RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 24. týždeň 2021

Pridané dňa 23 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 24. TÝŽDEŇ

 
14.06.2021 – PONDELOK:
Na útvar mestskej polície sa dostavila matka aj s pätnásťročným synom, žiakom základnej školy, ktorého fyzicky na zastávke MHD na Výstavnej ulici napadli dvaja neznámi, pravdepodobne stredoškoláci. Objasňovaním bola zistená totožnosť obidvoch podozrivých osôb, ktoré žiaka základnej školy napadli. Na druhý deň za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa podozrivý dopustil tým, že najskôr slovne a následne aj fyzicky napadol poškodeného, bol sedemnásťročný chlapec na útvare mestskej polície doriešený v blokovom konaní. Druhý z útočníkov, šestnásťročný stredoškolák, úmyselne zničil napadnutému slnečné okuliare a tým sa dopustil priestupku proti majetku. Za priestupok bol doriešený taktiež v blokovom konaní. S obidvomi mladistvými aktérmi útoku príslušník zodpovedný za prevenciu kriminality vykonal výchovný pohovor, obaja skutok oľutovali a prisľúbili, že podobné a ani odvetné konanie sa nebude opakovať.
 
Hliadka mestskej polície na poludnie preverovala na Hlavnej ulici v Janíkovciach podnet občanov na susedov, ktorí údajne vytvárajú na svojom dvore nadmerný neporiadok. Oznamovateľka vyslaným príslušníkom na mieste uviedla, že je problematické vydržať zápach z komunálneho odpadu, ktorý susedia ukladajú priamo na záhrade. Ukázala hliadke susedný dvor, kde bol vidieť naukladaný rôzny odpad, podobná kopa bola aj v záhrade. Oznamovateľka uviedla, že susedia pravdepodobne neplatia poplatok za odvoz odpadu, preto situáciu riešia takýmto obťažujúcim spôsobom. Mestskí policajti sa pokúsili skontaktovať s majiteľom nehnuteľnosti, podarilo sa však skontaktovať iba s jeho dvadsaťosemročnou družkou, s ktorou užívajú spoločnú domácnosť. Príslušníci s ňou vykonali pohovor, počas neho uviedla, že odpadu, ktorý nazhromaždili na dvore a záhrade, sa zbavia tým, že objedná veľkoobjemový kontajner z Nitrianskych komunálnych služieb. Ďalej uviedla, že nie všetok odpad tam umiestnili oni, údajne tam niečo nechali aj predošlí bývajúci. Hliadka chcela vykonať pohovor vo veci riešenia udalosti aj s poslancom mestského zastupiteľstva za miestnu časť, telefonicky si dohodli stretnutie na nasledujúci deň.  Vec bude tiež konzultovaná na oddelení životného prostredia MsÚ.  
 
15.06.2021 – UTOROK:
V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval presun evakuačného autobusu HaZZ na sídlisku Chrenová. Do autobusu nastupovali osoby na ulici Trieda Andreja Hlinku za prítomnosti viacero hliadok policajného zboru. Vyslané hliadky mestskej polície na mieste zistili, že v čase o tretej hodine rannej neznáma osoba anonymne na tiesňovú linku 112 nahlásila bombu vo vchode na treťom poschodí na menovanej ulici. Občania boli evakuovaní iba z tohto vchodu po dobu prehľadávania nebytových priestorov. Policajti vyslovili dôvodný predpoklad, že v autobuse sedí aj podozrivá osoba, muž vo veku približne 50 – 55 rokov, ktorý už v minulosti bol liečený na psychiatrii a v čase evakuácie sa nachádzal na medziposchodí vo vchode, kde v takomto čase nemal relevantný dôvod sa zdržiavať. Muž bol neskôr preložený do vozidla privolanej RZP. Priestory vo vchode skontroloval aj privolaný pyrotechnik, tiež bol do vchodu privolaný aj technik z SPP z dôvodu dočasného odpojenia plynu. Kontrolná činnosť vo vchode a okolí bola ukončená približne po dvoch hodinách.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti na Družstevnej ulici v potravinách Terno preverovali oznam o drobnej krádeži. Príslušníci zadržali podozrivého štyridsaťpäťročného muža, ktorý svojim konaním spôsobil krádežou potravinového tovaru škodu do 85,- €. Keďže v posledných 12 mesiacoch zistený páchateľ za obdobný skutok riešený nebol, jeho konanie bolo definované ako priestupok proti majetku. Muž bol doriešený na mieste v blokovom konaní a odcudzený tovar nepoškodený vrátil do predajne.
 
16.06.2021 – STREDA:
Počas kontroly verejného poriadku v nočných hodinách hliadka mestskej polície na sídlisku Klokočina na Benkovej ulici zistila na detskom ihrisku skorodovanú a nalomenú nosnú časť hojdačky na detskom ihrisku. Aby predišli potenciálnej a veľmi pravdepodobnej hrozbe úrazu predovšetkým detských užívateľov ihriska, poškodenú hojdačku označili výstražnou páskou MsP a počas dňa nasledujúca hliadka poruchu nahlási na príslušné oddelenie mestského úradu na jej odstránenie alebo opravu.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal od výpravcu ŽSR na Staničnej ulici oznam o malom chlapcovi, ktorý sa údajne sám pohybuje po nástupišti, chodí aj na koľaje a obzerá si vlaky. Vyslaní príslušníci mestskej polície na mieste zistili maloletého chlapca, ktorý vedel uviesť svoje meno, priezvisko i obec, Alekšince, odkiaľ pochádza. Počas rozhovoru mestskí policajti zistili, že chlapec má pri sebe aj mobilný telefón, preto nebol problém skontaktovať sa s niektorým jeho príbuzným. Ako prvá prijala hovor chlapcova stará matka, ktorá fyzicky bola aktuálne v Alekšinciach a príslušníkom uviedla, že vnuk má byť pod dohľadom jeho starého otca, s ktorým išiel do Nitry na rehabilitáciu do nemocnice. Zo zatiaľ nezistených dôvodov však chlapec zostal na železničnej stanici sám. Jeho stará mama sa bezodkladne dostavila do Nitry a vnuka si v poriadku a nezraneného prevzala. O situácii príslušník operačného centra mestskej polície informoval aj chlapcovu zákonnú zástupkyňu, matku.  
 
Mestskí policajti preverovali oznam občana, ktorý vo večerných hodinách nahlásil, že medzi Janíkovcami a Krškanmi našiel vysypaných približne pätnásť kôp rôzneho biologického rastlinného odpadu. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že odpad je rozmiestnený a uložený na poľnohospodárskej pôde a zápach z neho obťažuje obyvateľov v priľahlej časti Janíkoviec. Hliadka objasňovaním zistila, že pozemok je vo vlastníctve biskupského úradu rímsko-katolíckej cirkvi v Banskej Bystrici a vo veci bude konať ďalšie objasňovanie nasledujúci deň v pracovnej dobe. Na druhý deň vykonali príslušníci pohovor s hospodárom biskupského úradu, ktorý uviedol nájomcu pôdy. Ten pri kontaktovaní hliadke potvrdil vývoz biologického materiálu s tým, že sa jedná o predprípravu na agrotechnické jesenné práce a takéto konanie nie je v rozpore so zákonom o životnom prostredí, ani so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ani so zákonom o odpadoch. Nájomca uviedol, že empirické znalosti s takýmto druhom obrábania pôdy naznačujú, že zápach sa prestane šíriť po niekoľkých dňoch po utvorení ochrannej škrupiny vysušením vonkajšej vrstvy na umiestnených kopách biomateriálu.
 
Na útvar mestskej polície sa dostavila občianka a odovzdala nájdenú päťdesiateurovú bankovku, ktorú našla voľne spadnutú na chodníku na Jurkovičovej ulici. O náleze a odovzdaní mestskí policajti spísali úradný záznam, bankovka bola odložená na operačnom stredisku mestskej polície. V prípade, že sa hodnoverným spôsobom nezistí majiteľ bankovky, tá bude po dvanástich mesiacoch odovzdaná na príslušnom oddelení okresného úradu.
 
17.06.2021 – ŠTVRTOK : bez zaznamenanej udalosti
 
18.06.2021 – PIATOK :
Hliadka mestskej polície preverovala oznam na Stračej ulici, kde oznamovateľka počula krik ženy, ktorá údajne volala o pomoc. Po príchode na určenú adresu sa príslušníci pokúšali skontaktovať s obyvateľmi bytu, z ktorého bolo počuť volanie, nikto im však neotváral. Keď vyšli pred vchod, na balkón vyšla mladá žena, na pohľad nezranená a v poriadku, uviedla, že nič sa nedeje, pýtala sa načo príslušníci prišli, nečakala na odpoveď a zavrela balkónové dvere. Chvíľu na to vyšla na balkón staršia žena, ktorá príslušníkom uviedla, že jej dcéra má muža tureckej štátnej príslušnosti, ktorý na dcéru stále kričí, lebo je temperamentný, je to na dennom poriadku a jej dcéra hlučnejšie správanie svojho muža riešiť nechce.
 
19.06.2021 – SOBOTA :
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na pešej zóne muža, ktorý hodením predmetu zatiaľ nezisteného predmetu úmyselne rozbil výklad na prevádzke Oprava šperkov. Následne do prasknutého výkladu ešte kopol a  pomaly odchádzal smerom k ulici Pri Synagóge. Príslušník operačného pracoviska na miesto vyslal dve motohliadky zo stanoviska na Mostnej ulici. Osobu príslušníci zadržali na ulici Pri Synagóge a pešo sa s ním presunuli na miesto činu. Operačný príslušník medzitým telefonicky kontaktoval majiteľa poškodenej prevádzky a keďže ten bol aktuálne mimo Nitry, k prevádzke vyslal svojho dospelého syna. Ten určil predbežnú výšku spôsobenej škody vyššiu, ako je v Trestnom zákone stanovená škoda malá, preto vzniklo dôvodné podozrenie, že dvadsaťročný páchateľ z Nitry naplnil skutkovú podstatu trestného činu. Preto bola na miesto privolaná hliadka policajného zboru. Mestskí policajti podľa evidencie priestupkov zistili, že zadržaný páchateľ sa pred mesiacom dopustil identického skutku, keď rozbil výklad na inej prevádzke. Príslušníci policajného zboru si po príchode prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.  
 
O hodinu neskôr na monitoroch kamerového systému mestskej polície operátor na Farskej ulici pred prevádzkou Čudný pohľad spozoroval zárodok konfliktu dvoch mužov, vzájomne sa na seba obaja zaháňali rukami, veľmi rýchlo sa k nim postupne pridávali ďalšie osoby, čím konflikt naberal na intenzite. Príslušník operačného pracoviska na miesto bezodkladne vyslal štyri motohliadky mestskej polície. V priebehu dvoch minút však hádka prudko eskalovala a vyústila do fyzického útoku jedného z aktérov, ktorý svojho oponenta úderom zhodil na vozovku a päsťami ho udieral do hlavy, tváre a hornej časti trupu. V tej chvíli už na miesto prichádzali vyslané hliadky mestskej polície, fyzický útok však trval krátko a v čase príchodu príslušníkov už bol ukončený. Operačný príslušník prezrel záznam z kamerového systému za účelom identifikácie páchateľov a zabránenia úniku osôb z miesta činu, operátor kamerového systému zatiaľ online spoločne s hliadkami koordinovali zadržanie podozrivých osôb. Po upokojení situácie a krátkom objasňovaní konfliktu sa poškodený vyjadril, že chce podať trestné oznámenie, preto mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru. Zároveň pre napadnutého poškodeného privolali aj rýchlu zdravotnú pomoc, ten po dohode s príslušníkmi policajného zboru išiel na ošetrenie, z ktorého sa vráti podať trestné oznámenie. Muža z Nitry vo veku dvadsaťdva rokov podozrivého zo spáchania trestného činu, ktorý je mestským policajtom známy svojou opakovanou výtržnosťou, si prevzala hliadka PZ SR. Osemnásťročného páchateľa prvotného konfliktu, ktorý sa dopustil priestupku, doriešila v blokovom konaní hliadka mestskej polície.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na parkovisku pred Tescom na Štúrovej ulici zistila otvorené okno spolujazdca na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušník operačného centra zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla, ktorého vyzval, aby sa dostavil k svojmu autu. Ten výzvu uposlúchol, auto si skontroloval, uviedol, že na okne je elektronická porucha a dá ju odstrániť. Po vyhlásení, že vozidlo nie je poškodené a nič z neho nechýba, si auto prevzal a riadne zabezpečil pred odcudzením.  Hliadke poďakoval, že boli všímaví, že ho na mieste počkali a dávali pozor na jeho majetok až do jeho príchodu.
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam od občana na Zoborskej ulici v mestskej časti Dražovce o tom, že spadol z bicykla a potrebuje pomoc. Vyslaná hliadka mestskej polície na konci asfaltovej vozovky na poľnej ceste našla padnutý bicykel a neďaleko v poli našla ležať šesťdesiatštyriročného oznamovateľa. Po skontrolovaní jeho vitálnych funkcií sa príslušníci ubezpečili, že senior nie je ohrozený na živote, je orientovaný, nevykazuje vonkajšie zranenia a ani sa na žiadne iné zdravotné ťažkosti nesťažuje. Vzhľadom na vysoké denné teploty a jeho vek mu príslušníci ponúkli ošetrenie lekárom, čo odmietol. Podľa vonkajších známych medicínskych príznakov bolo zjavné, že muž bol pod vplyvom alkoholu, čo sám priznal. Priznal tiež i to, že hliadku mestskej polície privolal preto, lebo si myslel, že ho odvezú domov, keďže on už nevládal na bicykli ísť. Muž opakovane odmietol privolať lekára i ponúknutú taxislužbu. Mestskí policajti mu pomohli vstať, dali mu do rúk bicykel a odporučili mu ho tlačiť a kráčať vedľa neho až do neďalekého miesta trvalého bydliska.
 
20.06.2021- NEDEĽA:
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície na Mostnej ulici spozorovala pred jednou z prevádzok fyzický konflikt dvoch mužov, pri ktorom boli aj ďalší štyria mladí muži. Jeden z aktérov konfliktu krvácal z tváre v oblasti oka, preto mu bezodkladne na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej zraneného muža ošetrila. Ich konanie i v prítomnosti hliadky policajného zboru bolo vyhodnotené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, preto všetkých šiestich aktérov konfliktu doriešili príslušníci mestskej polície za drobné ublíženie na zdraví.
 
 
Späť