RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 16. týždeň 2019

Pridané dňa 24 Apr 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 16. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách na oddelení správy majetku mestského úradu preverila povolenie na rozkopávku mestského pozemku, príjazdovej cesty na Zelenej ulici, kde majiteľ priľahlej nehnuteľnosti vykopal lôžko pre osadenie dlažby do hĺbky približne 15 cm. Keďže na uvedenú činnosť nebolo vydané príslušné platné povolenie, mestskí policajti pracovníčkam oddelenia poskytli zistené informácie a fotodokumentáciu z miesta rozkopávky. Vo veci bude ďalej konať oddelenie správy majetku na mestskom úrade.
 
Operačný príslušník prijal oznam občana, ktorý na pozemku pri Kmeťovej ulici našiel pascu na odchyt zvery, v ktorej sa nachádzala odtrhnutá noha bažanta a ďalších 14 kusov nastražených pytliackych ôk z drôtu. V dvoch okách už boli chytení dvaja dospelí bažanti. Zasahujúci mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje známky trestného činu pytliactva, preto zabezpečili miesto činu, zdokumentovali ho a na miesto privolali hliadku Policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie.
 
 
 
 
 
V skorých ranných hodinách sme prijali oznam občana o hustom čiernom dyme, ktorý sa šíri na bližšie neurčenom mieste na Cabajskej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že ide o požiar v areáli  firmy Tami na Cabajskej ulici, kde horela záhradná chatka. Na mieste sa už nachádzali tri vozidlá hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar hasili. Mestskí policajti na mieste poskytli hasičom súčinnosť v podobe zabezpečenia verejného poriadku a zákazu vstupu nepovolaným osobám do priestoru zásahu.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku v mestskej časti Dražovce v lokalite nad cintorínom spozorovala dym, ktorý, ako neskôr zistili, bol spôsobený horiacim stromovým porastom. Jednalo sa o niekoľko menších ohnísk na ploche približne štyritisíc metrov štvorcových. Mestským policajtom sa svojpomocne oheň uhasiť nepodarilo, keďže sa šíril aj koreňovým systémom drevín a rašelinovou pôdou. Na miesto preto bezodkladne privolali hasičov, ktorí po príchode situáciu prevzali a oheň uhasili.
 
Vo večerných a nočných hodinách hliadky mestskej polície v nočnej zmene zabezpečovali v súčinnosti s policajným zborom kontrolu dodržiavania verejného poriadku v okolí parkoviska pre zimným štadiónom pri návrate hokejistov HK Nitra z Banskej Bystrici po ukončení finálovej série v hokeji. 
 
Hliadka mestskej polície sa presunula na Štúrovu ulicu preveriť oznam o taške, ktorá je odložená na lavičke zastávky MHD pri bývalom OD Tesco. Po skontrolovaní nálezu mestskí policajti zistili, že v taške sa nachádzal notebook značky Lenovo aj s príslušenstvom. Neskôr na mestskú políciu volal tridsaťročný majiteľ notebooku z Nitry, ktorý ho tam zabudol pri čakaní na autobus. Vo večerných hodinách si ho prevzal na útvare mestskej polície.
 
Operátor kamerového systému v nočných hodinách na pešej zóne na ulici Štefánikova trieda na monitore spozoroval mladíka, ktorý sa najprv váľal po zemi, neskôr sa postavil, intenzívne mykal madlom pumpy na okrasnej studni a občas znovu spadol na zem. Vyslaná hliadka mladíka podľa popisu našla, zistili, že jeho vek je pravdepodobne blízky veku maloletého, navyše zistili, že s ťažkosťami komunikuje a podľa vonkajších medicínskych príznakov javí známky užitia alkoholu. Mestskí policajti ho predviedli na útvar mestskej polície, kde zistili jeho totožnosť. Jednalo sa o trinásťročného maloletého, ku ktorému mestskí policajti privolali jeho otca. Za prítomnosti zákonného zástupcu sa maloletý podrobil dychovej skúške, prístroj určil objemové percento alkoholu na hodnotu viac než jedno promile. Keďže pumpa na okrasnej studni poškodená nebola, mestskí policajti zákonného zástupcu informovali, že správny delikt, ktorého sa dopustil jeho syn tým, že porušil zákaz konzumácie alkoholu, bude nahlásený na sociálny útvar Mestského úradu v Nitre. Zároveň ho upozornili, že v zmysle zákona č.219/1996 Z.z. mu obec, ako zákonnému zástupcovi, môže uložiť pokutu do výšky 33,- €.
 
Motohliadka mestskej polície na Partizánskej ulici v križovatke s Pezinskou ulicou asistovala pri vážnej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Hliadka mestskej polície zabezpečila vzniknutú dopravnú situáciu, v okolí miesta nehody usmerňovala cestnú dopravu, zraneným poskytla predlekársku prvú pomoc až do príchodu privolaných posádok rýchlej zdravotnej pomoci, policajného zboru a hasičov. Neskôr spolu s ďalšou hliadkou mestskej polície poskytli súčinnosť uvedeným zložkám pri objasňovaní vzniknutej dopravnej nehody.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o výtržnosti na Fatranskej ulici za obchodným domom Lidl, ktorej sa mali dopustiť údajne až ôsmi muži tým, že sa navzájom fyzicky napádali. Na miesto operačný príslušník mestskej polície vyslal dve motohliadky, z taktického hľadiska zároveň telefonicky požiadal o súčinnosť aj policajný zbor. Všetky zložky v krátkom čase prišli na miesto takmer súčasne a zadržali dvoch podozrivých výtržníkov vo veku sedemnásť a dvadsaťjeden rokov, oboch z Nitry. Ostatné osoby boli svedkovia udalosti alebo len prizerajúci sa. Mladšiemu z aktérov, ktorý je svojim problémovým správaním mestskej polícii známy z miestnej znalosti, hliadka privolala rýchlu zdravotnú pomoc, keďže mu, podľa jeho vyjadrenia, prišlo nevoľno. Po príchode RZP ho zdravotníci ošetrili na mieste, prevoz do nemocnice však odmietol. Objasnenie prípadu si prevzala hliadka PZ SR.
 
Vo večerných hodinách sme prijali oznam občana o hustom čiernom dyme na Borovej ulici. Hliadka po príchode na miesto zistila, že horí nelegálna skládka odpadu pri bytovke a na mieste sa už nachádzali hasiči, ktorí oheň hasili. Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť hasičom zabezpečením verejného poriadku v okolí zásahu.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly vozidiel na parkovisku na ulici Palánok v nočných hodinách zistila medzi parkujúcimi vozidlami plastový prepravný box modrej farby, ktorý bol previazaný plastovým pásom. Po otvorení boxu mestskí policajti zistili, že vo vnútri sa nachádzajú štyri balíkové zásielky spoločnosti Alza, s celkovou hodnotou tovaru približne 600,- €. Nález hliadka na útvare zdokumentovala a v nasledujúci pracovný deň bude odovzdaný na pobočke spoločnosti Alza v Nitre. Operačný príslušník  telefonicky informoval o náleze pracovníka firmy Alza, ten si ho v ranných hodinách nasledujúceho dňa prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
 
 
Vo večerných hodinách sme na bezplatnú linku mestskej polície prijali žiadosť zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby obchodného centra Mlyny o označenie prekážky na chodníku vedľa budovy Mlynov na Štefánikovej triede. Dôvodom bolo spadnutie presklenej výplne z budovy na chodník. Hliadka mestskej polície miesto označila páskou z dôvodu zamedzenia vstupu chodcov kvôli potenciálnemu nebezpečenstvu opätovného vypadnutia sklenej výplne na chodník, tiež z dôvodu, aby sa nikto z chodcov na rozbitom skle neporezal.
 
 
Hliadka mestskej polície v poobedných hodinách sa na telefonický podnet občana presunula na Turistickú ulicu, kde podľa oznamovateľa malo parkovať viacero motorových vozidiel v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Po príchode na miesto mestskí policajti za označníkom chránenej krajinnej oblasti zistili parkovať päť osobných motorových vozidiel. Po konzultácii so zodpovedným pracovníkom ochrany prírody hliadka mestskej polície nadobudla dôvodné podozrenie, že skutok môže vykazovať známky trestného činu naplnením skutkovej podstaty ustanovenia § 305 odseku dva Trestného zákona. Z tohto dôvodu vec odovzdala hliadke policajného zboru na objasnenie.
 
 
 
Späť