RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 15. týždeň 2019

Pridané dňa 16 Apr 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 15. TÝŽDEŇ

 
V neskorých nočných hodinách sme prijali oznam občianky o rušení nočného pokoja na sídlisku Klokočina, v byte na Benkovej ulici. Hliadka mestskej polície pri príchode zistila, že na miesto sa dostavila aj hliadka PZ SR, ktorá si udalosť pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej osoby prevzala do svojej kompetencie. Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť pri prevoze poškodenej tridsaťročnej manželky na obvodné oddelenie PZ, zadržaného dvadsaťdeväťročného muža podozrivého z trestného činu predviedli príslušníci policajného zboru. Žena nepotrebovala lekárske ošetrenie, nemala žiadne viditeľné vonkajšie poranenia.
 
Hliadka mestskej polície sa na pokyn nadriadeného pracovníka presunula na Čajkovského ulicu, kde bolo verejné priestranstvo znečistené použitým zakrvaveným obväzovým materiálom. Tento materiál bol zjavne pozostatok po ošetrení zranenej osoby posádkou rýchlej zdravotnej služby a  z hygienických dôvodov bolo nutné odstrániť ho z miesta. O súčinnosť operačný príslušník požiadal stredisko mestských služieb, kde však bolo odstránenie znečistenia odmietnuté. Hliadka mestskej polície preto miesto svojpomocne očistila, pomoc poskytla blízka lekáreň vo forme požičaného náradia a dezinfekčného prostriedku. Biologický materiál a obväzy príslušníci mestskej polície uložili do nádoby určenej na biologický odpad v Medicínskom centre na Čajkovského ulici. Neskôr príslušníci mestskej polície zistili, že obväzový materiál na schodisku zanechali pracovníci RZP, ktorí deň predtým vo večerných hodinách ošetrovali na mieste podnapitého muža vo veku štyridsaťsedem rokov,  vážne zraneného po páde na hlavu.
 
Hliadka mestskej polície na pokyn pedagogického pracovníka riešila v Stredisku praktického vyučovania na Ďurčanského ulici krádež menšej sumy peňazí, ktoré boli odcudzené zákazníčke počas úpravy vlasov z kabelky. Keďže podobné konanie sa za posledné mesiace opakovalo častejšie a skutok vykazoval známky trestného činu, mestskí policajti po prvotnom objasňovaní prípadu na miesto privolali príslušníkov policajného zboru SR, ktorí si podozrivú študentku i celý prípad prevzali na objasnenie.
 
Na podnet miestneho občana hliadka mestskej polície riešila na Inoveckej ulici neoprávnené vytvorenie betónovej plochy o rozlohe približne tri metre štvorcové, ktorú na mestskom pozemku vytvorila neznáma osoba. Objasňovaním hliadka mestskej polície postupne zistila totožnosť vodiča domiešavača, ktorý na podnet, tiež stotožneného, majiteľa neďalekej nehnuteľnosti vylial betón na pozemok, údajne za účelom zlepšenia prejazdnosti. Keďže na takúto činnosť ani jeden z nich nemal riadne povolenie, mestskí policajti vykonali pohovor s majiteľom pozemku a vyzvali ho, aby stvrdnutý betón z pozemku bezodkladne odstránil na vlastné náklady. Zatuhnutú betónovú zmes majiteľ pozemku na druhý deň odstránil, hliadka mestskej polície ho za priestupok doriešila v zmysle zákona o priestupkoch.
 
Na útvar mestskej polície sa dostavil muž, ktorý operačnému príslušníkovi odovzdal nájdenú peňaženku s dokladmi a menšou finančnou hotovosťou, ktorú našiel na Družstevnej ulici v Nitre. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polícii zistil kontakt na majiteľa peňaženky, ktorého o náleze telefonicky informoval a ten si svoj majetok neskôr na útvare mestskej polície prevzal.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na Štúrovej ulici vykonala obhliadku parkoviska, pričom vo dverách osobného motorového vozidla na strane vodiča našla zabudnuté kľúče. V súčinnosti s operačným príslušníkom mestskej polície hliadka zistila a telefonicky informovala vodičku otvoreného vozidla, ktorá sa na miesto dostavila, vozidlo skontrolovala, vyhlásila, že nie je poškodené, nič z neho nechýba a následne si ho riadne uzamkla a zabezpečila pred odcudzením.
 
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície na Čajkovského ulici poskytla hliadke policajného zboru blokovacie zariadenie, ktoré založila na vozidlo po tom, ako sa samovoľne spustilo z parkovacieho miesta a postupne vrazilo do viacerých odstavených vozidiel na parkovisku a poškodilo ich. Neskôr sa počas dňa k vozidlu prihlásila päťdesiatjedenročná vodička z obce Cabaj Čápor, ktorú mestskí policajti stotožnili, informovali ju o situácii a vec odovzdali privolanej hliadke policajného zboru.
 
Hliadka mestskej polície na Dolnočermánskej ulici v ranných hodinách preverila oznam miestneho občana o ležiacej osobe. Mestskí policajti po príchode na miesto zistili, že sa jedná o muža vo veku dvadsaťdeväť rokov, ktorý javil známky požitia alkoholu. Muž s hliadkou dokázal komunikovať a uviedol, že nie je zranený a lekárske ošetrenie odmieta. Príslušníci mestskej polície s ním vykonali pohovor, prebrali ho do stavu, kedy zvládol byť mobilný a odporučili mu, aby sa presunul do miesta trvalého bydliska, čo muž prisľúbil.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici prišiel trinásťročný chlapec z Nitry, ktorý uviedol, že na Chalupkovej ulici mu dve osoby odcudzili mobilný telefón značky Honor C7. Pridelená hliadka vykonala s chlapcom pohovor a zistila, že páchateľmi by mali byť dvaja mladiství z komunity, ktorá je charakteristická svojou sociálnou neprispôsobilosťou. Skutok sa stal tak, že si chceli od neho požičať telefón na údajné súrne zavolanie, čo im dôverčivý a vystrašený maloletý chlapec umožnil. Podozriví s nejakou osobou aj telefonovali, ale zrazu sa rozbehli z miesta preč i s telefónom. Chlapec ich nestihol dobehnúť, preto išiel vec oznámiť na útvar mestskej polície. Mestskí policajti zobrali okradnutého chlapca do vozidla a spolu išli na miesto, kde sa skutok mal stať. Na tomto mieste ani v blízkom okolí podozrivé osoby nespozorovali, z miestnej znalosti však príslušníci mestskej polície vedeli, kde sa členovia tejto komunity zvyčajne zdržujú a presunuli sa do objektu obchodného centra Mlyny. Po krátkej obhliadke na prvom poschodí poškodený chlapec páchateľov spozoroval ísť oproti. Mestskí policajti ich okamžite zadržali a zistili ich totožnosť. Jednalo sa o chlapca z Mojmíroviec vo veku pätnásť rokov a osemnásťročného muža z obce Tlmače. Starší z nich vytiahol z vrecka nohavíc odcudzený telefón poškodeného chlapca a vrátil mu ho. Ten si ho skontroloval a zistil, že telefón je v poriadku. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala pre dôvodné podozrenie spáchania trestného činu krádeže. Hliadke PZ SR mestskí policajti poskytli súčinnosť pri prevoze poškodeného na obvodné oddelenie.
 
 
V nočných hodinách operátor mestského kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval na parkovisku pred zimným štadiónom na Jesenského ulici vozidlo značky Jaguár so zahraničným evidenčným číslom, ktorého vodič na prednej kapote vozil inú osobu, držiacu sa za kraj kapoty. Operačný príslušník mestskej polície vyslal na miesto hliadku, vodič vozidla však ešte pred príchodom hliadky po niekoľkých otočkách zastavil, voziaca sa osoba z neho zoskočila a okamžite nasadla do toho istého vozidla a spoločne odišli z miesta preč. O udalosti sme informovali PZ SR a poskytli im kamerový záznam.
 
Hliadka mestskej polície na Železničiarskej ulici spozorovala šesťdesiatročného muža s nákupným košíkom z obchodného domu Billa. Keďže muž bol od obchodného domu značne vzdialený, bol dôvodne podozrivý zo spáchania priestupku proti majetku. Na výzvu hliadky nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ho preto bez použitia donucovacích prostriedkov predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po zistení osobných údajov podozrivého a objasnení skutku  ho príslušníci mestskej polície doriešili v blokovom konaní. O odcudzenom nákupnom košíku informovali pracovníčku SBS predajne Billa, ktorá uviedla, že pre odňatý nákupný košík pošle zodpovednú osobu.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam o narúšaní verejného poriadku pred kultúrnym domom v mestskej časti Párovské Háje. Oznamovateľkou bola upratovačka miestneho kultúrneho domu, ktorá uviedla, že na schodisku pred kultúrnym domom horia zapálené krabice. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že rozšírenie požiaru nehrozí, pretože ohnisko bolo lokalizované, horeli zapálené pozostatky zábavnej pyrotechniky v krabiciach, ktoré mestskí policajti veľmi rýchlo uhasili a oheň zlikvidovali. S oznamovateľkou aj miestnou poslankyňou mestského zastupiteľstva bol vykonaný pohovor, ale ani po objasňovaní na mieste činu sa zatiaľ nepodarilo zistiť pôvodca činu. Oznamovateľku mestskí policajti poučili, že v prípade spozorovania požiaru, ktorý občania nedokážu zlikvidovať vlastnými silami a prostriedkami, je potrebné na miesto horenia prednostne privolať hasičov. Ani mestskí policajti nedisponujú prostriedkami, ktoré by efektívne požiar zlikvidovali.
 
Hliadky mestskej polície pred zimným štadiónom prednostne zabezpečovali verejný poriadok počas konania tretieho finálového zápasu Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019. Počas zabezpečovania verejného poriadku nebolo v súvislosti so športovým zápasom zistené narušenie verejného poriadku.
 
Operátor kamerového systému mestskej polície na monitore spozoroval na frekventovanej križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova udalosť krátko po dopravnej nehode, kde prišlo k poškodeniu dopravného značenia na stredovom ostrovčeku. Vodiči dvoch osobných motorových vozidiel najprv z áut vyšli, ale veľmi krátko po dopravnej nehode z miesta odišli. Na kamerovom zázname bolo zjavné, že vodiči telefonicky nenahlásili poškodenie verejnoprospešného zariadenia. Situácia na križovatke bola zadokumentovaná aj s evidenčným číslom, farbou a typom vozidiel. Operačný príslušník nahlásil udalosť na stálej službe policajného zboru. Prípad si prevzali príslušníci dopravnej polície.
 
Hliadka mestskej polície preverila oznam, že na Štúrovej ulici sa nachádza nákupný vozík. Hliadka vozík našla a z reklamnej potlače na vozíku zistili, že pochádza z Hypermarketu Tesco. Zasahujúca hliadka sa skontaktovala s riaditeľom Tesca, ten sa vyjadril, že po nájdený nákupný košík pošle zodpovedného zamestnanca, ktorý ho prevezme.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet miestnej občianky z  Párovských Hájov.  V tejto mestskej časti  sa šesťdesiattriročná pani sťažovala na údajné slovné urážanie zo strany dvadsaťročného  mladého muža. Mestskí policajti vykonali s oboma stranami pohovor a oznamovateľke vysvetlili zákonné postupy tohto návrhového deliktu. Po pohovore s mestskou políciou sťažovateľka odmietla v danej veci ďalej konať, pravdepodobne jej stačilo samotné prejednanie priestupku. Počas riešenia bola na mieste prítomná aj predsedníčka komisie mestského zastupiteľstva pre verejný poriadok, s ktorou mestskí policajti tiež vykonali pohovor o problémových osobách, ktoré sa v tejto mestskej časti nachádzajú a ktoré sa často zdržiavajú v okolí kultúrneho domu.
 
Hliadky mestskej polície pred zimným štadiónom prednostne zabezpečovali verejný poriadok počas konania štvrtého finálového zápasu Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019. Počas zabezpečovania verejného poriadku nebolo v súvislosti so športovým zápasom zistené narušenie verejného poriadku.
 
 
 
Späť