RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 20. týždeň 2019

Pridané dňa 21 May 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 20. TÝŽDEŇ

 
Prijali sme oznam občana z Benkovej ulice o rozbitom okne na zaparkovanom motorovom vozidle. Hliadka po kontrole zistila, že podnet bol opodstatnený, okno na vozidle bolo rozbité a z vozidla bolo odcudzené autorádio. Operačný príslušník mestskej polície o zistených skutočnostiach informoval držiteľa vozidla a na miesto činu privolal hliadku obvodného oddelenia policajného zboru, ktorá si pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu vec prevzala.
 
V poobedných hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam občana z Murániho ulice o polystyrénových tabuliach, ktoré vietor sfúkol zo strechy. Vyslaní mestskí policajti zistili kontakt na zodpovednú osobu firmy, ktorá realizovala zateplenie panelového domu a vyzvali ho, aby skontroloval a vykonal bezpečnostné opatrenia proti odfúknutiu alebo inému posunu odloženého stavebného materiálu zo strechy.
 
Prijali sme telefonický oznam občana zo Štúrovej ulice o vyvrátenom reklamnom svetelnom panely, ktorý spadol vplyvom silného vetra. O zistení bola informovaná zodpovedná osoba firmy, ktorá zariadenia prevádzkuje.
 
Mestskí policajti preverovali oznam farára o spadnutom kuse omietky z ich objektu kostola na Farskej ulici. Hliadka mestskej polície priestor okolo budovy zabezpečila opáskovaním, keďže hrozilo nebezpečenstvo zranenia chodcov ďalším opadávaním omietky.
 
Príslušníci na operačnom pracovisku mestskej polície prijali viacero oznamov o stromoch, ktoré vplyvom nárazového vetra spadli na niekoľkých cestných komunikáciách. Vo všetkých prípadoch boli na miesto privolaní hasiči, ktorí disponovali primeranou technikou a vozovky postupne uviedli do pôvodného a bezpečného stavu.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali aj oznam občana z Jurkovičovej ulice, kde údajne silný vietor dvíhal strechu. Hliadka mestskej polície po preverení na mieste zistila, že je poškodená plechová časť atiky. O zistení ihneď informovali domového dôverníka objektu, ktorý kontaktoval zodpovedného pracovníka Okresného bytového stavebného družstva v Nitre. Na miesto boli privolaní odborníci na výškové práce, ktorí odtrhnutý plech na streche zabezpečili proti posunu.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana z Mostnej ulice, kde na novostavbe pri parkovisku budovy Divadla Andreja Bagara vietor odfúkol časť plechového oplotenia tak, že zasahoval až do jazdného pruhu. Hliadka svojpomocne plechové dielce ohrady odsunula na pôvodné miesto a zabezpečila proti opätovnému pohybu, aby neohrozovala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na mieste hliadka mestskej polície tiež zistila, že niektoré časti ohrady spadli do výkopu stavby, čo tiež spôsobil nárazový vietor. Po kontrole miesta mestskí policajti skonštatovali, že vo výkopovej stavebnej jame sa pod spadnutou ohradou nenachádza žiadna zranená osoba. O udalosti bola v nasledujúci deň informovaná zodpovedná poverená osoba stavebnej firmy z Bratislavy, ktorá stavbu realizuje.
 
Hliadky z nočnej zmeny priebežne monitorovali a evidovali zistené popadané konáre na uliciach v meste.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa dostavila sedemdesiatšesťročná pani, ktorá býva v Bratislave. Do Nitry prišla upraviť hrob svojich príbuzných na mestskom cintoríne. Tu jej počas čistiacich prác neznámy páchateľ odcudzil tašku, kde mala všetky doklady, peniaze aj mobilný telefón. Operátor kamerového systému okamžite vykonal kontrolu okolia, rovnako jedna z motohliadok vykonala kontrolu priľahlých ulíc, autobusovej i železničnej stanici i širšieho okolia, avšak bez pozitívneho výsledku. Podozrivú osobu alebo osoby, ktoré by mali pri sebe tašku oznamovateľky, sa nájsť nepodarilo. Na útvare jej operačný príslušník poskytol občerstvenie a telefón, aby si na pomoc a odvoz mohla privolať svojho syna. Tiež jej bolo umožnené, aby do jeho príchodu zotrvala na útvare mestskej polície. Po príchode rodinného príslušníka sa obaja presunuli podať oznámenie na PZ SR.
 
Hliadka mestskej polície asistovala pri odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel z verejnej komunikácie, jedno z Karpatskej ulice a jedno z ulice Škultétyho. Vozidlá boli odtiahnuté firmou Auto Laluch a umiestnené na vrakovisku v Hornej Kráľovej. Držitelia si prebrali výzvu na odstránenie svojich vozidiel, tieto však ani po šesťdesiatich dňoch z verejného priestranstva neboli odstránené.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných a nočných hodinách zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku v hokejovej fanzóne na Svätoplukovom námestí počas hokejového stretnutia Slovensko – Nemecko, kontrolovala taktiež dodržiavanie verejného poriadku aj po skončení zápasu v širšom centre mesta. V súvislosti s týmto podujatím verejný poriadok nebol narušený.
 
Hliadka mestskej polície na ulici Štefánikova trieda pri križovatke s Farskou ulicou riešila štandardný dopravný priestupok, zákaz zastavenia, ktorý bol spáchaný občanom Nemecka na vozidle s nemeckým evidenčným číslom. Päťdesiatročný nemec z Mníchova spočiatku odmietal zaplatiť uloženú blokovú pokutu a dožadoval sa vypísania šeku na zaplatenie pokuty neskôr. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná hliadka PZSR, nakoľko disponuje možnosťou vymôcť pokutu nezaplatenú na mieste u cudzích štátnych príslušníkov. Po príchode a pohovore hliadky policajného zboru s vodičom tento uloženú blokovú pokutu hliadke mestskej polície zaplatil na mieste.
 
V popoludňajších hodinách na Štúrovej ulici v mestskej časti Mlynárce na prázdnom pozemku vedľa obchodného domu Merkury Market hliadka mestskej polície počas hliadkovania spozorovala šesťdesiatročného muža, známeho bezdomovca, ktorý na spomenutý pozemok cez plot prehadzoval rôzny odpad a vrecia s odpadom. Muža oslovili a za porušenie zákona o odpadoch ho doriešili v zmysle priestupkového zákona.  Počas objasňovania skutku zistili, že podozrivý muž mal pri sebe aj nákupný vozík, ktorý odcudzil z blízkeho obchodného domu. Keďže mestskí policajti z miestnej znalosti vedeli, že muž bol nedávno riešený v blokovom konaní za krádež, nadobudli dôvodné podozrenie, že mužove konanie naplnilo skutkovú podstatu trestného činu krádeže v zmysle §212 Trestného zákona, pretože muž si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil a za obdobný čin bol v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru. Tá po príchode a následnej porade so svojim operačným príslušníkom na stálej službe PZ SR uviedla, že udalosť ako trestný čin riešiť nebudú, pretože podľa ich názoru sa jednalo iba o výpožičku nákupného vozíka. Po tomto vyhlásení príslušníci policajného zboru z miesta odišli aj s podozrivým mužom údajne vrátiť vozík. Mestskí policajti skutok ďalej objasňovali a zistili, že vyhadzovaný odpad pochádzal z dvora neďalekej autodielne. Jeho majiteľa hliadka mestskej polície za nedodržanie ustanovení zákona o odpadoch doriešila v blokovom konaní. Mestskí policajti ho tiež vyzvali, aby sa skontaktoval s majiteľmi nehnuteľnosti a vyhodený odpad z miesta znečisteného pozemku odstránil a zbavil sa ho zákonným spôsobom. Pôvodca odpadu z autodielne prisľúbil, že nasledujúci deň sa nakontaktuje na majiteľa pozemku, kde bol odpad vyhodený a zariadi jeho odstránenie. Zasahujúci príslušníci mestskej polície na ďalší deň miesto skontrolovali a zistili, že priestupca začal odpad z pozemku odnášať.
 
Vo večerných hodinách poslanec mestského zastupiteľstva na linku 159 nahlásil znečistenie vozovky na uliciach Benkova a Jurkovičova.  Hliadka po kontrole ulíc vyhodnotila oznam ako opodstatnený, znečistenie bolo spôsobené blatom z vykonávania zemných prác na vozovke, tiahlo sa od Benkovej ulici až po ulicu Pražskú. Keďže v čase kontroly sa v priestoroch  zodpovednej stavebnej firmy nik zo zamestnancov nenachádzal, mestskí policajti v nasledujúci deň hneď ráno oslovili zodpovedného pracovníka firmy a vyzvali ho, aby znečistenie odstránil a zároveň zabezpečil priebežné čistenie vozovky počas prebiehajúcich stavebných prác. Firma pokyny zasahujúcej hliadky dodržala, o čom sa mestskí policajti presvedčili počas priebežných kontrol na mieste.
 
Vo večerných hodinách na operačné pracovisko mestskej polície päťdesiatdvaročný občan nahlásil, že v jeho byte na ulici Parkové nábrežie sa nachádza opitý muž, ktorý bol u neho na návšteve, teraz nechce z bytu odísť a napáda ho. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície zistila, že agresívna osoba je oznamovateľov dvadsaťosemročný syn. V byte bolo všetko rozhádzané, syn sa vyhrážal otcovi a jeho priateľke ublížením na zdraví, taktiež sa vyhrážal samovraždou. Mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie agresívneho syna z obce Semerovo naplnilo znaky trestného činu, preto na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si záležitosť prevzala. Prítomné osoby zranené neboli. 
 
Na bezplatné číslo mestskej polície občianka z Kláštorskej ulice nahlásila, že jej na dvore behá neznáme zviera. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila, že neznáme zviera je zrejme veľký vodný hlodavec ondatra pižmová, ktorej pôvodnou domovinou sú nížinné biotopy v Severnej Amerike. Na miesto preto privolali pracovníka Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktorý zviera odchytil.
 
Vo večerných hodinách počas kontroly mestskej časti Dražovce hliadka mestskej polície zistila, že známy pamiatkový objekt z konca 11. storočia, románsky kostolík svätého Michala archanjela, je zabalený do modrej vlajky Európskej únie. Organizátorom tejto akcie bol predseda politickej strany KDH Alojz Hlina, ktorý tu nakrúcal video. To súviselo s blížiacimi sa voľbami do europarlamentu. Oficiálne išlo o aktivitu nadácie, ktorá s politickou stranou spolupracuje. Predseda správnej rady, aj dvaja ďalší členovia tejto nadácie, kandidujú za KDH do Európskeho parlamentu. Keďže z predloženého súhlasného stanoviska osloveného biskupského úradu nebolo zrejmé, na akú konkrétnu činnosť dali súhlasné stanovisko, operačný príslušník kontaktoval diecézneho ekonóma z nitrianskeho biskupského úradu, ktorý mestskej polícii telefonicky potvrdil, že na zmieňovanú aktivitu na kostole v Dražovciach dali, ako vlastníci nehnuteľnosti, povolenie.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali verejný poriadok v blízkom okolí nitrianskeho amfiteátra, kde sa konalo kultúrne podujatie Welcome Summer 2019. Počas neho operačný príslušník zaznamenal 11 telefonických oznamov na rušenie nočného kľudu.
 
Po ukončení akcie Európa2 Welcome Summer 2019 na nitrianskom amfiteátri hliadky mestskej polície zistili, že prišlo k znečisteniu časti ulíc v okolí amfiteátra poodhadzovanými rôznymi plastovými obalmi, plechovkami, obalmi z potravín a porozbíjanými fľašami. Vo veci bol telefonicky informovaný organizátor uvedeného podujatia, ktorého príslušník na operačnom pracovisku vyzval, aby zabezpečil nápravu. Ten očistenie prisľúbil a neskôr pri kontrole mestskí policajti zistili, že verejné priestranstvo v okolí amfiteátra je poupratované.
 
V poludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na chodníku na ulici Hviezdoslavova trieda. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili na zemi ležať šesťdesiatštyriročného muža, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a na hlave mal otvorenú krvácajúcu ranu. Príslušníci mu poskytli predlekársku prvú pomoc a na miesto mu privolali vozidlo záchrannej služby, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam z mestskej časti Kalvária vo veci telefonickej žiadosti o pomoc pri zvládnutí psychicky narušenej staršej osoby, ktorá opakovane odmietala ísť domov so svojim synom. Po príchode mestskí policajti na mieste vyhodnotili, že staršej pani nie je ubližované, je u nej diagnostikovaná psychická porucha. Vykonali s ňou pohovor s úmyslom upokojiť ju, po ňom v sprievode svojho päťdesiatročného syna z miesta pokojne a bez zranenia odišla.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti na Hlbokej ulici preverovali oznam o otvorenom motorovom vozidle. Po kontrole označenej ulici zistili opodstatnenosť oznamu, pretože vozidlo našli s otvoreným oknom. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla, zistil na neho i telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil k svojmu vozidlu. Za prítomnosti hliadky mestskej polície si vozidlo skontroloval, uzamkol, na záver poďakoval a skonštatoval, že z vozidla mu nebolo nič odcudzené.
 
 
 
 
 
Späť