RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 23. týždeň 2021

Pridané dňa 17 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 23. TÝŽDEŇ

 
 
07.06.2021 – PONDELOK:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v neskorých nočných hodinách prijal telefonický oznam občianky, ktorá nahlásila, že dvaja neznámi muži sa pokúšajú odpíliť blokovacie zariadenie z vozidla zablokovaného na Borodáčovej ulici. Videla dvoch mužov, uviedla ich popis i skutočnosť, že pílenie kovového materiálu, zrejme pomocou elektrickej pílky, počula približne pred pätnástimi minútami a neskôr tiež počula, ako jeden muž povedal druhému vetu: „...neviem, za čo mi to založili!“. Operačnému tiež uviedla smer, ktorým sa vyrušení podozriví vybrali z miesta preč. Vyslané boli obe motohliadky mestskej polície, mužov, ktorí by zodpovedali popisu však nezistili ani v širšom okolí. Príslušník operačného strediska zistil držiteľa zablokovaného motorového vozidla, ktorým bola súkromná firma so sídlom v Nitre. Neskôr mestskí policajti spísali zápisnicu o podanom vysvetlení aj s druhým svedkom pokusu o prepílenie blokovacieho zariadenia. Na vozidlo bolo založené nové blokovacie zariadenie. V prípade sa vykonávajú ďalšie objasňovacie procesné úkony na zistenie totožnosti páchateľa.
 
V dopoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici prijal od občana nájdený občiansky preukaz, ktorý našiel na Štefánikovej triede v blízkosti mestského úradu. Po spísaní potrebného úradného záznamu mestskí policajti preukaz odovzdali na príslušnom oddelení PZ SR.
 
O dve hodiny neskôr občan odovzdal hliadke mestskej polície, ktorá hliadkovala ulici Hviezdoslavova trieda, tabuľku s evidenčným číslom motorového vozidla z okresu Nitra, ktorú našiel na Hollého ulici. Príslušníci mestskej polície opäť spísali úradný záznam a tabuľku s evidenčným číslom odovzdali na obvodnom oddelení policajného zboru SR.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku našla na vozovke na Cabajskej ulici ďalšiu tabuľku s evidenčným číslom motorového vozidla z okresu Komárno, ktorá zrejme odpadla z vozidla počas jazdy. Hliadka mestskej polície aj túto tabuľku zaniesla a odovzdala na OO PZ.
 
Príslušník operačného pracoviska prijal oznam občianky z ulice Wilsonovo nábrežie o tom, že bola svedkom, ako skupina mladistvých z komunity, ktorá ja známa svojou častou neprispôsobilosťou, vyhodila do neďalekých kríkov autobatérie. Neznámych mladých mužov odfotila na mobilný telefón a fotografie poskytla zasahujúcej hliadke. Tá na označenom mieste našla vyhodené dva kusy starých autobatérii. S oznamovateľkou spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k skutku, miesto riadne zdokumentovali a v prípade sa vykonávajú ďalšie procesné úkony za účelom stotožnenia podozrivých.
 
08.06.2021 – UTOROK:
Na Mariánskej ulici v nočných hodinách počas hliadkovania v mestskej časti Zobor mestskí policajti zistili na parkovisku v zámku vo dverách zaparkovaného motorového vozidla kľúče od vozidla. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľa vozidla, ktorým bol osemdesiatšesťročný Nitran. Toho mestskí policajti o zistenej skutočnosti bezodkladne informovali, zároveň ho vyzvali, aby si vozidlo zabezpečil proti odcudzeniu. Senior na tento úkon poveril svojho syna, ten sa na miesto dostavil, vozidlo skontroloval a po vyjadrení, že nenesie známky poškodenia, ani z neho nič nechýba, si vozidlo prevzal a riadne uzamkol.
 
O hodinu neskôr prijal operačný príslušník mestskej polície telefonický oznam o prasknutom vodovodnom potrubí na Morušovej ulici pri Zoborskom kostolíku sv. Urbana. Vyslaná hliadka oznam preverila, po príchode na miesto zistila, že z prasknutého prívodového potrubia ku kostolíku prúdom vyteká voda. Keďže mestskí policajti nemali možnosť prívod vody uzatvoriť, operačný príslušník na miesto privolal  poruchovú službu nitrianskeho odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má 24 hodinovú nepretržitú pohotovosť. Pracovníci poruchovej služby poruchu po príchode odstránili. 
 
09.06.2021 – STREDA: bez zaznamenanej udalosti
 
10.06.2021 – ŠTVRTOK :
V popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočiny hliadka na Benkovej ulici zistila otvorené okno spolujazdca na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľky vozidla i jej telefonický kontakt a vyzval, ju aby sa k vozidlu dostavila a zabezpečila ho proti odcudzeniu.  Tá výzvu uposlúchla, vozidlo od mestských policajtov prevzala a skontrolovala. Po vyjadrení, že nie je poškodené, ani z neho nie je nič odcudzené, vozidlo riadne uzatvorila.
 
Hliadkujúcim mestským policajtom nitrianska občianka počas kontroly verejného poriadku na sídlisku Klokočina odovzdala mobilný telefón, ktorý práve našla na skateparku na Popradskej ulici. Hliadka mestskej polície zistila totožnosť majiteľky smartfónu a telefón jej osobne odovzdala v mieste trvalého bydliska.
 
11.06.2021 – PIATOK :
V neskorých nočných hodinách sedemdesiatdvaročný senior po ošetrení na úrazovej ambulancii v nemocnici, kde mu ošetrili vykĺbené rameno, telefonicky požiadal o pomoc mestských policajtov, pretože si údajne nevedel privolať taxi za účelom prevozu domov. Podľa jeho vyjadrenia sedel už dve hodiny na lavičke v areáli nemocnice, na odvoz sanitným vozom údajne nárok nemá a taxi, ktoré opakovane volal, neprišlo. Mestskí policajti po preverení opodstatnenosti podnetu občanovi privolali taxislužbu, pretože služobné vozidlá mestskej polície nemôžu byť, v zmysle interných predpisov, využívané na rozvoz občanov podobne, ako je prevádzkovaná taxislužba. Zotrvali s ním na mieste až do príchodu taxi a dohliadli na naloženie seniora do vozidla.  
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na Párovskej ulici preverovala telefonický podnet o mláďati sovy, ktoré sa malo nachádzať na vozovke. Po príchode na miesto a kontroly okolia mestskí policajti našli sovíča myšiarky ušatej schovávať sa v tieni pod zaparkovaným motorovým vozidlom. Príslušníci mláďa opatrne spod auta vytiahli a umiestnili ho na blízky strom na vyvýšené miesto, kde je možné predpokladať, že si ho nájdu rodičia. V prípade, že by sa tak nestalo, mestskí policajti boli pripravení k mláďaťu privolať ornitológa, ktorý by si sovíča našej najrozšírenejšej sovy prevzal.
 
23.00 príslušník operačného pracoviska v nočných hodinách prevzal telefonickú žiadosť mladej ženy, ktorá uviedla, že na zastávke MHD pri obchodnom centre CENTRO si zabudla kabelku aj s peňaženkou. Podľa jej slov sa to stalo pri nastupovaní do autobusu na linke Nitra – Jelenec. Operačný príslušník vyslal na miesto hliadku, tá skontrolovala označenú zastávku, v jej priestoroch sa však nenachádzali žiadne predmety. Po preverení blízkeho okolia našli zabudnutú kabelku na neďalekej lavičke pri obchodnom dome Progres aj s peňaženkou, kde bola aj finančná hotovosť takmer 100,-€. Majiteľku kabelky mestskí policajti o náleze telefonicky informovali, na druhý deň si svoj majetok prevzala na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
12.06.2021 – SOBOTA :
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy pri Dome služieb na Štúrovej ulici zistili osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorené okno na spolujazdcovej strane. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla a telefonicky ho vyzval, aby sa dostavil na miesto a vozidlo zabezpečil. Ten si po príchode svoje vozidlo od hliadky prevzal, skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nie je z neho nič odcudzené, vozidlo si riadne uzamkol.
 
Motohliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala na Svätoplukovom námestí oznam zamestnanca DAB o skupinke mladých ľudí, z ktorých niekto o nakladaciu rampu divadla rozbil sklenenú fľašu od alkoholu. dievčati, ktoré na nákladnej rampe DAB rozbilo sklenenú fľašu od alkoholu. Na mieste príslušníci zistili skupinu približne desiatich mladých ľudí, objasňovaním na mieste zistili, že podozrivou je osemnásťročná žena z Nitry. Tá sa po krátkom rozhovore k spáchaniu skutku priznala. Počas prejednávania priestupku bolo podľa reakcií a komunikácie podozrivej zjavné, že musela skonzumovať väčšie množstvo alkoholu, prípadne aj inej návykovej látky. Po pohovore s ostatnými členmi prítomní mestským policajtom uviedli, že mladá žena za veľmi krátky čas rýchlo vypila sama takmer 1 liter vodky. Tá však počas pohovoru nečakane dostala afektívny záchvat, začala opakovane hlasno kričať: ,,Paula zabijem Ťa!“ a následne sa prudko rozbehla k múru divadla a začala si do neho udierať hlavu. Príslušníkom sa mladú ženu podarilo od múra dostať preč, ale nepodarilo sa im ju upokojiť, pretože spomínanú vetu neustále hystericky vykrikovala v nezmenšenej intenzite. Príslušníci ju museli fyzicky držať, aby nepokračovala v sebapoškodzovaní a keďže jej afekt nepoľavoval, z obavy o jej zdravie jej privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Na miesto sa medzitým dostavil aj jej bývalý priateľ, ale ani jemu sa ženu ani po viacerých pokusoch upokojiť nepodarilo. Posádka sanitky nedokázala na mieste ženu vyšetriť a keďže jej agresívne, sebapoškodzujúce a afektívne správanie pokračovalo, jeden z príslušníkov poskytol zdravotníkom asistenciu vo forme prítomnosti v sanitnom voze počas prevozu do nemocnice. Počas prevozu neprišlo k žiadnej nečakanej udalosti, prevoz prebehol bez incidentu. Vo fakultnej nemocnici mladú ženu hospitalizovali na psychiatrickej klinike. Bývalý priateľ ženy odstránil znečistenie pri divadle, ktoré spôsobila jeho priateľka.
 
Na útvar mestskej polície v neskorých večerných hodinách prišla žena, ktorá mala v batožinovom priestore svojho vozidla blokovacie zariadenie mestskej polície. Podľa jej slov ho údajne našla pri vozidle na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Objasňovaním operačný príslušník zistil, že spomínané blokovacie zariadenie bolo v ranných hodinách založené na jej vozidlo na spoplatnenom parkovisku, čo si napriek nálepky na dverách údajne vodička nevšimla a s vozidlom sa pohla, čím blokovacie zariadenie poškodila. O skutku mestskí policajti spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku a doriešili ju v blokovom konaní.
 
13.06.2021- NEDEĽA:
V neskorých nočných hodinách príslušník operačného centra mestskej polície prijal telefonický podnet o osobe, ktorá údajne na Hlbokej ulici v mestskej časti Čermáň búcha po zaparkovaných motorových vozidlách. Operačný bezodkladne vyslal na miesto motohliadku, tá po príchode našla pravdepodobného podozrivého ležať na vozovke. Muž mal tržné poranenie oka a hlavy a spočiatku vôbec nekomunikoval. Mestskí policajti zranenému poskytli prvú predlekársku pomoc a privolali mu rýchlu zdravotnú pomoc. Od zraneného  dvadsaťšesťročného muža z obce Veľké Zálužie mestskí policajti i napriek ťažkej komunikácii zistili jeho totožnosť, nevedel alebo nedokázal uviesť pôvod zranenia, ani skutočnosť, či mu zranenia spôsobila druhá osoba. Muža si posádka RZP prevzala, naložili ho do sanitného vozidla a previezli na ošetrenie do nemocnice. Mestskí policajti preverili v uvedenej lokalite zaparkované motorové vozidlá, nenašli však žiadne známky po uvádzanom vandalizme.  
 
Na poludnie príslušníci mestskej polície na pokyn zodpovednej pracovníčky strediska mestských služieb z preventívnych dôvodov uzatvorili mestský park dopravnými mechanickými zábranami na vstupoch z dôvodu predpovede silného nárazového vetra.
 
 
 
 
Späť