RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 24. týždeň 2019

Pridané dňa 18 Jun 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

  

 
UDALOSTI 24. TÝŽDEŇ
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverovala oznam občana o žene, ktorá na Trnavskej ulici v mestskej časti Kynek opakovane vstupuje do vozovky a ohrozuje tak seba i ostatných účastníkov cestnej premávky. Vyslaní mestskí policajti skontrolovali označenú ulicu i priľahlé širšie okolie, ženu chodiacu po vozovke však nenašli. Operačný príslušník hliadke uviedol aj osobné údaje ženy, ktoré nahlásil oznamovateľ. Mestskí policajti na základe miestnej empirickej znalosti spoznali, o akú osobu ide a štyridsaťtriročnú ženu s psychickými problémami po krátkej chvíli našli. Vykonali s ňou pohovor a spolu sa presunuli do miesta jej bydliska. Žena uviedla, že nikto iný doma nie je, čo potvrdil aj prítomný sused. Približne za hodinu a pol, po príchode otca, mestskí policajti vykonali pohovor aj s ním a informovali ho o situácii. Uviedol, že jeho dcéra nikomu neubližuje, je len psychicky nevyrovnaná. Hliadka mu vysvetlila, že svojim konaním potenciálne ubližuje a ohrozuje seba a zároveň aj ostatných motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Opakovane mu odporučila, aby dcérin zdravotný stav riešil s odborníkom.
 
Prijali sme žiadosť o asistenciu z dispečingu rýchlej zdravotnej pomoci, odkiaľ mestskú políciu žiadali o zotrvanie pri zranenej osobe do príchodu posádky RZP. Na označenom mieste na Dlhej ulici mestskí policajti zistili zranenú ženu z Bratislavy vo veku päťdesiatdva rokov, ktorá mala na zátylku hlavy tržnú ranu, spôsobenú údajne pádom na zem. Zistenú totožnosť poskytli posádke RZP, ktorá sa na miesto dostavila približne za hodinu. Zdravotníci ženu na mieste ošetrili a previezli do fakultnej nemocnice v Nitre.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam obyvateľky bytu na Novomeského ulici, že suseda z tretieho poschodia vylieva olej i väčšie množstvo vody z balkóna. Uviedla, že suseda tým silne znečisťuje balkóny jej aj iným spolubývajúcim, následkom čoho majú balkóny znečistené zvonka aj zvnútra. Vyslanej hliadke v označenom byte na treťom poschodí otvoril dvere neznámy muž, no vzápätí vošiel do bytu a odmietal s hliadkou komunikovať. Na mieste sa nachádzala aj zdravotne ťažko postihnutá žena na invalidnom vozíku, ktorá sa nechcela predstaviť, na otázku, kto je vlastník bytu uviedla, že jej matka. Tá by mala byť v práci a údajne nevie, kedy sa má vrátiť. Keďže pani na vozíku sa správala a komunikovala hlučne, vulgárne, neustále hliadke nadávala a vyhadzovala príslušníkov z panelového domu, nebolo možné s ňou ďalej komunikovať a zisťovať ďalšie skutočnosti k prejednaniu priestupku. Po odchode z bytu hliadku mestskej polície oslovil ďalší sused, ktorý má rovnaký problém s majiteľkou bytu na treťom poschodí. Pozval mestských policajtov  do bytu a ukazoval im fľaky od oleja. Hliadka spísala zápisnicu s oznamovateľkou a vec postúpili na objasnenie na správny orgán za naplnenie skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle § 49 ods.1 písm. d) zák. 372/1990 Zb.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam občana z mestskej časti Dražovce o kozách, ktoré uviazli na kopci pod dražovským kostolíkom. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že kozy sa nachádzajú na skalách strmého, miestami až kolmého, zrázu a nevedia sa samé dostať dolu do neďalekej ohrady, z ktorej ušli. Mestskí policajti zistili, komu zvieratá patria, držiteľa ihneď informovali o zistených skutočnostiach a vyzvali ho, aby sa dostavil na miesto. Ten po príchode zabezpečil nápravu a zvieratá dostal do chovného priestoru. Prisľúbil urobiť opatrenia, aby sa situácia neopakovala.
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preventívne zabezpečovala verejný poriadok a poskytla asistenciu pracovníkovi Mestského úradu v Nitre a geodetom pri vykonávaní meracích prác na Borovej ulici. V súvislosti so zememeračskými prácami nebol verejný poriadok narušený.
 
 
Prijali sme oznam od občana, ktorý uviedol, že videl skupinku mladíkov, ktorí v mieste medzi ulicami Krškanská a Priemyselná začali zabetónovávať na cyklochodníku rôzne prekážky. Mladých mužov aj oslovil, tí však nereagovali a ďalej pokračovali v činnosti. Preto nahlas uviedol, že okamžite informuje mestskú políciu, čo aj urobil. Poverení príslušníci mestskej polície začali prípad objasňovať, okrem iných úkonov požiadali aj o súčinnosť mestské služby, aby pre cyklistov potenciálne nebezpečnú prekážku z cyklochodníka odstránili. Získavanie informácií smerujúce k stotožneniu páchateľov zrejme zatiaľ neznámych mladíkov viedlo k tomu, že čiernu stavbu po sebe veľmi rýchlo odstránili a cestičku pre cyklistov uviedli do pôvodného stavu.
 
 
 
 
V nočných hodinách operačný príslušník mestskej polície zaregistroval na pulte centralizovanej ochrany signál narušenia objektu správy sociálnych služieb na Baničovej ulici. Na miesto vyslal hliadku, ktorá zistila otvorené dvere objektu na prízemí. Pre efektívnejšie a taktickejšie zvládnutie zásahu a kontroly budovy privolali na miesto druhú motohliadku. Keďže nebolo možné telefonicky kontaktovať a privolať zodpovednú osobu stráženého objektu, operačný príslušník vyslal tretiu motohliadku, aby osobu kontaktovala fyzicky. Pre podozrenie naplnenia skutkovej podstaty trestného činu na miesto privolali aj hliadku Policajného zboru SR, spoločne vykonali fyzickú kontrolu budovy s negatívnym výsledkom, pretože narušiteľ nebol zistený. Objekt bol po preverení uzamknutý a zakódovaný poverenou osobou.
 
Na poludnie sme prijali telefonický oznam občana z Prahy, že jeho osemdesiatosemročná matka nemôže otvoriť dvere na obývacej izbe v byte na Vodnej ulici v Nitre.  Na miesto sa nemohol dostaviť z toho dôvodu, že jeho trvalé bydlisko je v Prahe v Českej republike, kde sa aj súčasnosti nachádzal. O probléme ho informovala jeho matka telefonicky a požiadala ho o pomoc. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila, že pani odišla do mesta na nákupy, pred odchodom zamkla izbu a kľúč od nej neskôr stratila na neznámom mieste. Po tomto zistení mestskí policajti vyhotovili fotodokumentáciu kľúčovej dierky na dverách obývacej izby, jeden z príslušníkov sa presunul do kľúčovej služby, kde mu personál podľa predloženej fotografie poskytol kľúč, s ktorým by bolo možné zámku na dverách odomknúť. Príslušník mestskej polície sa vrátil do bytu a dvere týmto kľúčom otvoril. Ten hliadka neskôr  kľúčovej službe vrátila. O celom riešení veci oznamovateľa informoval príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície.
 
Na Hodžovej ulici hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila nezabezpečené motorové vozidlo s otvoreným oknom. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, informoval ho o zistenej skutočnosti a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a vyhlásil, že nie je poškodené, ani mu z neho nie je nič odcudzené. Po tomto vozidlo uzamkol.
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície telefonicky oznámil občan skutočnosť, že na prevádzkarni potravín COOP Jednota na ulici Ľ. Oknánika nie sú uzamknuté vchodové dvere a nikto z personálu sa v predajni nenachádza. Hliadka po príchode na miesto a kontrole objektu zistila, že oznam je opodstatnený. Dvere na obchode nejavili žiadne známky poškodenia alebo násilného vniknutia. Po zabezpečení miesta bola vo veci kontaktovaná príslušná súkromná bezpečnostná služba, ktorá má uvedený objekt napojený na pult centrálnej ochrany. Výjazdová skupina si po príchode na miesto vec prevzala a skontaktovala sa so zodpovednou osobou obchodu.
 
Na telefonickú žiadosť z dispečingu rýchlej zdravotnej služby mestskí policajti vo večerných hodinách preverili oznam o ležiacej osobe na Piaristickej ulici. Na mieste sa nachádzal starší muž, ktorý bol podľa vonkajších medicínskych príznakov zjavne pod vplyvom alkoholu a mal krvavé zranenie na hlave. Podľa lekárskej správy, ktorú mal pri sebe, bolo jeho zranenie už ošetrené. Pre výraznú intoxikáciu alkoholom muž nebol schopný komunikácie, ani chôdze. Na miesto k nemu hliadka privolala RZP, ktorej posádka si muža, ktorý je  mestským policajtom z miestnej znalosti známy častým porušovaním verejného poriadku, prevzala do svojej starostlivosti.
 
Vo večerných hodinách na bezplatnú telefonickú linku 159 občan nahlásil, že na Partizánskej ulici parkuje osobné motorové vozidlo s otvoreným oknom. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, informoval ho o zistenej skutočnosti a vyzval ho, aby si svoje vozidlo skontroloval a zabezpečil proti krádeži. Držiteľ sa v priebehu pár minút k svojmu vozidlu dostavil, skontroloval ho a uviedol, že poškodené nie je a nie je mu z neho nič odcudzené. Po tomto svoje vozidlo v prítomnosti hliadky uzamkol.
 
Občan z Potravinárskej ulici v nočných hodinách nahlásil, že na parkovisku stojí vozidlo, ktorému sa približne každú hodinu hlasno spúšťa zvukový alarm. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, informoval ho o obťažujúcej situácii a vyzval ho, aby si svoje vozidlo skontroloval a zabezpečil opatrenia proti opätovnému spúšťaniu alarmu. Držiteľ sa v priebehu pár minút k svojmu vozidlu dostavil a v prítomnosti mestských policajtov zabezpečovací systém resetoval a nastavil. Zároveň prisľúbil, že si nechá otvorené okno na byte, a ak by sa problém opakoval, alarm deaktivuje.
 
 
 
 
Späť