RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Vybrané prípady 2. týždeň 2020

Pridané dňa 14 Jan 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  2. TÝŽDEŇ

 
V ranných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku oznam občana o otvorenom vozidle na ulici Za humnami. Hliadka na mieste našla neuzamknuté vozidlo s otvoreným oknom. Mestskí policajti zistili totožnosť i telefonický kontakt na držiteľa vozidla a vyzvali ho, aby si svoje auto uzamkol. Ten sa na miesto dostavil, vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené ani z neho nič nechýba, si svoje auto prevzal a riadne uzamkol.
 
Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku v uliciach mestskí policajti na Benkovej ulici spozorovali na zemi ležiaceho staršieho muža. Po skontrolovaní jeho základných vitálnych funkcií zistili, že sedemdesiatdvaročný muž z Nitry má tržné zranenie na hlave a podľa medicínskych príznakov vykazuje známky užitia alkoholických nápojov. Na mieste mu poskytli predlekársku prvú pomoc a privolali sanitné vozidlo RZP, ktorej posádka si zraneného muža prevzala na ošetrenie.
 
V ranných hodinách mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku na Akademickej ulici spozorovali sediace osoby na krajnici cesty a odstavené vozidlo v strede vozovky, ktoré malo zapnuté výstražné znamenia. Od prítomných osôb hliadka zistila, že podľa svedkov na priechode pre chodcov vozidlo značky Škoda Octavia bielej farby vrazilo do troch osôb. Po tomto oznámení mestskí policajti zisťovali zdravotný stav zranených osôb a pýtali sa, akú pomoc potrebujú. Zistili, že osoby nevykazujú známky vážneho zranenia, jedna osoba stála, dve osoby sedeli na obrubníku a hliadke udávali, že pociťujú bolesť iba v jednej nohe, ktorá bola zapríčinená nárazom vozidla. Žiadne ďalšie zranenia neuviedli. Na miesto bola zraneným privolaná rýchla zdravotná pomoc. Keďže na ceste vznikla neprehľadná dopravná situácia, príslušníci mestskej polície do príchodu privolanej hliadky Policajného zboru SR v mieste dopravnej nehody usmerňovali okoloidúce vozidlá a ostatných účastníkov cestnej premávky. V priebehu niekoľkých minút od privolania sa na miesto dostavila aj hliadka policajného zboru, ktorá si situáciu na mieste prevzala a mestskí policajti pokračovali v plnení ďalších úloh.
 
Hliadku mestskej polície v poobedných hodinách oslovil občan a  informoval ju o pani, ktorá bola údajne napadnutá na Novozámockej ulici v Dolných Krškanoch pri cintoríne. Po príchode hliadky sa na uvedenom mieste nachádzala oznamovateľka aj so svojim priateľom, ktorá uviedla, že ju fyzicky i slovne napadol taxikár z taxislužby a na miesto už privolala hliadku policajného zboru. Údajne poškodená pani vykazovala známky požitia alkoholu, nebola viditeľne zranená, ani nepožadovala ponúknutú zdravotnú pomoc alebo ošetrenie. Mestskí policajti zotrvali na mieste s uvedenou dvojicou až do príchodu hliadky PZ, ktorá si po príchode oznam o napadnutí prevzala na doriešenie.
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal  oznam ženy z ulice Na hôrke na sídlisku Klokočina, ktorú nechcel do spoločne prenajatého bytu vpustiť jej priateľ. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorej oznamovateľka doplnila, že priateľ ju už dlhšiu dobu fyzicky napáda a má obavu o svoj život a zdravie. Hliadka po konzultácii s operačným strediskom PZ SR previezla poškodenú ženu na obvodné oddelenie PZ SR za účelom podania trestného oznámenia.
 
Na Cintorínskej ulici v Nitre pred vchodom do budovy Ústavu na výkon väzby sa na parkovisku zhromaždila skupina približne trinástich osôb. Jeden z mužov začal na mieste rečniť k ostatným. Niektoré osoby, ktoré boli na mieste, si z udalosti zhotovovali audiovizuálny záznam. Neskôr začal jeden z prítomných rečniť do megafónu a približne za dvadsať minút sa uvedená skupina osôb rozišla. Celá akcia bola monitorovaná kamerovým systémom mestskej polície a počas jej konania situáciu monitorovala hliadka policajného zboru. Hliadky mestskej polície počas zhromaždenia vykonávali priebežné hliadkovanie v okolí, pričom nezaznamenali v súvislosti s uvedeným zhromaždením narušenie verejného poriadku alebo eskalujúcu dopravnú situáciu, tiež nebol na bezplatnom telefónnom čísle 159 prijatý žiadny podnet alebo sťažnosť.
 
V poobedných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal oznam od občana o uhynutom zvierati pri hydrocentrále. Vyslaná hliadka mestskej polície mŕtve zviera našla, jednalo sa o kadáver vysokej zveri, ktorý bol v značnom rozklade a bez hlavy. Nález mestskí policajti nahlásili na miestne príslušné poľovnícke združenie, kde zodpovedný pracovník prisľúbil, že na miesto príde a telo odstráni. Hliadka na druhý deň miesto preverila a zistila, že telo uhynutej vysokej zveri bolo odstránené.
 
 
 
Späť