RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 18. týždeň 2021

Pridané dňa 03 Jun 2021

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 18. TÝŽDEŇ

 
03.05.2021 – PONDELOK:
Hliadka na základe telefonického podnetu občana o skupine osôb, ktorá mala na ulici Na vŕšku znečisťovať verejné priestranstvo rôznym odpadom, odhadzovaním obalov z požívatín a hlasito vykrikujúcich vulgarizmy, na mieste prichytila osobu, ktorá na verejnosti vykonávala telesnú potrebu močením. Mladík na výzvu odmietol preukázať svoju totožnosť a začal byť vulgárny k zasahujúcej hliadke. Po opakovanej výzve o preukázanie totožnosti a dôraznej márnej výzve, že budú použité donucovanie prostriedky, bol predvedený na útvar mestskej polície s použitím hmatov. Po predvedení a zistení jeho totožnosti mu bola uložená bloková pokuta.
 
04.05.2021 – UTOROK:
Poctivý občan odovzdal hliadke nájdenú peňaženku s dokladmi, ktorú našiel na ulici Štefánikova trieda. Peňaženku s občianskym a vodičským preukazom, bankomatovou kartou, preukazom poistenca a neveľkou finančnou hotovosťou, sme po spísaní úradného záznamu a skontaktovaní sa s majiteľom, osobne odovzdali.
 
05.05.2021 – STREDA:
Na ulici Novozámocká bol oznámený voľne pobehujúci pes, ktorý podľa pozorovania hliadky bol v dobrej kondícii čím usúdili, že zviera sa zrejme dlhodobo v uliciach netúla, iba zrejme niekomu utieklo. Po zistení a výzve si majiteľka po zaplatení blokovej pokuty za nesplnenie si povinnosti psa prihlásiť do evidencie zviera osobne prevzala.
 
 
06.05.2021 – ŠTVRTOK :
V skorých ranných hodinách občan odovzdal na útvare mestskej polície nájdenú peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou 50€, ktorú našiel na parkovisku OC Galéria na ulici Bratislavská. K nálezu bol spísaný úradný záznam a spolu s nájdenými vecami bol odovzdaný na útvar PZ SR.
 
07.05.2021 – PIATOK :
Počas dňa sme asistovali pri odťahu piatich vrakov a dlhodobo stojacich vozidiel bez platnej emisnej a technickej kontroly z ulíc Tatarkova, Štefánikova trieda, Pod Katrušou, Čuleňova a Jedlíkova.
 
Vo večerných hodinách sme spozorovali za budovou DAB na ulici Svätoplukovo námestie skupinku hlasne sa baviacich mladých osôb bez prekrytia horných dýchacích ciest. Počas komunikácie s osobami hliadka nadobudla podozrenie a následne preverila dychovou skúškou na alkohol, že dve mladistvé osoby, súrodenci z neďalekej obce, požili alkoholický nápoj. Úkonom objasňovania sme zistili a sankcionovali aj osobu, ktorá alkohol pre mladistvých zakúpila a poskytla im. Súrodenci, chlapec a dievča, boli predvedení na útvar mestskej polície a po vyrozumení ich matky si mladistvých prevzala ňou poverená dospelá osoba, sestra matky. Matka sa nemohla dostaviť pre svoje deti, pretože sa stará o ďalšie malé dieťa, ktoré nemôže nechať bez dozoru. Za hore uvedený správny delikt bol skutok postúpený na príslušný správny orgán, kde rodičom hrozí sankcia uložením blokovej pokuty.
 
08.05.2021 – SOBOTA :
Hliadka mestskej polície spozorovala hustý čierny dym stúpajúci niekde z lokality ulice Borová. Počas presunu sme boli požiadaní hasičmi o súčinnosť, zabezpečenie verejného poriadku a zamedzenie vstupu a prítomnosti nepovolaných osôb počas hasenia skládky odpadu na ulici Súľovská.
 
09.05.2021- NEDEĽA:
Prijali sme telefonický oznam o mačke, ktorá uviazla na streche daňového úradu a nedokáže sa z miesta bezpečne dostať preč. Na mieste prizerajúci občania tvrdili, že zviera je na streche uväznené údajne už približne štyri dni. Sporadicky ju kŕmili hádzaním potravy z poschodia vedľajšej budovy. Na otázku, prečo neprivolali pomoc skôr, neodpovedali. Kontaktovaný pracovník  zo Slobody zvierat nás informoval, že zviera na streche dokáže bezpečne odchytiť iba za pomoci osadenia odchytovej klietky, ktorú pre víkendové uzatvorenie budovy dokáže umiestniť až v prvý pracovný deň. Neskôr nás informoval, že nakoľko udalosť uverejnil na Facebooku, ozval sa mu zamestnanec daňového úradu, ktorý mu sprístupní objekt strechy pre umiestnenie klietky.
 
Hasiči nás požiadali o prítomnosť a zabezpečenie miesta počas zásahu včelára pri odchyte veľkého roja včiel v mestskom parku na začiatku korčuliarskej dráhy. Odchyt bol vykonaný bez nežiaducich následkov a ohrozenia prítomných občanov. 
Späť