RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 18. týždeň 2019

Pridané dňa 07 May 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.
 

 

UDALOSTI 18. TÝŽDEŇ

 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície v mestskej časti Dražovce vykonávala kontrolu verejného poriadku v okolí umiestnených veľkoobjemových kontajnerov. Zamedzila narúšaniu verejného poriadku a znečisťovaniu verejného priestranstva v okolí, zároveň dohliadali, aby do pristavených kontajnerov bol vhadzovaný komunálny odpad a nie odpad stavebný alebo odpad, ktorý podlieha špecifickým podmienkam jeho likvidácie. Počas tejto činnosti mestskí policajti spozorovali dopravnú nehodu, ku ktorej prišlo na Topoľčianskej ulici tým spôsobom, že vodič v ostrej zákrute nezvládol riadenie a vyšiel motorovým vozidlom mimo cestu. Hliadka mestskej polície na miesto nehody privolala záchranné zložky, rýchlu zdravotnú pomoc, hasičov i policajný zbor. Do ich príchodu zotrvali na mieste, poskytli predlekársku prvú pomoc a riadili premávku na potenciálne nebezpečnom úseku. Neskôr pokračovali v zadaných úlohách.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Wilsonovom nábreží neďaleko internátu Mladosť počas vykonávania štandardnej kontroly verejného poriadku spozorovala dve dievčatá, ktoré sa s veľkými problémami pohybovali a miestami váľali po strmom a klzkom brehu rieky Nitra. Už na prvý pohľad bolo zjavné, že sa nejedná o dospelé osoby. Keďže reálne hrozilo nebezpečenstvo pádu do koryta rieky v studenom a sychravom počasí, príslušníci išli okamžite za nimi a obom dievčatám pomohli vyjsť z klzkého svahu na priľahlý chodník. Keď sa ich pýtali, čo tam robili, obe dievčatá nejasne artikulovali, mali nekoordinované pohyby a ledva stáli na nohách. Navyše sa sami priznali, že vypili údajne iba trochu alkoholu. To, že obe boli zjavne pod vplyvom alkoholu, bolo príslušníkom jasné už vtedy, keď ich s problémami vyťahovali zo svahu. Hliadka obe dievčatá predviedla na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, kde operačný príslušník preveril ich totožnosť. Mladšia z nich sa spočiatku pokúšala zavádzať o svojom veku, snažila sa presvedčiť príslušníkov, že už mala pätnásť rokov. Jej skutočný vek však bol štrnásť rokov a staršej šestnásť rokov. Obe dievčatá sa podrobili dychovej skúške na zistenie alkoholu, kalibrovaný prístroj na meranie alkoholu v dychu určil objemové percento alkoholu v krvi u mladistvého dievčaťa na dve promile, u maloletého na jeden a pol promile. Zasahujúci príslušníci zistili telefonické kontakty na zákonných zástupcov, ktorých o zistených skutočnostiach informovali a vyzvali ich, aby si svoje dcéry prišli prevziať na útvar mestskej polície. Jeden z príslušníkov vykonal s otcami nitrianskych dievčat pohovor o ďalšom postupe riešenia správneho deliktu ich dcér. Pre porušenie ustanovenia §2 ods. 2 zák. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov mestská polícia skutok oznámila sociálnemu útvaru mestského úradu na doriešenie.     
 
Operačný príslušník prevzal oznam občana o skupinke piatich osôb, ktoré mali vo večerných hodinách sedieť a údajne užívať omamné látky pri fontáne na ulici Štefánikova trieda.  Po príchode vyslanej hliadky mestskej polície sa podozrivé osoby už na mieste nenachádzali. Oznamovateľ príslušníkom označil miesto, kde sa osoby pôvodne nachádzali. Na tomto mieste mestskí policajti našli odhodenú, zjavne čerstvo použitú, injekčnú striekačku, ktorú hneď previezli na útvar mestskej polície a umiestnili ju do zberného kontajnera na biologický odpad občianskeho združenia STORM.
 
Hliadky mestskej polície sa prednostne zamerali na kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas zabezpečovania osláv 1. mája v nitrianskom mestskom parku a finálového zápasu Slovenského pohára vo futbale. V súvislosti s týmito spoločenskými a športovými aktivitami nezaznamenali narušenie verejného poriadku, okrem značného znečistenia verejného priestranstva po futbalovom zápase plastovými pohármi, fľašami a svetlicami.
 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverila oznam občana o poškodzovaní dlažby pešej zóny na Kupeckej ulici. Predmetom kontroly boli navŕtané diery do dlažobných kociek na pešej zóne, do ktorých bol ukotvený prístrešok pred cukrárňou. Príslušníci mestskej polície vykonali pohovor s dvadsaťšesťročnou prevádzkarkou z Trnavy, udalosť zdokumentovali a postúpili zodpovednej pracovníčke príslušného oddelenia Mestského úradu v Nitre.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana z Topoľčianskej ulici v mestskej časti Dražovce o tom, že o jeho plot je uviazaný cudzí pes. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že počas neprítomnosti alebo nevšímavosti domácich, pravdepodobne v noci,  niekto o  oplotenie domu priviazal cudzieho psa, stafordšírskeho teriéra hnedej farby. Pes nemal na sebe obojok s identifikačnou známkou, ani žiadne iné markery, podľa ktorých by bolo možné identifikovať držiteľa psa. Majiteľ nehnuteľnosti hliadke uviedol, že počas dňa sa pokúšal zistiť, komu pes môže patriť, ale keďže sa mu to nepodarilo, večer požiadal o pomoc mestských policajtov. Tí na miesto neskôr privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil vo svojich priestoroch.
 
Na základe telefonického podnetu nitrianskej občianky hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o vzájomnom fyzickom napádaní sa  medzi susedmi na Považskej ulici. Po príchode mestských policajtov sa na miesto dostavila aj hliadka policajného zboru. Podnet bol opodstatnený, na uvedenej adrese eskaloval dlhotrvajúci susedský spor do fyzického konfliktu medzi susedmi vo veku vyše tridsať rokov bývajúcimi na jednom poschodí. Mestskí policajti na mieste zabezpečili verejný poriadok a vzájomné fyzické napádanie ukončili. Keďže obe strany sporu trvali na podaní trestných oznámení, vec si na doriešenie na mieste prevzala hliadka policajného zboru.
 
V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval osobu, ktorá na pešej zóne úmyselne kopla do reklamného pútača a neskôr do železnej zábrany, ktorá sa prevrátila  a padla na zem. Operačný príslušník na miesto vyslal motohliadku, medzitým bol pohyb podozrivej osoby monitorovaný zamestnancom na kamerovom systéme. Po príchode hliadky mestskej polície na pešiu zónu a prevzatí popisu podozrivej osoby mestskí policajti našli a zadržali devätnásťročného muža z blízkej obce Dolné Štitáre, ktorého za priestupok proti majetku doriešila v blokovom konaní. Zhodené predmety priestupca za prítomnosti mestských policajtov dal do pôvodného stavu. Po doriešení priestupku operátor kamerového systému nahlásil, že tá istá skupinka sa opäť na miesto činu vrátila. Z preventívnych dôvodov sa na predmetné miesto vrátili aj mestskí policajti a zotrvali na ňom až do času, kedy potenciálne problematická skupina mladých mužov pešiu zónu neopustila.
 
V neskorých nočných hodinách operátor na kamerovom systéme mestskej polície spozoroval fyzický konflikt medzi dvoma osobami pred prevádzkarňou RIO na Mostnej ulici. Na mieste ihneď zasahovala hliadka mestskej polície spoločne s hliadkou policajného zboru a osoby od seba oddelili. Obidvoch mužov a doriešenie priestupku si do svojej kompetencie prevzali príslušníci policajného zboru a oboch doriešili na mieste v blokovom konaní. 
 
Hliadka mestskej polície na Rybárskej ulici v neskorých nočných hodinách vykonala kontrolu vozidla, na ktoré bol deň predtým založený technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla z dôvodu spáchania dopravného priestupku. Hliadka pri kontrole konštatovala, že ani vozidlo, ani blokovací prostriedok sa na mieste nenachádzajú. V prípade mestská polícia vykonáva ďalšie potrebné objasňujúce úkony.
 
V skorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch znovu spozoroval fyzický konflikt, ktorý bol opäť na Mostnej ulici pred tou istou prevádzkou, tentokrát však medzi viacerými osobami. Na mieste okamžite spoločne zasahovali dve hliadky mestskej polície s hliadkou policajného zboru a osoby, ktoré sa zapojili do konfliktu, od seba oddelili. Doriešenie si opäť prevzali príslušníci policajného zboru. O hodinu neskôr vznikla rovnaká situácia a rovnaké porušenie verejného poriadku. Opäť zasahovali dve hliadky mestskej polície spoločne s hliadkou policajného zboru. Príslušníci mestskej polície poskytli súčinnosť hliadke policajného zboru pri doriešení priestupku a celá situácia i miesto zostalo monitorované kamerovým systémom.  
 
Na základe telefonickej žiadosti koordinátorky záchrannej služby hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách na Družstevnej ulici vykonala asistenciu pre posádku rýchlej zdravotnej pomoci počas ošetrovania zranenej osoby pod vplyvom alkoholu, u ktorej dôvodne hrozilo, že sa bude správať agresívne. Počas poskytnutej asistencie mestskými policajtmi neprišlo k narušovaniu verejného poriadku, tridsaťtriročný muž z Nitrianskych Hrnčiaroviec sa správal zmierlivo a záchranárov nenapádal.
 
V nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval skupinku mužov, ktorí na dvoch autách striedavo driftovali na parkovisku pred Zimným štadiónom na Jesenského ulici. Operačný príslušník mestskej polície o zistených skutočnostiach informoval stálu službu policajného zboru a na miesto vyslal aj motohliadku mestskej polície pre prípad, ak by príslušníci PZ SR žiadali o podrobnejšie informácie alebo bola potrebná ich súčinnosť pri zásahu. Hliadky oboch zložiek na mieste vykonali s posádkami driftujúcich vozidiel pohovor, tí prisľúbili, že s podobnou činnosťou okamžite skončia. Pomocou kamerového systému príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície zistil, že muži sľub dodržali a miesto krátko po odchode hliadky mestskej polície opustili.      
 
Operačný príslušník v skorých popoludňajších hodinách prijal podnet od oznamovateľa z Kmeťovej ulici na sídlisku Klokočina, ktorý uviedol, že ho fyzicky napadol jeho sused. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že k napadnutiu malo prísť tým spôsobom, že štyridsaťštyriročný sused sotil do šesťdesiatšesťročného oznamovateľa, ktorý následne spadol dolu schodmi a údajne si spôsobil zranenia. Mestskí policajti na mieste zabezpečili verejný poriadok a krátkym objasňovaním zistili, že ide o dlhodobý, asi deväťročný, susedský spor, ktorý už bol v minulosti  riešený príslušníkmi policajného zboru. Na miesto prišla i hliadka PZ SR, ktorú oznamovateľ privolal tiež, keďže chcel na suseda podať trestné oznámenie. Mestskí policajti poskytli kolegom z policajného zboru súčinnosť pri prevoze poškodeného na ošetrenie do nemocnice, keďže tí predvádzali podozrivého suseda na obvodné oddelenie na objasnenie skutku a spísanie zápisnice k prípadu.
 
V popoludňajších hodinách sme prevzali oznam o poškodených lavičkách na detskom dopravnom ihrisku na ulici Nábrežie mládeže. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že z múrika pri pieskovisku boli prenesené tri kusy drevených sedacích častí k štandardnej lavičke na dopravnom ihrisku. Cez záznam kamerového systému operátor zistil, že podsedáky preniesli deň predtým neznámi chlapci. Keďže nebolo možné osoby stotožniť, vec bola zaregistrovaná do evidencie nedostatkov.
 
V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o zranenom mužovi na ulici 7. Pešieho pluku. Hliadka mestskej polície na označenom mieste zistila päťdesiatjedenročného muža z Nitry, ktorý kľačal na zemi, bol pod vplyvom alkoholu a na nose mal čerstvú a stále krvácajúcu ranu. Na miesto preto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá muža previezla do nemocnice na ošetrenie.
 
Späť