RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 14. týždeň 2019

Pridané dňa 09 Apr 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI  14. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v ranných hodinách preverila na ulici Na Hôrke oznam občana o tom, že mu neznámy páchateľ prerezal pneumatiku na vozidle. Po príchode začali mestskí policajti s obhliadkou poškodenej veci, okrem iných skutočností zisťovali, či poškodený má na niekoho podozrenie, prípadne, kto by mohol mať motív mu škodiť. Uviedol, že nevie, kto a prečo by mu mohol pneumatiku na jeho vozidle prerezať. Neskôr s mužom spísali zápisnicu o podanom vysvetlení k priestupku a vec odstúpili na ďalšie objasnenie. Na predmetnom mieste sa nenachádza kamera mestského kamerového systému.
 
Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť pri zabezpečení verejného poriadku počas jednania o zriadení stálej poštovej doručovateľky Slovenskej pošty v mestskej časti Orechov dvor. Na jednaní sa zúčastnili pracovníčka Mestského úradu v Nitre, pracovník sociálnej kurately ÚPSVaR a pracovníčky Slovenskej pošty. K narušeniu verejného poriadku počas prítomnosti hliadky neprišlo.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam občana zo  Štúrovej ulici o motorovom vozidle, ktoré má otvorené všetky okná. Prostredníctvom operačného pracovníka hliadka zistila totožnosť a kontakt na držiteľa vozidla, kontaktovali ho a vyzvali, aby sa dostavil na parkovisko. Ten výzvu uposlúchol, po príchode si svoje vozidlo skontroloval, vyhlásil, že nie je poškodené, nič z neho nechýba a vozidlo si zabezpečil proti odcudzeniu.
 
Hliadka mestskej polície spozorovala na Staničnej ulici priestupok, ktorého sa dopustil muž, ktorý sa hliadke zdal z miestnej znalosti známy. Muž sa dopustil priestupku s nižšou spoločenskou nebezpečnosťou, keďže znečistil verejné priestranstvo odhodením ohorku cigarety, mestskí policajti ho vyzvali, aby preukázal svoju totožnosť. Keďže muž svoju totožnosť hodnoverne preukázať nemohol alebo nechcel, jeho identifikačné údaje opakovane preverili prostredníctvom príslušníka na operačnom pracovisku. Podozrenie a miestna znalosť mestských policajtov sa potvrdila, pretože po overení totožnosti tridsaťjedenročného muža dostali informáciu, že po mužovi je vyhlásené celoštátne pátranie. Toho na mieste zadržali a odovzdali privolanej hliadke policajného zboru.
 
V poobedných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku na Mikovíniho ulici spozorovala ležiacu osobu. Po príchode k osobe mestskí policajti zistili, že šesťdesiatjedenročný muž je pri vedomí, nejavil známky užitia alkoholu, hliadke uviedol, že spadol na hlavu, čím si spôsobil drobné zranenia. Po kontrole a krátkom rozhovore mestskí policajti zistili, že muž nemá ďalšie viditeľné zranenia alebo iné zdravotné ťažkosti. Pri osobe sa nachádzal okoloidúci občan, ktorý už pred príchodom hliadky na miesto privolal sanitku RZP. Hliadka mestskej polície zotrvala pri mužovi na mieste až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
Hliadky mestskej polície v popoludňajších a večerných hodinách prednostne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas semifinálového play-off hokejového zápasu Tipsport ligy. Verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
V ranných hodinách sa hliadka mestskej polície na základe telefonického podnetu občana presunula do mestskej časti Janíkovce, kde preverila oznam o ležiacej osobe. Po príchode na miesto mestskí policajti našli na zemi ležať ženu vo veku štyridsaťdeväť rokov, ktorá podľa medicínskych znakov javila známky požitia alkoholu. Keďže žena na zem spadla, mestskí policajti skontrolovali, či nemá viditeľné zranenia a ponúkli jej lekárske ošetrenie, ktoré však odmietla. Keďže nejavila žiadne známky zranenia, mestskí policajti ju z preventívnych dôvodov odprevadili do blízkeho miesta jej trvalého bydliska, aby sa nestala obeťou dopravnej nehody alebo aby nespadla na zem ešte raz s prípadnými vážnejšími zraneniami. Hliadka mestskej polície ju odovzdala jej otcovi, ktorí si ju prevzal do starostlivosti.
 
V dopoludňajších hodinách na Tokajskej ulici v Nitre hliadku mestskej polície požiadal miestny občan o založenie blokovacieho zariadenia na jeho služobné vozidlo. Ako dôvod tejto žiadosti uviedol, že stratil kľúče od vozidla a obáva sa, aby mu ho niekto neodcudzil. Mestskí policajti mužovi vyhoveli a na vozidlo blokovacie zariadenie z preventívnych dôvodov založili. V popoludňajších hodinách držiteľ vozidla mestskej polícii nahlásil, že kľúče našiel, mestským policajtom poďakoval a hliadka mestskej polície blokovacie zariadenie z jeho auta zložila.
 
Hliadka mestskej polície sa na pokyn operačného pracovníka presunula na Dolnočermánsku ulicu, kde sa oznamovateľka sťažovala na rozoberanie strechy na susednom dome. Operačný príslušník disponoval informáciou, že na mieste už deň predtým bola hliadka policajného zboru a táto skutočnosť bola nahlásená na stavebný úrad Mestského úradu v Nitre. Hliadka sa preto skontaktovala so zamestnankyňou stavebného úradu na MsÚ v Nitre, ktorá uviedla, že si bola vec na mieste osobne preveriť. Ďalej uviedla, že na uvedené práce nebolo vydané riadne povolenie a práce mali byť zastavené. Vec bude ďalej riešiť stavebný úrad MsÚ Nitra. Hliadku mestskej polície zodpovedná pracovníčka stavebného úradu požiadala o priebežné monitorovanie okolia stavby a o informovanie v prípade zistenia pokračovania demolačných prác na nehnuteľnosti.
 
 
 
Hliadka mestskej polície sa na základe podnetu občana presunula na Jedlíkovu ulicu, kde sa nachádzalo motorové vozidlo, z ktorého vytekal olej. Mestskí policajti zistili totožnosť držiteľa vozidla, ktorý sa po výzve príslušníka na operačnom pracovisku dostavil na miesto. Majiteľ vozidla si so sebou priniesol posypový materiál, vytečený olej zasypal a po nasiaknutí oleja do posypu ho pozametal. Za priestupok znečistenia verejného priestranstva ho hliadka mestskej polície doriešila v zmysle priestupkového zákona.
 
 
Hliadka mestskej polície sa na poludnie presunula do prevádzkarne na Dolných honoch, z ktorej sme prijali telefonický oznam, že v ich interných priestoroch sa už údajne dlhšiu dobu na WC nachádza odhodená použitá injekčná striekačka. Keďže potenciálne hrozilo, že striekačka môže byť kontaminovaná prenosnou infekčnou chorobou, mestskí policajti ju od pracovníčky firmy prevzali a umiestnili do špecializovaného prenosného kontajnera na biologický odpad od Občianskeho združenia STORM.
 
V neskorých ranných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitore na Mostnej ulici muža, ktorý sa pokúšal vyvaliť, zohnúť alebo zlomiť zvislú dopravnú značku „Platené parkovanie“. Mužov skutok spôsobil vychýlenie značky do strany. Hliadka sa okamžite zrýchlene presunula na miesto a podozrivého muža predviedla na útvar mestskej polície, keďže na mieste odmietol preukázať svoju totožnosť. Predvedenie bolo zrealizované aj bez potreby použiť niektorý z donucovacích prostriedkov. Po zistení totožnosti podnapitého dvadsaťštyriročného muža z Nitry hliadka jeho priestupok proti majetku postúpila na doriešenie.
 
Hliadka mestskej polície, ktorá v nočnej zmene kontrolovala dodržiavanie verejného poriadku, spozorovala na svojom stanovisku na Mostnej ulici muža, ktorý sa držal za ľavú časť tela, plytko a ťažko dýchal. Mestskí policajti muža oslovili a spýtali sa ho, či nepotrebuje záchrannú službu. Ten odpovedal, že už pred týždňom doma odpadol a v súčasnosti pociťuje ťažobu a tlak v oblasti srdca. Príslušníci mužovi z Nitry vo veku dvadsaťdeväť rokov bezodkladne privolali rýchlu zdravotnú pomoc, tá  si ho po príchode prevzala do starostlivosti. Do príchodu RZP muža monitorovali, snažili sa ho upokojiť a upraviť plytké dýchanie.
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície na kontrolnom stanovisku na Mostnej ulici počula, ako neznámy muž, kráčajúci po ulici, kričí na niekoho, aby mu nesedel na jeho vozidle. Hliadka sa preventívne presunula smerom k miestu, kde hrozil potenciálny konflikt. Kričiaci dvadsaťdeväťročný muž z Halíča bol držiteľom vozidla, na kapote ktorého sedel iný muž. Hliadka neskôr zistila, že podozrivý tridsaťdvaročný muž z Nitry tam vyskočil a nechal sa fotografovať svojim kamarátom. Zo svojho pôvodného stanoviska hliadka incident nevidela pre iné zaparkované vozidlá. Majiteľ vozidla uviedol, že jeho vozidlo má poškodenú kapotu a pre túto spôsobenú škodu chce podať trestné oznámenie na podozrivého. Za prítomnosti hliadky mestskej polície si na miesto privolal príslušníkov PZ SR. Títo si po príchode vec prevzali, poškodený sa presunul na obvodné oddelenie policajného zboru, podozrivého predviedla motorizovaná hliadka PZ SR.
 
V neskorých nočných hodinách operátor kamerového systému mestskej polície spozoroval na monitore skupinu troch mladých mužov, ako pri vchode do prevádzkarne Nová Pekáreň postupne jeden po druhom kreslia, zrejme fixkou, na dodatkovú tabuľku a nakoniec aj na samotnú dopravnú značku „Zákaz zastavenia“. Na miesto operačný príslušník okamžite vyslal motohliadku. Podozrivé osoby sa medzitým fotografovali pri poškodenej dopravnej značke. Operačný príslušník privolal na útvar MsP aj ďalšiu motohliadku, ktorá si prezrela záznam udalosti, aby vedela na mieste spoznať páchateľov skutku aj v prípadnom dave alebo vo vnútri prevádzky. Táto hliadka mestskej polície vošla dnu do prevádzky a druhá zostala pri vchode. Operačný príslušník sledoval celú situáciu na monitore kamerového systému a vysielačkou koordinoval zákrok oboch hliadok. Takýmto spôsobom v krátkom čase postupne všetky tri podozrivé osoby mestskí policajti našli a zadržali. Pre dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu v zmysle ustanovenia § 286 Trestného zákona na miesto privolali hliadku policajného zboru. Tá si zadržaných, dvadsaťročného muža z obce Zbehy, rovnako starého muža z Nitrianskych Hrnčiaroviec a dvadsaťjedenročného Nitrana, prevzala, predtým ich ešte vyzvala, aby dopravnú značku aj s dodatkovou tabuľou očistili a uviedli do pôvodného stavu. Páchateľom sa značku podarilo očistiť za pomoci liehu, ktorý obsahoval alkoholický nápoj kúpený a prinesený z prevádzkarne. Hliadky mestskej polície svoju činnosť ukončili, pri odchode z miesta sa príslušníci PZ SR vyjadrili, že osoby si doriešia v zmysle svojich kompetencií.
 
Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť posádke sanitky rýchlej zdravotnej pomoci pri ošetrení bezdomovca na ulici Hviezdoslavova trieda. Dispečing RZP dostal podnet o mužovi bez domova, ktorý údajne v opustenom dome potrebuje lekárske ošetrenie. Po príchode na miesto hliadka zistila muža, ktorý bol celý žltý, brucho mal silne nafúknuté a naliate vodou. Muž hliadke uviedol, že sa nevie pohnúť asi týždeň. Lekár predbežne diagnostikoval nefunkčnosť pečene. Muž paradoxne lekárske ošetrenie a prípadnú hospitalizáciu v nemocnici striktne odmietol a zdravotníkom podpísal regres. Sanitku rýchlej zdravotnej pomoci na miesto privolal jeho priateľ, tiež bezdomovec.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na Chrenovskej ulici počas hliadkovania spozorovala muža, ktorý udrel ženu otvorenou dlaňou po ľavej strane tváre. Mestskí policajti okamžite vystúpili na podporu napadnutej päťdesiattriročnej ženy z Nitry, tá však policajtom na mieste uviedla, že sa nič nestalo a nič nechce riešiť. Podľa jej vyjadrenia nemala žiadne zranenia a nepotrebuje lekárske ošetrenie. Agresívneho tridsaťdeväťročného muža z Nitry mestskí policajti predviedli na útvar mestskej polície za účelom podania vysvetlenia, počas predvádzania nebolo potrebné použiť donucovacie prostriedky. Do zápisnice o podanom vysvetlení k priestupku sa muž k skutku priznal a uviedol, že priateľka ho predtým údajne slovne napadla, čo on riešil tým, že jej dal facku. Po spísaní zápisnice ho hliadka za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu doriešila v zmysle priestupkového zákona.
 
V neskorých večerných hodinách sme prijali oznam z prevádzkarne na Čajkovského ulici, kde sa údajne nachádza bezdomovec, ktorý obťažuje zákazníkov a nechce opustiť herňu. Po príchode na miesto mestskí policajti vyzvali muža, aby predložil doklad totožnosti, čo podozrivý odmietol. Z tohto dôvodu ho hliadka predviedla bez použitia donucovacích prostriedkov na útvar mestskej polície, kde jeho totožnosť zistili, priestupok objasnili a za budenie verejného pohoršenia ho doriešili v zmysle zákona o priestupkoch.
 
 
Späť