RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 20. týždeň 2020

Pridané dňa 19 May 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 20. TÝŽDEŇ

 
11.5.2020 – Pondelok:
V ranných hodinách príslušník operačného pracoviska prijal oznam občana z Kasárenskej ulice o srncovi v záhrade rodinného domu. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila, že srnec preskočil oplotenie niekoľkých záhrad a nachádzal sa v záhrade rodinného domu na Malíkovej ulici, ktorého držitelia sa však na nehnuteľnosti nachádzajú sporadicky, približne raz v mesiaci. Pričinením zasahujúcich príslušníkov srnec preskočil na vedľajší dostupný pozemok. Na miesto sa dostavili aj privolaní hospodár poľovného združenia a zmluvný veterinár, posledný z nich srnca uspal narkotizačnou strelou. Uspaté a nezranené zviera bolo naložené do vozidla poľovníka a ten uviedol, že ho na vhodnom mieste vypustí do voľnej prírody.
 
 
 
 
 
Vo večerných hodinách počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta hliadka zistila, že z budovy nitrianskej župy na rovnomennom námestí vplyvom silného vetra odpadávajú hroty z parapetných dosiek. Mestskí policajti kvôli bezpečnosti chodcov potenciálne nebezpečný priestor označili páskou na zabránenie vstupu a pokúsili sa skontaktovať so zodpovednou osobou. Vo večerných hodinách sa však nikto v budove nenachádzal, zistené skutočnosti boli správcovi budovy nahlásené na druhý deň v ranných hodinách pracovného času.
 
 
 
V neskorých nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana z Bratislavskej ulice o tom, že na čerpacej stanici OMV pri stojanoch pohonných hmôt sa nachádza bezdomovec, ktorý rozpráva, že sa chce zabiť. Vyslaná hliadka mestskej polície po príchode a pohovore s oznamovateľom zistila, že muž vo veku štyridsať rokov v minulosti už mal reálne suicidálne pokusy, keď sa snažil skočiť pod idúci vlak. Muž bol podľa vonkajších medicínskych príznakov zjavne pod vplyvom alkoholu, bez zranení, pri vedomí, bol čiastočne orientovaný a komunikoval. Na miesto mu príslušníci mestskej polície privolali sanitku RZP, ktorá muža prevzala a odviezla na vyšetrenie do nitrianskej nemocnice.
 
12.5.2020 – Utorok:
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova trieda zistila dopravnú nehodu dvoch vozidiel. Po skontrolovaní vzniknutej situácie mestskí policajti zistili, že žiadne osoby pri nehode neboli zranené a spôsobená bola iba hmotná škoda. Keďže sa jedná o frekventovanú mestskú križovatku, príslušníci mestskej polície až do príchodu privolanej hliadky PZ SR usmerňovali dopravu, aby zabezpečili na tomto úseku bezpečnosť a  plynulosť cestnej premávky.
 
13.5.2020 – Streda:
Príslušník operačného pracoviska vo večerných hodinách prijal oznam od občana, ktorý mal starosť o svojho otca v dôchodkovom veku. Ten býva sám v byte na 9. poschodí, nedvíha telefón a nereaguje na klopanie. Oznamovateľ odomknúť nemohol, pretože kľúč bol v zámke z vnútornej strany. Vyslaná hliadka na mieste vykonala rýchly pohovor so susedmi dôchodcu, ktorí uviedli, že ho videli v dopoludňajších hodinách a sťažoval sa na bolesti nôh. Na otvorenie bytu boli privolaní hasiči, ktorí na miesto prišli i s hliadkou policajného zboru. Po otvorení dverí a vstúpení do bytu mestskí policajti našli v obývačke na podlahe ležať imobilného šesťdesiatpäťročného muža, ktorý pre silné bolesti v nohách nevládal chodiť ani sa postaviť. Dôchodca sa, podľa jeho vyjadrenia, nenachádzal v ohrození života a odmietol ošetrenie RZP s tým, že na vyšetrenie k lekárovi sa dostaví spolu so svojim synom na druhý deň. Hasiči v dverách vymenili zámok a nové kľúče odovzdali majiteľovi. Dvere boli odomknuté bez poškodenia. Oznamovateľ mestským policajtom i zasahujúcim zložkám poďakoval za pomoc a uviedol, že ich asistenciu už nepotrebuje a ďalej si poradí sám.
 
 
14.5.2020 – Štvrtok:
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam občana o dvoch mužoch na lešení domu na Považskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka zistila, že na bytovom dome prebieha rekonštrukcia, zateplovanie, a na štyroch vchodoch je umiestnené lešenie. Na ňom spozorovali dvoch mladých mužov, ktorí sa vyšplhali až na strechu budovy. Operátor kamerového systému ich priebežne informoval o aktuálnom pohybe mužov na streche, tí sa, okrem iného, na streche fotografovali v rôznych polohách a miestach. Mestskí policajti ich vyzvali, aby z nehnuteľnosti zliezli dolu, na výzvu však nereagovali. Z dôvodu zachovania bezpečnosti mužov na budove hliadka na strechu nešla, pretože hrozilo, že muži spanikária a pri pokuse o útek pred hliadkou môžu z lešenia spadnúť alebo sa inak zraniť. Mestskí policajti preto predstierali odchod od bytového domu a vzdialili sa tak, aby ich nebolo vidieť a počkali, kým muži zlezú dolu sami. Keď boli bezpečne na zemi, hliadka ich vyzvala na predloženie dokladov totožnosti. Po zistení totožnosti mestskí policajti mužom z Nitry vo veku dvadsaťdeväť a dvadsaťštyri rokov za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa uložili blokovú pokutu, ktorú obaja na mieste zaplatili. Svoj čin oľutovali a uznali, že ich konanie bolo nezodpovedné a nerozvážne.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách spozorovala pri čerpacej stanici na ulici Hviezdoslavova trieda na sídlisku Klokočina bezvládne ležiaceho muža. Pri kontrolovaní jeho vitálnych funkcií mestskí policajti zistili, že ide o známeho bezdomovca vo veku štyridsaťpäť rokov. Ten bol ráno prepustený z povinnej karantény, kde bol dva týždne pod dozorom hliadok v ubytovacom zariadení v priestoroch nitrianskeho Amfiteátra. Muž sa sťažoval na silné bolesti hlavy, ktorých spúšťačom bol, podľa jeho vyjadrenia, pád na zem a následný úder do hlavy. Pre podozrenie z epileptického záchvatu mu mestskí policajti privolali na miesto RZP, posádka ktorej si ho prevzala na ošetrenie.
 
15.5.2020 – Piatok:
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v ranných hodinách spozorovala dopravnú nehodu dvoch vozidiel Toyota a Škoda na križovatke ulíc Štefánikova trieda a Coboriho. Pri vozidle novozámockej Toyoty stála vodička, ktorá uviedla, že v čase, keď telefonovala na políciu, vodič Škody s nitrianskym evidenčným číslom z miesta nehody pešo odišiel a vozidlo nechal na mieste naštartované so svietiacimi svetlami. Príslušníci mestskej polície začali kontrolovať blízke okolie, vodič sa však na miesto nehody vrátil. Mestskí policajti zistili totožnosť dvadsaťšesťročného muža z Nitry a až do príchodu privolanej hliadky PZ SR na mieste zotrvali s účastníkmi dopravnej nehody a zabezpečovali plynulosť a  bezpečnosť cestnej premávky na tomto úseku.
Hliadka mestskej polície v neskorších večerných hodinách preverila oznam o otvorenej terase prevádzky Bearded Brothers Bistro na ulici Nábrežie mládeže. Mestskí policajti na mieste zistili, že terasa prevádzky je uzatvorená, ale predaj zákazníkom prebieha cez otvorené okno, v rozpore s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. K zistenému priestupku hliadka vyhotovila fotodokumentáciu a spísala zápisnicu s tridsaťročnou čašníčkou prevádzky. Vo veci bola splnená oznamovacia povinnosť príslušnému správnemu orgánu.
 
16.5.2020 – Sobota:
Mestskí policajti počas kontroly dodržiavania verejného poriadku a predpisov v statickej doprave zistila na ulici Ku skládke nelegálne vyhodený odpad. Po prehliadke papierovej časti odpadu si všimli aj faktúru i viacero listín na určité konkrétne meno a adresu. Preto sa presunuli na Hurbanovu ulicu za šesťdesiatročným podozrivým, ktorý sa k skutku po krátkom pohovore priznal. Mestskí policajti mu na mieste uložili blokovú pokutu a vyzvali ho, aby odpad bezodkladne odstránil a miesto uviedol do pôvodného stavu. Zároveň ho upozornili, že miesto prídu skontrolovať na druhý deň. Priestupca výzvu uposlúchol, odpad odstránil, o čom sa príslušníci presvedčili pri kontrole v nasledujúci deň. 
 
17.5.2020 – Nedeľa:
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila oznam občana o zanechanej nevidomej osobe bez sprievodu a pomoci v prevádzke Piváreň u Rybára. Mestskí policajti na mieste zistili nevidiaceho päťdesiatdeväťročného pána, v súčasnosti bez konkrétneho trvalého pobytu.  Hliadke uviedol, že býva u priateľa na Telgártskej ulici v Nitre. Keďže nevidomý bezdomovec nemal žiadny kontakt na svojho priateľa, mestskí policajti sa presunuli na udanú adresu, kde našli a oslovili muža, ktorý nevidomého poznal. Mestskí policajti mu vysvetlili situáciu a muž po pohovore išiel svojho priateľa do prevádzky vyzdvihnúť a odniesol ho domov.
 
Školník Základnej školy Nábrežie mládeže vo večerných hodinách telefonicky nahlásil príslušníkovi operačného pracoviska mestskej polície, že po streche budovy školy behajú neznáme osoby. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že po streche školy behajú zjavne mladistvé osoby a vyzvali ich, aby zo strechy zliezli. Zároveň sa ich snažili upokojiť, aby neprišlo k potenciálnemu úrazu, ktorý hrozil, ak by sa mladiství pokúsili o nepremyslený útek pred príslušníkmi. Zo strechy po požiarnom rebríku bezpečne zliezli šiesti nitrianski mladiství chlapci. Mestskí policajti na miesto privolali ich zákonných zástupcov rodičov. Po krátkom výchovnom pohovore si ich rodičia postupne prevzali do svojej starostlivosti a previezli domov.
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet občana o rušení nočného pokoja na parkovisku na Čajkovského ulici. Mestskí policajti po príchode na parkovisko zistili muža zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorý poškodil stojace vozidlo Peugeot tým, že na ňom odtrhol rameno predného stierača. Vandalom bol mladý muž z Cabaja Čáporu vo veku devätnásť rokov. Na miesto sa dostavila i hliadka policajného zboru, ktorú oznamovateľ privolal tiež. Príslušníci PZ SR si páchateľa i objasnenie celej veci prevzali.
Hliadky mestskej polície okrem plnenia základných úloh aj počas tohto kalendárneho týždňa kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb na Borovej a Dolnozoborskej ulici. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Mestskí policajti sa zameriavali aj na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia nákazou koronavírusom COVID-19. Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, ktoré mestskí policajti riešili buď napomenutím alebo v blokovom konaní na mieste, prípadne, ak to okolnosti dovoľovali, aj obyčajným pohovorom alebo slovným upozornením. Konštatujeme, že občania mesta Nitry postupne povinnosť prekryť horné dýchacie cesty dodržiavajú v menšej miere.
 
 
 

 

Späť