RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 25. týždeň 2021

Pridané dňa 01 Jul 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI – 25. TÝŽDEŇ

 

21.06.2021 – PONDELOK: 
Mestskí policajti počas hliadkovania na sídlisku Klokočina zistili na Kmeťovej ulici v strede vozovky prelomený kanalizačný poklop, ktorý zostal vzpriečený v telese kanálu. keďže potenciálne hrozilo nebezpečenstvo úrazu pre motorizovaných účastníkov cestnej premávky, príslušníci miesto označili reflexným trojuholníkom zo služobného vozidla a poruchu nahlásili na bezodkladné odstránenie a opravu.
 
 
22.06.2021 – UTOROK:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na Bratislavskej ulici pri obchodnom centre Galéria Tesco, ktorá bola spozorovaná pri jednom zo stanovísk košíkov. Na mieste ich čakal oznamovateľ a ukázal im presné miesto, kde muž ležal. Mestskí policajti mužovi skontrolovali jeho vitálne funkcie a zistili, že je v stabilizovanom stave, primerane orientovaný a dokázal komunikovať. Po prehliadke zistili, že mal krvácajúce zranenia na zadnej strane hlavy, preto mu poskytli predlekársku prvú pomoc a keďže sa nedali vylúčiť aj vnútorné zranenia, okamžite mu privolali lekára. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci si muža vo veku päťdesiatdeväť rokov z obce Bátovce prevzala na ošetrenia a neskôr do svojej starostlivosti.
 
 
23.06.2021 – STREDA:
Príslušník operačného strediska mestskej polície prijal v neskorých nočných hodinách oznam o požiari na Smetanovej ulici, kde horí nejaký objekt, pravdepodobne vozidlo. Operačný príslušník vyzval oznamovateľa, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámil hasičom na tiesňovú linku 150, aby vedel presne odpovedať na ich prípadné doplňujúce otázky a on zatiaľ na miesto vyslal dve motohliadky mestskej polície, aby potvrdili opodstatnenosť oznamu, spresnili miesto, rozsah požiaru a do príchodu hasičov urobili všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany majetku, zdravia alebo životov prípadných okoloidúcich občanov. Prvá hliadka, ktorá sa dostavila na miesto o dve minúty od nahlásenia, potvrdila potrebnosť zásahu hasičského výjazdu, spresnila však miesto požiaru, ktorý sa nachádzal na Šafárikovej ulici, kde horeli dve osobné motorové vozidlá. Hasiči sa dostavili na miesto požiaru o ďalších päť minút a vykonali zásah, čím zamedzili poškodeniu ďalších vozidiel. Príslušníci mestskej polície zatiaľ zabezpečili okolitý priestor hasičského zásahu.
 
 
 
 
 
V ranných hodinách hliadkujúci príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy na Jarabinovej ulici zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené jedno z okien. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa k nemu dostavil a zabezpečil ho pred odcudzením. Dvadsaťdvaročný nitriansky držiteľ výzvu poslúchol, na miesto prišiel a vozidlo si uzamkol. Pred tým si za prítomnosti mestských policajtov vozidlo skontroloval a vyhlásil, že nie je poškodené ani nič z neho nie je odcudzené.
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách vykonali pohovor s držiteľkou osobného motorového vozidla, ktoré bolo zablokované 23.5.2021 na Borodáčovej ulici. Tá hliadke uviedla, že nevedela, že je na ňom založené blokovacie zariadenie, pretože v uvedenom období vozidlo používal jej dvadsaťsedemročný syn. Tiež uviedla, že nevedela, že technický prostriedok, ktorý bol na jej vozidle založený, sa zatiaľ nestotožnený páchateľ pokúsil odpíliť, čím ho poškodil a znefunkčnil na ďalšie použitie. Hliadke prisľúbila, že zabezpečí, aby bolo vozidlo odstránené a tiež, aby sa v určený čas na miesto dostavil jej syn. Pre naplnenie skutkovej podstaty dopravného priestupku vodičovi neskôr príslušníci uložili blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste. Ten uviedol, že nevie nič bližšie o pokuse odpíliť blokovacie zariadenie. Vodič prisľúbil, že vozidlo z miesta odstráni a uviedol, že už zabezpečil odťahovú službu. Na druhý deň pri písomnom podaní vysvetlenia k priestupku vodič dobrovoľne prijal hmotnú zodpovednosť za poškodené blokovacie zariadenie a od príslušníka mestskej polície povereného objasňovaním skutku prevzal poškodený technický prostriedok, ktorý dá na vlastné náklady opraviť. Svoj sľub splnil, v pondelok nasledujúceho týždňa na útvar mestskej polície priniesol opravené blokovacie zariadenie.
 
Pozorný nitriansky občan odovzdal na útvare mestskej polície obvod Klokočina peňaženku, ktorú našiel na Jesenského ulici. V peňaženke sa nachádzali viaceré osobné doklady a drobná hotovosť. Nález bol po spísaní úradného záznamu príslušníci mestskej polície odovzdali na príslušnom oddelení Policajného zboru SR.
 
24.06.2021 – ŠTVRTOK : bez zaznamenanej významnej udalosti
 
25.06.2021 – PIATOK :
V dopoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický občiansky podnet, v ktorom oznamovateľka z Nitry uviedla, že na Vysokej ulici našla v smetnej nádobe na bio-odpad čiernu dámsku latexovú ľadvinku s dokladmi. Vyslaná hliadka oznam preverila, nález s dokladmi prevzala a po spísaní potrebného úradného záznamu nájdené predmety a doklady odovzdala na príslušnom oddelení PZ SR.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na ulici 8. mája preverovala oznam o odlomenom konári zo stromu, ktorý bol zavesený na elektrickom vedení. Po kontrole miesta príslušníci skonštatovali, že situácia je potenciálne nebezpečná pre všetkých účastníkov cestnej premávky, pretože na kábloch elektrického vedenia nad chodníkom a vozovkou bola zachytená masívna odlomená haluz z blízkeho stromu o dĺžke približne šesť metrov. Zistený stav príslušníci nahlásili na dispečing hasičského a záchranného zboru, ktorý na miesto vyslal výjazd a za asistencie mestských policajtov hroziacu nebezpečenstvo odstránil.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický oznam o prebiehajúcom fyzickom konflikte medzi dvomi macedónskymi rodinami, ktorý nastal na Štúrovej ulici. Na miesto boli bezodkladne vyslané dve motohliadky mestskej polície, dostavili sa tam aj hliadky policajného zboru, ktoré si vec prevzali na záverečné doriešenie. Mestskí policajti príslušníkom policajného zboru poskytli aktívnu súčinnosť, pretože na mieste sa nachádzalo približne tridsať macedónskych občanov, ktorých eskalujúce emócie výrazne sťažovali pokojné a rýchle doriešenie konfliktu. 
 
26.06.2021 – SOBOTA : bez zaznamenanej významnej udalosti
 
  
27.06.2021- NEDEĽA:
V ranných hodinách príslušník operačného pracoviska prijal telefonický oznam o tom, že na Kostolnej ulici zmätene pobehuje mláďa srnca lesného. Vyslaní mestskí policajti mladého srnčeka našli, mláďa bolo zjavne dezorientované, v snahe utiecť alebo sa dostať späť k čriede neustále hlavou narážalo do oplotenia priľahlých pozemkov, hrozilo, že si spôsobí zranenia. Príslušníci preto srnčeka odchytili vlastnými silami a prostriedkami a po telefonickej konzultácii s poľovníkom z miestne príslušného poľovného združenia mláďa vypustili do voľného priestoru nad Golianovou ulicou, kde bol predpoklad, že sa nachádza aj jeho matka.
 
V popoludňajších hodinách nitriansky občan telefonicky nahlásil informáciu, že na mestskom cintoríne na Cintorínskej ulici v spodnej časti horí hrob. Príslušník operačného pracoviska vyslal na miesto hliadku preveriť nahlásený podnet. Príslušníci mestskej polície miesto lokalizovali a zistili, že na jednom z hrobových miest horia kahance, sviečky a celá kvetinová výzdoba. Mestskí policajti oheň uhasili vlastnými silami a prostriedkami, na záver skonštatovali, že nie je potrebné na miesto zbytočne privolávať výjazd hasičov. Príslušník operačného strediska zistil totožnosť i telefonický kontakt majiteľa hrobového miesta a informoval ho o zistených skutočnostiach. Ten sa neskôr dostavil na cintorín a skontroloval si rozsah škôd.
 
 
 
Späť