RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 26. týždeň 2020

Pridané dňa 01 Jul 2020

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 26. TÝŽDEŇ

 
22.6.2020 – Pondelok:
V ranných hodinách pri kontrole dodržiavania verejného poriadku našla hliadka mestskej polície na Svätoplukovom námestí osobné doklady - občiansky preukaz, preukaz ISIC a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefónny kontakt na držiteľku osobných dokladov z obce Čab a vyzval ju, aby sa pre svoj majetok dostavila na útvar mestskej polície. Tá tak neskôr urobila a doklady si v poriadku prevzala a príslušníkom poďakovala.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o ležiacej osobe pri ceste na Novozámockej ulici. Príslušníci miesto skontrolovali a v trávnatom poraste pri cestnej komunikácii našli šesťdesiatjedenročného muža z Ivanky pri Nitre, ktorý ležal na zemi a nedokázal sa postaviť. Po kontrole jeho vitálnych funkcií príslušníci zistili, že bol orientovaný, dokázal komunikovať, nemal žiadne povrchové zranenia, bol dočasne imobilný a jeho stav bol skomplikovaný vplyvom užitého alkoholu. Podľa jeho slov spadol do priekopy vedľa cesty a nedokázal sa sám postaviť. Keďže príslušníci v rozhovore s mužom zistili, že bol pred nedávnom na vlastnú zodpovednosť prepustený z nitrianskej nemocnice po dvoch cievnych mozgových príhodách, privolali mu na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka sanitného vozidla si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v popoludňajších hodinách prevzal oznam o voľne pobehujúcom baranovi na Murgašovej ulici. Vyslaná hliadka sa skontaktovala s oznamovateľkou a tá im ukázala, kde sa baran nachádza. Mestskí policajti barana postupne zatlačili k múru budovy, europaletami a služobným vozidlom mu zahradili možný útek a privolali mestského zmluvného veterinára, ktorý barana za pomoci hliadky odchytil a prevzal. Zviera počas jeho voľného behania v uliciach mesta nikoho nezranilo.
 
 
23.6.2020 – Utorok:
Nebola zaznamenaná pozoruhodná udalosť
 
24.6.2020 – Streda:
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o tom, že na ulici Štefánikova trieda za hotelom Zobor má niekoľko osôb konzumovať alkoholické nápoje. Pri kontrole príslušníci zistili, že na mieste sa nachádza skupina desiatich osôb, avšak v čase ich príchodu alkoholické nápoje už nekonzumovali. Jeden z prítomných, zjavne mladistvý chlapec, podľa vonkajších medicínskych príznakov počas rozhovoru vykazoval známky požitia alkoholu. Na otázku, či konzumoval alkoholické nápoje, mladistvý mestským policajtom uviedol, že požil približne pol litra borovičky. Nevedel uviesť, kto mu alkoholický nápoj poskytol. Keďže mladistvý odmietol preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ho predviedli na útvar mestskej polície za účelom jej zistenia. Počas predvádzania neboli použité donucovacie prostriedky, ani neprišlo k zraneniu predvádzanej osoby. Mladistvého z Nových Zámkov podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu a zistili, že prístroj ukázal vysokú hodnotu 2,6 promile alkoholu v krvi. Keďže mladistvý v zmysle §2 zákona č. 219/1996 Z.z. porušil zákaz užívania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, jeho konanie bude oznámené príslušnému správnemu orgánu. Pre zachovanie bezpečnosti mladistvej osoby mestskí policajti telefonicky informovali a privolali jeho otca do Nitry, ktorý si ho neskôr na útvare v poriadku prevzal.
 
25.6.2020 – Štvrtok:
V ranných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prevzal oznam od pracovníka SBS Polygón o tom, že z balkóna niektorého z bytov vypadlo na cestnú komunikáciu mačiatko a má zranené končatiny. Vyslaní mestskí policajti objasňovaním na mieste zistili držiteľa mladej mačky, ktorú mu odovzdali a odporučili bezodkladne navštíviť veterinára.
 
Občan obce Jelenec na útvare mestskej polície odovzdal nájdenú peňaženku s  osobnými dokladmi, kreditnými kartami, dokladmi od motorového vozidla a menšou finančnou hotovosťou, ktorú našiel na Mostnej ulici. O náleze bol informovaný majiteľ z Nitry, ktorý si peňaženku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Na telefonickú žiadosť dispečingu hasičského a záchranného zboru mestskí policajti preverili oznam o zadymenej Hviezdoslavovej ulici pri Párovskom cintoríne. Hliadka zistila, že sa jedná o požiar opustenej budovy v blízkosti obytných domov, kde okolie bolo zarastené horľavým porastom a zahádzané rôznym horľavým odpadom. Na miesto, kde už minulý týždeň dvakrát mestskí policajti spolu s hasičmi zasahovali, hliadka privolala hasičov, ktorí si požiar prevzali a uhasili. Hliadka mestskej polície poskytla na mieste hasičom súčinnosť.
 
26.6.2020 – Piatok:
Na sídlisku Klokočina na Murániho ulici hliadka mestskej polície zistila založenú nelegálnu skládku odpadu pri smetných nádobách. Počas objasňovania získali informáciu od svedka, ktorý videl motorové vozidlo i evidenčné číslo vozidla, ktorého vodič pri stojisku smetných nádob vyložil na verejnom priestranstve starú kuchynskú linku, staré dvere a iný odpad. Mestskí policajti vyhotovili fotodokumentáciu priestupku a policajný zbor požiadali o spoluprácu pri zistení totožnosti držiteľa videného podozrivého vozidla. Na objasnení prípadu a odstránení skládky mestská polícia ďalej pracuje. 
 
Príslušník na operačnom pracovisku v popoludňajších hodinách prijal oznam, že v areáli Základnej školy Beethovenova sa na strome nachádza roj včiel. Mestskí policajti na miesto privolali odborníka včelára, ktorý neskôr včelí roj zo stromu odchytil.
 
27.6.2020 – Sobota:
Mestská polícia sa aktívne zúčastnila v poradí VII. ročníka preventívneho podujatia na Detskom dopravnom ihrisku v Nitre s názvom „Bezpečne na prázdniny“. Podujatie bolo zamerané na bezpečné užívanie cestnej premávky predovšetkým detskými účastníkmi a bolo prioritne orientované na prevenciu vzniku dopravných nehôd s účasťou detí. Akcie sa okrem mestskej polície zúčastnili príslušníci Policajného zboru SR, vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru SR, záchranári z Červeného kríža a dobrovoľní hasiči.
 
 
Príslušník na operačnom pracovisku v popoludňajších hodinách prevzal oznam o údajne nebezpečnom strieľaní z kuše na verejnom priestranstve medzi ulicami Zvolenská a Dunajská na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka mestskej polície sa premiestnila na označené miesto, kde zistili dve osoby z Nitry, ktoré nestrieľali z kuše, ale zo športového luku na profesionálne terče. Mestskí policajti ešte pred oslovením určitý čas skryto pozorovali konanie dvojice, lukostreľbu mali po celý čas pod kontrolou. Vždy, keď išli vo väčšej či menšej vzdialenosti okolo nich občania, strieľať prestali, aby tak predišli potenciálnej možnosti prípadného zranenia a pokračovali až vtedy, keď osoby prešli. Konanie nenapĺňalo skutkovú podstatu priestupku alebo iného protiprávneho konania, podnet od občanov sa do konca pracovnej zmeny viac neopakoval.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície v nočných hodinách spozoroval na monitoroch Popradskej ulici na skateparku skupinu približne pätnástich osôb, ktoré sa tam rozmiestnili na lavičkách, popíjali nápoje, fajčili, a zrejme počúvali hudbu z vozidla, ktoré tam prišlo po chodníku a parkovalo pri s otvorenými dverami. V snahe preventívne predísť sťažnostiam na rušenie nočného pokoja a hroziacemu znečisteniu verejného priestranstva, na miesto boli vyslané dve motohliadky. Po príchode mestskí policajti v zmysle priestupkového zákona doriešili dvadsaťdvaročnú vodičku z Tajova za jazdu po chodníku a vyzvali ju, aby vozidlo preparkovala. Po tomto úkone vykonali s prítomnými pohovor o potenciálnom znečistení verejného priestranstva i o rušení nočného pokoja. Prítomných vyzvali, aby sa zabávali tak, aby svojim konaním okolobývajúcich nerušili a aby po sebe odniesli všetky odpadky, ktoré počas trávenia voľného v areáli skateparku vyprodukujú. Osoby požiadali príslušníkov o možnosť zotrvať na mieste aj naďalej a zároveň prisľúbili výzvu dodržať. Keďže sa doposiaľ žiadneho protiprávneho konania nedopustili, hliadky ich z miesta nevykázali, boli však dôrazne upozornení na potrebu zachovať čistotu a poriadok.  
 
 
 
28.6.2020 – Nedeľa:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o dospelej kačici s mláďatami, ktoré sa pohybujú v objekte reštaurácie Quo vadis na Svätourbanskej ulici. Po kontrole miesta mestskí policajti kačicu i s jedenástimi mláďatami našli, odchytili a previezli ich do mestského parku, kde ich vypustili pri jazierku na Sihoti.
 
Príslušník operačného strediska mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam od občana o stojacom nákladnom vozidle na Priemyselnej ulici, ktoré malo mať pustené chladiace zariadenie a hlukom obťažovať okolie. Po preverení podnetu mestskí policajti na mieste zistili lotyšský kamión, ktorý bol zaparkovaný na Priemyselnej ulici pri firme Bilik. Vozidlo malo náves s chladiacim zariadením, ktoré pri chladení skutočne produkovalo značný hluk. Po pohovore s mestskými policajtmi vodič vozidla dobrovoľne preparkoval na čerpaciu stanicu OMV, kde sa nachádzajú miesta vyhradené pre kamióny s návesmi. Porušenie zákona nebolo zistené.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Späť