RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 2. týždeň 2021

Pridané dňa 26 Jan 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI – 2. TÝŽDEŇ

 
11.01.2021 – PONDELOK:
Hliadky mestskej polície počas celého kalendárneho týždňa dozerali na dodržiavanie karanténnych opatrení povinných osôb z komunity v mestskej časti Kalvária na Borovej ulici a rovnaký výkon zabezpečovali pri ubytovni na Amfiteátri.
 
Počas kontroly verejného poriadku a dodržiavania karanténnych opatrení povinných osôb ubytovaných v zariadení pre ľudí bez domova na Amfiteátri hliadka mestskej polície zistila za vchodovými dverami ležať jednu z ubytovaných osôb.  Jednalo sa o bezdomovca pozitívneho na ochorenie COVID-19. Vzhľadom na jeho zlý zdravotný stav, ktorý sa prejavoval triaškou celého tela, neschopnosťou vstať a samostatne kráčať, mestskí policajti mužovi privolali záchrannú službu. Toho po prvotnej obhliadke posádka záchranky previezla do nemocnice.
 
12.01.2021 – UTOROK:
Na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici príslušníkovi na operačnom pracovisku dvadsaťštyriročný občan ruskej štátnej príslušnosti odovzdal peňaženku, ktorú pred niekoľkými minútami našiel na Mostnej ulici.  V peňaženke sa nachádzala finančná hotovosť 135,-€ a rôzne doklady šesťdesiatštyriročného nitrianskeho občana. Ten si neskôr, po telefonickej výzve operačného príslušníka, svoj majetok prevzal na útvare mestskej polície.
 
13.01.2021 – STREDA:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na Štefánikovej triede pred pešou zónou zistila vozidlo s anglickým evidenčným číslom v zákaze zastavenia. Tridsaťjedenročný vodič z obce Zbehy nevedel predložiť potrebný platný certifikát z testovania na COVID-19, ani potvrdenie od lekára o platnej výnimke. Na miesto prostredníctvom príslušníka operačného pracoviska privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala na doriešenie. Počas riešenia tohto prípadu zistili a rovnako odovzdali príslušníkom PZ SR aj ďalšieho vodiča vozidla, ktorý sa nachádzal na pešej zóne, pretože aj tento vodič ignoroval povinnosť mať u seba platný certifikát alebo potvrdenie o výnimke.
 
Vo večerných hodinách nitriansky občan nahlásil nález preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý našiel na ulici Štefánikova trieda pri mestskej tržnici. Mestskí policajti preukaz prevzali a spísali vo veci potrebný úradný záznam. Druhá hliadka sa neskôr presunula do miesta bydliska handicapovaného šesťdesiatjedenročného občana na Kmeťovu ulicu a preukaz mu odovzdala.
 
14.01.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku prevzala a následne preverovala oznam od občianky na Lukovom Dvore, ktorá mala obavy o sedemdesiatdvaročnú ženu bývajúcu na Novomeského ulici. Mestskí policajti sa presunuli na uvedenú adresu, kde mala seniorka bývať a absolvovať povinnú desaťdňovú karanténu pre pozitivitu na COVID-19. Oznamovateľka im uviedla, že jej priateľka už dlhšiu dobu nereaguje na zvonenie a búchanie na dvere a má obavu, či sa jej niečo nestalo vzhľadom na vek a diagnózu. Mestskí policajti sa pred otvorením bytových dverí snažili seniorku zobudiť opakovaným a vytrvalým zvonením, čo sa im podarilo, pretože po niekoľkých minútach počuli v byte kroky a žena o chvíľu dvere otvorila. Uviedla, že je pozitívna na COVID-19, z bytu nevychádza, cíti sa veľmi unavená a ospalá, veľa spí, čo bol zrejme dôvod, prečo predtým zvonček nepočula. Dodala, že inak je v poriadku a nič nepotrebuje.
 
15.01.2021 – PIATOK :
Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok a bezproblémové komunálne testovanie na pridelených mobilných odberových miestach v intraviláne mesta Nitry. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť v koordinácii s mestskou políciou zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
16.01.2021 – SOBOTA :
Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok a bezproblémové komunálne testovanie na pridelených mobilných odberových miestach v intraviláne mesta Nitry. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť v koordinácii s mestskou políciou zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka v dopoludňajších hodinách presunula na ulicu Richtára Peregrína preveriť oznam o nájdenom občianskom preukaze. Na mieste im osemdesiattriročná oznamovateľka odovzdala občiansky preukaz nitrianskej občianky vo veku päťdesiatpäť rokov bývajúcej na Lomnickej ulici na sídlisku Chrenová. Mestskí policajti počas hliadkovania v lokalite nájdený občiansky preukaz žene odovzdali v mieste jej trvalého bydliska.  
 
17.01.2021- NEDEĽA:
Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok a bezproblémové komunálne testovanie na pridelených mobilných odberových miestach v intraviláne mesta Nitry. V mestskej časti Orechov dvor túto činnosť v koordinácii s mestskou políciou zabezpečovali členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
Hliadka mestskej polície na Jesenského ulici i na Župnom námestí riešili osoby za porušenie zákazu vychádzania. Dve osoby, osemnásťročné ženy z Nitry, boli riešené napomenutím, trom osobám, dvadsaťtriročnému mužovi z Nitry, a dvom mužom z obce Čab vo veku dvadsaťjeden a dvadsaťdva rokov, bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatili na mieste.
 
V popoludňajších hodinách príslušník mestskej polície, ktorý bol pridelený na odberovom mieste testovania na COVID-19 v Dome matice slovenskej na Dolnočermánskej ulici, v popoludňajších hodinách spozoroval muža, ktorý sa zvýšeným hlasom rozčuľoval nad pozitívnym výsledkom jeho testu. Túto skutočnosť muž nemienil akceptovať. Pre príslušníka mestskej polície išlo o známeho bezdomovca vo veku štyridsať rokov, ktorého poznal z hliadkovej činnosti. Mestský policajt s ním vykonal pohovor za účelom upokojenia situácie, ponúkol mu karanténne ubytovanie i so stravou v ubytovacom zariadení v Amfiteátri, ktoré je zriadené pre ľudí s podobným sociálnym problémom. Muž túto ponuku odmietol s tým, že údajne nie je bezdomovec, má kde bývať a ide domov do svojho bytu na Bizetovej ulici. Príslušník mestskej polície však obratom zistil, že na uvedenej adrese má zrušený  pobyt už od roku 2014. O situácii informoval i vedúcu odboru sociálnych služieb, tá odporučila hliadkam mestskej polície, aby s ním, ak ho spozorujú, opätovne vykonali pohovor a ponúkli mu ubytovanie v Amfiteátri.
 
V neskoršom čase na odberovom mieste na Škultétyho ulici druhý príslušník mestskej polície vďaka miestnej znalosti opoznal spomínaného bezdomovca, ktorý podľa aktuálneho testu bol pozitívny na COVID-19.  keď ho oslovil a spýtal sa ho, prečo už nie je v karanténe, bezdomovec uviedol, že test pri sebe nemá, možno je pozitívny, ale chce si dať urobiť ešte jeden test. Príslušník ho opakovane informoval, že musí dodržať karanténne opatrenia a mal by sa presunúť do zariadenia na Amfiteátri, kde bude mať zabezpečené ubytovanie i stravu. Muž však vyhlásil, že do záchytného centra na Amfiteátri nechce ísť, pretože koronavírus je len výmysel a karanténu bude absolvovať u svojej známej. 
 
Vo večerných hodinách na útvar mestskej polície telefonoval bývalý príslušník MsP a poskytol informáciu, že vo vchode majú prespávajúceho muža bez domova, v ktorom opoznal  známeho bezdomovca a uviedol, že zo sociálnych sietí má aktuálnu informáciu, že muž je pozitívny na COVID-19. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície už počas rozhovoru informoval hliadky, že predmetný bezdomovec nenastúpil povinnú desaťdňovú karanténu u známej, ani nešiel do zariadenia na Amfiteátri a naďalej sa pohybuje po uliciach a vchodoch v meste. Oznamovateľ po tomto ozname operačnému príslušníkovi uviedol, že zavolá na miesto aj výjazd PZ SR pre dôvodné podozrenie, že muž sa potenciálne mohol dopustiť trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Uviedol, že na mieste počká na výjazd policajného zboru a situáciu im objasní.      
 
Na útvar mestskej polície v neskorých večerných hodinách telefonoval jednej z bezdomovcov ubytovaných v povinnej karanténe na amfiteátri, že iný ubytovaný vo svojej izbe pravdepodobne spadol, pretože bolo počuť buchot a odvtedy sa neozýva. Vo svojej izbe bol tento na COVID-19 pozitívny muž ako jediný zamknutý zvnútra. Vyslaná hliadka mestskej polície za použitia všetkých dostupných ochranných pomôcok prešla cez spoločné balkóny pri izbu uvedeného muža a pomocou hlasu, búchania a svetla ho prebrali. Cez okno s ním vykonali krátky pohovor, v ktorom päťdesiatšesťročný muž uviedol, že už mu nič nie je, lekára nepotrebuje, len sa cíti unavený a chce ísť spať. Počas zásahu nebola hliadka mestskej polície v kontakte so žiadnou pozitívnou osobou v zariadení.
 
Neskôr po dvoch hodinách dispečing RZP telefonicky požiadal príslušníkov mestskej polície o otvorenie budovy Amfiteátru, pretože tam ide výjazd RZP. Podľa oznamu občana z Amfiteátra na linku 112 má jeden z ubytovaných epileptický záchvat. Volajúci bol opäť ten istý oznamovateľ ako pred dvomi hodinami a postihnutý je opäť ten istý muž. Operačný príslušník mestskej polície upozornil dispečera linky 112, že podľa skúseností budú dvere do miestnosti chorého muža pravdepodobne zamknuté a bude zrejme potrebný výjazd HaZZ za účelom ich otvorenia. Informoval ho tiež, že hliadka mestskej polície môže na mieste vysvetliť a ukázať posádke RZP postup a spôsob, ako sa k mužovi dostať cez balkón. Posádka RZP využila navrhovaný spôsob a k mužovi sa dostali do izby cez balkón, otvorili si zvnútra dvere, postihnutého si prevzali do opatery, naložili ho do sanitného vozidla a odviezli do nemocnice.
 
 
 
Späť