po ich príchode hliadka mestskej polície  poskytla hasičom súčinnosť pri odstraňovaní a spílení konárov.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície zistila poškodenie betónového stĺpika pri vjazde na Svätoplukovo námestie osobným motorovým vozidlom. Vec ako dopravnú nehodu na mieste doriešila hliadka policajného zboru odboru dopravnej polície. V nesledujúci deň ráno operačný príslušník mestskej polície udalosť nahlásil zodpovednému pracovníkovi mestských služieb kvôli odstráneniu a výmeny poškodeného stĺpika, ktorý zabraňuje neoprávnenému vjazdu motorovým vozidlám na pešiu zónu.  
 
Prijali sme oznam o nájdení kabelky s rôznymi osobnými dokladmi, mobilným telefónom a finančnou hotovosťou v nitrianskom mestskom parku. Vyslaná hliadka mestskej polície vo večerných hodinách nájdenú kabelku i s obsahom od oznamovateľa prevzala a nález odovzdala majiteľke, ktorú sa nachádzala v blízkosti na mieste a kabelku hľadala.
 
Hliadky mestskej polície prednostne počas víkendu kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku počas konania rôznych kultúrno-spoločenských akcí podujatia „Nitra, milá Nitra“. Počas konania akcií nebolo zistené závažnejšie porušenie platných právnych noriem.
 
Na žiadosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru odboru kriminálnej polície hliadka mestskej polície vykonala v poobedných hodinách súčinnosť ako nezúčastnená osoba pri rekonštrukcii vyššie spomenutej udalosti na ulici Na Hôrke.
 
V ranných hodinách nás dispečing RZP požiadal o preverenie ležiacej osoby na ulici Štefánikova trieda pri Staničnej ulici. Na mieste mestskí policajti našli ležať muža bez viditeľného vonkajšieho zranenia, ktorý bol zjavne silne intoxikovaný alkoholom, nebol schopný chôdze a s problémami komunikoval. Hliadke sa podarilo zistiť jeho totožnosť, avšak nepodarilo sa skontaktovať jeho blízkymi rodinnými príslušníkmi ani na adrese trvalého bydliska. Rodinných príslušníkov chceli mestskí policajti vyzvať, aby sa o svojho príbuzného postarali a nebola tak zbytočne zaťažovaná zdravotná služba. V tomto prípade však na miesto RZP privolali a posádka si muža po príchode prevzala do svojej starostlivosti.
  
Od občianky sme v neskorých večerných hodinách prevzali oznam o rušení nočného pokoja v robotníckej ubytovni na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany. Jedna z ubytovaných sa sťažovala na recepcii na svojich spolubývajúcich, ktorí boli hluční, púšťali si hlasno reprodukovanú hudbu, kvôli čomu nemohla spať. Hliadka vykonala pohovor s oznamovateľkou aj so správkyňou ubytovne, ktorá sa na miesto dostavila tiež. Spolubývajúcej na izbe mestskí policajti uložili na mieste blokovú pokutu, ďalšie tri osoby zo susednej vedľajšej izby doriešení napomenutím. Všetkých vyzvali, aby obyvateľom dopriali kľud na spánok, pretože takmer všetci ráno nastupujú do zamestnania. Správkyňa sa o osobách, ktoré rušili nočný kľud, vyjadrila, že od nasledujúceho dňa im ukončí ubytovanie. Jednalo sa o osoby zo Slovenska vo veku od dvadsaťdva do dvadsaťsedem rokov.

 

 
Späť