RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 21. týždeň 2021

Pridané dňa 03 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 21. TÝŽDEŇ

 
24.05.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala na sídlisku Klokočina informáciu občana o poškodení verejnoprospešného zariadenia na Štiavnickej ulici. Podľa podnetu oznamovateľa mali dvaja neznámi muži poškodiť lavičku, avšak keď na nich niekto z okoloidúcich zakričal, podozriví muži sa rozutekali každý iným smerom. Mestskí policajti sa bezodkladne presunuli na označené miesto, vykonali kontrolu blízkeho i širokého okolia, podozrivé osoby však nezistili. Miesto a rozsah poškodenia lavičky nahlásili kompetentnému zamestnancovi mestského úradu, ktorý zabezpečí potrebnú opravu.  
 
25.05.2021 – UTOROK:
Príslušníci mestskej polície sa na základe telefonického oznamu v popoludňajších hodinách presunuli na Súľovskú ulicu, kde podľa oznamovateľa bolo cítiť zápach zhoreniska. Motohliadka po príchode zistila na mieste požiar nelegálnej skládky rôzneho odpadu. Zabezpečili, aby sa oheň ďalej nerozširoval a k požiaru privolali  výjazd hasičov, ktorí ho po príchode uhasili. Hliadka mestskej polície zotrvala na mieste počas celého zásahu až do odchodu HaZZ.
 
V neskorých večerných hodinách motohliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v mestskej časti Párovské háje odchytili dvoch psov bez dozoru, ktoré sa pohybovali na verejnom priestranstve. Nikto z oslovených občanov nevedel uviesť, komu dvaja voľne pobehujúci psi patria. Mestskí policajti preto na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý dva túlavé psy bez evidenčných známok prevzal a ustajnil.
 
 
 
26.05.2021 – STREDA:
V skorých ranných hodinách hliadkujúci mestskí policajti preverovali oznam o imobilnom mužovi, ktorý sa nachádza na frekventovanej križovatke ulice Trieda A. Hlinku a Akademická na sídlisku Chrenová. Po kontrole miesta našli na križovatke na priechode pre chodcov nevládneho bezdomovca na staršom invalidnom vozíku, ktorý mal problém prejsť cez cestu. Hliadka mu zabezpečila bezpečný prechod na druhú stranu ulice, kam sa chcel muž bez domova dostať. Ten mestským policajtom poďakoval a ďalšiu pomoc odmietol.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v ranných hodinách zistila na križovatke ulíc Železničiarska a Staničná dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel. Jeden z účastníkov nehody mal zrejme zlomenú nohu a druhý mal tržnú ranu na hlave. Hliadka zabezpečila miesto nehody až do príchodu dopravnej polície PZ SR a sanitky RZP, aby tak preventívne predišli potenciálnemu reťazeniu dopravnej nehody. Zranené osoby si prevzala posádka sanitky RZP a previezla ich na ošetrenie do nemocnice, objasnenie prípadu prevzali príslušníci dopravnej polície.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na ulici Škultétyho preverovala oznam o otvorenej kotolni. Mestskí policajti zistili, že na objekte kotolne boli zle uzamknuté vchodové dvere, ktoré však nejavili známky poškodenia alebo vandalizmu. O zistených skutočnostiach mestskí policajti informovali dispečing Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, odkiaľ na miesto vyslali kuriča. Mestskí policajti do jeho príchodu zatiaľ budovu kotolne zabezpečili pred vniknutím cudzou osobou. Kurič objekt skontroloval a po zistení, že všetko je v poriadku, kotolňu riadne uzamkol.
 
27.05.2021 – ŠTVRTOK :
Motohliadka mestskej polície na telefonický podnet oznamovateľa v popoludňajších hodinách zasahovala na Svätoplukovom námestí, kde sa mal jeden z prítomných bezdomovcov obťažujúcim spôsobom správať k okoloidúcim občanom. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili skupinu viacerých bezdomovcov, ktorí rôznym spôsobom znečisťovali verejné priestranstvo drobným odpadom, močením a iným protispoločenským konaním. Príslušníci prítomných mužov vyzvali, aby verejné priestranstvo očistili od odpadkov, zároveň im odporučili, aby využili dostupné sociálne služby, ktoré mesto Nitra zabezpečuje pre ľudí bez domova, prípadne aby sa premiestnili na menej exponované miesto. Doriešení boli v zmysle priestupkového zákona.
 
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočiny vo večerných hodinách našli na tržnici na Jurkovičovej ulici tabuľku s nitrianskym evidenčným číslom motorového vozidla. Hliadka mestskej polície nález po spísaní úradného záznamu odovzdala na obvodnom oddelení PZ SR.
 
28.05.2021 – PIATOK :
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly statickej dopravy a verejného poriadku zistila na Baničovej ulici otvorené okno na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť i telefonický kontakt na držiteľku vozidla a vyzval ju, aby sa dostavila na parkovisko k svojmu vozidlu. Keďže tá sa na miesto presunúť nemohla, vozidlo si po príchode skontroloval jej manžel a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo zabezpečil pred odcudzením.
 
29.05.2021 – SOBOTA :
V skorých ranných hodinách mestskí policajti preverovali telefonický podnet občana, ktorý uviedol, že na ulici Štefánikova trieda na pešej zóne neznáma osoba rozbila sklenú výplň výkladu prevádzky. Hliadka sa bezodkladne premiestnila na označené miesto, skontrolovala ho a zistila, že presklený výklad prevádzky z dvojitého vákuového skla o rozmeroch približne štyri metre štvorcové niesol známky devastačného poškodenia. Motohliadka mestskej polície preverila blízke okolie prevádzky a zistila sedemčlennú skupinku osôb, ktorí najskôr tvrdili, že nevedia, kto výklad rozbil a údajne nikoho na mieste nevideli. Mestskí policajti však z miestnej znalosti poznali jedného z prítomných mužov, toho v minulosti riešili za podobný vandalský skutok. Po chvíli objasňovania sa devätnásťročný Nitran hliadke priznal, že výklad rozbil dreveným kolom, dôvod poškodenia uviesť nevedel. Druhá motohliadka mestskej polície o spôsobenej škode osobne informovala v mieste bydliska majiteľku predajne, ktorá sa na výzvu dostavila na miesto. Po predbežne vyčíslenej výške spôsobenej škody potrebnej na správne definovanie skutku mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie podozrivého muža nieslo znaky trestného činu a muž svojim konaním naplnil skutkovú podstatu poškodenia cudzej veci, prípadne výtržníctva. Na miesto preto mestskí policajti z dôvodu zákonných kompetencií privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si vec i s podozrivým a svedkami prevzali na ďalšie objasňovanie.
 
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície prevzal telefonickú informáciu oznamovateľa o bezvládne ležiacej osobe na Dobšinského ulici pred objektom kasární.  Po okamžitom presune mestskí policajti na mieste zistili na zemi sedieť mladistvého chlapca vo veku šestnásť rokov. V čase príchodu bol zjavne pod vplyvom návykovej látky, podľa vonkajších medicínskych príznakov pravdepodobne alkoholu. Chlapec z Nitry sa triasol na celom tele, nebol zorientovaný, nedokázal zrozumiteľne komunikovať a mal nekoordinované pohyby. Príslušníci skontrolovali jeho stav, vitálne funkcie mal v poriadku, vonkajšie zranenia nevykazoval, endogénne poranenia sa však vylúčiť nedali. Preto mestskí policajti okamžite k nemu privolali rýchlu zdravotnú pomoc, do ich príchod monitorovali zdravotný stav mladistvého pripravení zasiahnuť, ak by jeho životné funkcie skolabovali. Posádka sanitky RZP  si mladistvého prevzala do svojej starostlivosti, ošetrili ho a previezli do nemocnice na diagnostiku a následnú detoxikáciu a ošetrenie. Hliadka mestskej polície o stave syna informovala jeho zákonného zástupcu, otca, ktorý sa za ním presunul do nemocnice. Mestskí policajti neskôr počas dňa prevzali v nemocnici na detskom oddelení lekársku správu, na základe ktorej je spáchaný správny delikt mladistvého postúpený na príslušný správny orgán. Ošetrujúci personál uviedol, že mladistvý odmietol zobrať vzorku jeho krvi na vyšetrenie, ale uviedol, že vypil vodku, pivo, vyfajčil cigaretu marihuany a potom užil Xanax, ktorí patrí medzi benzodiazepíny s antidepresívnymi a sedatívnymi účinkami. Pre mladý organizmus bola nebezpečná kombinácia užitia spomenutých látok, jeho otec bol preto ošetrujúcim personálom, okrem iných vecí, poučený o nutnosti psychologického a psychiatrického vyšetrenia a hlásenia sa u obvodného pediatra.  
 
Počas kontroly verejného poriadku v centre mesta v nočných hodinách príslušníci mestskej polície spozorovali na Svätoplukovom námestí mladistvú osobu napoly sediaceho na zemi. Aj tento mladistvý javil známky užitia väčšieho množstva návykovej látky, pravdepodobne alkoholu. Nedokázal riadne komunikovať, mal výrazné problémy s koordináciou pohybovej sústavy, ale mestskí policajti na jeho tele neobjavili žiadne povrchové zranenia. Na iné zdravotné ťažkosti sa mladistvý nesťažoval, bol stabilizovaný a orientovaný. Keďže nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť ani o poskytnutí potrebnej súčinnosti, príslušníci ho predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Na tento úkon nebolo potrebné použiť žiadny z donucovacích prostriedkov. Príslušníci mladistvého z Nitry vo veku šestnásť rokov stotožnili a vykonaním dychovej skúšky zistili, že prístroj na meranie alkoholu v dychu určil objemové percento alkoholu v krvi na úrovni dva promile. Operačný príslušník sa pokúsil na útvar privolať zákonného zástupcu mladistvého, jeho matka sa však dostaviť na prevzatie syna nemohla, pretože bola v zamestnaní mimo mesta Nitry. Preto s telefonickým poverením matky si chlapca do starostlivosti prevzala jeho stará matka. Správny delikt mladistvého zasahujúci príslušníci mestskej polície oznámili na vecne príslušný správny orgán.  
 
30.05.2021 – NEDEĽA:
V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval zárodok potenciálne eskalujúceho konfliktu niekoľkých dospelých mužov na Kmeťkovej ulici. Operačný príslušník na miesto bezodkladne vyslal tri motohliadky, ktorým prítomní svedkovia uviedli, že konflikt vznikol pre skutočnosť, že v prevádzke Devil´s Pub prišlo k viacerým drobným krádežiam rôznych predmetov, dokladov i finančnej hotovosti. Zasahujúcim príslušníkom prítomní občania poskytli i popis podozrivého. Ten sa už v prevádzke nenachádzal, mestskí policajti ho dostihli na vedľajšej Mostnej ulici, kam sa konflikt medzitým presunul. Tam zistili aj skupinu vzájomne sa atakujúcich mužov, niektorí útočili na podozrivého, iní vystupovali na jeho podporu. Po prvotnom zásahu a nastolenia právneho stavu a poriadku u jedného muža mestskí policajti zistili krátku guľovú zbraň, neskôr zistili, že ide o plynovú pištoľ. Na mieste sa aktívne konfliktu zúčastnilo približne šesť osôb, ďalšie osoby sa zúčastňovali konfliktu nepriamo, prizeralo sa niekoľko desiatok osôb. Situácia bola na začiatku zásahu neprehľadná, potenciálne nebezpečná, zo strany zúčastnených silne emotívna, mala tendenciu eskalovať na intenzite i spoločenskej nebezpečnosti. Muži neustále voči sebe útočili verbálne, vzájomne sa obviňovali a provokovali. Bolo dôvodné predpokladať, že bez zásahu motohliadok mestskej polície by konflikt prešiel do výrazného fyzického napádania či inej výtržnosti. Po krátkom operatívnom objasňovaní mestskí policajti zistili, že spúšťačom konfliktu bola spomínaná krádež peňaženky a zásobníku do plynovej pištole, ktorej sa mal dopustiť dvadsaťjedenročný muž z Českej republiky. Ten sa k skutku na mieste priznal a po výzve mestských policajtov odovzdal veci, ktoré odcudzil. Na miesto príslušníci mestskej polície privolali hliadku policajného zboru, pretože skutok vykazoval obligatórne znaky trestného činu a poškodený žiadal na mieste podať trestné oznámenie na prítomného podozrivého českého občana. Prípad si po rýchlom príchode na ďalšie objasnenie prevzali dve hliadky PZ SR.
 
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Chrenová mestskí policajti vo večerných hodinách zistili na Sitnianskej ulici zaparkované osobné motorové vozidlo, z ktorého vytekali prevádzkové tekutiny. Po bližšom preskúmaní bolo zjavné, že vytekajúca tekutina je nafta. Pri vozidle spozorovali i vodičku a zároveň držiteľku vozidla, ktorá uviedla, že svoje auto si poškodila sama svojim nepozorným konaním tak, že pri vchádzaní na parkovisko pred vchodom zachytila spodnou časťou vozidla obrubník, čím prišlo k poškodeniu vozidla. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí disponovali potrebným technickým vybavením a vytečenú naftu zasypali absorpčným materiálom, ktorým povrch vozovky postupne sanovali a unikajúce pohonné hmoty odstránili.
Späť