RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 2. týždeň 2019

Pridané dňa 15 Jan 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 2. TÝŽDEŇ

 
V ranných hodinách sme preverovali oznam o ležiacej osobe na Staničnej ulici. Hliadka mestskej polície zistila na mieste za autobusovou stanicou muža, ktorý ležal na zemi pod vplyvom alkoholu, bol dezorientovaný a uviedol, že má epilepsiu. Príslušníci mestskej polície mu privolali RZP, museli však záchranárom poskytnúť súčinnosť pri ošetrovaní, nakoľko muž, zrejme v dôsledku synergického efektu šoku, chladu a alkoholu, postupne prechádzal do epileptického záchvatu, v ktorom začínal byť agresívny voči svojmu okoliu.
 
Prijali sme oznam o otvorenej chatke na Vysokej ulici. Mestskí policajti vykonali  obhliadku externých častí označenej nehnuteľnosti a zistili na nej rozbité okno a vylomené dvere. Obhliadkou širšieho priestoru záhradkárskej časti mestskí policajti zistili poškodenie aj vedľajšej chatky, pravdepodobne po vlámaní. Tým vzniklo dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu a preto hliadka mestskej polície na miesto privolala orgány činné v trestnom konaní.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o krádeži tovaru v predajni Terranova na Štefánikovej triede. Podľa prijatého popisu dvoch podozrivých, ktorí unikali z miesta činu, ich operátor kamerového systému spozoroval na monitore a vyslanej hliadke priebežne hlásil ich pohyb pri pokuse čo najskôr sa vzdialiť od miesta činu i s odcudzeným tovarom. Mestskí policajti oboch podozrivých mužov zadržali na Štúrovej ulici a predviedli ich na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po jej zistení preverili, či sa zadržané osoby za posledných dvanásť mesiacov nedopustili podobného skutku a zistili, že šestnásť a sedemnásťročný neprispôsobiví mladiství muži z mestskej časti Dražovce a z ulice Borová na Kalvárii už boli za podobný delikt v minulosti riešení. Týmto ich súčasný skutok bol z priestupku prekvalifikovaný, keďže vykazoval známky trestného činu v zmysle Trestného zákona. Hliadka mestskej polície zadržaným odňala odcudzené veci, ktoré mali pri sebe a obaja podozriví boli predvedení a odovzdaní na obvodnom oddelení PZ SR.
 
 
 
 
 
V popoludňajších hodinách sme prijali žiadosť z dispečingu záchrannej služby o preverenie údajne zranenej osoby, ktorá sedí na zemi na Družstevnej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila zraneného päťdesiatosemročného muža z Veľkého Cetína, ktorý mal otvorené zranenia na tvári a krvácal. Hliadka mu poskytla prvú pomoc a privolala RZP, posádka ktorej si osobu prevzala do svojej starostlivosti.
 
Operátor mestského kamerového systému na monitore spozoroval na ulici Na vŕšku osobu ležiacu na zemi. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila muža pod vplyvom alkoholu, ktorý sa údajne pádom na zem zranil. Hliadka muža prezrela, nespozorovala vonkajšie zranenia, nedali sa však vylúčiť zranenia vnútorné a keďže muž sa sťažoval na bolesti, jeden z prizerajúcich sa občanov mu privolal rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si zraneného prevzala do svojej starostlivosti.
 
 
 
 
Hliadky mestskej polície sa počas celého dňa zamerali na zisťovanie stavu zjazdnosti ciest v meste a tiež stavu chodníkov, všetky zistené nedostatky boli operačným pracovníkom priebežne nahlasované zodpovednému pracovníkovi mestských služieb na odstránenie.
 
Prijali sme oznam od občana o tom, že v mestskej časti Dražovce voľne pobehuje svorka psov. Vyslaná motohliadka mestskej polície po presune na označené miesto a kontrole okolia spozorovala už iba jedného voľne pobehujúceho psa väčšieho vzrastu. Po prenasledovaní sa im ho po určitom čase podarilo odchytiť. Zistili, že je bez evidenčnej známky, takže nebolo možné zistiť držiteľa psa. Z tohto dôvodu privolali na miesto zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam občana o nájdení dokladov na Bratislavskej ceste. Vyslaná hliadka mestskej polície nájdené doklady na mieste od občana prevzala a keďže sa jednalo o povolenie na pobyt cudzieho štátneho príslušníka, nález hliadka odovzdala na oddelení cudzineckej polície PZ SR.
 
Prijali sme oznam od občana mestskej časti Zobor o voľne pobehujúcom psovi väčšieho vzrastu. Vyslaní príslušníci mestskej polície po krátkej obhliadke označených ulíc psa spozorovali a podarilo sa im ho odchytiť. Pes nemal evidenčnú známku, takže nebolo možné zistiť totožnosť držiteľa psa. Na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý si odchyteného psa od mestských policajtov prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch.
 
Operačný príslušník mestskej polície prijal oznam občana o viacerých väčších cencúľoch, ktoré viseli zo strechy trojposchodového domu na Farskej ulici a potenciálne mohli ohroziť prechádzajúcich chodcov. Vyslaná hliadka mestskej polície po preverení oznamu zistila, že niekoľko asi 60 – 70 centimetrových cencúľov visí nad chodníkom a po uvoľnení môžu vážne zraniť chodcov. Mestskí policajti miesto ohradili výstražnou páskou a neskôr zistili a telefonicky kontaktovali majiteľa nehnuteľnosti, ktorého vyzvali, aby sa dostavil na miesto a nebezpečné cencúle zo strechy odstránil. Majiteľ po príchode za asistencie mestských policajtov vykonal opatrenia na odstránenie potenciálnej ľadovej hrozby.
 
  
Vo večerných hodinách sme prijali oznam o nájdení kľúča od vozidla Nissan na Murániho ulici. Hliadka mestskej polície kľúč od nálezcu prevzala, ale žiadne vozidlo menovanej značky sa v okolí nenachádzalo, ani nikto z opýtaných občanov nevedel, ktorý sused vlastní vozidlo Nissan. Z tohto dôvodu hliadka kľúč umiestnila na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici a oznam o náleze operačný príslušník zverejnil na internetovej stránke mestskej polície v rubrike Straty a nálezy. Neskôr sa operačnému príslušníkovi podarilo zistiť totožnosť štyridsaťtriročnej majiteľky z Nitry a tá si po informovaní o náleze svoje kľúče o dva dni neskôr prevzala na útvare mestskej polície.
 
Mestská polícia preverovala oznam občana o otvorenom vozidle na Párovskej ulici. Príslušník na operačnom pracovisku zistil a informoval tridsaťpäťročného držiteľa vozidla z obce Oborín o zistených skutočnostiach. Ten po príchode na miesto za asistencie hliadky mestskej polície vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že mu nič nechýba a nič nie je poškodené, si vozidlo prevzal a uzamkol.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam o otvorenom vozidle na Zvolenskej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila nitrianske vozidlo Škoda Octavia, na ktorom vodič zabudol zavrieť obe predné okná. Operačný príslušník zistil totožnosť držiteľa vozidla, zistil jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa dostavil na miesto parkovania, vozidlo si skontroloval, prevzal a uzamkol.
 
Prijali sme ďalší oznam o otvorenom vozidle na parkovisku pred obchodom Billa na Hviezdoslavovej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste zistila totožnosť držiteľa otvoreného vozidla a predpokladala, že vodič sa bude pravdepodobne nachádzať vo vnútri obchodu, čo sa aj potvrdilo. Vodič sa k svojmu autu dostavil, skontroloval a keď vyhlásil, že mu nebola spôsobená žiadna škoda, vozidlo si prevzal a uzatvoril.
 
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania a kontrolovania dodržiavania verejného poriadku spozorovala na ulici Janka Kráľa vozidlo, ktoré malo rozbité sklo na zadných dverách batožinového priestoru. Preverili, či po vozidle nie je vyhlásené pátranie a keďže vozidlo hľadané nebolo, zistili totožnosť jeho držiteľa a informovali ho o zistenom poškodení. Dvadsaťjedenročný muž z Kapušian, ktorý má prechodný pobyt v Nitre, o poškodení svojho vozidla údajne nevedel. Po príchode si vozidlo skontroloval a vyhlásil, že nič, okrem okna nie je poškodené alebo odcudzené, vozidlo nenieslo známky trestnej činnosti. Uviedol, že zadné sklo mal prasknuté už skôr a pravdepodobne pôsobením mrazu počas noci sklo nevydržalo a prasklo. Vozidlo si prevzal a zabezpečil proti odcudzeniu.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam o osobe, ktorá leží na čerpacej stanici na Hviezdoslavovej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila päťdesiattriročného muža z obce Ivánka pri Nitre, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu a ktorý sa, podľa jeho vyjadrenia, zranil pádom na zem. Hliadka muža prezrela, vonkajšie zranenia nezistila, nedali sa však vylúčiť vnútorné zranenia spôsobené údajným pádom. Nakoľko muž subjektívne uvádzal bolesti a nebol schopný samostatnej chôdze, hliadka mu privolala rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si zraneného prevzala na vyšetrenie do nemocnice.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o uhynutej srne v lese medzi Liečebným ústavom a Drážovcami. Udalosť s popisom miesta operačný príslušník nahlásil správcovi Poľovníckeho združenia ZOBOR v Nitre, ktorý v zmysle platných právnych noriem jediný má kompetenciu i povinnosť postarať sa o odstránenie zvyškov divej zveri nájdených na jeho území.
 
Hliadka mestskej polície našla v Mlynárciach pri Tescu zväzok kľúčov, dvoch čipov a jedného USB kľúča. Informácie o náleze zverejnila na internetovej stránke mestskej polície. Aj podľa USB kľúča operačný príslušník získal indície, že zväzok môže patriť pracovníkovi zo Základnej školy Benkova, čo sa neskôr potvrdilo. Majiteľ kľúčov sa vyjadril, že si svoj majetok príde prevziať na druhý deň.
 
Hliadky mestskej polície v týždni denne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v mestských častiach Dražovce a Dolné Krškany. Počas hliadkovania prednostne kontrolovali miesta a komunity s vyšším kriminogénnym faktorom, kontaktovali sa s prevádzkovateľmi miestnych obchodov, ubytovacích zariadení, rôznych prevádzok, s miestnym farárom, dohliadali na verejný poriadok na autobusových zastávkach počas odchodu a príchodu školopovinných detí zo škôl, kontrolovali výskyt čiernych skládok odpadu. V Dolných Krškanoch mestskí policajti zistili nesplnenie povinnosti prihlásenia psa do evidencie u dvoch občanov na Roľníckej ulici, ktoré doriešili v blokovom konaní. Oslovení občania mestským policajtom uviedli, že zatiaľ nepociťujú problém s pracovnými migrantami z iných krajín, poukázali na pokračujúce obťažujúce správanie a konanie zo strany domácej časti neprispôsobivého obyvateľstva.
 
 
 
 
Späť