RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 14. týždeň 2021

Pridané dňa 14 Apr 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 14. TÝŽDEŇ

 
05.04.2021 – PONDELOK:
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali podnet od občana o voľne pobehujúcom psovi na Jarabinovej ulici v nitrianskej mestskej časti Šúdol. Príslušníci skontrolovali označenú ulicu a zistili na nej čierneho kríženca stredného vzrastu voľne sa pohybovať bez sprievodu osoby. Psa sa hliadke podarilo odchytiť vlastnými silami a prostriedkami, podľa srsti bol zjavne zanedbaný, nemal na sebe obojok s evidenčnou známkou, nebolo možné identifikovať totožnosť prípadného držiteľa psa. Preto hliadka na miesto privolala zmluvného veterinára, ktorý túlavého psa prevzal a ustajnil.  
 
V nočných hodinách príslušníci mestskej polície predviedli na útvar tri mladistvé osoby za účelom zistenia totožnosti, jedno dievča a dvoch chlapcov. Pri predvádzaní nebolo potrebné použiť niektoré z donucovacích prostriedkov. Pozornosť mestských policajtov si mladistvé osoby na Výstavnej ulici svojim pohybom vypýtali pri štandardnej kontrole dodržiavania verejného poriadku a zároveň aj dodržiavania zákazu vychádzania po ôsmej hodine večernej v uliciach sídliska Chrenová. Za tento priestupok boli doriešení v blokovom konaní uložením pokuty nižšej hodnoty. Počas prejednania priestupku si však mestskí policajti všimli, že mladí ľudia pravdepodobne užili alkoholické nápoje, čo bolo zjavné podľa vonkajších medicínskych príznakov. U všetkých troch vykonali dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu, prístroj ukázal hodnotu 1,2 promile u dievčaťa, u jedného z chlapcov 0,8 promile, u druhého dokonca 1,7 promile alkoholu v krvi. O zistených skutočnostiach boli telefonicky informovaní ich zákonní zástupcovia a príslušník operačného pracoviska mestskej polície rodičov telefonicky vyzval, aby si prišli svoje deti prevziať na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici. Rodičia výzve vyhoveli a po pohovore s hliadkou si svoje deti v poriadku prevzali. Porušenie zákazu konzumácie alkoholu pre osoby mladšie ako 18 rokov zasahujúci príslušníci zo zákonnej povinnosti oznámili na miestne príslušný úrad na ďalšie prejednanie.
 
 
06.04.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách mestskí policajti počas hliadkovania v uliciach sídliska Klokočina zistili na Mikovíniho ulici na zemi ležať bezvládne muža. Po kontrole jeho vitálnych funkcií príslušníci zistili, že muž je stabilizovaný, po vizuálnej kontrole skonštatovali, že nevykazuje vonkajšie zranenia a podľa dychu a iných medicínskych príznakov je zjavne pod vplyvom omamnej látky, pravdepodobne alkoholu. Po prebratí a nadobudnutí schopnosti komunikovať muž odmietol ponúknutú lekársku pomoc, napriek tomu, že nevedel sám ani stáť, ani chodiť a s problémami artikuloval. Príslušník na operačnom pracovisku zistil, že päťdesiatosemročný muž býva so svojim dospelým synom, za ktorým sa príslušníci presunuli na domácu adresu a informovali ho o zistených skutočnostiach. Syn hliadke uviedol, že pre svojho otca okamžite pôjde svojim vozidlom a prevezme ho do svojej starostlivosti.
 
07.04.2021 – STREDA:
V skorých ranných hodinách hliadku mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v mestskom parku viacerí občania upozornili, že v obore je jeleň, ktorý má na hlave obmotané igelitové vrece. Príslušníci podnet preverili a zistili, že daniel v obore má skutočne na hlave a paroží pevne zamotané vrece, ktoré sa stále pokúšal z hlavy dostať. Zviera bolo evidentne vyplašené, vystresované, odmietalo dokonca žrať ponúknutú stravu, preto mestskí policajti informovali správcu obory, ktorý prisľúbil, že sa čo najskôr dostaví na miesto a vec vyrieši. Neskôr bolo potrebné k danielovi privolať veterinára, pretože zviera nebolo možné privolať a vrece mu dať dole jednoduchým spôsobom. Daniel bol nedôverčivý, vystresovaný, preto veterinár zviera uspal narkotizačnou strelou a zamotané vrece okolo parožia mu dal dole čiastočne odmotaním, čiastočne orezaním.
 
Na pokyn príslušníka operačného pracoviska mestskej polície hliadka preverovala podnet oznamovateľky, ktorá uviedla, že v areáli ich obchodu so železiarskym materiálom sa dlhšiu dobu pohybuje údajne nevidomý bezdomovec a má obavu, aby ho niektorý zo zákazníkov alebo dodávateľov nezrazil motorovým vozidlom alebo aby sa inak nezranil na uskladnenom hutnom materiáli. Vyslaní mestskí policajti vykonali pohovor s oznamovateľkou, objekt skontrolovali, muža však v areáli nezistili. Vďaka opisu ho našli až po kontrole širšieho okolia, vykonali s ním pohovor, muž ponúknutú pomoc odmietol, hliadke uviedol, že sa vie o seba postarať.
 
V popoludňajších hodinách boli mestskí policajti vyslaní príslušníkom operačného pracoviska, ktorý prijal podnet od občana o ležiacej osobe na verejnej zeleni na Bellovej ulici na sídlisku Klokočina. V čase kontroly hliadka zistila na označenej ulici sedieť na zemi muža, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Dalo sa tak skonštatovať podľa všeobecne známych medicínskych príznakov. Mestskí policajti sedemdesiattriročného muža vizuálne prehliadli, nevykazoval vonkajšie zranenia, ani sa na žiadne zdravotné problémy nesťažoval a uviedol im, že lekárske ošetrenie nepotrebuje. Preto mu pomohli vstať a nasmerovali ho do blízkeho miesta trvalého pobytu.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverila ďalší oznam o tom, že na Výstavnej ulici pri obchodnom dome Lipa sa nachádza nehybne ležiaca osoba. Po príchode na miesto mestskí policajti zistili štyridsaťpäťročného muža bez domova, ktorý mal pri sebe správu z nemocnice z predošlého dňa, kde bol ošetrený. Bol imobilný, nevládal stáť na nohách, tvrdil, že má zlomenú ruku, ťažko rozprával a hlavu mal obviazanú, pretože utrpel úraz hlavy. Hliadka nemala možnosť na mieste hodnoverne a objektívne posúdiť jeho zdravotný stav a mieru nutnosti lekárskeho ošetrenia, preto mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Po prvotnom zhodnotení stavu si posádka RZP muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
O niekoľko minút neskôr mestskí policajti preverovali podnet o ležiacej osobe, tentokrát na ulici Štefánikova trieda pri budove VÚB. Na zemi našli ležať z miestnej pracovnej znalosti známeho šesťdesiatjedenročného bezdomovca, ktorý bol bez zranenia alebo iných viditeľných zdravotných komplikácií. Mestskí policajti usúdili, že nie je potrebné privolať výjazd RZP, mužovi pomohli vstať a po prebratí ho vyzvali, aby po sebe upratal miesto, kde ležal. Muž výzve vyhovel, miesto od odpadkov očistil a po doriešení v zmysle priestupkového zákona miesto opustil.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície opäť preverovala takmer identický oznam občana o tom, že na sídlisku Klokočina na Mikovíniho ulici videl na zemi ležať osobu bez pohnutia. Mestskí policajti sa presunuli na označené miesto, kde skutočne našli na zemi ležať muža, ktorý nebol schopný samostatného pohybu. Po kontrole jeho bazálnych životných funkcií a možných vonkajších zranení hliadka skonštatovala, že okrem intoxikácie alkoholom je šesťdesiatsedemročný muž v poriadku. Mestskí policajti muža prebrali, zistili jeho totožnosť, postavili na nohy a odprevadili ho do blízkeho vchodu v panelovom dome, kde býval. Tam ho odovzdali jeho manželke, ktorá mestských policajtov ubezpečila, že ona sa už o neho postará.  
 
08.04.2021 – ŠTVRTOK :
V popoludňajších hodinách operátor kamerového systému mestskej polície na monitoroch spozoroval, že v mestskej časti Dražovce na ulici Ščasného vodič vozidla po tom, ako evidentne požil alkoholický nápoj, nastúpil do vozidla a s vozidlom za volantom miesto opustil. Približne o hodinu sa na miesto s vozidlom vrátil, vtedy príslušník operačného pracoviska vyslal motohliadku podozrenie do Dražoviec preveriť. Mestskí policajti po príchode na miesto podozrivého muža oslovili a s vodičom vykonali pohovor. Počas neho nadobudli dôvodné podozrenie, že muž je pod vplyvom alkoholu. Dalo sa tak určiť podľa jasných známych príznakov, zhoršenej artikulácie a koordinácie pohybov, zhoršenie jemnej motoriky a taktiež podľa dychu s typickým zápachom. Muž sa spočiatku snažil hliadku zavádzať, že on nešoféroval, že vozidlo riadil jeho brat a pokúsil sa ešte o  niekoľko výhovoriek, tie si však zjavne navzájom odporovali a chýbala im akákoľvek logika. Muž sa odmietal priznať i napriek tomu, že ho mestskí policajti informovali, že jeho skutok zaznamenal a zálohoval kamerový systém. Keďže dôvodne hrozilo, že vodič sa mohol dopustiť trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a mohol v ňom ďalej pokračovať, vyzvali ho, aby do vozidla nesadal a na miesto privolali príslušníkov policajného zboru, ktorí si po príchode vec prevzali na ďalšie objasnenie. Uvedený trestný čin zakladá trestnú zodpovednosť osôb, ktoré napriek požitiu alkoholu, prípadne iných návykových látok, vykonávajú zamestnanie alebo činnosti, pri ktorých môžu ohroziť nielen svoj život alebo zdravie, ale aj život a zdravie iných ľudí, prípadne môžu spôsobiť značnú škodu na majetku.
 
Vo večerných hodinách na bezplatnú telefonickú linku 159 mestskej polície volal občan, ktorý oznámil, že zostal aj so svojou priateľkou zamknutý v budove Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Nitre, ktorá sa nachádza na rohu ulíc Coboriho a Cintorínska. Volajúci ďalej uviedol, že sú uzamknutí na treťom poschodí. Ako dôvod, prečo tam zostali a ozvali sa až niekoľko hodín po obvyklej pracovnej dobe, uviedol, že obaja boli údajne pod vplyvom alkoholu a zostali spoločne na toalete. Za akým účelom však neuviedol. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt na správcu budovy a požiadal ho, aby sa dostavil do budovy úradu. Zároveň na miesto privolal aj hliadku policajného zboru, pretože hrozil dôvodný predpoklad, že dvojica sa dopustila trestného činu vlámania, prípadne iného trestného deliktu. Po príchode a otvorení budovy si správca objekt prezrel a predbežne nevedel určiť mieru poškodenia vnútorného zariadenia alebo prípadného odcudzenia majetku vo vlastníctve úradu. Tridsaťšesťročného muža z obce Jarok a ženu vo veku dvadsaťtri rokov bytom v obci Priechod si od mestských policajtov privolaní príslušníci policajného zboru prevzali a prípad budú ďalej objasňovať.
 
09.04.2021 – PIATOK :
Hliadka mestskej polície v spolupráci s členmi miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) za prítomnosti majiteľa pozemku i poslanca za príslušný výbor mestskej časti niekoľko hodín asistovali pri vysťahovaní neprispôsobivých obyvateľov domu na Roľníckej ulici v mestskej časti Krškany. Počas ich prítomnosti verejný poriadok narušený nebol. Za dozoru príslušníkov mestskej polície a člena MOPS sa občania z nehnuteľnosti vysťahovali bez obvyklých preafektovaných emócií typických pri podobných procesných úkonoch. Akcii bola prítomná i hliadka policajného zboru. Na miesto mestskí policajti privolali neskôr aj zmluvného veterinára, ktorý odchytil z pozemku nehnuteľnosti psa, staršieho nemeckého ovčiaka, ktorého vlastníctvo nikto z prítomných deložovaných občanov nepriznal a nechali ho na pozemku. Na druhý deň sa na miesto dostavil pracovník s ťažkým mechanizmom a nehnuteľnosť i blízky verejný priestor, kde bola predtým nelegálna skládka odpadu, upratal a zarovnal. Tejto aktivite asistoval jeden z členov MOPS.
 
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta príslušníci mestskej polície zistili na Vodnej ulici v strede vozovky prepadnutý kanalizačný poklop, ktorý klesol približne o 20-30 cm pod úroveň vozovky, čím vzniklo potenciálne nebezpečenstvo dopravnej nehody alebo poškodenia akéhokoľvek vozidla motorizovaných účastníkov cestnej premávky. Poškodenie i jeho presné miesto mestskí policajti nahlásili príslušnému pracovníkovi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre, ktorý prisľúbil vo veci bezodkladne konať. Pri neskoršej kontrole hliadka zistila, že poškodené miesto je označené dopravnými zábranami a dopravnými značkami a začalo sa s opravnými prácami.
 
Na žiadosť Policajného zboru Slovenskej republiky hliadka mestskej polície v nočných hodinách poskytla príslušníkom odboru kriminálnej polície asistenciu vo forme nezúčastnenej osoby pri procesných úkonoch domovej prehliadky v nehnuteľnosti mestskej časti Krškany.
 
10.04.2021 – SOBOTA :
Vo večerných hodinách nitrianska občianka mestským policajtom odovzdala pánsku koženú peňaženku, ktorú našla na Vajanského ulici v kvetinovom záhone. V peňaženke sa nachádzal občiansky a vodičský preukaz, medzinárodný preukaz študenta, preukaz poistenca, platobná a debetná karta, metro karta a tri kusy prezervatívov spolu s drobnou finančnou hotovosťou. Po spísaní úradného záznamu bol nález odovzdaný na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
11.04.2021- NEDEĽA:
V neskorých ranných hodinách hliadka mestskej polície preverovala zistenie operátora kamerového systému mestskej polície o skupinke podozrivých osôb pohybujúcich sa na Kmeťkovej ulici pred prevádzkou Luna. Hliadka skontrolovala označené osoby, ktoré našli na blízkej Mostnej ulici a zistili, že trom mužom vo veku dvadsaťjeden až dvadsaťpäť rokov nebolo možné preukázať zavinenie z protiprávnej činnosti, okrem porušenia zákazu vychádzania a nedodržania povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, za čo ich príslušníci zmierlivo doriešili napomenutím. Následne sa skupinka vydala cez Svätoplukovo námestie, kde, podľa operátora kamerového systému, ktorý ich pohyb monitoroval, malo prísť medzi dvomi z nich k fyzickému ataku. Na miesto sa dostavili dve motohliadky mestskej polície, osoby príslušníkom pri prejednávaní skutku uvádzali, že k žiadnemu konfliktu neprišlo, ani k vzájomnému napádaniu, išlo len údajne o spor, ktorý nechcú riešiť podaním oznámenia o priestupku. Mladým mužom príslušníci odporučili, aby sa presunuli do miesta bydliska.  
 
Na požiadanie pracovníčky strediska mestských služieb príslušníci mestskej polície umiestnili na prístupové cesty do parku mestské dopravné zábrany so zákazom vstupu z dôvodu prognózovaného silného nárazového vetra. Keďže sa v parku nachádza väčšie množstvo starej alebo nezdravej dreviny, týmto sa sledoval cieľ minimalizovať riziko úrazu pre návštevníkov parku. Počas tejto činnosti boli zistené nedostatky na niektorých zábranách, konkrétne chýbajúce nápisy „Zákaz vstupu do parku“, tie boli spísané a zaevidované.  
 
 
 
 
 
Späť