RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 21. týždeň 2019

Pridané dňa 30 May 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 21. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v mestskej tržnici na ulici Štefánikova trieda na poludnie preverovala oznam o krádeži peňaženky. Peňaženka s hotovosťou 250,- € bola odcudzená sedemdesiatročnej majiteľke z jej predajného stola, kde predávala svoje produkty. Bezpečnostná kamera zachytila osobu páchateľa, jednalo sa o muža dosiaľ neznámej totožnosti. V neskoršom čase hliadka opätovne preskúmala kamerový záznam na správe mestskej tržnice, no muž na zázname spoznaný nebol. Hliadka vykonala kontrolu okolia tržnice i okolia autobusovej a železničnej stanice. Na správe tržnice mestským policajtom uviedli, že muž zo záznamu sa podobným spôsobom údajne v minulosti dopustil už krádeže troch peňaženiek, udalosť vždy riešili príslušníci Policajného zboru SR. Z tohto dôvodu bolo kvôli kontinuite poškodenej neskôr odporučené privolať na miesto hliadku PZ SR, čo aj neskôr urobila.
 
Príslušníci mestskej polície na autobusovej stanici na Staničnej ulici spozorovali na lavičke neznámu ženu, ktorá na nej napoly ležala v neprirodzenej polohe. Žena mala nabok vyvrátenú hlavu, neprítomný pohľad, z úst jej vytekali sliny, podľa vonkajších medicínskych príznakov nejavila známky požitia alkoholických nápojov. Nereagovala na verbálne oslovenia hliadky a nereagovala ani na ich dotyky. Hliadka k nej okamžite privolala výjazd rýchlej zdravotnej pomoci, do ich príchodu sa snažili šesťdesiatštyriročnú ženu z Oravskej Polhory prebrať k vedomiu alebo aspoň zabezpečiť, aby neupadla do hlbokého bezvedomia. Po príchode si ju zdravotníci prevzali do svojej starostlivosti.   
 
V areáli SPU na Akademickej ulici sa konalo podujatie Bažant Majáles, ktorého organizátorom bola Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre. Na príslušnom útvare mestského úradu bol nahlásený čas ukončenia akcie do 22:30 hod. Na linku mestskej polície 159 bolo počas konania akcie zaznamenaných šesť oznamov na zvýšený hluk, prípadne žiadostí o informáciu, o aké podujatie sa jedná a o koľkej sa skončí hudobná produkcia. Vo všetkých prípadoch operační príslušníci občanom poskytli požadovanú informáciu. Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí. Podujatie bolo ukončené v nahlásenom termíne, v súvislosti s ním nebolo zaznamenané porušovanie právnych noriem.
 
Hliadky mestskej polície priebežne vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku a statickej dopravy v okolí výstaviska Agrokomplex z dôvodu konania výstavy „Strojársky veľtrh“.
 
V nočných hodinách sme prijali oznam o narušení objektu budovy Synagógy na pešej zóne. Hliadka mestskej polície pri kontrole externých priestorov objektu jeho narušenie nezistila, ale pred vchodom našla veľkú nákupnú tašku, v ktorej sa nachádzalo 85 kusov dekoračných predmetov z porcelánu a keramiky, ktoré tam pri predošlej obhliadke miesta neboli. Na miesto privolali správcu Synagógy, s ktorým skontrolovali aj interné priestory budovy. Pri kontrole nezistili narušenie budovy a správca mestským policajtom uviedol, že predmety v taške nepochádzajú z ich inventáru. Nález preto mestskí policajti zdokumentovali a previezli na útvar mestskej polície.
Prijali sme oznam občana, ktorý vo večerných hodinách telefonicky nahlásil vodou zaliatu vozovku na Červeňovej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila kaluž o rozmeroch približne 3m x 20m, ktorá vznikla hustými zrážkami a nedostatočným odtečením vody, keďže v tomto cestnom úseku nie je kanalizačná vpusť, navyše, pri budovaní cyklochodníka vznikla mechanická bariéra na mieste prirodzeného vsakovania vody do okolitej pôdy. Mestskí policajti kontaktovali hasičov, tí však uviedli, že nie je technicky možné vodu odčerpať pre nízku hladinu kaluže. Po tomto prehlásení operačný príslušník kontaktoval mestské služby. Podľa ich vyjadrenia nemohli na mieste zasiahnuť, keďže vo večerných hodinách nemá nikto hotovosť. Preto zasahujúci príslušníci mestskej polície na miesto privolali hliadku PZ SR, aby tá zhodnotila, či z hľadiska plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky nebude vhodné ulicu uzavrieť. Podľa ich vyjadrenia bolo postačujúce, ak je jeden jazdný pruh voľný. Na druhý deň v raňajších hodinách na miesto prišlo vozidlo mestských služieb a vodu z vozovky začalo odčerpávať, kým nebola cestná komunikácia bezpečne zjazdná.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana, ktorý sa sťažoval na prespávajúcu osobu na medziposchodí výškového domu na Ďurkovej ulici. Po príchode hliadka panelák skontrolovala a medzi 10. a 11. poschodím zistila ležiaceho tridsaťosemročného bezdomovca, ktorý bol silne znečistený, výrazne páchol a spôsobil okolo seba neporiadok. Muža hliadka doriešila za priestupok v zmysle priestupkového zákona a vyzvala ho, aby po sebe znečistené miesto upratal a obytné priestory opustil.
 
V dopoludňajších hodinách mestskí policajti reagovali na oznam o mužovi, ktorý sa údajne obnažoval na Škultétyho ulici. Po presune na označené miesto spozorovali pri areáli základnej školy muža s rukou v teplákoch, ktorý sa sexuálne uspokojoval a keď spozoroval hliadku, dal sa na útek. Hliadka ho vyzvala, aby zostal na mieste, muž však na opakované výzvy nereagoval, preto boli dvomi príslušníkmi voči mužovi použité miernejšie donucovacie prostriedky – hmaty. Mestskí policajti muža vyzvali, aby predložil doklad totožnosti, no ten opakovane odmietal preukázať svoju totožnosť. Zasahujúci policajti ho poučili, že bude predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia k priestupku. Tiež ho poučili, že ak výzve nevyhovie, môžu byť použité donucovacie prostriedky. Muž však reagoval tým, že ďalej kládol aktívny odpor, preto ho do služobného vozidla naložili za použitia ďalších donucovacích prostriedkov. Počas jazdy kládol aktívny odpor naďalej, pokúšal sa otvoriť dvere služobného vozidla a utiecť, keď mu príslušníci, aj pre jeho vlastnú bezpečnosť, v tomto konaní chceli zabrániť, predvádzaný muž napadol jedného z nich úderom do hrude. Keďže predvádzaný muž bol vysokej a zavalitej postavy, po predvedení na útvar mestskej polície a počas zisťovania jeho totožnosti a preverovania, či nie je ozbrojený, si zasahujúci mestskí policajti privolali na pomoc príslušníka na operačnom pracovisku. Počas týchto úkonov predvedený muž napadol aj operačného príslušníka opakovanými údermi päsťou do hlavy. Mestskí policajti boli prinútení opätovne použiť donucovacie prostriedky a keďže nadobudli dôvodné podozrenie, že muž sa dopustil trestného činu útoku na verejného činiteľa, založili mu na ruky putá. Ten sa však, tentokrát nohami, neustále pokúšal mestských policajtov napádať, preto ho príslušníci znehybnili pritlačením o zem. Pre podozrenie z trestného činu bola na miesto privolaná hliadka PZ SR. Napriek použitým donucovacím prostriedkom nebol dvadsaťosemročný muž z Nitry počas zákrokov zranený. Po príchode hliadky policajného zboru zasahujúci policajti zistili mužovu totožnosť a po základných úkonoch si ho príslušníci PZ SR prevzali. Operačný príslušník mestskej polície sa neskôr presunul na vyšetrenie do nemocnice na traumatologické oddelenie.
 
V mestskej časti Dolné Krškany na ulici Na Priehon vo večerných hodinách vnikol na pozemok oznamovateľa pes plemena Nemecký ovčiak. Hliadka mestskej polície po príchode na miesto privolala zmluvného veterinára k odchytu potenciálne nebezpečného veľkého psa. Oznamovateľ spoločne so susedou zhodne uvádzali, že sa jedná o psa ich suseda, miestneho farára, ktorý dlhodobo situáciu bagatelizuje a pes mu neutiekol prvý krát. V  čase zásahu mestských policajtov držiteľ psa nebol doma. Počas čakania na veterinára sa farár dostavil, pes mu bol z pozemku vrátený aj s upozornením, aby situáciu začal riešiť, psa prihlásil do evidencie, prípadne, ak sa nemôže alebo nedokáže o neho postarať, aby ho predal, prípadne dal do útulku. Tiež ho vyzvali, aby opravil oplotenie a zabránil tak opakovaným únikom psa z chovného priestoru. Za priestupok mu hliadka mestskej polície uložila blokovú pokutu.
 
Vo večerných hodinách poslanec mestského zastupiteľstva za mestskú časť Krškany požiadal mestskú polície o fotodokumentáciu znečistenej vozovky na ulici K rieke, kde po výstavbe cyklochodníka zostala na vozovke rozhádzaná asfaltová drť v značnom rozsahu. Samotné riešenie pôvodcu a taktiež odstránenie znečistenia zabezpečí, podľa jeho vyjadrenia, poslanec nasledujúci deň.
 
Hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas volieb do Európskeho parlamentu, taktiež počas kultúrnych podujatí „Nitránsky rínek“ na Svätoplukovom námestí a „Svätourbanské zoborské slávnosti“ pred reštauráciou Artin v mestskej časti Zobor. Počas ich konania nebolo zaznamenané narušenie verejného poriadku.
 
Prevzali sme oznam občana o nájdení mobilného telefónu v mestskom parku. Vyslaná hliadka mestskej polície sa presunula k zimnému štadiónu na Jesenského ulicu, kde od občana mobil prevzala a neskôr ho vrátila majiteľovi, ktorý sa naň dovolal z iného telefónu. Svoj mobil si neskôr šesťdesiatštyriročný majiteľ z Nitry prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Operačný príslušník prijal oznam o srncovi, ktorý vošiel medzi oplotené nové pozemky na Krškanskej ulici, kde sa kvôli stresu a vysokú trávu prestal orientovať a nevedel trafiť späť. Keďže sa jednalo o poľovnú zver, hliadka mestskej polície na miesto privolala člena miestneho poľovníckeho združenia, ale keďže ani jemu sa nedal srnec chytiť, spoločnými silami s mestskými policajtmi vytvorili rojnicu a postupne ho z priestoru vytlačili von a usmernili ho nezraneného do blízkeho okolia.
 
 
 
Späť