RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 17. týždeň 2020

Pridané dňa 29 Apr 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 17. TÝŽDEŇ

 
20.4.2020 – Pondelok:
 
Hliadka mestskej polície na základe oznamu občana našla na ulici Fraňa Mojtu ponechanú na parkovacom automate čiernu príručnú tašku, v ktorej sa nachádzali rôzne osobné veci a doklady. Príslušník operačného pracoviska majiteľa telefonicky informoval o náleze a vyzval ho, aby si svoj majetok prišiel prevziať na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Majiteľ poďakoval a tašku i s dokladmi si neskôr prevzal.
 
 
 
V popoludňajších hodinách príslušník operačného strediska mestskej polície vyslal hliadku na Výstavnú ulicu preveriť oznam o otvorenej prevádzke pred večierkou V Átriu pri obchodnom centre Lipa na sídlisku Chrenová. Mala sa tam nachádzať popíjajúca väčšia skupina ľudí bez rúšok. Počas presunu hliadky občan doplnil oznam o informáciu, že na uvedenom mieste malo dôjsť aj k fyzickému napadnutiu. Oznam preverovali dve hliadky mestskej polície, na mieste našli už iba zraneného muža ležať na zemi a oznamovateľa, ktorý uviedol, že na mieste fyzicky napadlo päť osôb štyridsaťročného muža z obce Horné Mladonice. Poškodený mal na hlave otvorené tržné rany, pri telesnom dotyku sa sťažoval na rôzne bolesti. Vzhľadom na jeho zdravotný stav mu mestskí policajti privolali sanitku RZP, ktorá si muža prevzala na ošetrenie. Ten však opakovane odmietal ísť do nemocnice, preto ho záchranári ošetrili na mieste. Podľa oznamovateľa sa pravdepodobne jednalo o skupinu bezdomovcov, ktorí na mieste popíjali alkohol kúpený v obchode s potravinami a hneď po vykonaní skutku z miesta činu ušli. Keďže mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok napĺňal znaky trestného činu, na miesto privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si vec prevzali na objasnenie.
 
Hliadka mestskej polície v nočných hodinách prevzala od príslušníka operačného pracoviska pokyn na preverenie oznamu občana o tom, že na Dolnočermánskej ulici sa na opustenom pozemku nachádza osoba, ktorá volá o pomoc. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili na zemi ležať muža z Nitry vo veku šesťdesiatosem rokov. Po krátkej kontrole jeho vitálnych funkcií a prehliadke, či muž nemá povrchové zranenia, príslušníci zistili, že základné životné funkcie sú v poriadku, je bez povrchových zranení a vykazuje jasné známky užitia alkoholu. Muž racionálne na otázky o jeho zdravotnom stave neodpovedal, privolanie lekára však opakovane striktne odmietal. Hliadka mu odporučila premiestniť sa do miesta trvalého bydliska alebo, ak je bez domova, radila mu využiť ubytovacie služby na území mesta Nitry.
 
21.4.2020 – Utorok:

Hliadky mestskej polície poskytovali súčinnosť pri zabezpečení verejného poriadku počas odberu vzoriek k testovaniu občanov z Borovej ulice na prítomnosť vírusu Covid-19 v areáli základnej školy na Krčméryho ulici.
 
 
Operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na Kupeckej ulici pred prevádzkou Fryday predaj čapovaného piva, kde stáli a konzumovali viacerí občania alkohol zo sklenených pohárov. Vyslaná hliadka vykonala pohovor s tridsaťtriročným majiteľom z obce Červený Hrádok, priestupok v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zdokumentovala, spísala s majiteľom zápisnicu a skutok postúpila na doriešenie miestne príslušnému správnemu orgánu verejného zdravotníctva.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana zo Stavbárskej ulice o otvorenom okne na zaparkovanom osobnom motorovom vozidle Ford Kuga. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a informoval ho o zistenej skutočnosti. Po vyzvaní sa držiteľ vozidla dostavil na parkovisko, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani mu z neho nič nechýba, riadne vozidlo uzamkol.
 
22.4.2020 – Streda:

Mestskí policajti počas poludnia preverovali oznam občana z mestskej časti Dolné Krškany o voľnom pohybe psa väčšieho vzrastu. Po príchode na miesto vykonali rýchly pohovor s oznamovateľom, ktorý im uviedol, kde psa videl naposledy. Príslušníci mestskej polície skontrolovali okolie ulíc, kde bol pes videný, našli ho na ulici Pri Mlyne, kde ho odchytili vlastnými silami a prostriedkami. Krátko po odchytení psa rasy bernský salašnícky pes sa na miesto dostavil aj jeho držiteľ, muž z Nitry. Od mestských policajtov si chyteného psa prevzal, hliadka ho za priestupok doriešila napomenutím. 
 
Vo večerných hodinách prijal príslušník operačného pracoviska oznam o zoskupovaní mládeže v poraste v mestskej časti Mikov dvor. Vyslaná hliadka na mieste zistila skupinu šiestich osôb, ktoré porušili zákon o civilnej ochrane obyvateľstva tým, že nesplnili nariadené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, keďže na verejnosti nemali prekryté horné dýchacie cesty. Počas predvádzania jednej z osôb, dvadsaťtriročného muža z Nitry za účelom podania vysvetlenia k priestupku, pri bezpečnostnej prehliadke mestskí policajti u neho zistili halucinogénnu látku marihuanu. Pri prehliadke sa ho príslušníci spýtali, či má pri sebe strelné, bodné alebo sečné zbrane, prípadne iné ostré premety. Muž z vrecka vyložil na zem okrem osobných drobných vecí aj kovové puzdro valcového tvaru a kovový aplikátor na fajčenie marihuany. Uviedol, že je to drtička na marihuanu, v ktorej má drvenú halucinogénnu látku. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie. Do ich príchodu mestskí policajti zabezpečili miesto činu, podozrivého, svedkov i dôkazné predmety.
 
Operačný príslušník mestskej polície v neskorých večerných hodinách prevzal žiadosť dispečingu záchrannej služby o asistenciu pri vyšetrení agresívneho pacienta v byte na Sitnianskej ulici. Po príchode hliadky mestskej polície matka pacienta uviedla, že jej psychicky chorý syn je zranený na ruke, ale ešte pred príchodom hliadky z miesta trvalého bydliska ušiel. Zranenie má pochádzať z úderu rukou do sklenej výplne vitríny. Matka mestským policajtom poskytla popis syna. Ten bol neskôr nahlásený na Gorazdovej ulici, odkiaľ bol v súčinnosti s posádkou sanitky RZP prevezený do nemocnice.
 
23.4.2020 – Štvrtok:

Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na pokyn príslušníka operačného pracoviska preverila oznam občana zo  Zvolenskej ulice o otvorenom okne na vozidle. Mestskí policajti na uvedenej ulici osobné motorové vozidlo našli, zistili totožnosť a telefonický kontakt jeho držiteľa a vyzvali ho, aby sa k svojmu autu dostavil. Ten výzvu uposlúchol, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené a nič mu z neho nechýba, si svoje auto riadne uzatvoril.  
 
O niekoľko hodín neskôr hliadka mestskej polície preverovala na tej istej ulici identický občiansky oznam. Postupovala rovnako, zistila totožnosť a kontakt na držiteľa otvoreného vozidla, vyzvala ho, aby sa dostavil k svojmu autu. Majiteľ vozidla tak vykonal, vozidlo skontroloval, vyhlásil, že mu nič z neho nechýba a nevykazuje známky poškodenia. Po tomto si vozidlo prevzal a uzamkol.
 
Počas kontroly verejného poriadku mestskí policajti vo večerných hodinách pri oplotení  Základnej školy Na Hôrke zistili skupinku mladých ľudí, ktorí sedeli alebo stáli okolo poloprázdnych fliaš s destilátom. Keď zbadali prichádzajúcu hliadku, jeden z nich odhodil krabicu od džúsu na verejné priestranstvo. Na mieste sa nachádzali dvaja mladiství a jeden plnoletý mladý muž, všetci sa priznali, že konzumujú alkoholické nápoje. Keďže nevedeli vierohodne preukázať svoju totožnosť, boli bez použitia donucovacích prostriedkov predvedení na útvar mestskej polície na obvode Klokočina za účelom zistenia totožnosti. Dvaja z nich nedosiahli vek 18 rokov, preto u nich mestskí policajti vykonali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi, obom prístroj nameral pozitívnu hodnotu, u jedného vyše pol promile, u druhého vyše jeden a pol promile alkoholu v krvi. Príslušníci mestskej polície na útvar privolali aj ich zákonných zástupcov, aby si ich prevzali do svojej starostlivosti, vykonali s nimi výchovný pohovor a informovali ich, že spáchaný správny delikt nerešpektovaním zákazu konzumácie alkoholu osobám mladší ako 18 rokov bude oznámený na príslušné oddelenie Mestského úradu v Nitre, kde budú neskôr predvolaní. Obom bola tiež uložená bloková pokuta v nižšej sadzbe za znečistenie verejného priestranstva. S tretím zúčastneným, dvadsaťročným mužom z Poľného Kesova, mestskí policajti spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku, pretože sa priznal, že mladistvým zabezpečil a podal alkoholické nápoje. Aj tento priestupca bol na mieste doriešený blokovou pokutou, v tomto prípade vo vyššej sadzbe.
 
V neskorých večerných hodinách na pokyn príslušníka operačného strediska vyslaná hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o poškodenom majetku na  Baničovej ulici na sídlisku Klokočina. Mestskí policajti na mieste zistili rozbitú sklenú výplň na vstupných dverách na chodbe k bytu na štvrtom poschodí. Po krátkom objasňovaní skutku zistili pôvodcu spôsobenej škody, ktorou bola päťdesiatpäťročná pani z uvedeného vchodu. Tá hliadke na vysvetlenie uviedla, že počas hádky s rodinou v emóciách úmyselne rozbila sklenú výplň, aby si tým ventilovala nahromadenú negatívnu tenziu. Za priestupok proti majetku bola doriešená v blokovom konaní, po ktorom uviedla, že spôsobenú škodu okamžite uhradí tým, že výplň dá zaskliť na svoje náklady. Na druhý deň mestskí policajti kontaktovali domového dôverníka a nahlásili mu spôsobenú škodu i toho, kto je povinný ju uhradiť.   
 
24.4.2020 – Piatok:

Hliadka mestskej polície v ranných hodinách počas kontroly verejného poriadku v mestskom parku na Sihoti zistila v obore uhynutého muflóna. O zistenej skutočnosti bezodkladne informovali príslušného správcu.  
 
Príslušníci mestskej polície vo popoludňajších hodinách preverovali na Kupeckej ulici prevzatý oznam o prevádzkach, ktoré majú umiestnené stoly na pešej zóne. Po príchode a kontrole oznamu hliadka vykonala pohovor s majiteľmi troch prevádzok, reštaurácia Manolo, kaviareň Zuami a občerstvenie Fryday a poučila ich  o obmedzujúcich opatreniach v zmysle vládneho nariadenia. Dohodli tiež okamžitú demontáž stolovacej plochy a odstránenia stolov a stoličiek z verejného priestranstva, aby nedochádzalo k zdržiavaniu sa osôb na tomto mieste. Všetci majitelia vyššie uvedených prevádzok prijali upozornenia a poučenie mestských policajtov s pochopením, prisľúbili nápravu, skutok nebol riešený ako priestupok pre nejednoznačnosť vo formulácii a následne vo výklade nariadení, čo mohlo viesť k neúmyselnému nepochopeniu textu. Pri neskoršom odchode z pešej zóny mestskí policajti vykonali kontrolu prevádzok a zistili, že občania sa tu už nezdržiavali, vykonali pohovory aj s nimi, vysvetlenia príslušníkov mestskej polície občania prijali bez námietok.
 
25.4.2020 – Sobota:

Príslušník operačného strediska mestskej polície na poludnie prijal od zamestnankyne Službytu, zodpovednej za zeleň v meste, požiadavku o súčinnosť pri uzatvorení mestského parku pre verejnosť z dôvodu silného nárazového vetra. Ten mohol zlámať staré a suché dreviny a zraniť návštevníkov parku. Hliadka mestskej polície umiestnila mobilné zábrany na vstupoch do parku a počas obhliadky parku fyzicky usmerňovala návštevníkov a vyzývala ich k opusteniu priestoru z dôvodu možnosti úrazu. Zábrany boli odstránené v nasledujúci deň opäť na žiadosť a odporúčanie tej istej zodpovednej zamestnankyne.
 
Príslušníci mestskej polície preverovali oznam všímavého občana na Považskej ulici, ktorý nahlásil nebezpečne sa pohybujúce lešenie vo vetre. Po príchode na miesto hliadka spolu s oznamovateľom prezrela miesto a spoločne zistili, že zrejme pohybom lešenia sa uvoľnila jedna z dosiek na samom vrchu lešenia a hrozilo, že môže kedykoľvek spadnúť na okoloidúcich. Mestskí policajti zistili zodpovedného vedúceho stavby firmy STAVOREX, informovali ho o zistenej skutočnosti a vyzvali ho, aby miesto dal do stavu, ktorý nebude hrozbou pre okoloidúcich občanov. Ten uviedol, že tam okamžite pošle zodpovedných zamestnancov, ktorí dosku na lešení zabezpečia proti pádu. Približne za hodinu mestskí policajti miesto skontrolovali a skonštatovali, že zamestnanci vypadnutú dosku opravili a zabezpečili.
 
26.4.2020 – Nedeľa:

V skorých ranných hodinách pred svitaním príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana z ulice Na Hôrke, že jeho známa ho zavádzajúco obviňuje, že ju údajne napadol a že sa jej vyhráža. Po príchode na miesto sa na jednej strany cesty nachádzal muž zo Zlatých Moraviec vo veku dvadsaťšesť rokov, na druhej strane dvadsaťtriročná žena z obce Okoličná na Ostrove. Hliadke mestskej polície oznamovateľ zopakoval to isté, čo v telefonickom ozname, žena uviedla, že muž jej dal údajne dve facky v byte, preto z neho odišla a teraz stojí na chodníku. Počas objasňovania skutku muž pred hliadkou vyhlásil, že pred tromi týždňami bol pozitívne testovaný na Covid 19, a že nakazí dvadsať príslušníkov mestskej polície a päťdesiat príslušníkov policajného zboru. Po tomto vyhlásení mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu a preto na miesto privolali hliadku PZ SR a preventívne ich informovali aj z akého dôvodu. Príslušníci policajného zboru po príchode už mali overené údaje o mužovi a mestských policajtov informovali, že muž  skutočne bol pred tromi týždňami pri testoch pozitívny,  no pri reteste, ktorý bol vykonaný včera, už bol na COVI-19 negatívny. Hliadka PZ SR po krátkom pohovore poslala muža do miesta trvalého bydliska. Mestskí policajti sa po tomto zistení vrátili späť k pôvodnému podnetu o údajnom napadnutí ženy a vyhrážaní sa jej. Tá nemala na tele ani oblečení žiadne známky fyzického útoku, nič zo správania oboch strán nenasvedčovalo, že by k napadnutiu prišlo, žena sa odmietala vyjadriť, odmietala na mieste podať oznámenie prítomným príslušníkom policajného zboru. Hliadka sa ňou pokúšala komunikovať, ale keďže bola značne pod vplyvom alkoholu, komunikáciu na mieste ukončili a poučili ju o možnosti podaní trestného oznámenia na PZ SR alebo na okresnú prokuratúru.
 
V neskorých nočných hodinách na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní operátor kamerového systému zabezpečil zálohovanie a prezretie záznamu kamery z Topoľčianskej ulici v mestskej časti Dražovce, kde neznámy páchateľ spôsobil menší požiar v rodinnom dome. Na zázname bol vidieť pohyb detí a následne ich útek od požiaru z domu. Hliadka PZ SR osoby z miestnej znalosti spoznala a vo veci budú ďalej konať. Oheň menšieho rozsahu uhasili privolaní hasiči.
 
 
Počas celého kalendárneho týždňa hliadky mestskej polície zabezpečovali v čase od 07.00 do 20.00 dodržiavanie karantény obyvateľov domu s COVID pozitívnymi obyvateľmi na Borovej ulici.
 
V týždni mestskí policajti okrem samostatnej kontrolnej činnosti dodržiavanie protiepidemiologických opatrení preverovali aj 176 prijatých podnetov od občanov v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Najčastejším podnetom (90) opäť bolo neprekrytie horných dýchacích ciest.
 
 
 
 
 
Späť