RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 24. týždeň 2020

Pridané dňa 17 Jun 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI  24.  TÝŽDEŇ

 
8.6.2020 – Pondelok:
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prevzal telefonický oznam o prasknutom vodovodnom potrubí na Topoľovej ulici pri základnej škole na sídlisku Chrenová, z ktorého v tráve prúdom vyteká voda. Po tom, ako vyslaná hliadka potvrdila, že sa jedná o havarijný stav na vodovodnom potrubí, bol vo veci telefonicky informovaný pracovník firmy Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, ktorý na miesto havárie vyslal pohotovostného pracovníka a ten poruchu odstránil. Hliadka mestskej polície poskytovala súčinnosť zabezpečením okolia miesta opravy havárie pred nežiadúcimi externými vplyvmi.
 
9.6.2020 – Utorok:
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku okoloidúci občan v ranných hodinách odovzdal hliadke mestskej polície nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi a bez finančnej hotovosti. Príslušník operačného pracoviska o náleze informoval majiteľa peňaženky, ktorý si ju neskôr na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici prevzal.
 
V popoludňajších hodinách hliadka miestnej občianskej poriadkovej služby nahlásila na operačné stredisko mestskej polície vyliaty starý motorový olej na trávnatej ploche pri potoku Dobrotka v mestskej časti Dražovce. Na miesto bol privolaný výjazd hasičov, ktorého posádka na vyliaty olej aplikovala absorpčnú látku na neutralizáciu kontaminovanej zeminy.
 
 
 
Na Kalvárskej ulici hliadke mestskej polície tridsaťšesťročný občan z Nitry odovzdal nájdenú peňaženku bez finančnej hotovosti a bez osobných dokladov, ktorú našiel na chodníku na ulici Fraňa Mojtu. Keďže sa v nej nachádzali platobné karty, podľa ktorých sa dal identifikovať majiteľ, operačný príslušník vykonal pokus o odovzdanie nálezu. To sa podarilo až v nasledujúci deň a peňaženka bola vrátená tridsaťpäťročnému majiteľovi z mesta Nové Zámky.
 
10.6.2020 – Streda:
V popoludňajších hodinách na ulici Štefánikova trieda pri budove CVČ Domino hliadka mestskej polície zasahovala pri hádajúcej sa dvojici z neprispôsobivej komunity. Na mieste zistili, že ešte mladistvé šestnásťročné dievča z Nitry malo zranený prst na pravej ruke. Mestským policajtom uviedlo, že zranenie jej svojim konaním spôsobil prítomný, o rok starší, mladík z nitrianskej mestskej časti Dražovce, ktorý sa jej navyše vyhrážal zverejnením intímnych fotografií. Mladá žena pred hliadkou vyhlásila, že chce naňho podať trestné oznámenie. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si po príchode prípad prevzala.
 
Hliadkujúci mestskí policajti spozorovali na Kúpeľnej ulici oproti mestskému kúpeľu na stromoch suché konáre, ktoré pri stále silnejúcom vetre boli spôsobilé pri páde zraniť okoloidúcich občanov, prípadne spôsobiť materiálne škody na stojacich alebo idúcich motorových vozidlách. Pre väčší priestorový rozsah havarijného stavu viacerých stromov nebolo možné miesto ohraničiť výstražnou páskou, pretože by bolo nutné uzatvoriť celú ulicu. Na miesto preto mestskí policajti privolali hasičov, ktorí za pomoci zdvižnej plošiny nebezpečné konáre odstránili. Hliadka mestskej polície poskytovala hasičom súčinnosť zabezpečovaním dopravy a zabraňovaním vstupu osôb do blízkosti vykonávaných prác. Na mieste sa nachádzalo aj jedno motorové vozidlo, ktoré prekážalo hasičom pri zásahu a dôvodná bola aj obava, že vozidlo môže byť poškodené padajúcimi odpílenými konármi. Preto mestskí policajti zistili totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby aj vo vlastnom záujme svoje vozidlo preparkoval. Vodič prišiel na miesto a vozidlo si preparkoval, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 
 
 
11.6.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o zranenej osobe na Baničovej ulici. Mestskí policajti po príchode na miesto zistili na zemi kľačiacu osobu s drobnými krvácajúcimi zraneniami v oblasti tváre. Okoloidúci občania nitrianskemu sedemdesiatročnému bezdomovcovi ešte pred príchodom hliadky privolali rýchlu záchrannú pomoc. Do ich príchodu mestskí policajti poskytli mužovi predlekársku prvú pomoc a na mieste pri ňom zotrvali až do príchodu záchranárov, ktorí si ho prevzali do svojej starostlivosti. Krátkym objasňovaním hliadka podľa povahy zranení predbežne vylúčila cudzie zavinenie pri mužových poraneniach, navyše ten mestským policajtom vyhlásil, že ich utrpel nekoordinovaným pádom na zem, keďže vypil väčšie množstvo alkoholu.
 
Vo večerných hodinách občan privolal hliadku mestskej polície na Vodnú ulicu na miesto známe ako Hidepark, kde ich požiadala o pomoc bezdomovkyňa na invalidnom vozíčku vo veku šesťdesiatsedem rokov. Mestským policajtom uviedla, že je niekoľko dní na ulici, syn ju údajne pripravil o byt na Spojovacej ulici a tiež ju odstavil od finančných zdrojov, pretože disponuje jej účtom, kde jej chodí dôchodok, navyše jej údajne odcudzil aj mobilný telefón, aby sa nemohla nikam dovolať. Pani niekoľko dní prespávala údajne na rôznych miestach, ale už ďalej, podľa jej vyjadrenia, nevládze. Prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície jej príslušníci obratom vybavili jednorazové ubytovanie v nízkoprahovej ubytovni na Štúrovej ulici. Motohliadka mestskej polície k ubytovni previezla seniorku aj jej invalidný vozík. Vedúca zariadenia upozornila, že pani tam môže nechať predbežne iba jednu noc a je potrebné osloviť sociálne oddelenie Mestského úradu v Nitre so žiadosťou o komplexné riešenie situácie. Pani nepatrí medzi typických bezdomovcov, nie je asociál, nepožíva alkohol a na ulicu sa dostala nečakane a nie svojim zavinením. Na druhý deň jeden z príslušníkov mestskej polície vykonal pohovor so sociálnymi pracovníčkami mestského úradu a informoval ich o zistených skutočnostiach. Tie obratom zariadili umiestnenie seniorky v azylovom dome.
 
Príslušník na operačnom pracovisku vo večerných hodinách prijal oznam člena hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby o nehybne ležiacej osobe na zemi v mestskej časti Dolné Krškany v blízkosti pohostinstva. Po príchode na miesto mestskí policajti skontrolovali vitálne funkcie ležiaceho muža a skonštatovali, že nevykazuje, okrem drobných povrchových zranení, žiadnu vážnejšiu ujmu na zdraví a sám zranený opakovane vyhlásil, že lekárske ošetrenie odmieta. Hliadka ho upozornila, že môže mať aj vnútorné zranenia, reagoval však rovnako odmietavo. Šesťdesiatštyriročný muž z Krškán bol pod vplyvom alkoholu, s hliadkou komunikoval, ale mal problémy s koordináciou pohybov. Mestskí policajti mužovi pomohli presunúť sa do neďalekého miesta trvalého bydliska. Počas jeho sprevádzania domov sa mužova suseda vyjadrila, že osloví blízkeho príbuzného, jeho sestru, aby sa o neho postarala.
 
12.6.2020 – Piatok:
V nočných hodinách po polnoci hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku spozorovala na Podzámskej ulici skupinku ľudí pred prevádzkou Coco Café. Medzi postávajúcimi na chodníku videli na zemi ležať jedného muža a druhého, ktorý na ňom kľačal. V ich tesnej blízkosti sa na zemi nachádzala pohodená krátka guľová zbraň. Mestskí policajti oboch mužov rázne vyzvali, aby okamžite upustili od protiprávneho konania a ostatných aby zostali stáť na mieste. Po upokojení situácie zistili, že tridsaťsedemročný muž z Nitry chvíľu pred príchodom hliadky vytiahol spomínanú zbraň na Nitrana vo veku dvadsaťdva rokov, obtiahnutím záveru pištole zasunul náboj do nábojovej komory a namieril ňou na hlavu ohrozenej osoby so slovami: „Zastrelím Ťa!“ Po tejto hrozbe ho priatelia poškodeného spacifikovali, pištoľ mu z ruky vytrhli a obmedzili na osobnej slobode až do príchodu hliadky mestskej polície. Zasahujúci mestskí policajti zaistili miesto činu, zistili totožnosť prítomných a celý prípad odovzdali prichádzajúcim privolaným hliadkam policajného zboru, ktoré sa dostavili na miesto krátkom čase. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu si príslušníci policajného zboru podozrivého, poškodeného i prítomných svedkov prevzali a prípad budú ďalej objasňovať vo svojej kompetencii. Podľa slov podozrivého sa údajne jednalo o plynovú zbraň, ktorá bola vernou replikou strelnej zbrane.
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v dopoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o bezdomovcovi umiestnenom v karanténe v ubytovni na Amfiteátri, ktorý mal budiť verejné pohoršenie. Mestskí policajti na mieste zistili, že štyridsaťštyriročný muž vyhadzoval na verejné priestranstvo potraviny cez balkón z izby, kde bol ubytovaný. Hliadka mu zabránila v pokračovaní protiprávneho konania a vyzvala ho, aby sa podobné správanie neopakovalo. Za porušenie verejného poriadku ho mestskí policajti doriešili v zmysle priestupkového zákona.
 
Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách počas hliadkovania na Jeleneckej ulici prevzali od občana z Nitry červenú dámsku peňaženku s dokladmi, bankomatovými kartami, kartou poistenca zdravotnej poisťovne a malou finančnou hotovosťou, ktorú našiel na chodníku na ulici Panská dolina. Operačný príslušník zistil telefonický kontakt na štyridsaťdvaročnú majiteľku nálezu z obce Štitáre a vyzval ju, aby si svoj majetok prišla prevziať. Tá si neskôr svoju peňaženku aj s obsahom v poriadku prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.  
 
O hodinu neskôr počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti zistili na Výstavnej ulici osobné motorové vozidlo, ktoré nebolo zabezpečené proti krádeži alebo inej trestnej činnosti. Zaparkované vozidlo malo otvorené zadné dvere na strane spolujazdca. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa dostavil na miesto parkovania. Štyridsaťročný vodič z Nitry sa na miesto dostavil, auto skontroloval a vyhlásil, že z vozidla nebolo nič odcudzené a nič nie je poškodené. Po tomto skonštatovaní si vozidlo uzamkol, riadne zabezpečil a hliadke poďakoval.
 
13.6.2020 – Sobota:
Mestskí policajti preverovali oznam občana  o mačiatku, ktoré bolo dlhšiu dobu počuť z motorového priestoru zaparkovaného auta na Bratislavskej ulici. Po príchode na miesto im oznamovateľ uviedol, že pri nastupovaní do svojho auta počul mačacie zvuky vychádzajúce z motorového priestoru vedľajšieho vozidla. Príslušník operačného strediska zistil držiteľa predmetného vozidla, telefonicky sa s ním skontaktoval a požiadal ho, aby sa dostavil na miesto parkovania. Keďže mača nebolo v motorovom priestore vidieť, mestskí policajti mu odporučili, aby nechal na chvíľu otvorenú kapotu a po čase skontroloval, či mača odišlo. Ak by sa nepodaril tento spôsob, bolo by nutné vec riešiť so servisným technikom. Neskôr oznamovateľ telefonicky poďakoval zasahujúcej hliadke. Dodal, že postupovali podľa ich pokynov a po chvíli mačka z motorového priestoru vyšla. Tú si zobral vodič a vrátil ju späť do jej bydliska, odkiaľ pochádzala.
 
 14.6.2020 – Nedeľa:
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana z Jeleneckej ulice, ktorý nahlásil podozrenie na domáce násilie prebiehajúce v susednom byte a pri dohováraní od upustenia takéhoto konania sa mu sused údajne vyhrážal zbraňou. Operačný príslušník okamžite na miesto vyslal hliadku a zároveň oznamovateľovi odporučil kontaktovať aj policajný zbor, keďže konaním suseda vzniklo dôvodné podozrenie na prebiehajúci trestný čin. Hliadka mestskej polície po príchode príslušníkov policajného zboru vykonávala asistenciu pri riešení, neskôr si celú vec kompletne prevzala hliadka PZ SR.   
Hliadka mestskej polície riešila situáciu v mestskom parku, kde na jednom zo stromov počas hliadkovania v parku zistili odlomený masívny konár zakliesnený o iné konáre vo výške približne tri metre. Mestskí policajti posúdili situáciu ako potenciálne nebezpečnú, pretože reálne hrozilo, že odlomená drevina pri páde môže vážne zraniť návštevníkov parku. Hrozba sa javila ako reálna aj z toho dôvodu, že predmetný strom bol približne rovnako starý, ako strom, z ktorého sa predchádzajúci týždeň hrubý konár odlomil a vážne zranil ženu na chodníku, navyše sa strom nachádzal hneď vedľa neho v identickom zemnom podloží. Mestskí policajti na miesto privolali hasičský zbor, ktorého výjazd nebezpečný konár zo stromu odstránil a stiahol ho na zem. Keďže vo väčšej výške zostalo ešte niekoľko menších konárov s rizikom pádu, mestskí policajti miesto opáskovali výstražnou páskou. Hliadka o situácii informovala zodpovednú pracovníčku strediska mestských služieb, ktorá sa vyjadrila, že vzniknutý stav bude riešiť. Počas zákroku hasičov im mestskí policajti poskytovali súčinnosť zabezpečením okolia miesta zásahu.
 
 
 
V popoludňajších hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku oznam dospelého tridsaťsedemročného syna, ktorý požiadal mestskú políciu o pomoc, pretože ho rodičia nechcú pustiť von a držia ho údajne násilím doma. Vyslaní mestskí policajti sa okamžite presunuli na Potravinársku ulicu, kde oznamovateľ býval a začali podnet preverovať. Šesťdesiatročná matka spolu s o päť rokov starším manželom hliadke vysvetlili, že syna, napriek tomu, že je dospelý a má plnú spôsobilosť na právne úkony, nechcú pustiť von, pretože je aktívny alkoholik. Takmer vždy príde späť domov pod vplyvom alkoholu a býva vulgárny, verbálne i fyzicky agresívny, matku chytá za krk a škrtí ju. Obaja rodičia vyhlásili, že majú z neho strach, začínajú sa báť nielen o svoje zdravie, ale už aj o svoj život. Pretože agresívne správanie ich syna neustále eskaluje, chcú podať trestné oznámenie. Po tomto tvrdení mestskí policajti odporučili rodičom, aby privolali hliadku policajného zboru, ktorej by oznámenie mohli podať na mieste, prípadne neskôr na obvodnom oddelení. Mestskí policajti zatiaľ na príchod policajnej hliadky počkali v byte v snahe zabrániť prípadnému agresívnemu útoku syna na rodičov. Po príchode príslušníkov policajného zboru im mestskí policajti odovzdali prípad i zo všetkými zistenými informáciami. Syn bol neskôr predvedený na obvodné oddelenie PZ SR na vypočutie.
 
 
 
 

 

Späť