RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 19. týždeň 2020

Pridané dňa 12 May 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 19. TÝŽDEŇ

 
4.5.2020 – Pondelok:
Operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch vo večerných hodinách spozoroval muža z Topoľčianskej ulice v mestskej časti Dražovce, ktorý zo svojho pozemku vyniesol na verejnú zeleň na Kultúrnu ulicu pätnásť vriec odpadu. Vyslaná hliadka mestskej polície sa so šesťdesiatročným mužom skontaktovala a doriešila ho za priestupok podľa zákona o odpadoch, keďže umiestnil odpad mimo miesta určeného obcou. Vyhodený odpad muž bezodkladne aj so svojim synom odniesol späť na svoju nehnuteľnosť.
 
 
 
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách počas kontroly verejného poriadku na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda zistili žobrajúceho muža. Ten však bol na okoloidúcich občanov veľmi obťažujúci a vulgárny, na čo sa mestským policajtom na mieste sťažovalo viacero osôb. Hliadka mestskej polície žobrajúceho a vulgárneho muža z obce Rišňovce vo veku päťdesiat rokov doriešila v zmysle priestupkového zákona a vykonali s ním pohovor o dodržiavaní verejného poriadku. Po doriešení muž miesto na pešej zóne opustil. 
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala na Farskej ulici otvorené zadné okno na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzvali ho, aby sa dostavil na parkovacie miesto. Ten si po príchode auto skontroloval a po vyhlásení, že mu z neho nič nechýba, ani nie je poškodené, hliadke poďakoval a svoje si vozidlo riadne zabezpečil proti krádeži.
 
5.5.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície sa presunula na Bratislavskú ulicu pri Hypermarket Tesco preveriť oznam občanov o žobrajúcom mužovi. Mestskí policajti podnet preverili a pri vchode do hypermarketu zistili muža, ktorý obťažoval nakupujúcich žobraním, pri ktorom bol navyše veľmi vulgárny a agresívny. Mestským policajtom bol muž vo veku štyridsať rokov z mestskej časti Dražovce z miestnej znalosti známy. Vykonali s ním rázny pohovor, ukončili jeho protiprávne konanie a doriešili ho v zmysle priestupkového zákona. Po pohovore muž miesto opustil.
 
6.5.2020 – Streda:
Hliadka mestskej polície na Hornozoborskej ulici riešila v popoludňajších hodinách oznam vodiča MHD, ktorý uviedol, že v autobuse linky č. 25 prišlo k sporu medzi ním a cestujúcim. Dôvodom sporu bolo, že cestujúci odmietol nasadiť svojmu psovi plemena Akita Inu košík. Tento spor eskaloval do vzájomného ataku, pri ktorom agresívny cestujúci oceľovou karabínou od vôdzky rozbil sklo na predných dverách autobusu a z miesta následne ušiel. Vodič a svedkovia udalosti uviedli popis cestujúceho aj jeho psa. Keďže skutok cestujúceho vykazoval znaky trestného činu, na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorej mestskí policajti odovzdali všetky dosiaľ zistené skutočnosti. Hliadka mestskej polície začala s pátraním po páchateľovi vo vytipovanom okolí, okrem iného skontrolovala na neďalekej adrese držiteľa, u ktorého je evidovaný pes rovnakého plemena. Farba srsti sa však nezhodovala s popisom a majiteľ preukázal, že bol po celý čas doma. Prípad sa ďalej objasňuje.
 
 
 
Hliadka mestskej polície na Súľovskej ulici vzadu za oplotením kasární zistila nelegálnu skládku rôzneho odpadu vrátane motorového oleja. Na mieste sa nachádzal odpad rôzneho druhu - šaty, plechovky, fľaše, WC misa, umývadlo, matrac, kusy betónu, 5 litrová fľaša motorového oleja. Na mieste už boli fľaky od vyliateho oleja na pôde. Na skládke sa nenachádzalo nič, čo by mohlo identifikovať pôvodcu odpadu. Hliadka na miesto privolala technický výjazd HaZZ, jeho posádka kontaminovanú zeminu odstránila, miesto asanovala a mestským policajtom uviedla, že olej vo fľaši je potrebné odstrániť prostredníctvom mestských služieb. Odstránenie oleja bolo zabezpečené na druhý deň v ranných hodinách zamestnancami nitrianskych mestských služieb.
 
 
 
7.5.2020 – Štvrtok:
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam od občana o roji včiel, ktorý sa mal nachádzať na Jesenského ulici. Pri príchode hliadky mestskej polície sa na mieste už nachádzal aj privolaný včelár. Roj včiel sa usadil v starej bútľavej lipe. Keďže strom vyzeral byť poškodený, na miesto bola privolaná zodpovedná pracovníčka zo strediska mestských služieb kvôli zhodnoteniu zdravotného stavu stromu. Tá skonštatovala, že strom je v havarijnom stave a kvôli bezpečnosti dala pokyn na redukciu suchej koruny, neskôr na jeho výrub. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali hasičov i s výsuvnou pracovnou plošinou, ktorí nebezpečné suché konáre i celý strom postupne opílili. Hliadka mestskej polície poskytla hasičom súčinnosť pri usmerňovaní dopravy počas opilovania stromu a vyberania včiel zo stromu.
 
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku zistili na Predmostí ležať na zemi muža so zranením na vrchnej časti hlavy. Po pohovore s ním a kontrole jeho zdravotného stavu mestskí policajti zistili, že zranenie si spôsobil sám pádom na zem bez cudzieho zavinenia, keďže bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Päťdesiatsedemročný muž bez trvalého pobytu nevykazoval iné zranenia, nebol agresívny, hliadka mu poskytla prvú pomoc a na miesto mu privolala rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si ho prevzala do starostlivosti a previezla na ošetrenie do nemocnice.
 
8.5.2020 – Piatok:
V neskorých nočných hodinách prijal príslušník operačného pracoviska mestskej polície oznam o rušení nočného pokoja na Benkovej ulici. Vyslaná  hliadka sa presunula k objektu, kde podľa ich miestnej znalosti zvyknú prespávať bezdomovci. Na tomto mieste sa už nachádzalo sanitné vozidlo RZP, ktorého posádka poskytovala zdravotnú pomoc šesťdesiatosemročnému mužovi bez domova. Ten spadol z prvého poschodia do pivničných priestorov, keďže bol výrazne pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti na mieste poskytli súčinnosť posádke pri prenose zranenej  osoby do sanitky aj za pomoci HaZZ. Podľa predbežného zistenia záchranárov si muž pri páde pravdepodobne polámal niekoľko rebier.
 
9.5.2020 – Sobota:
Mestskí policajti boli v dopoludňajších hodinách privolaní na Jánskeho ulicu preveriť spor medzi matkou a dcérou. Matka telefonicky nahlásila, že bola dcérou okradnutá. Hliadka vykonala pohovor so sedemdesiatjedenročnou ženou z Nitry, ktorá tvrdila, že dcéra jej odcudzila peňaženku i s osobnými dokladmi a dožadovala sa nápravy. Mestskí policajti si vyžiadali vysvetlenie k priestupku i od jej štyridsaťtriročnej dcéry, ktorá však uviedla, že matka je nemocná a má diagnostikovanú Alzheimerovu chorobu, ktoré postupne prerástla už do demencie. Svoje tvrdenie podložila lekárskou správou spred dvoch týždňov. Keďže zdravotný stav jej matky sa aktuálne zhoršil, dcéra privolala k matke rýchlu zdravotnú pomoc a tí si ju prevzali na ošetrenie do nemocnice. Dcéra mestským policajtom uviedla i ukázala, že všetky matkine doklady má u seba ona ako jej opatrovník, keďže matka už nie je spôsobilá na všetky právne úkony.
 
V skorých popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na Župnom námestí spozorovala na zemi bez pohybu ležať osobu. Bezvládneho muža prebrali, skontrolovali jeho vitálne funkcie, ktoré boli v poriadku. Nezistili u neho žiadne povrchové zranenia a šesťdesiatšesťročný muž žiadne iné zdravotné ťažkosti neuvádzal. Hliadka skonštatovala, že muž je podľa vonkajších medicínskych príznakov silne intoxikovaný alkoholom, preto na miesto privolala RZP, ktorá muža prevzala previezla na detoxikáciu do nemocnice.
 
Vo večerných hodinách oslovil na Borovej ulici hliadku mestskej polície občan z miestnej komunity, ktorý bol umiestnený v domácej karanténe, keďže bol pozitívne testovaný na Covid 19. Občan hliadke, ktorá tam vykonávala dozor nad riadnym plnením karanténnych opatrení povinných osôb, uviedol, že má problémy so sťaženým dýchaním, veľmi kašle a žiadal mestských policajtov, aby mu privolali sanitku RZP. Hliadka mu poradila, aby na bezplatnú telefonickú linku 155 zavolal sám, pretože veľmi pravdepodobne mu budú klásť rôzne doplňujúce otázky, na ktoré by mestskí policajti odpovedať nevedeli. Občan sa neskôr k hliadke vrátil a rozhorčene oznámil, že pracovníčka na dispečingu mu uviedla, že k nemu nebude sanitka RZP vyslaná. Mestskí policajti si túto informáciu sami preverili a pracovníčka na dispečingu im uviedla, že občan z Borovej ulici sa vulgárne vyjadroval, kričal, pričom vôbec ani raz nezakašlal a nevedel udať adekvátne dôvody pre privolanie akútnej lekárskej pomoci. Na základe týchto skutočností operačná pracovníčka usúdila, že zdravotný stav volajúceho nevyžaduje urgentnú zdravotnú pomoc a odporučila mu užiť lieky, ktoré mu boli predpísané lekárom. Mestskí policajti opätovne vykonali pohovor s občanom, zopakovali mu obsah telefonického pohovoru a odporučili mu, aby sa riadil pokynmi operačnej pracovníčky a svojho lekára a až v prípade reálneho zhoršenia svojho zdravotného stavu opäť kontaktoval záchranárov. O zistených skutočnostiach mestskí policajti informovali striedajúcu hliadku policajného zboru.     
 
V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície poskytla v zariadení pre matky s deťmi na Krčméryho ulici súčinnosť pracovníčkam mestského úradu v Nitre. Na žiadosť zodpovednej pracovníčky MsÚ Nitra podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu prítomné osoby. Skúške sa podrobili siedmi klienti, jeden z nich, jediný muž v zariadení, bol pozitívny.
 
10.5.2020 – Nedeľa:
Hliadky mestskej polície aj počas tohto kalendárneho týždňa, okrem plnenia štandardných úloh, kontrolovali dodržiavanie karanténnych povinností osôb na Borovej a Dolnozoborskej ulici. K narušeniu verejného poriadku alebo nedodržaniu týchto povinností počas výkonu ich služby neprišlo.
 
Vyššia zameranosť hliadok mestskej polície bola na kontrolu dodržiavania nariadení v súvislosti s ohrozením verejného zdravia ochorením koronavírusom COVID-19.
 
Najčastejším porušovaním týchto nariadení bolo opäť neprekrytie horných dýchacích ciest, ktoré mestskí policajti riešili buď napomenutím alebo v blokovom konaní na mieste, prípadne, ak to okolnosti dovoľovali, aj obyčajným pohovorom alebo slovným upozornením. Konštatujeme, že občania mesta Nitry postupne preventívne obmedzujúce nariadenia, predovšetkým povinnosť prekryť horné dýchacie cesty, dodržiavajú v menšej miere.
 
 
 
 
Späť