RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 15. týždeň 2021

Pridané dňa 22 Apr 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 15. TÝŽDEŇ

 
12.04.2021 – PONDELOK: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
13.04.2021 – UTOROK:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta zistila na Družstevnej ulici opustené podozrivé motorové vozidlo, ktoré bolo neštandardne odstavené z časti na chodníku, z časti na vozovke a viditeľné poškodenia naznačovali, že vozidlo bolo účastné dopravnej nehode. Príslušník operačného strediska mestskej polície zistil totožnosť a telefonický kontakt držiteľa vozidla, skontaktoval sa s ním a majiteľ až na základe tohto telefonátu zistil, že vozidlo mu bolo odcudzené neznámou osobou z dvora v mieste jeho bydliska. V priebehu hodiny sa držiteľ motorového vozidla dostavil na miesto, rovnako aj privolaná hliadka policajného zboru, ktorá si prípad prevzala na doriešenie.
 
Počas hliadkovania mestskí policajti v dopoludňajších hodinách zistili na Priemyselnej ulici časť prepadnutej vozovky, v ktorej strede bola navyše obnažená plynová prípojka. Keďže hrozilo potenciálne riziko, že motorovým vozidlom môže byť prípojka poškodená a následne môže dôjsť k úniku plynu, hliadka bezodkladne informovala zodpovedného pracovníka SPP, ten prisľúbil vo veci konať a zabezpečiť nápravu.
 
14.04.2021 – STREDA:bez zaznamenanej významnej udalosti
 
15.04.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala podnet o tom, že na ulici Štefánikova trieda pred mestským úradom oznamovateľku požiadala o pomoc staršia pani na vozíčku. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že žiadateľka o pomoc je miestna šesťdesiatdeväťročná žena bez domova, ktorá pravidelne prespáva  a zdržuje sa v inej časti mesta. Mestským policajtom uviedla, že nie je zranená a ani nežiada lekársku pomoc, chcela iba radu, či príslušníci poznajú nejakú organizáciu, ktorá by je pomohla v hmotnej núdzi. Hliadka jej odporučila diecéznu charitu na Štúrovej ulici, kam, ako žena uviedla, sa ihneď vyberie. Neskôr na nočnej zmene po polnoci ináhliadka túto ženu spozorovala na vozíku na Chrenovskej ulici. Mestským policajtom uviedla, že v súčasnosti prespáva pod mostom, hliadka predpokladala most pre peších z mestského parku smerom na Zobor. Príslušník mestskej polície ju na miesto dotlačil na vozíčku, kde však až tam uviedla, že toto nie je to miesto, kde býva. Zasahujúci mestskí policajti konzultovali situáciu s operačným príslušníkom, ktorý mal o predmetnej žene bližšie vedomosti z miestnej znalosti. Jeden z príslušníkov zostal pri žene, vodič motohliadky sa presunul na miesto, kde pani prespáva, skontaktoval sa s jej priateľom, informoval ho o stave a mieste, kde sa jeho partnerka nachádza. Ten prisľúbil, že pre priateľku príde. Sľub dodržal, ženu na vozíku si od mestských policajtov prevzal a odtlačil na reálne miesto ich prebývania.  
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na cintoríne v mestskej časti Mlynárce na Štúrovej ulici zistili vyhodený odpad – starú  sedačku a kusy opotrebovaného nábytku. Mestskí policajti podľa popisu od občanov a vďaka miestnej znalosti na Telgártskej ulici identifikovali a stotožnili páchateľa nelegálnej skládky. Bol ním miestny šesťdesiatjedenročný muž, ktorý za prítomnosti hliadky odpad odstránil. Následne bol doriešený v zmysle priestupkového zákona.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície na Mostnej ulici spozorovala na vozovke ležiaceho zraneného muža a vedľa neho ležala kolobežka. Mestským policajtom uviedol, že mal nehodu a spadol z kolobežky. Sťažoval sa na bolesť zátylku, tŕpnutie v nohách, preto mu bola privolaná RZP, ktorej osádka ho prevzala a odviezla. Medzitým operátor kamerového systému mestskej polície kontroloval na monitoroch záznam a priebeh nehody. Na zázname bolo vidieť štandardnú jazdu kolobežkára, chvíľu pred pádom ho obišlo motorového vozidlo s ponechaním veľkého odstupu a bez jeho ohrozenia či obmedzenia. Dvadsaťročný kolobežkár z Nitry v určitý moment prudko zabočil ku kraju vozovky, zvrtlo mu predné koleso a spadol na zem. Keďže na zázname nebolo jednoznačné, či muž pri kolízii spadol aj na zaparkované vozidlo, mestskí policajti spätne opakovane preverili možné poškodenie vozidla a potvrdili, že predmetné vozidlo poškodené nie je. Príslušník operačného pracoviska zistil držiteľa vozidla, ten si ho po príchode na miesto skontroloval a vyhlásil, že nie je poškodené.
 
16.04.2021 – PIATOK : bez zaznamenanej významnej udalosti
 
17.04.2021 – SOBOTA :
Mestskí policajti sa v popoludňajších hodinách presunuli do okrajovej časti Orechov dvor, kde podľa telefonického podnetu mali miestne deti hádzať kamene na družstevníkov, ktorí na blízkom poli siali obilie. Po príchode na miesto a krátkom objasňovaní sa oznam potvrdil, hliadka zistila, že deti miestnych obyvateľov neustále ohrozovali družstevníkov skalami, ktoré hádzali na družstevnú techniku. Mestskí policajti vykonali rázny pohovor s dospelými občanmi i s deťmi a vyzvali ich, aby predovšetkým dospelí zabezpečili, nech sa podobné ataky neopakujú. Hliadka na mieste zotrvala až po dobu, pokiaľ družstevníci neskončili svoju prácu. Pri odchode z miesta hliadka opätovne vykonala pohovor s oznamovateľom, ktorý poďakoval a uviedol, že to, čo mali v pláne zasiať stihli v prítomnosti príslušníkov mestskej polície.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam od občana o ležiacej osobe na Lipovej ulici. Po presune na miesto a skontrolovaní päťdesiattriročného muža mestskí policajti skonštatovali, že vitálne funkcie u neho narušené neboli, nemá vonkajšie alebo povrchové zranenia, ale je zjavne dezorientovaný v čase i priestore. Počas zisťovaní totožnosti muž hliadke zmätene uvádzal, že je rozvedený a nemôže policajtom prezradiť, kde býva. Príslušník na operačnom pracovisku medzitým zistil telefonický kontakt na jeho matku, ktorá sa po prevzatí informácie o nájdení jej syna okamžite presunula na miesto. Hliadke uviedla, že syna hľadá už dva dni, kontaktovala i nemocnicu aj policajný zbor, ale nájsť sa jej ho nepodarilo. Hliadke poďakovala a syna si odviedla do svojej starostlivosti.
 
Medzitým druhá hliadka mestskej polície, tiež na sídlisku Chrenová, ale na ulici Za humnami, preverovala oznam občana o dvoch nehybne ležiacich osobách. Mestskí policajti dvoch mužov našli, prebrali, skontrolovali a zistili, že obaja sú intoxikovaný alkoholom, jeden nevykazoval známky vonkajších zranení, druhý muž mal otvorené krvácajúce zranenie na tvári, ktoré si údajne spôsobil pádom zo zásobovacej rampy pri blízkej prevádzke. Mestskí policajti mu preto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka po príchode muža prehliadla, ošetrila a previezla ho na ďalšie vyšetrenie. Keďže sa päťdesiatšesťročný muž bez zjavného dôvodu začal správať agresívne, mestskí policajti poskytli súčinnosť posádke RZP počas jeho prevozu do nemocnice.  
 
18.04.2021- NEDEĽA:
V ranných hodinách hliadka mestskej polície reagovala na takmer identický oznam občana o nehybne ležiacom mužovi na Vodnej ulici pod mostom. Mestskí policajti muža z miestnej znalosti poznali, išlo štyridsaťročného nitrianskeho muža bez domova, ktorého monitorovala už hliadka počas predchádzajúcej nočnej zmeny, kedy ponúknutú pomoc i ošetrenie odmietol. Po príchode na miesto mestskí zistili, že ráno sa už bezdomovec nedokázal bez pomoci ani postaviť, ani chodiť a sám požiadal hliadku, aby mu privolala pomoc. Po príchode si posádka rýchlej zdravotnej pomoci muža prevzala do svojej starostlivosti a previezla ho na vyšetrenie do nemocnice.
 
 
 
 
Späť