RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 19. týždeň 2021

Pridané dňa 03 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI – 19. TÝŽDEŇ

10.05.2021 – PONDELOK:
Príslušníci mestskej polície v neskorú nočnú hodinu spozorovali  na ulici Štefánikova trieda, na budove Grand Hotela Sole v pešej zóne otvorené okno do suterénu objektu. Pre podozrenie z možného násilného vstupu nepovolanej osoby do objektu sme na miesto privolali hliadku Policajného zboru SR, ktorí spolu s jedným  príslušníkom mestskej polície vošli dnu a vykonali prvotné prehľadanie priestorov vstupu. Príslušník na  operačnom pracovisku mestskej polície medzičasom zistil a privolal zodpovednú osobu hotela, s ktorým sa vykonalo komplexné prehľadanie priestorov objektu. Pri prehľadávaní priestorov cudzie osoby neboli zistené s konštatáciou, že k otvoreniu okna došlo zrejme z dôvodu jeho nedbanlivého uzatvoreniu personálom.
 
Hliadku o pomoc pre svojich susedov požiadala staršia pani z bytovky na ulici Partizánska, nakoľko jej nepohyblivá suseda spadla z postele a nevie ju späť uložiť ani jej starší, už fyzicky slabší manžel, ani za pomoci oznamovateľky. Príslušníci mestskej polície pomohli so zdvihnutím a uložením imobilnej ženy do postele.
 
Prijali sme oznam občana z ulice Petzwalova o ponechanom otvorenom okne na zaparkovanom motorovom vozidle. Po vylustrovaní a telefonickom kontakte  sa na miesto dostavila držiteľka vozidla, ktorá si  vozidlo prezrela a následne informovala, že okno opomenula uzatvoriť. Vozidlo si zabezpečila uzamknutím.
 
Hliadka na ulici Novozámocká spozorovala zrážku dvoch motorových vozidiel. Účastníci nehody boli nezranení, navzájom komunikovali a začali vykonávať potrebné úkony. Hliadka mestskej polície až do príchodu privolanej hliadky Policajného zboru SR poskytli súčinnosť pri usmerňovaní dopravy.
 
11.05.2021 – UTOROK:
Na ulici Cintorínska, hliadke odovzdala staršia žena nájdenú modrú dámsku peňaženku, v ktorej sa nachádzali rôzne doklady, platobná karta a  finančná hotovosť 273,-€. Následne po zistení a výzve na prevzatie, bola peňaženka aj s obsahom odovzdaná na útvare mestskej polície majiteľke.
 
Na základe oznamu občanov o roji včiel, prichytenom na stene paneláku na ulici Na Hôrke, hliadka privolali včelára, ktorý si následne privolal výjazd HaZZ a za ich asistencie roj odchytil a odniesol.
 
Na ulici Novomeského sme zistili ponechané otvorené okno na zaparkovanom vozidle. Na miesto sa po výzve dostavil držiteľ vozidla, ktorý po skontrolovaní a prehlásení, že vozidlo je nepoškodené a nič mu nechýba, si vozidlo zabezpečil uzatvorením.
 
12.05.2021 – STREDA:
Hliadka na ulici Štefánikova trieda prevzali od poctivej nálezkyne peňaženku, v ktorej sa nachádzali doklady a finančná hotovosť 140,-€. Následne bola peňaženka aj s obsahom odovzdaná majiteľovi v mieste bydliska.
 
13.05.2021 – ŠTVRTOK :
Na základe oznamu pracovníkov SBS z FN v Nitre a ich žiadosti o pomoc pri zabezpečení prejazdnosti sanitiek z infekčného oddelenia, kde nezodpovední vodiči motorových vozidiel bezohľadne blokovali výjazd, hliadka zistených priestupcov vyriešila uložením blokových pokút.
 
14.05.2021 – PIATOK :
Občan oznámil, že niekto v lokalite bytových domov na Škultétyho ulici z niektorého okna bytu skryte ohrozuje občanov strelnou zbraňou tým, že strieľa po vtákoch, pričom zastrelil jedného holuba.  Hliadka na neďalekom parkovisku našla zastreleného holuba so strelnou ranou na krku, v ktorej našli brok. Pre podozrenie z porušenia zákona o zbraniach a strelive boli na miesto privolaní príslušníci Policajného zboru SR, ktorí si udalosť prevzali na doriešenie.
 
15.05.2021 – SOBOTA : bez zaznamenanej udalosti
 
16.05.2021 - NEDEĽA:
Operátor na kamerovom systéme spozoroval na ulici Kmeťková začínajúci konflikt viacerých osôb. Na miesto bezodkladne vyslal motorizované hliadky, kde súčasne prišli aj hliadky Policajného zboru SR, ktorí si za našej prítomnosti udalosť začali riešiť.
 
Hliadka preverila oznam občana na mládež, ktorá si z otvorenej elektrickej rozvodni pri skateparku na Popradskej ulici dobíja telefóny. Pri kontrole zistila, že dvierka na elektrickej skrinke sú poškodené násilným otvorením. Závada bola nami už opakovane oznamovaná kompetentným za účelom bezodkladného opravenia a uzamknutia. O zistenú udalosť sa zaujímal aj poslanec MZ, ktorý prisľúbil, že sa bude v danej veci angažovať. 
 
 
Späť