RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 21. týždeň 2020

Pridané dňa 26 May 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 21. TÝŽDEŇ

 
18.5.2020 – Pondelok:
Hliadka mestskej polície na pokyn príslušníka operačného pracoviska  v ranných hodinách preverovala oznam o mužovi, ktorý na Špitálskej ulici v čakárni u lekára údajne hrubo narúšal verejný poriadok. Vyslaní mestskí policajti na mieste objasňovaním zistili päťdesiatšesťročného muža, ktorý podľa prítomných svedkov, svojim hrubým správaním obťažoval prítomných pacientov v čakárni a neskôr vulgárne urážal ambulujúceho lekára i zdravotnú sestru. Muž bol nespokojný so zavedeným systémom prijímania pacientov do ambulancie a svoju nespokojnosť dával najavo spôsobom, ktorý nebol v súlade s občianskym spolunažívaním definovaným v priestupkovom zákone. Mestskí policajti mu svojim príchodom zabránili pokračovať v protiprávnom konaní a vykonali s ním pohovor, po ktorom sa muž upokojil a začal sa správať racionálne. Prisľúbil, že viac nahlas protestovať nebude a v pokoji si počká na vyšetrenie. Mestskí policajti vykonali pohovor i s ordinujúcim lekárom a zdravotnou sestrou a dohodli sa, že ak bude muž pokračovať v hrubom správaní, okamžite dajú podnet na bezplatnú linku 159. Za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu bol muž z Nitry doriešený uložením blokovej pokuty, ktorú zaplatil na mieste.
 
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v uliciach mesta mestskí policajti vo večerných hodinách prijali podnet od občana priamo na Farskej ulici, ktorý uviedol, že ho fyzicky napadol devätnásťročný muž z obce Výčapy-Opatovce. Hliadke uviedol i údaje o troch svedkyniach, ktoré mali byť prítomné pri tomto protiprávnom konaní. Počas prijímania podnetu sa na miesto dostavili aj príslušníci policajného zboru, ktorých ešte pred príchodom mestských policajtov telefonicky privolal poškodený sedemnásťročný mladistvý z obce Žirany. Hliadka policajného zboru si prípad prevzala ako podozrenie z trestného činu a mestských policajtov požiadala o súčinnosť pri prevoze zraneného poškodeného do nitrianskej nemocnice, pretože sa sťažoval na bolesť hlavy, ktorá sa začala prejavovať po fyzickom napadnutí.
 
V neskorších večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana o nehybne ležiacej osobe na Tríbečskej ulici na sídlisku Chrenová. Vyslaná hliadka na mieste zistila ležať na zemi dvadsaťdeväťročného muža z Nitry, ktorý mal navyše zníženú mobilitu, keďže mal pri sebe barle po úraze pochádzajúceho z iného dňa. Počas pohovoru hliadka podľa vonkajších medicínskych príznakov zistila, že mladý muž je pod vplyvom alkoholu, čo v kombinácii chôdze s barlami spôsobilo pád na zem. Mestskí policajti muža zodvihli a vzhľadom na jeho stav a blízkosť jeho trvalého bydliska ho odprevadili až domov, kde ho odovzdali rodičom.
 
19.5.2020 – Utorok:
V skorých popoludňajších hodinách prijal príslušník operačného strediska oznam o ležiacej osobe na Fatranskej ulici pri obchodnom dome Lidl. Vyslaná hliadka mestskej polície našla na zemi ležať muža s povrchovými zraneniami. V čase ich príchodu sa na miesto dostavila i sanitka RZP,  ktorej mestskí policajti poskytli súčinnosť pri naložení tridsaťosemročného muža z blízkej ulice pod do vozidla sanitky, keďže ten bol značne pod vplyvom alkoholu.
 
Len o niečo neskôr hliadka mestskej polície pred magistrátom mesta Nitry na ulici Štefánikova trieda zistila na zemi ležať sedemdesiatpäťročného nitrianskeho občana, ktorý mal, podľa vonkajších medicínskych príznakov,  epileptický záchvat. Počas poskytovania predlekárskej pomoci mestskí policajti na miesto privolali mužovi sanitku rýchlej zdravotnej pomoci a do ich príchodu sa snažili robiť opatrenia, aby si muž počas oscilujúcich záchvatov a kŕčov neublížil.
 
Podobný zásah vykonali príslušníci mestskej polície ulica na Hlavnej ulici v mestskej časti Janíkovce vo večerných hodinách. Počas kontroly verejného poriadku pri miestnom obchode zistili na chodníku dve ležiace osoby, muža a ženu, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Päťdesiatosemročný muž dokázal komunikovať, bol pri vedomí, mal povrchové zranenia v oblasti tvári, zrejme následkom pádu. Žena vo veku päťdesiat rokov bola silne intoxikovaná alkoholom, miestami bola pri vedomí, nezorientovaná, nebola schopná chôdze, nemala žiadne povrchové zranenia, vnútorné sa však nedali vylúčiť. Hliadke tvrdila, že sa lieči na cukrovku. Mestskí policajti privolali na miesto RZP, posádka sanitky ich po príchode vyšetrila a vyhlásila, že ďalšie vyšetrovacie zdravotnícke ani lekárske úkony nie sú potrebné a rovnako nie je potrebná ich hospitalizácia. Aby sa preventívne predišlo potenciálnym zdravotným problémom muža a ženy, mestskí policajti posádku sanitky požiadali, aby ich nenechali na verejnom priestranstve ležať na zemi a previezli ich do neďalekého trvalého bydliska, ktoré je v smere ich cesty späť do Nitry. Mestskí policajti pomohli posádke osoby naložiť do sanitky a previezli ich na adresu trvalého pobytu.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na Staničnej ulici zistila otvorené dvere na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle, pri ktorom sa v blízkosti nenachádzala žiadna osoba. Vozidlo nevykazovalo známky  trestnej činnosti. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľky vozidla, jej telefonický kontakt a vyzvali ju, aby sa dostavila na miesto a vozidlo si zabezpečila. Tridsaťdvaročná držiteľka výzvu poslúchla, auto si po príchode skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si vozidlo zabezpečila pred odcudzením. Mestským policajtom poďakovala za všímavosť.
 
20.5.2020 – Streda:
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície v poludňajších hodinách prijal oznam od štyridsaťjedenročnej ženy z blízkej obce Branč, ktorá na Novozámockej ulici v mestskej časti Dolné Krškany našla na zemi peňaženku s osobnými dokladmi i finančnou hotovosťou v euromene i českej mene. Mestskí policajti sa presunuli za oznamovateľkou, tá im na mieste nález odovzdala. Po zistení telefonického kontaktu vyzvali tridsaťosemročného majiteľa peňaženky, aby si svoj majetok prišiel prevziať. Ten tak urobil, dostavil sa na útvar mestskej polície a svoje doklady i hotovosť si v poriadku prevzal.
 
 
 
V popoludňajších hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v uliciach na sídlisku Klokočina mestskí policajti na Popradskej ulici pri detskom ihrisku vedľa skateparku spozorovali dvoch neznámych mladíkov, ktorí vošli do kríkov s plastovými fľaškami s neznámym obsahom a po niekoľkých minútach vyšli von bez nich. Z dôvodu preventívnych intenzívnejších kontrol v tejto lokalite, v ktorej sa za posledné týždne začalo prejavovať vandalské konanie a znečisťovanie verejného priestranstva zatiaľ nezistenými osobami, mestskí policajti situáciu preverili. Zistili totožnosť mladých mužov, zistili, že vo fľašiach bol štandardný nealkoholický nápoj. Muži z Klokočiny vo veku dvadsaťtri a dvadsaťjeden rokov sa však na mieste priznali, že prázdne fľaše odhodili medzi kríky, čím sa dopustili priestupku proti verejnému poriadku, za ktorý im mestskí policajti uložili blokovú pokutu. Priestupcovia na výzvu hliadky fľaše zo zelene zdvihli a umiestnili ich do smetnej nádoby.  
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na žiadosť zodpovednej pracovníčky mestského úradu z dôvodu silného vetra, a s tým spojenej hrozby pádu konárov alebo suchých a poškodených stromov, umiestnila na Jesenského ulici mechanické zábrany na vstupy a vjazdy do mestského parku. Mestskí policajti na mieste taktiež vo veci vykonali pohovory s občanmi, ktorí sa nachádzali v parku a vysvetlili im potenciálne hroziace nebezpečenstvo.
 
21.5.2020 – Štvrtok:
Hliadka mestskej polície počas vykonávania hliadkovej činnosti na ulici 8. Mája v ranných hodinách zistila otvorené okno na stojacom osobnom motorovom vozidle, pri ktorom sa nikto nenachádzal. Vozidlo nenieslo znaky poškodenia alebo vlámania. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľky vozidla, jej telefonický kontakt a vyzvali ju, aby sa dostavila na miesto a vozidlo si zabezpečila. Šesťdesiatročná držiteľka tak vykonala, auto si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani z neho nič nechýba, si svoje vozidlo riadne uzatvorila.
 
22.5.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila telefonický oznam občana o zatúlanej malej kačičke na Rázusovej ulici. Na mieste našli opustené mláďa kačice divej, ktoré mohlo byť približne dva týždne staré. Keďže sa v okolí nepodarilo nájsť žiadnu kačaciu rodinu, prípadne samicu kačice divej, nájdené káčatko mestskí policajti umiestnili do papierovej krabice a  preniesli do mestského parku k brehu jazera Veľká Hangócka. Tam našli kačicu s dvomi rovnako veľkými mláďatami, preto k nej nájdené mláďa vypustili, dúfajúc, že samica kačice ho k sebe prijme. Po vypustení sa malé káčatko okamžite pripojilo k novej rodine, tá ho bez problémov prijala a spoločne odplávali preč.
 
 
 
 
 
Počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v lokalite nitrianskeho hradu mestskí policajti vo večerných hodinách spozorovali skupinku viacerých ľudí, zjavne v mladšom veku, ktorí mali pri sebe fľašu alkoholu. Hliadka s nimi vykonala pohovor, pri ktorom sa jeden z mladistvých, sedemnásťročný mladík z Nitry, priznal, že alkohol kúpil vo večierke na Mostnej ulici, ale ešte z neho nestihli nič vypiť. Jeho dvaja priatelia v rovnakom veku sa vyjadrili, že uvedené údaje sú pravdivé. Mestskí policajti sa premiestnili do označenej večierky, kde mladistvý označil predavačku, ktorá mu alkohol predala. Za nezákonný predaj alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov mestskí policajti uložili predavačke blokovú pokutu, ktorú zaplatila na mieste. Zároveň ju upozornili, aby si pri predaji alkoholu dávala väčší pozor a hoci nedisponuje zákonným oprávnením zisťovať totožnosť osôb a tým aj ich vek, má však oprávnenie nepredať alkohol nikomu, pri kom má dôvodné podozrenie, že vzhľadom na svoj výzor zjavne pripomína osobu mladistvú alebo maloletú.
 
V nočných hodinách príslušník operačného pracoviska na monitoroch kamerového systému spozoroval na Popradskej ulici na amfiteátri vedľa skateparku početnú skupinu približne 30 až 40 osôb. Osoby postávali alebo posedávali v dvoch skupinkách a niekoľko stálo pri otvorenom vozidle. Podľa empirických miestnych znalostí mestských policajtov bolo dôvodné sa domnievať, že z vozidla sa šírila hudba, na ktorú sa potenciálne každú chvíľu mohli začať sťažovať občania bývajúci v okolí. Osoby mali vo svojej blízkosti na zemi porozhadzované množstvo plastových pohárov, popíjali nápoje, odhadzovali ohorky z cigariet bez možnosti identifikácie konkrétnej osoby, pretože ohorky vyletovali z húfu ľudí. Vzhľadom na riziko poškodenia zelene, ktoré sa v posledných dňoch v lokalite udialo, tiež pre dôvodný predpoklad, že verejné priestranstvo zostane znečistené a tiež kvôli preventívnemu predídeniu prípadných sťažností na hluk a rušenie nočného pokoja boli na miesto vyslané obe motohliadky mestskej polície. Po príchode na miesto príslušníci mestskej polície vykonali s osobami pohovor, zariadili, aby dokonale po sebe priestranstvo poupratovali a uviedli ho do pôvodného stavu. Vzhľadom na početnosť skupiny a problematické preukazovanie zavinenia za priestupok konkrétnym osobám, prípad nebol riešený ako priestupok. Po očistení priestoru a vykonaní pohovoru sa všetky osoby rozišli a z miesta išli, podľa ich tvrdenia, do miesta trvalého bydliska.
 
23.5.2020 – Sobota:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický oznam od občana z Murániho ulice na sídlisku Klokočina, kde sa mali nachádzať hádajúce sa osoby zavalitej postavy a jedna z osôb má údajne pri sebe strelnú zbraň. Vyslaná hliadka sa okamžite presunula na miesto, kde zistila, že ide o konflikt troch mužov, ktorí mali vzájomný fyzický atak a jeden z nich mal ešte pred príchodom hliadky dvakrát vystreliť zo strelnej zbrane. Konflikt vznikol medzi dvomi bratmi a jedným občanom. Na miesto sa dostavila aj hliadka PZ SR, ktorá strelca vypátrala na blízkej Tokajskej ulici, kde bol hneď obmedzený na osobnej slobode. K poraneniu následkom výstrelu zo strelnej zbrane neprišlo. Vec si prevzala hliadka policajného SR, mestskí policajti im pri zákroku poskytovali súčinnosť.
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska prijal oznam od občana, ktorý uviedol, že videl dvoch členov neprispôsobivej komunity, ktorí údajne po krádeži utekajú z obchodného centra Mlyny smerom na Špitálsku ulicu. Vyslaná hliadka na uvedenom mieste nikoho nespozorovala, preto vykonala rýchlu obhliadku okolia miesta a vytipovala si možný smer úniku podozrivých smerom na Rázusovu ulicu. Miestna znalosť sa im osvedčila, pretože na spomenutej ulici spozorovali dve osoby, ktoré sa zhodovali s popisom oznamovateľa. Obe osoby zadržali, jeden z nich, osemnásťročný muž z Borovej ulice, mal pri sebe kartónovú škatuľu, v ktorej sa nachádzalo odcudzené oblečenie aj s cenovkami a vešiakmi v celkovej hodnote takmer 240,-€. Muž sa hneď na mieste priznal, že oblečenie odcudzil v obchodnom centre Mlyny z obchodu C&A. Po rýchlej lustrácii podozrivej osoby mestskí policajti zistili, že muž sa v posledných mesiacoch už dopustil podobnej krádeži, preto jeho konanie bolo prekvalifikované na trestný čin krádeže, ktorého sa dopustil tak, že si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil a bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Druhý muž uviedol, že so zadržaným priateľom sa údajne stretol až po odcudzení vecí z obchodu. Nevedel však dôveryhodne vysvetliť, prečo z miesta činu utekal aj on. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu krádeže mestskí policajti na miesto privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si zadržaných i celý prípad prevzali na objasnenie. Počas prvotných objasňovacích úkonov im mestskí policajti poskytli potrebnú súčinnosť.
 
 
V nočných hodinách počas kontroly dodržiavania verejného poriadku pri mestskom parku v lokalite pri Sihoti a okolí zimného štadiónu hliadka mestskej polície začula buchot, opakované udieranie a zvuky rozbíjania bližšie nešpecifikovaných predmetov približne smerom od mestského kúpaliska. Tieto zvuky boli sprevádzané hlasnými výkrikmi viacerých mužov a minimálne jednej ženy, ktorá hlasno kričala: „Nechaj to tak! Počuješ?! Nerob to!“ Mestskí policajti vystúpili zo služobného vozidla a približovali sa k miestu pešo, keď ich pri Sihoti oslovila skupinka pokojných mladých ľudí a jeden z nich, dvadsaťjedenročný muž zo Žitaviec, ich upozornil na výtržnosti skupiny agresívnych mladých mužov, ktorí sa ich pokúsili fyzicky napadnúť a po tomto pokuse odišli smerom k mestskému kúpalisku a ďalej smerom k budove PKO. Tiež uviedli, že niektorí z tejto skupiny počas presúvania kopali do smetných nádob a iných verejnoprospešných zariadení. Zasahujúci príslušníci do parku privolali aj druhú motohliadku mestskej polície a ďalej podľa hlasov hľadali skupinu podozrivých mladých ľudí, ktorí počas presunu demolovala smetné koše, okolo ktorých išla. Tú spozorovali v tmavšej časti parku pri detskom ihrisku vedľa PKO. Pozostávala z piatich mužov a jednej ženy, dvaja z nich sa práve pokúšali poškodiť smetný kôš kopaním, ostatní ich hlasno verbálne a vulgárne povzbudzovali. Keď sa mestskí policajti k miestu priblížili, podozrivé osoby ich spozorovali, nereagovali na opakované výzvy príslušníkov a hneď sa dali na útek. Tu sa k nim pripojili i členovia druhej motohliadky mestskej polície. Podľa aktuálnych informácií boli osoby dôvodne podozrivé z trestného činu výtržníctva, preto sa mestskí policajti za unikajúcimi mužmi rozbehli a dvoch z nich zadržali. Keďže obaja podozriví dvadsaťjedenroční muži z Nitry kládli aktívny odpor, použili pri zásahu miernejšie donucovacie prostriedky, hmaty a chvaty, v jednom prípade podozrivému založili putá, keďže sa opakovane pokúšal ujsť. Na miesto sa dostavila privolaná hliadka policajného zboru, ktorej mestskí policajti prípad odovzdali pre dôvodné naplnenie skutkovej podstaty výtržníctva. Na miesto činu prišla i matka jedného zo zadržaných, ktorú telefonicky privolal on sám. Od prvého kontaktu bola k synovmu konaniu nekritická, mestských policajtov verbálne agresívne atakovala, urážala ich a vyhrážala sa im stratou zamestnania, ktorú údajne vybaví. Závažnejšie jej konanie bolo, keď zasahujúcu hliadku mestskej polície účelovo obvinila z odcudzenia hotovosti 5000,- €, ktorú mal údajne jej syn v ruksaku. Je syn začal na toto obvinenie prikyvovať a tvrdiť, že peniaze mal vo vaku a po prehliadke, ktorú vykonali mestskí policajti, ich tam nemá. Na požiadanie príslušníkov PZ SR mestskí policajti zotrvali na mieste a poskytovali im potrebnú súčinnosť. Počas týchto úkonov sa druhý zo zadržaných sťažoval na bolesť v oblasti členka, ktorú, ako sa sám vyjadril, si spôsobil počas úteku pred mestskými policajtmi. Po potrebných úkonoch si hliadka policajného zboru celý prípad i s podozrivými prevzali do svojej kompetencie na objasnenie.
 
 
 
 
 
24.5.2020 – Nedeľa:
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta hliadka mestskej polície v nočných hodinách zistila na ulici Štefánikova trieda hlasné a opakované vykrikovanie z bytu na prvom poschodí. Podozrivú osobu z priestupku rušenia nočného pokoja mestskí policajti stotožnili, dvadsaťštyriročný muž z Banskej Bystrice sa k skutku priznal a uloženú blokovú pokutiu na mieste zaplatil. Prisľúbil, že nočný pokoj ďalej rušiť nebude.
 
O niekoľko desiatok minút mestskí policajti riešili identické porušenie priestupkového zákona, tentokrát na Vikárskej ulici, kde z balkóna na štvrtom poschodí hlučným vykrikovaním rušil nočný pokoj dvadsaťročný podnájomca bytu. Aj tomuto mestskí policajti uložili za priestupok blokovú pokutu, ktorá bola uhradená na mieste. Opakované rušenie nočného pokoja počas noci hliadka mestskej polície nezistila.
 
V nočných hodinách prijal príslušník operačného pracoviska oznam občana zo Štiavnickej ulice na sídlisku Chrenová o tom, že tam neznámy muž kope ženu a údajne jej prešiel vozidlom po ruke. Hliadka mestskej polície na mieste objasňovaním zistila, že sa jedná o druha poškodenej tridsaťročnej ženy z obce Plavé Vozokany, ktorý sa už na mieste nenachádzal. Žena uviedla, že ju fyzicky napadol a prešiel jej osobným motorovým vozidlo po ruke, keď ležala na zemi. Keďže bola zranená, mestskí policajti jej na miesto privolali sanitka rýchlej zdravotne pomoci. Poškodená žena mestským policajtom uviedla, že chce podať trestné oznámenie na agresora, preto jej na miesto privolali aj príslušníkov policajného zboru, ktorí si po príchode celú vec prevzali.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na ulici Za Humnami v popoludňajších hodinách zistila znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému prišlo pri oprave vozidla. Verejné priestranstvo bolo znečistené vytečenou chladiacou kvapalinovou z opravovaného vozidla a rozhádzanými zašpinenými zaolejovanými tkaninami, dopustil sa ho tridsaťosemročný muž z Nitry. Toto jeho protiprávne konanie mestskí policajti doriešili v blokovom konaní a znečistený priestor muž očistil a uviedol do pôvodného stavu.
 
V neskorých večerných sa na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici dostavila osemdesiatročná pani, ktorá uviedla, že je dezorientovaná, zablúdila a nevie sa dostať domov. Príslušník operačného strediska sa telefonicky skontaktoval s jej synom, ktorý sa následne dostavil na útvar a matku si prevzal.
 
Hliadky mestskej polície okrem plnenia základných úloh aj počas tohto kalendárneho týždňa kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb na Borovej ulici. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Vyššia zameranosť hliadok mestskej polície bola na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus SARS-CoV-2. Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, avšak už kvantitatívne v menšej miere. Mestskí policajti ho riešili buď napomenutím alebo v blokovom konaní, prípadne, ak to okolnosti dovoľovali, aj obyčajným pohovorom alebo slovným upozornením. Konštatujeme, že občania mesta Nitry postupne preventívne obmedzujúce nariadenia, predovšetkým povinnosť prekryť horné dýchacie cesty, dodržiavajú v menšej miere.
 
 
 
Späť