RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 22. týždeň 2020

Pridané dňa 02 Jun 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 22. TÝŽDEŇ

 
25.5.2020 – Pondelok:
V nočných hodinách sa hliadka mestskej polície presunula na Dobšinského ulicu preveriť oznam o nehybne ležiacej osobe. Po príchode na miesto mestskí policajti vykonali pohovor s oznamovateľom, ktorý im uviedol, že sa jedná o tridsaťšesťročného cudzinca z Ukrajiny s pobytom v Košiciach, s ktorým sa vracal z podniku domov a ten zrazu stratil vedomie. Mestským policajtom vysvetlil presné miesto, kde sa muž nachádza. Ukrajinca našli na Ružovej ulici, bol nevládny, nebol schopný chôdze ani komunikácie a podľa vonkajších medicínskych príznakov bol zjavne intoxikovaný alkoholom. Keďže nebolo možné vylúčiť vnútorné zranenia, mestskí policajti k mužovi privolali rýchlu zdravotnú službu, ktorá si Ukrajinca prevzala a odviezla do nemocnice aj s jeho osobnými vecami
 
26.5.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách spozorovala veľkú mastnú škvrnu na asfalte o veľkosti približne 9 m2, ktorá sa nachádzala na ulici Pri červenom kríži pri garážach a mohla byť potenciálne nebezpečenstvom pre účastníkov cestnej premávky. Mestskí policajti najprv zistili totožnosť osoby, ktorá je majiteľom predmetnej garáže, tá uviedla, že garáž v súčasnosti neužíva a prenajala ju občanovi Ukrajiny, vodičovi MHD v Nitre. Ten sa po skontaktovaní hliadke priznal, že si na mieste umýval svoje osobné motorové vozidlo saponátom, po ktorom na verejnom priestranstve zostalo uvedené znečistenie. Za priestupok mu hliadka uložila blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste a zároveň ho vyzvala, aby znečistenie odstránil. Dvadsaťšesťročný Ukrajinec prisľúbil uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, mestskí policajti na druhý deň  miesto skontrolovali a zistili, že znečistenie bolo odstránené.   
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala informáciu kolegu mimo služby, ktorý uviedol, že na skateparku na Popradskej ulici sa nachádza skupina detí fajčiacich cigarety. Po príchode na miesto mestskí policajti u troch mladíkov zistili priestupok spáchaný znečistením verejného priestranstva odhodením ohorku z cigarety. Chlapci boli bez použitia donucovacích prostriedkov predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a spísania zápisnice o podaní vysvetlenia. Dvaja z nich, šestnásťročný mladistvý z Nitry a pätnásťročný chlapec z obce Lúčnica nad Žitavou boli doriešení uložením blokovej pokuty v polovičnej sadzbe. Priestupok najmladšieho, štrnásťročného chlapca z obce Vajka nad Žitavou, bol vzhľadom na jeho nízky vek odložený. Všetci traja boli postupne odovzdaní privolaným zákonným zástupcom, rodičom, ktorí si ich po doriešení priestupku prevzali.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách počas hliadkovej činnosti a kontrole verejného poriadku spozorovali na ulici Na Vŕšku skupinu mládeže, ktorá konzumuje alkoholické nápoje. Hliadka na mieste s nimi vykonala dychovú skúšku, ktorá u jednej osoby, pätnásťročného dievčaťa z Nového Mesta nad Váhom, určila v dychu objemové percento alkoholu približne2,2 promile. Mladistvá bola prevezená na útvar mestskej polície, kde mestskí policajti zhodnotili, že jej stav nevyžaduje lekársky zákrok a telefonicky o zistených skutočnostiach informovali jej matku, zároveň ju vyzvali, aby si prišla svoju mladistvú dcéru prevziať. Vzhľadom na značnú vzdialenosť jej bydliska prišla na útvar mestskej polície o dve hodiny, do jej príchodu mestskí policajti sledovali zdravotný stav mladistvej. Tá mestským policajtom uviedla, že pila víno a nevie si spomenúť, kto jej alkohol podal. V Nitre bola na návšteve u kamarátky s vedomím svojej matky. Jej správny delikt, ktorého sa dopustila porušením zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, mestskí policajti oznámili na príslušné sociálne oddelenie mestského úradu.
 
27.5.2020 – Streda:
Počas hliadkovania na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda v ranných hodinách mestských policajtov oslovil vodič dodávkového vozidla a oznámil im, že pri cúvaní s motorovým vozidlom zachytil lampu verejného osvetlenia, pričom ju poškodil. Svojim konaním spôsobil škodu tiež na ozdobnom kvetináči a znečistil cestnú komunikáciu zeminou. Na miesto sa dostavil aj privolaný príslušník dopravnej polície policajného zboru, ktorý udalosť prevzal na doriešenie. O vzniknutej škode a znečistení mestskí policajti informovali aj príslušnú firmu, ktorá spravuje  elektrické zariadenia.
 
 
28.5.2020 – Štvrtok:
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala na Staničnej ulici oznam vodiča autobusu, ktorý uviedol, že v autobuse mu zaspala osoba, s ktorou si nevie pomôcť. Mestskí policajti po príchode na miesto zistili, že sa jedná o tridsaťdvaročného muža zo Serede, ktorý podľa vonkajších medicínskych príznakov javil známky požitia alkoholu, nemal na tele vonkajšie zranenia, a iné zdravotné ťažkosti neuvádzal. Muž sa po príchode hliadky prebral a vystúpil z autobusu, mestskí policajti s ním vo veci vykonali pohovor.
 
29.5.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na podnet občianky zasahovala v byte na Štiavnickej ulici na sídlisku Chrenová, v ktorom žili tri generácie. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že jej dospelý dvadsaťdvaročný vnuk údajne napadol svoju matku, jej päťdesiatpäťročnú dcéru. Po príchode na miesto mestskí policajti spozorovali dvoch mužov, ktorí opúšťali vchod z predmetnej adresy, preto ich zastavili a pýtali sa na situáciu v byte oznamovateľky. Obaja muži boli svedkovia incidentu, mestským policajtom uviedli, že s podozrivým boli oslavovať vo vedľajšom vchode a keďže bol pod vplyvom alkoholu, odprevadili ho domov. Tam hneď po príchode fyzicky napadol svoju matku úderom do oblasti tváre, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa jej ďalším ublížením na zdraví. Fyzicky napadol aj jedného z priateľov, ktorí ho priniesli domov a ublížil mu na zdraví tým, že ho udrel skleným popolníkom do hlavy a spôsobil mu tržné zranenie. Mestskí policajti vyzvali svedkov, aby sa s nimi presunuli do inkriminovaného bytu a opoznali podozrivého agresora. Už pri dverách bolo zjavné, že agresívne správanie syna pokračuje naďalej, pretože jeho urážky a nadávky bolo počuť i na chodbu. Po opoznaní podozrivého oboma svedkami a krátkom objasňovaní skutku mestskí policajti zabránili agresorovi pokračovať v protiprávnom konaní. Keďže vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie podozrivého napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, na miesto privolali hliadku policajného zboru. Podozrivý sa miestami agresívne správal aj v prítomnosti zasahujúcich mestských policajtov a keď tí prítomných informovali, že prípad prevezme privolaná hliadka PZ SR, agresívny syn sa v afekte a eskalovaných emóciách rozbehol smerom k oknu a kričal, že vyskočí von oknom z tretieho poschodia. Hliadka mestskej polície mu v tomto konaní zabránila. Napadnutá matka uviedla, že k podobným útokom prišlo v minulosti viackrát a agresívne správanie jej syna sa opakuje v nepravidelných intervaloch. Privolaná hliadka Policajného zboru SR si po príchode prevzala podozrivých, svedkov i celý prípad na objasňovanie, keďže konanie podozrivého vykazovalo známky trestného činu.
 
30.5.2020 – Sobota:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam občana na Chrenovskej ulici pred obchodným domom OBI o dvoch deťoch, ktoré obťažujúcim spôsobom žobrú od občanov peniaze. Pri obhliadke obchodného domu deti neboli nájdené, ale podľa popisu ich mestskí policajti zistili na parkovisku pred obchodným centrom MAX, ako sa prechádzajú pri zaparkovaných vozidlách a obťažujú okoloidúcich občanov pýtaním peňazí, čo neskôr hliadke aj niektoré osoby potvrdili. Obe deti, trinásťročnú Jenifer a jedenásťročného Santiaga, obaja bývajúci v Dolných Krškanoch v komunite, mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po overení ich totožnosti sa telefonicky skontaktovali so službukonajúcou sociálnou kurátorkou, ktorá si poznačila potrebné skutočnosti pre ďalšie riešenie v rámci ich kompetencií. S jej súhlasom boli deti prevezené do miesta bydliska, kde si ich prevzal súdom určený zákonný zástupca, ich teta. Príslušníci mestskej polície už mali empirické znalosti s oboma maloletými, pretože tieto isté deti boli aj v minulosti opakovane riešené za totožné porušenie, rovnako za účasti sociálnych pracovníčok z ÚPSVaR-u a i za účasti miestnej občianskej poriadkovej služby. Biologický rodičia oboch detí sa do výchovy pozitívne zapájať nedokážu, matka je drogovo závislá a otec je v súčasnosti vo výkone trestu.
 
 
31.5.2020 – Nedeľa:
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o rušení nočného pokoja v prevádzke Bloom Bar na Mostnej ulici hlasnou hudbou a zároveň druhý podobný oznam na ulici Pri Synagóge z prevádzky Tortuga Pub. V oboch prípadoch oznamovatelia uvádzali aj podozrenie na nedodržanie opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a to vo veci maximálneho prevádzkového času do 22.00 hod. Po kontrole oboch podnetov a zistených skutočností museli mestskí policajti na mieste zasahovať. V prípade prevádzky Bloom Bar na Mostnej ulici sa mestskí policajti spočiatku nedokázali dostať dnu do zariadenia, keďže všetky vstupy boli uzamknuté. Neskôr sa im na miesto podarilo privolať prevádzkara podniku, ktorý im doložil všetky potrebné skutočnosti, podľa ktorých mestskí policajti skonštatovali, že nariadenia úradu verejného zdravotníctva boli dodržané, zariadenie bolo pre verejnosť uzavreté, otvorené bolo iba pre uzavretú spoločnosť. Činnosťou prevádzky bol však porušený priestupkový zákon, keďže z baru bol hlasitou hudbou rušený nočný pokoj, k čomu sa priznali i zamestnanci baru. Tento priestupok bol na mieste doriešený v blokovom konaní, majiteľ baru, ktorý prišiel z neďalekých Vrábel, poďakoval hliadke mestskej polície za korektný zásah a prisľúbil, že takéto konanie sa opakovať nebude. Počas čakania na majiteľa podniku museli mestskí policajti zasahovať proti jednému z návštevníkov baru, ktorého protiprávne konanie zastavilo až použitie miernejších donucovacích prostriedkov a hrozba predvádzania na útvar mestskej polície. Dvadsaťsedemročný muž z obce Ivanka pri Nitre opakovane budil verejné pohoršenie svojimi hlasnými vulgárnymi a urážajúcimi výkrikmi smerom k príslušníkom mestskej polície, spočiatku odmietal prestať s týmto protiprávnym konaním, tiež odmietal predložiť doklad totožnosti. Zasahujúci mestskí policajti podozrivého muža upozornili, že ak hodnoverným spôsobom neuvedie svoju totožnosť, bude predvedený za účelom zistenia totožnosti a v prípade kladenia odporu budú voči nemu použité donucovacie prostriedky. Keďže muž výzvu ignoroval, mestskí policajti upozornenie naplnili a muža začali predvádzať i s použitím donucovacích prostriedkov, hmatov a chvatov. Muž sa pod tlakom okolností upokojil, okamžite prestal s urážkami a hrubým správaním, začal spolupracovať a plniť pokyny príslušníkov. Za priestupok bol doriešený uložením blokovej pokuty, ktorú zaplatil na mieste.
V prípade prevádzky Tortuga Pub bolo zistenie takmer identické, pretože nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR boli aj v tomto podniku dodržané a rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, aj tu bol rušený nočný pokoj hlasnou reprodukovanou hudbou. Po zásahu mestských policajtov prevádzkar hudbu stíšil na únosnú mieru a za priestupok bol doriešený na mieste.
 
Hliadky mestskej polície okrem plnenia základných úloh aj počas tohto kalendárneho týždňa kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb na Borovej ulici. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Vyššia zameranosť hliadok mestskej polície bola na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, avšak už kvantitatívne v menšej miere. Mestskí policajti ho riešili buď napomenutím alebo v blokovom konaní, prípadne, ak to okolnosti dovoľovali, aj obyčajným pohovorom alebo slovným upozornením.
 
Späť