RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 16. týždeň 2020

Pridané dňa 21 Apr 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 UDALOSTI 16. TÝŽDEŇ

 
13.4.2020 – Pondelok:
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici nonstop.
 
Vo večerných hodinách vyslal príslušník operačného pracoviska mestskej polície hliadku na sídlisko Klokočina na Mikovíniho ulicu k prevádzke Tri búdy, kde mal podľa oznamovateľa prebiehať pultový predaj. Mestskí policajti na mieste zistili otvorenú prevádzku, zodpovedný živnostník uviedol, že údajne nevedel, že nemôže predávať tovar. Keďže päťdesiatpäťročný muž sa dopustil priestupku porušením zákona o ochrane, podpore a verejného zdravia tým, že nesplnil nariadené opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP2777/2020, jeho skutok bol postúpený príslušnému správnemu orgánu.
 
14.4.2020 – Utorok:
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici prebieha nonstop.
 
V dopoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam o ležiacej osobe na čerpacej stanici Shell na Braneckého ulici. Mestskí policajti po príchode na miesto našli na podlahe prevádzky ležať muža, ktorý hliadke uviedol, že má bolesti hlavy, chronickú cukrovku a z tela spravený vývod. Na miesto mu privolali RZP, ktorá si šesťdesiatsedemročného muža prevzala na vyšetrenie do nemocnice. Na požiadanie posádky sanitky mestskí policajti poskytli zdravotníkom súčinnosť pri prevoze muža do nemocnice, pretože ten, napriek svojmu zdravotnému stavu, vykazoval agresívne výbuchy nálady a nepredvídateľné afektívne reakcie.
 
Hliadku mestskej polície počas riešenia dopravného priestupku vozidla na zastávke MHD pri obchodnom centre Mlyny požiadal o pomoc a spoluprácu revízor dopravnej spoločnosti ARRIVA NITRA a.s, pretože vo vozidle MHD sa nachádzal tridsaťjedenročný muž z problémovej lokality v Dražovciach, ktorý nemal zakúpený cestovný lístok a odmietal opustiť vozidlo. Mestskí policajti ho rázne vyzvali, aby z vozidla vystúpil, čo muž urobil a odovzdali ho do rúk revízora, ktorý si doriešenie jeho previnenia prevzal do svojej kompetencie. 
 
V popoludňajších hodinách sa mestskí policajti na pokyn príslušníka operačného strediska urýchlene presunuli na Dvorčanskú ulicu v mestskej časti Dolné Krškany, kde malo na autobusovej zastávke dochádzať k vzájomnému napádaniu medzi osobami. Po príchode na označené miesto mestskí policajti spozorovali na zemi ležať muža s krvavými zraneniami na tvári a v blízkosti zastávky zistili stáť viacero osôb, ktorí boli potenciálni svedkovia. Výsledkom krátkeho objasňovania bolo zistenie, že zranený devätnásťročný muž z Nitry je agresor, ktorý fyzicky napadol iného muža a ten v zmysle nutnej obrany odvracal jeho útok. Zranenému mužovi mestskí policajti privolali lekársku pomoc, pretože sa sťažoval na bolesti hlavy a mal viacero drobných škrabancov na tvári. Posádka sanitného voza RZP si muža prevzala, počas týchto úkonov jedna zo svedkýň uviedla, že privolala na miesto aj hliadku Policajného zboru SR, pretože chce podať na útočníka trestné oznámenie. Mestskí policajti až do príchodu príslušníkov PZ SR zabezpečovali totožnosť svedkov, podozrivého a upokojovali emotívne eskalovanú atmosféru.
Vo večerných hodinách prijal príslušník operačného strediska mestskej polície  žiadosť zo stálej služby policajného zboru o umiestnenie bezdomovca do karanténnych ubytovacích priestorov, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra. Jednalo sa o osobu pristihnutú pri krádeži, na ktorú im nebola schválená preventívna, úteková alebo kolúzna väzba. Podľa príslušníkov PZ SR obava plynula z možnosti, že osoba sa mohla kontaminovať pri vyšetrení v nemocnici počas služobných úkonov. Po konzultácii s vedením mestskej polície a Mesta Nitry tejto žiadosti nebolo možné vyhovieť.
 
V neskorších večerných hodinách príslušník stálej služby PZ SR požiadal príslušníka operačného strediska mestskej polície o služobnú výpomoc na Borovej ulici, kde dochádzalo k intenzívnejšiemu zoskupovaniu osôb z dôvodu úmrtia staršieho muža z miestnej komunity. V rámci personálnych možností bola na miesto vyslaná jedna motohliadka mestskej polície.
 
15.4.2020 – Streda:
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam občana z mestskej časti Dolné Krškany, ktorý na Dvorčianskej ulici pri železničnom priecestí údajne našiel psa bez majiteľa. Po príchode na miesto mestskí policajti psa stredného vzrastu, bledej farby a bez evidenčnej známky prevzali od oznamovateľa a neskôr ho odovzdali mestskému zmluvnému veterinárovi, ktorý psa ustajnil.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici nonstop.
 
16.4.2020 – Štvrtok:
V popoludňajších hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam o neoprávnenom umiestňovaní billboardu na mestskom pozemku. Vyslaná hliadka preverila oznam a na mieste zistila zamestnancov firmy z Nových Zámkov, ktorí osádzali železné profily slúžiace na uchytenie nosného telesa billboardu. Uviedli, že niekto neznámy im profily odpílil a teraz ich späť zvárajú. Mestskí policajti informáciu preverili a zistili, že základové profily boli odstránené na pokyn vedenia Mestského úradu v Nitre pracovníkmi mestských služieb. Zamestnanci novozámockej firmy po porade s ich zodpovedným nadriadeným a tiež na pokyn príslušníkov mestskej polície zváracie práce ukončili, železné profily odstránili a miesto uviedli do pôvodného stavu.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici prebiehala kontrola nonstop.
 
17.4.2020 – Piatok:
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici nonstop.
 
18.4.2020 – Sobota:
V nočných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam o rušení nočného kľudu pred domom na Dunajskej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka mestskej polície na označenej adrese zistila dve hádajúce sa osoby, vzápätí sa na miesto dostavili tri motohliadky PZ SR. Tí uviedli, že prišli v takom počte z dôvodu, že im bol nahlásený fyzický konflikt s použitím noža, čo sa počas predbežného objasňovania aj potvrdilo. Keďže príslušníci na mieste nadobudli dôvodnú obavu, že skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, vec si prevzali príslušníci policajného zboru.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici nonstop.
 
19.4.2020 – Nedeľa:
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal oznam o otvorenom okne na vozidle zaparkovanom na ulici Wilsonovo nábrežie. Počas priebehu kontroly hliadkou mestskej polície sa k vozidlu dostavil tridsaťjedenročný vodič z obce Jarok. Po upozornení si svoje motorové vozidlo prekontroloval a po vyhlásení, že nič mu z neho nechýba, ani nie je inak poškodené, ho riadne uzatvoril.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie nariadenej karantény povinných osôb na Borovej ulici počas dennej služby, na Staromlynskej ulici nonstop.
 
Príslušníci mestskej polície sa aj v tomto týždni, okrem plnenia štandardným úloh, zameriavali na kontrolu dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tam, kde to bolo účelné, pri zistení neprekrytia horných dýchacích ciest vykonali viacero pohovorov, kde stačilo samotné prejednanie priestupku uložili niekoľko napomenutí a pri osobách, pri ktorých to bolo potrebné, uložili na mieste blokové pokuty alebo priestupok postúpili na vecne príslušný správny orgán.
 
 
Späť