RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 16. týždeň 2021

Pridané dňa 28 Apr 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI – 16. TÝŽDEŇ

 
19.04.2021 – PONDELOK:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o tom, že na Jurkovičovej ulici pri obchodnom dome Sandokan visia zo steny objektu pri drogérii TETA elektrické káble. Keďže podnet bol oprávnený a reálne hrozilo nebezpečenstvo potenciálneho úrazu zasiahnutia elektrickým prúdom, mestskí policajti miesto skontrolovali, skontaktovali majiteľa obchodu a vyzvali ho, aby elektrickú inštaláciu dal bezodkladne do poriadku. Ten hliadku informoval, že prevádzku rekonštruuje a ubezpečil ju, že elektrický prúd je v súčasnosti odpojený od zdroja a nehrozí žiadny úraz. Napriek tomu prisľúbil, že voľne visiace elektrické káble riadne zabezpečí.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach sídliska Klokočina na parkovisku pri poliklinike na ulici Hviezdoslavova trieda zistila niekoľkolitrovú bandasku, z ktorej vytekal pravdepodobne použitý motorový olej na asfaltový povrch parkoviska. Keďže vzniklo potenciálne nebezpečenstvo úrazu pošmyknutia sa chodcov, ale i motorizovaných účastníkov cestnej premávky, mestskí policajti na miesto privolali výjazd HaZZ, ktorého príslušníci miesto očistili a poškodenú bandasku s olejom odviezli. Do ich príchodu mestskí policajti zotrvali na parkovisku.
 
20.04.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hliadka mestskej polície spoločne s poslancom mestského zastupiteľstva vykonala obhliadku miesta troch založených nelegálnych skládok v záhradkárskej kolónii na ulici Pod Plieškou v mestskej časti Dražovce. Skládka bola vytvorená čiernymi plastovými vrecami, v ktorých sa nachádzal bežný komunálny odpad. Prvá skládka pozostávala zo siedmich vriec, druhá z desiatich a tretia zo štyroch vriec. Počas obhliadky prítomní zistili, že v jednom z vriec sa nachádzajú rôzne dokumenty na viac osôb, ktorých spoločná adresa bola v obci Jelšovce. Mestskí policajti na mieste celú vec posúdili ako porušenie Zákona o odpadoch. Prípad je v štádiu objasňovania.  
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici sa dostavil občan Ukrajiny žijúci dvadsaťpäť rokov v Nitre v podnájme. Ten po návrate z návštevy na Ukrajine zistil, že byt, kde býval v podnájme, bol odpredaný a z toho dôvodu nemá kde bývať. Keďže mal obavu, aby neporušil karanténne povinnosti pri návrate z cudziny, požiadal mestských policajtov o pomoc pri umiestnení do karanténneho zariadenia, pretože hotel si, vzhľadom na núdzovú finančnú situáciu, nemohol dovoliť a prespávanie v aute mu bolo dôrazne neodporučené. Neskôr, po konzultácii s vedúcou sociálneho útvaru, bol Ukrajinec umiestnený do karantény na amfiteáter s tým, že dovážanú stravu si bude hradiť z vlastných zdrojov.
 
V poludňajších hodinách mestskí policajti preverovali podozrenie prevzaté od operátora kamerového systému o podozrivej osobe, ktorá sa pohybuje v mestskej časti Párovce. Vyslaní príslušníci muža našli, oslovili a zistili, že dvadsaťšesťročný muž zjavne trpí psychickou chorobou. Nebol zranený, len mierne rozrušený, bol na verejnosti bez sprievodu svojprávnej dospelej osoby. Hliadka na miesto privolala jeho matku, ktorá uviedla, že syn je naozaj mentálne postihnutý a takto chodí na prechádzku štandardne a nikdy nenastal problém. Po tomto vysvetlení si matka syna prevzala do svojej starostlivosti.
 
21.04.2021 – STREDA:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverovala oznam o dezorientovanom staršom mužovi, ktorý sa pohybuje na ulici Hviezdoslavova trieda. Mestskí policajti muža našli, po oslovení bolo zjavné, že muž je naozaj dezorientovaný v čase i priestore, nevykazoval známky vonkajšieho poranenia. Hliadka po krátkom rozhovore zistila, že muž je v súčasnosti po prežitej životnej traume a stal z neho bezdomovec. Po konzultácii s vedúcou sociálneho útvaru bol sedemdesiatosemročný senior z obce Chynorany umiestnený v azylovom dome, kým sa mu nenájde adekvátnejšie ubytovanie.
 
22.04.2021 – ŠTVRTOK :
Mestskí policajti na základe podnetu občanov v popoludňajších hodinách riešili piatich bezdomovcov na Kupeckej ulici, ktorí vzbudzovali verejné pohoršenie u okoloidúcich. Hliadka s nimi na mieste vykonala pohovor, výsledkom ktorého bola skutočnosť, že bezdomovci dobrovoľne vyčistili lavičku, na ktorej sedeli i jej blízke okolie od odpadkov, ktoré spôsobili počas svojej prítomnosti. Po očistení sa chceli z miesta vzdialiť, ale krátko po odchode jeden z nich spadol na zem. Mestským policajtom uviedol, že má zavedený kardiostimulátor a sťažoval sa na bolesť hrudníka. Príslušníci mestskej polície päťdesiatpäťročnému mužovi bezodkladne na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc, posádka ktorej si muža prevzala na vyšetrenie.  
 
23.04.2021 – PIATOK :
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila oznam o nájdenej finančnej hotovosti v bankomate na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Po príchode na miesto im štyridsaťšesťročná oznamovateľka z Nitry odovzdala hotovosť 80,- eur, ktorú našla nevyzdvihnutú v bankomate Prima banky. Mestskí policajti o prevzatí finančnej hotovosti spísali úradný záznam a keďže  banka už nemala otvorenú žiadnu pobočku, hotovosť bola na druhý deň odovzdaná v pobočke Prima Banky na Akademickej ulici v Nitre, kde sa pokúsia podľa dátumu, času výberu a iných markerov zistiť totožnosť zábudlivého výbercu.
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal podnet občana, ktorý nahlásil narúšanie verejného poriadku, znečisťovanie, a nedodržiavanie protipandemických opatrení partiou mládeže na lavičkách na Lúčnej ulici na sídlisku Chrenová. Hliadka na označenom mieste našla partiu detí, u ktorých bolo podozrenie na požitie alkoholických nápojov. Príchod mestských policajtov prvý z partie spozoroval štrnásťročný maloletý z Nitry a hneď sa rozbehol z miesta preč. Po niekoľkých metroch však na nerovnom teréne spadol na chodník a spôsobil si drobné zranenia na ruke. Keďže bolo zjavné, že nedospelé osoby užili alkoholické nápoje a zároveň nemohli hodnoverne preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ich bez použitia donucovacích prostriedkov predviedli na útvar mestskej polície, kde ich aj podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v krvi. Tá bola pozitívna u dvoch štrnásťročných dievčat, jedna z obce Golianovo a druhá z obce Hosťová, a tiež u ďalšieho chlapca vo veku sedemnásť rokov, ktorý pochádzal z obce Veľký Lapáš. Kalibrovaný prístroj u nich preukázal obsah od 0,35 až do 1,25 promile alkoholu v krvi. Po vykonaní potrebných úkonov a pohovorov si deti prevzali privolaní rodičia. Porušenie zákazu konzumácie alkoholu osobám mladším ako 18 rokov bude oznámené na miestne príslušné obecné alebo mestské úrady. Zákonným zástupcom maloletých detí, ktoré konzumovali alkohol, hrozí od orgánov obce uloženie blokovej do výšky 33,-€.
 
24.04.2021 – SOBOTA :
V neskorých večerných hodinách operačný príslušník mestskej polície prijal telefonický podnet od občianky, ktorá uviedla, že jej matka, ktorá má zvereného v opatere jej syna, je údajne zjavne pod vplyvom alkoholu a z tohto dôvodu má ona obavu o svojho trojročného syna. Vyslaní príslušníci mestskej polície sa premiestnili do miesta trvalého pobytu starej mamy a vykonali s ňou pohovor. Stará matka hliadke uviedla, že trojročný vnuk, ktorého má zvereného do osobnej starostlivosti, je v súčasnej dobe u starého otca v obci Podhorany. Mestskí policajti sa telefonicky spojili so starým otcom, ten hliadku ubezpečil, že vnuk je u neho a je v poriadku. Podľa jeho vyjadrenia si vnuka k sebe berie pravidelne a v pondelok ho prinesie späť k starej mame. O zistených skutočnostiach v rodine mestskí policajti telefonicky informovali nielen oznamovateľku, ale aj službukonajúcu pracovníčku sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.  
 
25.04.2021 - NEDEĽA: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
 
 
Späť