RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 17. týždeň 2019

Pridané dňa 30 Apr 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

                                                UDALOSTI 17. TÝŽDEŇ

 
V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o šíriacom sa dyme na Podhájskej ulici v mestskej časti Zobor. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície zistila, že dym sa šíri z horiaceho lesnatého porastu na menovanej ulici.  Na mieste sa nachádzal aj neďaleko bývajúci muž, ktorý oheň pred príchodom hliadky hasil. Hliadke uviedol, že nevie, ako oheň vznikol, ale keďže okolo tohto miesta chodí veľa turistov, mohol vzniknúť odhodením nezahasenej cigarety. Od muža si mestskí policajti požičali lopaty a ohnisko o veľkosti približne dvanásť metrov štvorcových zasypali pieskom. Muž medzitým zasypané ohnisko zalieval vodou a uviedol, že preventívne bude chodiť ohnisko kontrolovať. Príslušníci mestskej polície občanovi poďakovali za aktivitu a iniciatívu a vyzvali ho, aby v prípade vzniku sekundárneho požiaru bezodkladne volal na miesto hasičov.
 
 
 
Motohliadka mestskej polície na Kláštorskej ulici pri Liečebnom ústave na poludnie preverila sťažnosť vodiča MHD na vozidlá, ktoré mu znemožňujú prejazd autobusom. Na mieste sa nachádzala aj hliadka Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR, s ktorou bola situácia prekonzultovaná. Príslušníci policajného zboru navrhli riešenie a aj ho zabezpečili prostredníctvom dispečera MHD tým spôsobom, že autobusy budú dočasne ako konečnú zastávku aj otočisko používať predposlednú zastávku na križovatke s ulicou Klinčekova. Túto istú situáciu riešili hliadky MsP aj deň predtým, kedy boli v popoludňajších hodinách tri podobné oznamy a rôznym spôsobom bolo riešených trinásť vodičov nezákonne zaparkovaných osobných motorových vozidiel.
 
Pult centralizovanej ochrany mestskej polície v nočných hodinách signalizoval narušenie objektu Mestského úradu v Nitre. Na miesto operačný príslušník vyslal obe motohliadky a privolal aj zodpovednú osobu. Príslušníci mestskej polície objekt skontrolovali a zistili, že elektronický poplach pravdepodobne spustilo pootvorené okno v jednej z kancelárií. Po preverení interiérových a exteriérových priestorov úradu bolo okno zatvorené a úrad uzamknutý.
 
Počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku hliadka mestskej polície zistila poškodenú rozbitú sklenú reklamnú vitrínu na zastávke MHD na Dolnočermánskej ulici. Podľa poškodenia bolo zjavné, že sklo vypadlo vplyvom silného vetra a z dôvodu skorodovania spodnej časti vitríny, ktorá bola v týchto miestach oslabená. O zistenej skutočnosti mestskí policajti informovali aj pracovníčku firmy, ktorá spravuje reklamné vitríny a tá zabezpečila nápravu a upratanie rozbitého skla.
 
 
Hliadky mestskej polície z dôvodu ochrany života a zdravia občanov zabezpečovali širší priestor okolo mestského parku, ktorý bol dočasne pre občanov uzavretý pre nepriaznivé počasie a hroziace pády konárov zo stromov.
 
V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam o spadnutom strome cez cestnú komunikáciu na Železničiarskej ulici. Pri príchode hliadky sa na mieste už nachádzali hasiči, ktorí strom postupne rozpílili a odstránili ho z komunikácie aj z chodníka.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície vo večerných hodinách na monitore spozoroval na Kupeckej ulici dve osoby, ktoré sa nevhodne správali, znečisťovali verejné priestranstvo a obťažovali okoloidúcich občanov. Operačný príslušník vyslal na miesto motohliadku, ktorá osoby po predvedení na útvar mestskej polície za účelom zistenia ich totožnosti doriešila v zmysle zákona.
 
Hliadka mestskej polície preverovala oznam o požiari na cintoríne na Cabajskej ulici. Po príchode na miesto zistili, že horí  veľkoobjemový kontajner. Na cintorín sa dostavili aj privolaní hasiči, ktorí oheň uhasili. Pôvodca požiaru zatiaľ zistený nebol.
 
Hliadka mestskej polície sa presunula na ulicu Janka Kráľa do priestorov domu opatrovateľskej služby preveriť oznam staršej pani. Tá nahlásila, že jej štrnásťročná vnučka, ktorá je momentálne u nej na návšteve a je psychiatricky sledovaná a užíva lieky, dostala u nej záchvat a začala v byte nekontrolovateľne  kričať a zmietať sa. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že vnučka sa už medzitým sama upokojila. Z preventívnych dôvodov o dcérinom stave informovali jej zákonnú zástupkyňu, matku, vykonali s ňou telefonický pohovor a zistili, že dcéra má pravidelne užívať predpísané antidepresíva. Matka uviedla, že je mimo mesta Nitry a vrátiť sa môže až na druhý deň. Po pohovore s oznamovateľkou, jej starou matkou, mestskí policajti zistili, že dnes zabudla vnučke podať jej liek a pravdepodobne preto dostala záchvat. Po tomto zistení vnučka svoj liek v prítomnosti mestských policajtov užila. Počas riešenia udalosti sa vnučka neprejavovala agresívne, ani afektívne, bola orientovaná, bez svalových zášklbov a neprimeraných hlasových prejavov. Oznamovateľke príslušníci odporučili, aby v prípade ďalšieho záchvatu kontaktovala radšej lekársku pomoc prostredníctvom tiesňovej linky 155.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam občana z Benkovej ulice o nájdení injekčnej striekačky na parkovisku pri základnej škole. Hliadka mestskej polície na mieste našla dve použité injekčné striekačky, ktoré previezli na útvar mestskej polície a umiestnila ich do zberného kontajnera na biologický odpad združenia STORM.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam občana o nájdení dokladov od vozidla na ulici Hviezdoslavova trieda. Mestskí policajti nález prevzali a po spísaní úradného záznamu doklady odovzdali držiteľovi motorového vozidla v mieste jeho bydliska.
 
V skorých ranných hodinách operačný príslušník na pulte centralizovanej ochrany mestskej polície zaznamenal narušenie objektu Mestského úradu v Nitre. Na preverenie objektu operačný príslušník vyslal motohliadku a na miesto privolal aj zodpovednú osobu. Pri kontrole objektu nebolo zistené konkrétne miesto jeho narušenia.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách vykonávala priebežnú kontrolu verejného poriadku na mieste za garážami oproti Technickej fakulte SPU, nachádzajúcimi sa na ul. Nábrežie mládeže. Jedná sa o lokalitu, kde sa často zdržiava mládež rôzneho veku a dochádza tam k narúšaniu verejného poriadku, konzumácii alkoholu a iných návykových látok. Na tomto mieste mestskí policajti  spozorovali troch chlapcov a jedno dievča, pričom si všimli, ako dvaja z nich manipulovali s plastovými fľašami, z ktorých niečo prelievali a následne fľašu pokrčili a na mieste odhodili. Keďže bol okolo nich značný neporiadok, tieto osoby boli  podozrivé z priestupku proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustili znečistením verejného poriadku. Dve osoby, chlapec a dievča, ktoré sa priestupku zjavne nedopustili, z miesta so súhlasom zasahujúcich policajtov odišli. Podozriví mladíci vo veku devätnásť a dvadsať rokov, obaja z Nitry, odmietli doriešiť priestupok na mieste, hliadka mestskej polície  im oznámila, že budú predvedení na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia k spomenutému priestupku. Pri služobnom motorovom vozidle mestskej polície sa ich mestskí policajti opýtali, či pri sebe nemajú nejaké ostré predmety, prípadne bodné, sečné alebo iné zbrane, a ak áno, aby ich vyložili. Devätnásťročný muž vyložil na kapotu služobného vozidla dve plastové vrecká s obsahom zelenej sušiny a kovový aplikátor, cez ktorý sa fajčí marihuana, pričom uviedol, že tam síce má marihuanu, ale údajne nie je jeho. Druhý muž vyložil z vrecka modrú plastovú krabičku valcového tvaru od žuvačiek, v ktorej bol kovový aplikátor na fajčenie marihuany a už prázdne rovnaké plastové vrecká, ako mal jeho priateľ. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi hliadka mestskej polície na miesto privolala príslušníkov policajného zboru, ktorí si vec prevzali na doriešenie.
 
 
 
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na Mostnej ulici pred jednou prevádzkarňou začínajúcu ruvačku. Príslušník na operačnom pracovisku na miesto okamžite vyslal dve motohliadky, prvá z nich po príchode na miesto zistila, že situácia sa medzitým upokojila. Mestskí policajti, aj za pomoci informácií z kamerového systému, zistili, že dvadsaťsedemročný muž z Poľska nastriekal slzotvorný sprej do očí tridsaťjedenročnému mužovi z Alekšiniec, z čoho vznikla ruvačka na verejnom priestranstve. Na miesto sa dostavila aj hliadka policajného zboru, tá si po vypočutí doposiaľ zistených informácií o incidente prevzala celý prípad na objasnenie z toho dôvodu, že muži sa svojim konaním mohli dopustiť trestného činu. Na miesto prišla aj privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá poškodeného muža ošetrila. Hliadka mestskej polície poskytla na mieste súčinnosť až do odchodu hliadky policajného zboru a rýchlej zdravotnej pomoci.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku na autobusovej stanici našla na nástupišti autobusov na Staničnej ulici pravdepodobne zabudnutú cestovnú batožinu, čierny vak, hnedý kufor a igelitku, v ktorej sa nachádzali osobné veci a prepúšťacia správa osoby z nemocnice.  Príslušník na operačnom pracovisku sa pokúsil dovolať na mobilné číslo majiteľa, štyridsaťdeväťročného muža z Piešťan, keďže mal telefón vypnutý, nebolo možné sa s ním zatiaľ kontaktovať. Taktiež sa nepodarilo kontaktovať ani jeho príbuzných. Nájdené veci sú zatiaľ umiestnené na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam o občana o škodovej udalosti na Dlhej ulici, kde svojim vozidlom pri cúvaní poškodil iné zaparkované motorové vozidlo. Hliadka mestskej polície zistila totožnosť držiteľa poškodeného vozidla, nepodarilo sa však získať na neho telefonický kontakt, rovnako  sa ho nepodarilo kontaktovať v mieste nahláseného trvalého bydliska. Na odporučenie hliadky mestskej polície nepozorný, ale poctivý občan telefonicky informoval o udalosti príslušníkov PZ SR, ktorí po príchode na miesto prípad zaevidovali.
 
 
Späť