RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 26. týždeň 2021

Pridané dňa 15 Jul 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 26. TÝŽDEŇ

 
28.06.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície na Kupeckej ulici zdokumentovala poškodenie pilomatu, vysúvajúceho stĺpika, ktorý fyzicky zabraňuje neoprávnenému vjazdu motorovým vozidlám na pešiu zónu. Poškodenie zariadenia nahlásil tridsaťsedemročný vodič z Hlohovca, ktorý poškodenie spôsobil svojim vozidlom. Podľa jeho slov sa pilomat údajne zdvihol pod jeho motorovým vozidlom vo chvíli, keď vchádzal na pešiu zónu z Farskej ulice. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru, ktorá si udalosť prevzala a zároveň aj zodpovedného pracovníka mestských služieb za účelom odstránenia poruchy.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal od štyridsaťdvaročnej nitrianskej nálezkyne nájdenú peňaženku hnedej farby, ktorú našla ležať na chodníku pred obchodným domom Prior na ulici Štefánikova trieda v Nitre. Peňaženka obsahovala rôzne doklady, platobnú kartu a drobnú finančnú hotovosť. K uvedenému nálezu príslušníci mestskej polície spísali úradný záznam. Neskôr prostredníctvom mobilnej aplikácie messenger sa im podarilo spojiť sa so 16 ročným nitrianskym majiteľom peňaženky, ktorý si svoj majetok približne o hodinu neskôr prevzal na útvare mestskej polície.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku v areáli ZŠ Beethovenova našla na zemi peňaženku s dokladmi a drobnou finančnou hotovosťou. Pri detailnejšej kontrole peňaženky našli papierovú skladačku s neznámou zelenohnedou sušinou. Na útvare preto spísali o náleze úradný záznam a keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že majiteľ peňaženky, šestnásťročný mladistvý Nitran, môže byť podozrivý zo spáchania trestného činu, nález odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru. Tam sa preberajúci príslušník vyjadril, že aj on vidí dôvodné podozrenie, že sušina v peňaženke môže byť návykovou látkou, ktorú zatiaľ nestotožnený páchateľ držal nelegálne. Ním privolaný poverený vyšetrovateľ s príslušníkmi mestskej polície spísal svedeckú zápisnicu o nájdení veci. Látku zašlú na odbornú expertízu, od výsledku ktorej bude závisieť právna kvalifikácia skutku a ďalšie procesné úkony.
 
29.06.2021 – UTOROK:
Mestskí policajti v nočných hodinách preverovali objekt Materskej školy na Štiavnickej ulici, pretože Pult centralizovanej ochrany mestskej polície signalizoval jeho narušenie. Príslušníci mestskej polície po príchode vykonali vonkajšiu obhliadku objektu, pri ktorej zistili odomknuté dvere na budove a mali podozrenie na pohyb neznámej osoby v škôlke. Na miesto príslušník operačného centra mestskej polície vyslal aj druhú motohliadku i hliadku pohotovostnej motorizovanej jednotky policajného zboru. Prítomné poriadkové zložky viackrát spoločne vykonali obhliadku vonkajších i vnútorných priestorov, žiadnu nepovolanú osobu však nezistili. Bolo dôvodné sa domnievať, že narušiteľ odišiel ešte pred príchodom prvej hliadky mestskej polície. Po dôslednej obhliadke objektu sa na miesto dostavila aj privolaná kontaktná osoba, riaditeľka materskej školy, ktorá budovu škôlky zakódovala a riadne uzamkla.
 
V nočných hodinách všímavý občan telefonicky nahlásil, že na Krškanskej ulici pri moste tri osoby poškodili turistickú značku – označenie mosta. Po príchode na miesto mestskí policajti podľa uvedeného popisu zistili tri podozrivé osoby. Príslušníci s oznamovateľom spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku a dvoch podozrivých, bratov z Nitry vo veku dvadsaťjeden a pätnásť rokov, predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po objasnení vandalského skutku zasahujúci príslušníci uložili všetkým trom blokovú pokutu za konanie, ktoré naplnilo skutkovú podstatu priestupku proti verejnému poriadku. Keďže všetci traja mladí muži stále odmietali svoje zavinenie na poškodení značky, skutok bol postúpený na príslušný správny orgán, kde im v prípade preukázania viny hrozí vyššia pokuta i poplatok za prejednanie priestupku.
 
30.06.2021 – STREDA:
Príslušníci mestskej polície v ranných hodinách počas hliadkovania spozorovali pri mestskom cintoríne muža zjavne pod vplyvom návykovej látky, ktorý hlasno vykrikoval, obťažoval okoloidúcich občanov a okolo seba rozhadzoval prázdne plechovky od piva. Muž odmietol uposlúchnuť výzvu príslušníkov na preukázanie totožnosti, neustále sa správal arogantne, miestami agresívne, kričal na príslušníkov, že „...on mestskému policajtovi nemusí nič dávať, lebo je na to malý pán.“ Keďže muž opakovane odmietal preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ho predviedli na útvar za účelom jej zistenia. Pri predvádzaní nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky. Na útvare štyridsaťjedenročný muž z mestskej časti Mlynárce upustil od arogantného správania, mestskí policajti ho upokojili, začal s nimi komunikovať, predložil aj doklad totožnosti a priznal za k spáchaniu priestupku znečistenia verejného priestranstva a tiež zaplatil aj uloženú blokovú pokutu. Neskôr za prítomnosti hliadky mestskej polície očistil miesto, kde odhadzoval prázdne plechovky.
 
Za posledných 7 dní v mesiaci jún bolo na útvar mestskej polície odovzdaných alebo hliadkami MsP nájdených celkom 17 rôznych nálezov. Z toho bolo 5 mobilných telefónov, tri zväzky kľúčov, päť peňaženiek, niekoľko samostatných dokladov, parkovacia karta, ISIC preukaz, jedno povolenie na pobyt, preukaz poistenca, finančná hotovosť.
 
01.07.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverovala podnet na osobné motorové vozidlo parkujúce pri výjazde z areálu na Farskej ulici. Vyslaní príslušníci na mieste zistili vozidlo parkujúce pred vyhradeným parkoviskom pre osoby ŤZP, ktoré mierne sťažovalo prístup do predmetného areálu. V odstavenom vozidle sa nachádzal parkovací preukaz ŤZP. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt, ale keďže sa s ním nepodarilo skontaktovať, vyhľadal kontakt na jeho syna. Ten hliadke uviedol, že jeho otec pri parkovaní vozidla dostal infarkt, parkovací manéver nemohol dokončiť a v súčasnosti je v nemocnici. Syn vozidlo na výzvu mestských policajtov preparkoval a prihliadnuc na zistené okolnosti príslušníci skutok neriešili ako priestupok. Neskôr mestskí policajti vykonali pohovor aj s oznamovateľkou, ktorá tiež uznala opodstatnenosť vysvetlených okolností, dôležité bolo pre ňu spriechodniť prístup do areálu firmy, na záver hliadke poďakovala.
 
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet občana na ženu s dvomi maloletými deťmi, ktorá údajne žobre na ulici Štefánikova trieda pred ČSOB. Vyslaní príslušníci podnet preverili i na kamerovom systéme, kde operátor podnet potvrdil. Na mieste zistili dvadsaťsedemročnú ženu z Rumunska s dvomi maloletými dievčatami vo veku približne sedem alebo osem rokov. Rumunku i jej deti mestskí policajti poznali z miestnej znalosti, keďže podobné podnety s ňou riešia približne 18 mesiacov na území mesta Nitry. Žena hliadke uviedla, že nežobre, so svojimi deťmi hrajú na harmonike, ponechávajú na dobrovoľnosti občanov dať im za umelecký výkon hotovosť. Zasahujúci mestskí policajti žene opakovane vysvetľovali, že na činnosť, pri ktorej zaberá verejný priestor a vykonáva na nej určitú činnosť za účelom podnikania, musí mať povolenie z mestského úradu, pretože zaberanie verejného priestranstva je pre tento účel spoplatnené. Po poučení a vykonaní pohovoru žene mestskí policajti blokovú pokutu neuložili, priestupok doriešili napomenutím.
 
02.07.2021 – PIATOK :
V popoludňajších hodinách hliadku mestskej polície počas kontroly verejného poriadku oslovila poctivá Nitrianka, ktorá im odovzdala nájdenú bankovku v nominálnej hodnote 50,-€. Tú našla ležať na ulici Fraňa Mojtu. Hotovosť príslušníci prevzali, uložili na operačnom pracovisku mestskej polície a informáciu zverejnili na webovej stránke www.mspnitra.sk .
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách riešila telefonický podnet na nevhodné a obťažujúce správanie mládeže pri Divadle Andreja Bagara zo strany Mostnej ulice. Vyslaní príslušníci podnet preverili, na mieste zistili skupinku mládeže, vykonali s ňou výchovný pohovor, pri ktorom si všimli, že jeden z členov skupinky je značne pod vplyvom pravdepodobne alkoholu. Mladistvého príslušníci predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti a zároveň ho tam podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s výsledkom 2,5 promile. Sedemnásťročný mladistvý sa pitiu alkoholu priznal, údajne nevedel upresniť množstvo vypitého alkoholu. Keďže jeho život ani zdravie neboli vážne ohrozené, nebolo potrebné zabezpečiť prítomnosť lekára, na útvar však bola privolaná jeho zákonná zástupkyňa, matka, ktorá si svojho syna prišla prevziať z obce Černík. Obaja boli informovaní, že porušenie zákazu konzumácie alkoholu osobám mladších ako 18 rokov, ktorého sa mladistvý dopustil, bude postúpené na ďalšie prejednanie.  
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície občan z Nitry priniesol nájdené doklady, ktoré našiel na Bratislavskej ulici. O náleze príslušník operačného pracoviska informoval ich majiteľa, ktorý uviedol, že nasledujúci deň sa dostaví na ich prevzatie.
 
03.07.2021 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície kontrolovala verejný poriadok počas osláv Cyrilo-metodských slávnosti na pešej zóne. Pred prevádzkou ÚSPECH na ulici Štefánikova trieda spozorovali muža, ktorý budil verejné pohoršenie vykrikovaním vulgarizmov po okoloidúcich občanoch. Keďže muž odmietal hodnoverne preukázať svoju totožnosť ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti zo strany zasahujúcich mestských policajtov, príslušníci ho  za účelom zistenia totožnosti predviedli na útvar bez použitia donucovacích prostriedkov. Tam s ním mestskí policajti vykonali pohovor a skutok doriešili v zmysle priestupkového zákona. Po tomto ho z útvaru mestskej polície prepustili.
 
04.07.2021- NEDEĽA:
 
Späť