RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 22. týždeň 2021

Pridané dňa 09 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

  

UDALOSTI – 22. TÝŽDEŇ

 
31.05.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície preverovala v mestskej časti Lukov Dvor oznam o pohybe túlavého psa. Po presune na označené miesto mestskí policajti zistili na zastávke MHD psa bez dozoru, bez obojku s evidenčnou známkou alebo iným identifikačným markerom. Psa odchytili a v priebehu tridsiatich minút si ho prevzal privolaný zmluvný veterinár, ktorý ho neskôr ustajnil vo svojich priestoroch.
 
V nočných hodinách mestskí policajti na sídlisku Klokočina na Jurkovičovej ulici podnet o podozrivej osobe, ktorá chodí okolo zaparkovaných vozidiel a skúša, či sú uzamknuté. Motohliadka sa urýchlene presunula na predmetné miesto a zistila tam muža, ktorý bol značne intoxikovaný pravdepodobne alkoholom. Muž bol dezorientovaný a podľa jeho reakcií a odpovedí nevedel, kde sa presne nachádza a nevedel nájsť cestu domov. Mestskí policajti ho v uliciach sídliska zorientovali a nasmerovali ho k miestu jeho bydliska.
 
01.06.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet občana o odhodení poškodeného nárazníka z motorového vozidla, ktorý mal pri smetných nádobách odhodiť vodič konkrétneho vozidla taxislužby. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľa podozrivého vozidla. Po skontaktovaní sa s vodičom taxislužby tento prisľúbil uposlúchnuť výzvu, aby odstránil odhodený odpad a zbavil sa ho zákonným spôsobom odovzdaním na zbernom dvore. Príslušníci mestskej polície ho doriešili v zmysle priestupkového zákona za konanie, ktoré bolo v rozpore s ustanoveniami o zneškodňovaní odpadu Zákona o odpadoch.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali spustenú signalizáciu o narušení objektu CVČ Domino na Štefánikovej triede napojeného na pult centralizovanej ochrany Mestskej polície v Nitre. Po príchode mestskí policajti vykonali kontrolu objektu z vonkajšej strany a narušenie nezistili. Na miesto privolali kontaktnú osobu a objekt zabezpečovali do jej príchodu. Neskôr vykonali obhliadku aj interiérových priestorov, ale  narušenie cudzou osobou zistené nebolo.
 
02.06.2021 – STREDA:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet oznamovateľky o nájdení dieťaťa na sídlisku Chrenová. Príslušník operačného pracoviska vyslal hliadku na parkovisko Obchodného centra CENTRO na Akademickej ulici, ktorá preverila situáciu. Oznamovateľka uviedla, že maloletého chlapca zbadala samého v autobuse a následne aj sám na zastávke pri OC Centro vystúpil. Mestskí policajti sa pokúšali s maloletým komunikovať, ten však z nezistených dôvodov nerozprával, podľa reakcií zrejme išlo o osobu s možným posunom autistického spektra. Príslušník operačného pracoviska sa skontaktoval s kolegom na tiesňovej linke policajného zboru a skonzultoval s ním aktuálne nahlásené nezvestné osoby. Na miesto sa následne dostavila hliadka policajného zboru aj s otcom maloletého chlapca, ktorý si svoje dieťa prevzal do starostlivosti.
 
03.06.2021 – ŠTVRTOK :
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku a predpisov statickej dopravy zistili na Dolnočermánskej ulici nitrianske osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorený batožinový priestor. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, príslušníci sa pokúsili s ním kontaktovať v mieste trvalého bydliska, ten sa tam však nenachádzal. Mestskí policajti skontrolovali vozidlo, či nenesie známky trestnej činnosti takým spôsobom, aby neporušili prípadné stopy. Vozidlo bolo riadne uzamknuté, nevykazovalo známky poškodenia alebo vlámania. Keďže sa opakovane nepodarilo skontaktovať s držiteľom vozidla, zasahujúci mestskí policajti batožinový priestor uzatvorili.  
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana z Bulharskej ulice, kde sa mal nachádzať roj včiel usadený v kríku. Zasahujúca hliadka miesto skontrolovala, zabezpečila okolie miesta, kde sa roj nachádzal a na miesto privolala odborníka na včely. Ten po príchode roj včiel umiestnil do prenosnej nádoby a z verejného priestranstva odviezol. Nik z okoloidúcich občanov nebol zranený.
 
V popoludňajších hodinách nitriansky občan odovzdal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici nájdený preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý našiel na Svätoplukovom námestí. O náleze príslušník operačného pracoviska informoval majiteľa preukazu, občana s trvalým pobytom v Žarnovici. Ten si preukaz neskôr osobne prevzal na útvare mestskej polície.
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana, ktorý uviedol, že pri vchode panelákového domu na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina našiel hada. Zasahujúca hliadka mestskej polície vykonala pohovor s oznamovateľom, ktorý jej oznámil, že had sa medzitým odplazil pod schodisko pod vchodom. Podľa popisu, ako plaz vyzeral, sa príslušníci s oznamovateľom zhodli, že sa pravdepodobne jednalo o zákonom chránenú užovku, ktorá nie je pre väčšie živočíchy nebezpečná a po vyrušení sa radšej odplazí do ústrania. Mestskí policajti ešte raz skontrolovali okolie a keďže hada nespozorovali, rozhodli sa, že nie je potrebné na miesto privolávať herpetológa.
 
04.06.2021 – PIATOK :
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o túlavom psovi väčšieho vzrastu, ktorý sa bez dozoru pohybuje po uliciach mestskej časti Dražovce. Mestskí policajti psa našli na ulici J. Zelenáka, odchytili ho vlastnými silami a prostriedkami a keďže pes, rasy Nemecký ovčiak, nemal na sebe obojok s identifikačnou známkou, ani nikto nevedel uviesť, komu patrí, privolali na miesto zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.   
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy zistila na sídlisku Klokočina na Alexyho ulici otvorené osobné motorové vozidlo. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt nitrianskeho držiteľa neuzamknutého vozidla a vyzval ho, aby sa k nemu dostavil. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, si vozidlo od mestských policajtov prevzal a riadne ho zabezpečil pred odcudzením. 
 
05.06.2021 – SOBOTA :
V nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal telefonickú žiadosť zo stálej služby Policajného zboru SR o zabezpečenie telesa verejného osvetlenia na Fatranskej ulici pri obchodnom dome Lidl, ktoré bolo poškodené po autonehode a pod napätím. Mestskí policajti sa pokúsili skontaktovať so zodpovedným zamestnancom firmy ElCOMP, telefonické kontakty však boli nedostupné. Pre elimináciu nebezpečenstva zranenia elektrickým prúdom, mestskí policajti svojpomocne odizolovali obnažené káble plastovým materiálom a priestor ohradili výstražnou páskou, pokiaľ sa nepodarí zabezpečiť servisnú firmu. Príslušník operačného pracoviska neskôr prijal informáciu od zamestnanca firmy ElCOMP, že predmetné teleso verejného osvetlenia im nepatrí. Denná hliadka mestskej polície preto v nasledujúci deň informovala vedúcu obchodného domu Lidl, tá zabezpečila, aby bola porucha odstránená.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy zistila na Vajanského ulici otvorené osobné motorové vozidlo. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť a telefonický kontakt držiteľa vozidla a vyzval ho, aby sa dostavil na parkovisko. Keďže držiteľ sa nemohol dostaviť osobne, na miesto vyslal manželku, ktorá vozidlo skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nechýba, auto od mestských policajtov prevzala a riadne uzamkla.
 
Príslušníci mestskej polície v nočných hodinách počas hliadkovania v uliciach mesta našli  na Damborského ulici na vozovke za mestským úradom mobilný telefón značky Samsung v koženkovom čiernom puzdre. Mestskí policajti stotožnili a informovali štyridsaťsedemročnú majiteľku telefónu z Nitry, ktorá sa následne dostavila na útvar mestskej polície, kde si smartfón prevzala.
 
06.06.2021- NEDEĽA:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverila oznam o nelegálnej skládke azbestu za areálom Agrokomplexu. Keďže sa jedná o nebezpečný odpad, mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že zistené konanie napĺňa znaky trestného činu, preto z kompetenčných dôvodov na miesto privolali na miesto príslušníkov policajného zboru, ktorí si záležitosť prevzali. Do ich príchodu zabezpečili miesto činu a zdokumentovali ho.
 
Na poludnie mestskí policajti na ulici Štefánikova trieda neďaleko mestského úradu našla na zemi bezvládne ležať na zemi šesťdesiatročného muža z Nitry. Muž uviedol, že bez predchádzajúcich varovných príznakov spadol na zem a nedokáže sa sám postaviť. Napriek snahe sa ani príslušníkom mestskej polície nepodarilo muža postaviť a udržať na nohách. Mestskí policajti imobilnému mužovi na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho po príchode prevzala na ošetrenie. Príslušníci zdravotníkom pomohli pri nakladaní zraneného muža do sanitky.
 
 
 
Späť