RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 15. týždeň 2020

Pridané dňa 15 Apr 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 

UDALOSTI 15. TÝŽDEŇ

 
6.4.2020 – Pondelok:
Hliadky mestskej polície počas celého týždňa v objekte Amfiteátru na Dolnozoborskej ulici nepretržite zabezpečovali stráženie osoby v povinnej karanténe, ktorá bola ubytovaná v zariadení z dôvodu pozitívnej cestovateľskej anamnézy. Počas stráženia staršej bezdomovkyne až do štvrtka neprišlo k žiadnej zvláštnej udalosti.
 
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval vozidlo na parkovisku pred zimným štadiónom na Parkovom nábreží, ktorého vodič na ploche parkoviska driftoval. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila totožnosť vodiča a doriešila ho v blokovom konaní. Driftovanie bolo okamžite ukončené.
 
Mestskí policajti počas kontroly verejného poriadku v popoludňajších hodinách spozorovali na Hviezdoslavovej ulici dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel. Hliadka spolu s vodičkami zabezpečili viditeľné označenie miesta nehody, zistila rozsah poškodenia a prípadných zranení. Po krátkej obhliadke a pohovore skonštatovali len škodu na motorových vozidlách bez zranenia účastníkov dopravného incidentu. Keďže obe vodičky boli v psychickom strese z prežitej autonehody, na ich požiadanie na miesto privolali hliadku policajného zboru. Počas riešenia situácie až do prevzatia veci hliadkou PZ mestskí policajti v mieste nehody riadili cestnú premávku s použitím výstražného zariadenia na služobnom vozidle, aby predišli prípadnému reťazeniu dopravnej nehody.
 
7.4.2020 – Utorok:
Hliadka mestskej polície opäť kvôli driftovaniu vo večerných hodinách zasahovala na parkovisku pred zimným štadiónom na Parkovom nábreží. Porušovanie pravidiel cestnej premávky aj tentokrát na monitoroch zistil operátor kamerového systému, ktorý spolu s príslušníkom na operačnom pracovisku vyslal na miesto hliadku mestskej polície. Po zistení situácie a totožnosti nitrianskeho vodiča vo veku dvadsaťštyri rokov mestskí policajti privolali na miesto hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala.  
 
Na poludnie príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam občana o otvorenej prevádzke, kde predávajú víno. Po príchode na miesto mestskí policajti vykonali pohovor s päťdesiatštyriročným majiteľom z obce Čeladice. K riešeniu nedodržania zákazu príslušníci mestskej polície privolali hliadku policajného zboru, ktorá si správny delikt majiteľa vinotéky na Jurkovičovej ulici v areáli tržnici Sandokan na sídlisku Klokočina prevzala do svojej kompetencie.
 
8.4.2020 – Streda:
Vyslaná hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách preverila telefonický oznam o zatúlaných ovciach, ktoré sa pasú v areáli cintorína v mestskej časti Dolné Krškany. Mestskí policajti po príchode objasňovaním na mieste zistili totožnosť držiteľky hospodárskych zvierat, ktorú vyzvali, aby sa dostavila na miesto, zvieratá si prevzala, ustajnila a riadne ich uzatvorila v chovnom priestore. Štyridsaťdvaročná majiteľka zvierat po príchode na miesto túto výzvu uposlúchla.  Na mieste neboli zistené žiadne poškodenia hrobov a náhrobkov, prípadne iných verejnoprospešných zariadení v areáli cintorína.
 
Hliadka mestskej polície riešila e-mailom poslaný podnet oznamovateľky o napadnutí jej psa iným psom. V popoludňajších hodinách sa mestskí policajti skontaktovali s päťdesiatdvaročnou oznamovateľkou z mestskej časti Kynek. Tá ich informovala, že jej psa nižšieho vzrastu, maltézskeho psíka, pri prechádzke napadol pes poľovnej rasy weimarský stavač, ktorého držiteľkou je dvadsaťosemročná držiteľka z Nitry. V zmysle zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, mestskí policajti žene uložili blokovú pokutu za priestupok, ktorého sa držiteľka dopustila tým, že pri vedení psa na verejnom priestranstve nezabránila útoku psa na iné zviera.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o nahlásenom požiari na Jaseňovej ulici v mestskej časti Zobor. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili, že sa jednalo o požiar suchých drevín na pozemku rodinného domu, ktorý bol už hasený výjazdom HaZZ. Mestskí policajti poskytli hasičom súčinnosť pri bezpečnom ukončení zásahu a výjazde techniky na cestnú komunikáciu.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverila oznam o nitrianskej bezdomovkyni, ktorá už dlhší čas sedí na lavičke na Benkovej ulici. Hliadka po príchode na miesto zistila, že päťdesiatpäťročná žena má respiračné problémy, kašle, ťažko dýcha, iné zdravotné problémy neuvádzala a viditeľné zranenia nevykazovala ani neuvádzala. Mestskí policajti žene privolali sanitku RZP, posádka ktorej si osobu prevzala a previezla na ošetrenie do Fakultnej nemocnici v Nitre.
 
9.4.2020 – Štvrtok:
Z ubytovacieho areálu Amfiteátra bola šesťdesiatštyriročná bezdomovkyňa, ktorá je pre cestovateľskú anamnézu v povinnej karanténe, z organizačných dôvodov presťahovaná do priestorov MŠ na Staromlynskej ulici v Horných Krškanoch. Pri štandardnej kontrole dodržiavania karantény a tiež jej psychického stavu, žena jednému z mestských policajtov v popoludňajších hodinách emotívne uviedla, že má už toho dosť, že buď ujde alebo spácha samovraždu, že sa obesí. Mestskí policajti dôchodkyni so suicidálnymi sklonmi na miesto okamžite privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci. Zamestnanec operačného dispečingu na čísle 155 uviedol, že záchranné vozidlo pošle až vtedy, keď sa mu niektoré uvoľní, keďže sú v súčasnosti všetky vyťažené. Mestskí policajti do príchodu sanitky tri hodiny komunikovali so ženou a snažili sa rozhovorom uvoľniť jej oscilujúcu psychickú tenziu. V čase príchodu posádky RZP a zisťovania jej zdravotného stavu žena uviedla, že všetko, čo policajtom povedala, myslela iba zo žartu, že ublížiť si nechce a rozhorčene sa pýtala, prečo ju budia, keď ona chce spať. Mestskí policajti i záchranári ženu dôrazne upozornili a poučili, aby bezdôvodne nezneužívala v súčasnosti vyťažené sanitné vozidlá a nezaťažovala exponovaný výkon záchranných zložiek. Záchranári skontrolovali jej zdravotný stav a z miesta odišli.
 
 
10.4.2020 – Piatok:
Hliadky mestskej polície v súčinnosti s hliadkou policajného zboru nepretržite kontrolovali a dohliadali na dodržiavanie povinnej karantény nariadeným osobám v komunite na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala občiansky podnet o bezvládne ležiacom mužovi Štefánikovej ulici pri objekte bývalého obchodného domu Tesco. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili na chodníku ležať muža, u ktorého nenašli žiadne povrchové zranenia. Muž, štyridsaťšesťročný nitriansky bezdomovec, sa vulgárne, hlasno a obťažujúcim spôsobom vyjadroval k okoloidúcim občanom a zjavne bol pod vplyvom alkoholu. Mestskí policajti ho doriešili v zmysle priestupkového zákona. 
 
O niekoľko hodín neskôr, približne na tom istom mieste, mestskí policajti boli opäť privolaní riešiť  oznam o nevládne ležiacom mužovi na zemi. Vyslaná hliadka zistila na mieste už známeho bezdomovca, skontrolovala ho, či nie je zranený a keďže bol opäť iba pod vplyvom alkoholu, prebrali ho, postavili na nohy a po ráznom pohovore o dodržiavaní verejného poriadku ho vyzvali, aby na bezpečné prespávanie využil ubytovacie zariadenia, ktoré sú prevádzkované pre osoby bez domova. Muž po pohovore miesto opustil a hliadka v nočnej zmene jeho prípadné porušenie verejného poriadku viac nezaznamenala. 
 
11.4.2020 – Sobota:
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet občana o neznámom podozrivom mužovi, ktorý sa mal pohybovať na pozemku na ulici Pod Lupkou pri bývalej strelnici. Oznamovateľ, člen poľovného združenia, sa domnieval, že táto osoba mohla neoprávnene vstúpiť do chatky, ktorá sa tam nachádza. Po príchode na miesto mestskí policajti na mieste našli muža sediaceho v aute vedľa chatky. Štyridsaťročný muž hliadke tvrdil, že na tomto mieste venčil psa,  stratil tu evidenčnú známku a teraz sa ju snažil nájsť. Objekt chatky vykazoval známky devastácie, jedno okno mala otvorené, druhé bolo rozbité, vchodové dvere boli riadne uzamknuté. Vizuálnou kontrolou cez otvorené okno mestskí policajti zistili, že vo vnútri sa žiadne zariadenie nenachádza a chatka mohla byť v deštrukčnom stave už dlhší čas. Mestskí policajti miesto zdokumentovali a keďže existovalo dôvodné podozrenie, že muž sa mohol pokúsiť do objektu vlámať, privolali na miesto hliadku PZ SR, aby vec posúdili aj z hľadiska možného porušenia Trestného zákona. Príslušníci policajného zboru skonštatovali, že prípadné vlámanie do objektu mužovi nemôže byť preukázané, keďže ho nikto vo vnútri chatky nevidel. Po tomto zhodnotení miesto opustili. Mestskí policajti s mužom zotrvali v krátkom pohovore a vysvetlili mu, aby sa preventívne na takomto a podobnom mieste nezdržoval, keďže jeho prítomnosť môže pôsobiť podozrivo. Po pohovore muž miesto opustil. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície neskôr informoval oznamovateľa o riešení situácie, zároveň ho informoval, že objekt nie je vo vlastníctve Mesta Nitry, ale jeho vlastníkom je okresná organizácia Slovenského poľovného zväzu. Oznamovateľ uviedol, že bude  informovať predsedu okresného poľovného združenia.  Objekt si mestskí policajti zaznačili ako miesto, kde sa potenciálne môžu zdržovať bezdomovci alebo squaterri.
 
Pri kontrole dodržiavania povinného karanténneho nariadenia v marginalizovanej komunite na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária hliadka mestskej polície spozorovala skupinu približne štyridsať Rómov, ktorí sa nervózne zoskupovali na ulici. Jednalo sa o zmiešanú skupinu mužov, žien a detí. Niektorí z nich držali v rukách palice alebo dosky a všetci hlasno kričali. Hliadka na miesto privolala druhú motohliadku mestskej polície a tiež hliadky policajného zboru. Takmer okamžite sa na inkriminovanú ulicu dostavili privolané hliadky a spoločným koordinovaným postupom dostali situáciu pod kontrolu a skupina Rómov sa rozišla do svojich domov. Spolu s príslušníkmi PZ mestskí policajti vykonali pohovor s vajdom komunity o dodržiavaní verejného poriadku a dodržiavaní karanténnych opatrení krízového štábu. Vajda uviedol, že konflikt vznikol medzi určitými rodinami pre bližšie nešpecifikovaný vnútorný problém členov miestnej komunity. V závere pohovoru prítomným príslušníkom mestskej polície a policajného zboru prisľúbil, že situáciu upokojí, nálady bude monitorovať a podobná situácia sa nebude opakovať. Situácia nebola kvalifikovaná ako porušenie právnych noriem. Situáciu monitorovali aj členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby v Nitre.
 
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka vo večerných hodinách presunula pri zastávku MAD pri Azylovom dome na Štúrovej ulici, kde mal podľa oznamu ležať na zemi neznámy muž. Po príchode mestskí policajti na mieste zistili miestne známeho bezdomovca, známeho svojim problémovým správaním. Ten ležal na zemi, pri ňom dve ženy, ktoré uviedli, že muž mal údajne epileptický záchvat a postupne sa mu zvyšovala agresivita a afektívne reakcie. Mestskí policajti okamžite privolali RZP a do ich príchodu sa snažili zabezpečiť ochranu bezdomovca pred jeho vlastným konaním, keďže ten v eskalujúcej psychickej tenzii a agresivite hlasno kričal, že spácha samovraždu. Suicidálny pokus aj chcel fyzicky vykonať, pretože sa pokúsil skočiť pod kolesá okoloidúcim motorovým vozidlám. Po príchode sanitky RZP si jej posádka bezdomovca prevzala do svojej starostlivosti a previezli ho na ošetrenie a hospitalizáciu.  
 
12.4.2020 – Nedeľa:
Na základe žiadosti zodpovedného pracovníka Službytu Nitra hliadka mestskej polície vo večerných hodinách poskytla zamestnancom podniku a sociálnym pracovníčkam mestského úradu v Nitre asistenciu v mestskej časti Orechov dvor pri oprave rozbitého okna na budove sociálneho zariadenia. Oprava prebehla bez incidentu alebo obťažovania pracovníkov miestnou komunitou.
 
Hliadky mestskej polície počas týždňa pokračovali v kontrole dodržiavania preventívnych opatrení a nariadení vlády, v niektorých prípadoch, kde to bolo účelné, situáciu riešili zmierlivo pohovorom a osvetou. Niektoré prípady, kde bolo zjavné, že podľa osoby priestupcu a povahy spáchaného deliktu nestačí samotné prejednanie priestupku, pri nedodržaní nariadení mestskí policajti zistili totožnosť, skutok zdokumentovali a buď na miesto privolali príslušníkov policajného zboru alebo skutok postúpili na správny orgán na doriešenie.
 
Najčastejších porušením bol priestupok v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva tým, že osoba nesplnila nariadené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.3.2020 a na verejnosti si neprekryla horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom, šálom, šatkou alebo iným podobným predmetom.
 

V tomto prípade upozorňujeme, že za takýto priestupok mestská polícia môže na mieste uložiť blokovú pokutu do 1000,-€ , prípadne priestupok zdokumentuje a postúpi na doriešenie na správny orgán, kde môže byť uložená ešte vyššia sankcia.

 
 
 
 
 
 
Späť