RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 23. týždeň 2020

Pridané dňa 09 Jun 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

VYBRANÉ UDALOSTI  23. TÝŽDEŇ

1.6.2020 – Pondelok:

Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku spozorovala na ulici Štefánikova trieda pred pohostinstvom Podkova muža podopierajúceho staršiu ženu, ktorá nedokázala bez pomoci chodiť. Pri kontrole situácie osemdesiatpäťročná pani mestským policajtom uviedla, že jej prišlo pri vystupovaní z autobusa nevoľno, spadla na chodník a udrela sa. Následkom pádu sa sťažovala na bolesť nohy v bedrovej časti. Mestskí policajti jej privolali lekársku pomoc, po príchode sanitného vozidla si ju posádka prevzala  do svojej starostlivosti.
 
Po telefonickej žiadosti zodpovedného príslušníka Policajného zboru  SR hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách poskytla súčinnosť vo forme  nezúčastnených osôb prítomných pri riešení dopravnej nehody príslušníkom dopravnej polície SR na Bizetovej ulici na sídlisku Klokočina.
 
2.6.2020 – Utorok:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o mŕtvom kuse vysokej zveri na Dobšinského ulici pri objekte bývalých kasární pod Zoborom. Po príchode na miesto a kontrole ulice vyslaní mestskí policajti zistili mŕtvu dospelú srnu, ktorá sa nachádzala v tráve pri chodníku vedľa oplotenia. Príslušník operačného pracoviska na miesto privolal zodpovednú osobu z príslušného poľovného združenia, informoval ho o náleze a ten si kadáver vysokej zveri prevzal a z miesta odstránil.
Hliadku mestskej polície v dopoludňajších hodinách oslovil vodič, ktorý počas jazdy videl, ako na Kláštorskej ulici spadol na zem starší muž. Mestskí policajti sa presunuli skontrolovať označené miesto a našli na zemi ležať šesťdesiatdeväťročného pána. Hliadka mu privolala pomoc záchrannej služby, ktorej posádka si seniora prevzala do svojej starostlivosti na vyšetrenie.
 
 
 
 
O hodinu a pol neskôr inú hliadku mestskej polície oslovil na Kmeťkovej ulici muž, ktorý ich požiadal o pomoc pri hľadaní jeho osemdesiatpäťročnej matky. Uviedol, že matka trpí neurodegeneratívnou poruchou mozgu Alzheimerovou chorobou. V dôsledkom tejto choroby býva dezorientovaná v priestore, čo sa prejavuje aj tým, že zablúdi a nevie trafiť domov. Uviedol, že matka mu odišla z motorového vozidla počas krátkej doby, čo bol na nákup v obchode. Mestským policajtov odovzdal popis hľadanej osoby, tí informáciu prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku odovzdali ostatným hliadkam. Seniorku neskôr našiel brat oznamovateľa, ktorý ju dezorientovanú spozoroval medzi panelovými domami bezcieľne chodiť v blízkosti miesta trvalého pobytu na ulici Nábrežie mládeže.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o žene, ktorá na Hviezdnej ulici kričí o pomoc. Mestskí policajti sa urýchlene presunuli na miesto, kde na detskom ihrisku zistili tridsaťdvaročnú ženu z Nitry, ktorá im uviedla, že ju napadol jej, o dva roky mladší, manžel, ktorý sa už na mieste nenachádzal. Napadnutá žena chcela vzniknutú situáciu riešiť podaním trestného oznámenia, preto jej mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru. Aby sa predišlo potenciálnemu opakovanému sekundárnemu napadnutiu, až do príchodu privolanej hliadky PZ SR mestskí policajti zotrvali s poškodenou na mieste.
 
3.6.2020 – Streda:
Vodička z obce Malé Zálužie si po príchode k svojmu zaparkovanému vozidlu nevšimla, že na kolese má blokovacie zariadenie. To jej bolo štandardne osadené, pretože sa dopustila dopravného priestupku a nezdržovala sa v blízkosti svojho vozidla. Tiež si údajne nevšimla ani nalepené upozornenie mestskej polície na okne vodiča, ktoré ju informovalo o založení technického prostriedku a so svojim vozidlom sa pokúsila z miesta odísť. Pri tomto úkone si nepozorná tridsaťsedemročná vodička poškodila prednú časť vozidla, nárazník a blatník. Blokovacie zariadenie poškodené nebolo, takže vodička sa vyhla zavineniu spáchania ďalšieho priestupku, tentokrát proti majetku, ktorého by sa dopustila, ak by svojim konaním zariadenie vo vlastníctve mesta poškodila alebo zničila. Po doriešení dopravného priestupku v blokovom konaní vodičke mestskí policajti poskytli pomoc pri dohustení správneho tlaku prednej pneumatiky na jej vozidle. Žena neskôr z miesta so svojim vozidlom bezpečne odišla.
 
 
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v popoludňajších hodinách prijal telefonický oznam o tom, že na Sládkovičovej ulici pri Poštovej banke je usadený včelí roj. Vyslaní mestskí policajti na označenom mieste našli včelí roj usadený na dopravnej značke na frekventovanom úseku, preto na miesto privolali odborníka včelára, ktorý celý roj odchytil a odniesol. Počas jeho zákroku mestskí policajti zabezpečili, aby okoloidúci občania neprišli do blízkosti odchytávaného včelieho roja.
 
 
 
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam občana z ulice Jána Zelenáka v mestskej časti Dražovce, že v okolí pohostinstva by mala behať po ulici líška. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili, že líška sa schovala do hustého porastu kríkov pri autobusovej zastávke na ulici J. Zelenáka, odkiaľ sledovala dianie okolo seba. Oznamovatelia uviedli, že líška do tejto časti mesta chodí pravidelne asi týždeň. Počas prítomnosti hliadky líška prebehla z kríkov na zastávke do väčšieho porastu medzi domami. Mestskí policajti telefonicky konzultovali riešenie situácie s poľovníkom z miestneho poľovného združenia, ktorý sa vyjadril, že v zastavanej lokalite medzi domami strieľať na líšku nemôže. Podobne sa vyjadril zmluvný veterinár, ktorý nechcel použiť tzv. fúkačku na uspatie líšky, pokiaľ bude hustých v kríkoch, kde by nemohol dohľadať injekciu, ktorá by mohla byť neskôr potenciálnym nebezpečenstvom pre hrajúce sa deti. Tiež nebol zákonný dôvod, aby mestskí policajti použili strelnú zbraň v rámci krajnej núdze. Jediným možným a zároveň humánnym riešením bolo snažiť sa líšku z miesta odohnať mimo obývanú oblasť a prinútiť ju vrátiť sa do zalesneného biotopu. Líška po tomto pokuse z kríkov z dohľadu hliadky aj pomáhajúcich občanov zmizla, nebola znovu spozorovaná v uliciach tejto mestskej časti.
 
4.6.2020 – Štvrtok:
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania dopravných predpisov zistila na Tribečskej ulici na sídlisku Chrenová stojace osobné motorové vozidlo, ktoré malo na zadných sedačkách barely s olejom. Jeden barel bol zjavne poškodený alebo nedostatočne uzavretý, pretože olej z neho začal postupne vytekať von z vozidla, až sa prelial na asfaltový povrch vozovky. Mestskí policajti z miestnej znalosti poznali totožnosť držiteľa vozidla, zistili jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na miesto a odstránil znečisťovanie pozemnej komunikácie. Päťdesiatsedemročný majiteľ vozidla výzvu uposlúchol a odstránil príčinu vytekania oleja. Za priestupok znečistenia verejného priestranstva bol na mieste doriešený v blokovom konaní. Držiteľ vozidla neskôr na olejovú škvrnu aplikoval absorpčnú látku a vozovku očistil, nebolo potrebné privolať výjazd hasičského a záchranného zboru na sanáciu pozemnej komunikácie.
 
 
 
 
 
V popoludňajších hodinách mestskí policajti na ulici Pavla Straussa pri poliklinike na sídlisku Klokočina vykonali pohovor so šesťdesiatosemročnou ženou na invalidnom vozíku s ťažkým zdravotným postihnutím. Z miestnej znalosti vedeli, že pani má existenčný problém s ubytovaním, pretože jej syn ju už v nedávnej minulosti deložoval z jeho bytu. Z tohto dôvodu je postihnutá žena aj s jej o šesť rokov mladším opatrovateľom nedobrovoľne na ulici so statusom bezdomovca. Vzhľadom na ťažký zdravotný stav a životnú situáciu invalidnej ženy sa mestskí policajti skontaktovali so zodpovedným pracovníkom nocľahárne sv. Rafaela v správe Charity na Štúrovej ulici, kde po konzultácii dostali informáciu, že obaja sa môžu prísť na noc ubytovať. Zároveň kontaktovali i sociálnu pracovníčku mestského úradu kvôli prehodnoteniu možnosti ubytovať sa v mestskom útulku pre bezdomovcov. Príslušníci mestskej polície budú doriešenie ich situácie monitorovať.
 
Príslušníci mestskej polície v popoludňajších hodinách na Akademickej ulici v prevádzke JYSK v Centro Nitra prevzali od pracovníčky prevádzky nájdenú dámsku peňaženku aj s osobnými dokladmi, bankomatovými a inými kartami a finančnou hotovosťou. Príslušník na operačnom pracovisku zistil telefonický kontakt na sedemdesiattriročnú majiteľku peňaženky zo sídliska Klokočina, informoval ju o náleze a zároveň ju vyzval, aby si svoj majetok prišla prevziať. Tá výzvu uposlúchla, v priebehu hodiny sa dostavila na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici a peňaženku i s obsahom si v poriadku prevzala.
 
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta hliadka mestskej polície zistila tvorené okno na predných pravých dverách osobného motorového vozidla. V súčinnosti s príslušníkom na operačnom pracovisku zistili totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na parkovisko. Majiteľ tak bezodkladne vykonal, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si svoje auto prevzal a riadne uzamkol.
 
V priebehu tridsiatich minút podobnú nepozornosť vodiča mestskí policajti zistili na Výstavnej ulici na sídlisku Chrenová, kde počas hliadkovania spozorovali otvorené okno na zadných ľavých dverách zaparkovaného vozidla. Po jeho obhliadke mestskí policajti skonštatovali, že vozidlo nejavilo známky vlámania alebo inej trestnej činnosti a požiadali o spoluprácu príslušníka operačného pracoviska mestskej polície. Ten zistil totožnosť držiteľa vozidla a telefonicky ho vyzval, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Majiteľ si po príchode vozidlo obhliadol a uviedol, že je v poriadku, riadne ho uzamkol a zabezpečil proti odcudzeniu.
 
O niekoľko hodín neskôr hliadka mestskej polície riešila takmer identickú situáciu na sídlisku Klokočina na Benkovej ulici. Počas kontroly dodržiavania vereného poriadku tam zistila nezabezpečené vozidlo pred odcudzením či poškodením opäť s otvoreným oknom.  Po zistení totožnosti držiteľky vozidla ju príslušník operačného pracoviska vyzval, aby si prišla svoje auto skontrolovať a riadne uzamknúť. Tá výzvu uposlúchla a po vyhlásení, že vozidlo je v poriadku a nič z neho nechýba, mestským policajtom poďakovala a svoje auto si uzamkla.  
 
5.6.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície, okrem iných úloh, kontrolovala dodržiavanie  nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v zábavných podnikoch na Mostnej ulici. Počas kontroly v nočných hodinách riešila podozrenie z porušenia nariadení v troch podnikoch. Po pohovore s majiteľmi podnikov, ktorí argumentovali, že za určitých dodržaných opatrení môžu mať prevádzku otvorenú, bola k riešeniu privolaná i hliadka policajného SR. Tí uviedli, že nemajú vedomosť o tom, že predmetné prevádzky majú byť uzatvorené. Po neúspešných pokusoch o telefonickú konzultáciu s úradom verejného zdravotníctva pre nejednoznačnosť vo výklade ustanovení príslušného nariadenia boli prevádzky ponechané otvorené.
 
 
6.6.2020 – Sobota:
V nočných hodinách príslušník operačného pracoviska na pulte centrálnej ochrany zaregistroval aktiváciu signalizácie požiarneho poplachu v budove mestského úradu. Na miesto okamžite vyslal motohliadku mestskej polície a privolal zodpovedného zamestnanca úradu. Pri obhliadke interiérových priestorov budovy úradu mestskí policajti zistili, že v kancelárii stavebného oddelenia bola z nepozornosti ponechaná zapnutá rýchlovarná kanvica, ktorá roztavila povrch chladničky, kde bola postavená a takmer sa prepadla do jej vnútra. Hliadka mestskej polície okamžite elektrický spotrebič odpojila z elektrickej siete a miestnosť vyvetrala od nahromadeného dymu. Mestskí policajti z preventívnych dôvodov v kancelárii skontrolovali všetky elektrické spotrebiče alebo zariadenia. K udalosti nebol potrebný zásah hasičov.
 
7.6.2020 – Nedeľa:
Mestskí policajti v dopoludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a dopravných predpisov zistili na Petzwalovej ulici  na sídlisku Klokočina mimo smetných nádob vyhodený starý nábytok, matrace, paplóny a časť sedacej súpravy. Po začatí objasňovania a dokumentovaní miesta priestupku zistili pôvodcu nelegálnej skládky, šesťdesiatosemročného muža Nitry, ktorý sa k svojmu skutku priznal a odôvodnil ho tvrdením, že aktuálne nemal inú možnosť, pretože vozidlo na odvoz sa mu podarilo vybaviť až na poobedie.  Zároveň prisľúbil, že vyhodený nábytok odstráni zákonným spôsobom v priebehu niekoľkých hodín. Po zohľadnení situácie mestskí policajti pôvodcu odpadu zmierlivo doriešili napomenutím, zároveň ho vyzvali, aby stojisko s odpadovými nádobami uviedol do pôvodného stavu.  Po kontrole predmetného miesta v popoludňajších hodinách mestskí policajti skonštatovali, že priestupca výzvu poslúchol a odpad odstránil.
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície prijal oznam o spadnutom konári zo stromu v mestskom parku, ktorý zranil jednu osobu. Hliadka mestskej polície oznam preverila, na miesto prišiel výjazd policajného zboru i sanitné vozidlo RZP. Záchranári ošetrili zranenú ženu vo veku štyridsaťdva rokov. Tá bola v parku na prechádzke s manželom a s maloletou dcérkou, keď prudký nárazový vietor odlomil veľký konár z poškodeného stromu a ten jej pádom spôsobil zlomeninu dolnej končatiny. Podľa záznamu kamerového systému mestskej polície bolo zjavné, že matka svoje dieťa v poslednej chvíli strhla na stranu, čím mu zrejme zachránila život a to vyviazlo bez zranení. Manžel pri incidente zranený nebol. Širšie okolie stromu, ktorý sa nachádzal vedľa fontány so žabami, mestskí policajti ohradili páskou, aby zabránili vstupu osôb do potenciálne nebezpečnej zóny. Na mieste sa nachádzal i pracovník oddelenia životného prostredia, ktorý celú vec zdokumentoval a informoval predstaviteľov mesta. O vzniknutej situácii operačný príslušník telefonicky informoval referentku správy a údržby zelene, ktorá okamžite vydala pokyn na uzatvorenie mestského parku a tiež uzamknutie mestského cintorína, čo príslušníci mestskej polície bezodkladne zrealizovali. Z dôvodu dôvodného podozrenia spáchania trestného činu ublíženia na zdraví neznámym páchateľom začali z úradnej povinnosti ex offo konať orgány činné v trestnom konaní.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o nájdených použitých striekačkách, ktoré oznamovateľka spozorovala na Bazovského ulici na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto mestskí policajti injekčné striekačky aj s oznamovateľkou pozbierali a uskladnili ich do zbernej nádoby Občianskeho združenia STORM, ktoré sa výmenou a likvidáciou potenciálne infikovaných striekačiek zaoberá už niekoľko rokov.
 
 
Hliadky mestskej polície okrem plnenia základných úloh aj počas tohto kalendárneho týždňa kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb v mestskej časti Kalvária na Borovej ulici a priebežne kontrolovali bezdomovca, ktorý bol do karantény umiestnený v ubytovacom zariadení v priestoroch Amfiteátra. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Hliadky mestskej polície mali vyššiu zameranosť na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, avšak už kvantitatívne výrazne v menšej miere, keďže na verejnom priestranstve bolo nosenie rúšok upravené. Mestskí policajti ho neriešili v blokovom konaní, ale zmierlivo napomenutím, prípadne, ak to okolnosti dovoľovali, obyčajným pohovorom alebo slovným upozornením.
 
 
Späť