RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 13. týždeň 2021

Pridané dňa 08 Apr 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 13. TÝŽDEŇ

 
 
29.03.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách preverovala oznam zjavne pohoršeného občana, ktorý na bezplatnú linku 159 oznámil informáciu o údajne žobrajúcich deťoch pri obchodnom dome KAUFLAND. Po príchode na miesto mestskí policajti na parkovisku žobrajúce deti nezistili, ale spozorovali nižšieho chlapca vchádzajúceho do vnútorných priestorov obchodu, ktorého opoznali nielen podľa popisu oznamovateľa, ale aj vďaka miestnej znalosti. Skontrolovali interiér obchodu, chlapca spozorovali opäť pri vchode v spoločnosti pracovníka SBS, kde bol i so svojou sestrou. Príslušníkom dobre známi maloletí súrodenci Santiago a Jenifer sa v minulosti takmer pravidelne pohybovali v blízkosti väčších obchodných domov a obťažujúcim spôsobom žobrali od okoloidúcich peniaze, prípadne jedlo. Mestskí policajti s nimi opäť vykonali výchovný pohovor a deti im uviedli, že okamžite idú domov a miesto opustili. Do miesta bydliska v Krškanoch sa presunuli aj príslušníci, po skontaktovaní vykonali pohovor s ich päťdesiatšesťročnou tetou, ktorá ich má súdom zverené do starostlivosti, keďže rodičia už dlhšiu dobu nie sú spôsobilí z rôznych dôvodov vykonávať rodičovské povinnosti. Príbuzná maloletých vyhlásila, že už nevie zvládať ich výchovu a navrhuje informovať o tom sociálnu kuratelu. Čo presne chce týmto skutkom docieliť hliadke neuviedla. Príslušníci mestskej polície na druhý deň o zistených skutočnostiach informovali príslušné oddelenie sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.
 
30.03.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície za dopravný priestupok na Ďurkovej ulici štandardných spôsobom vodičovi zmierlivo uložila najnižšiu blokovú pokutu vo výške 10 eur. Ten sa po oznámení výšky sankcie začal správať arogantne, afektívne, začal si nahrávať príslušníkov mestskej polície i celé doriešenie na mobilný telefón. Pod vplyvom negatívnych emócií jeho arogantné správanie eskalovalo, príslušníkovi, s ktorým komunikoval, prial takú istú chorobu, akú má údajne on, po vydaní ústrižku pokutového bloku i pri odchode sa viac krát vulgárne vyjadril na adresu príslušníkov mestskej polície. Tí zachovali pokoj a po doriešení situácie pokračovali v plnení svojich stálych a priebežných úloh.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na ulici Štefánikova trieda pri mestskej tržnici štandardne kontrolovala dve osoby, muža vo veku dvadsaťdva rokov a ženu vo veku dvadsať rokov, obaja z obce Chynorany. Boli riešení za neprekrytie horných dýchacích ciest a za toto porušenie boli obaja postúpený na vecne príslušný správny orgán na doriešenie, keďže odmietli na mieste zaplatiť uloženú blokovú pokutu nižšej hodnoty. Mestskí policajti oboch informovali, že pri postúpení im hrozí pokuta až do výšky 1659,-€. Muž hliadke predložil aj negatívny Covid test spred troch dní, žena uviedla, že bola v ten istý deň spolu s ním na test a bola pozitívna. Uviedla, že žijú spolu v jednej domácnosti a o jej pozitivite na COVID-19 všetci vedia. Uviedla tiež, že dnes bol jej partner na konkurze do práce a ona ho na miesto výberového konania sprevádzala ako psychická podpora. Po tomto zistení, nedodržaní karanténnej povinnosti, príslušníci mestskej polície okamžite telefonicky informovali pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva v Nitre, tie sa však vyjadrili, že im práve končí pracovná doba a majú ich informovať e-mailom nasledujúci deň. Keďže situáciu bolo treba riešiť okamžite, príslušníci telefonicky informovali riaditeľku uvedeného úradu, ktorá odporučila privolať hliadku PZ SR, ktorá by osoby mohla previezť do miesta bydliska v Chynoranoch. Hliadka policajného zboru však po príchode argumentovala, že nedisponujú vozidlom, ktoré by bolo adekvátne prispôsobené na bezpečný prevoz covid-pozitívnych osôb. O situácii boli spätne informované pracovníčky úradu a tie odporučili kontaktovať tentoraz linku 155 a požiadať o prevoz. Na dispečingu záchranári mestským policajtom uviedli, že prevozy pozitívnych osôb nevykonávajú a je potrebné požiadať zdravotnú prepravnú službu Wespa. Po skontaktovaní so zodpovedným pracovníkom prepravnej služby sa tento vyjadril, že prevoz nevykonajú, pretože nemá kto uhradiť faktúru za takto zrealizovaný prevoz mimo Nitry. Príslušníci preto informovali o veci vedúcu Sociálneho útvaru mestského úradu v Nitre, tá sa pokúsila zabezpečiť prevoz a ubytovanie dvojice prostredníctvom obecného úradu v Chynoranoch, starostka sa však vyjadrila, že na prevoz nemá finančné prostriedky. Mestskí policajti nakoniec s vedúcou sociálneho útvaru dohodli umiestnenie osôb do karantény v nitrianskom amfiteátri na Dolnozoborskej ulici. Príslušníci dvojicu do ubytovacieho zariadenia pešo odprevadili. Nasledujúci deň bude pracovníčka oddelenia vo veci konať ďalej. V nočných hodinách mestskí policajti skontrolovali v ubytovni prítomnosť osôb a zistili, že sa nachádzajú v amfiteátri.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách na Jurkovičovej ulici na sídlisku Klokočina poskytla vo forme nezúčastnenej osoby súčinnosť príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru SR pri procesnom úkone odňatia motorového vozidla vo veci objasňovania trestného činu. Akcia bola zrealizovaná bez vzniknutých problémov.
 
31.03.2021 – STREDA:
Hliadka mestskej polície počas štandardnej kontroly areálu základnej školy na Sčasného ulici v mestskej časti Drážovce zistila tri osoby, ktoré sa dopustili priestupku porušením zákazu vychádzania. Podľa údajov príslušného VMČ i podnetov od občanov sa v areáli školy i jej okolí  schádzajú predovšetkým mladí ľudia a údajne opakovane narúšajú verejný poriadok. Keďže jedna z kontrolovaných osôb odmietla preukázať svoju totožnosť, príslušníci ju predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti bez nutnosti použiť niektorý z donucovacích prostriedkov. Zistili, že mladá žena je mladistvá a podľa vonkajších medicínskych príznakov javila známky požitia alkoholu. Hliadka ju podrobila dychovej skúške na alkohol, nameraná hodnota sa ustálila na 0,6 promile alkoholu v krvi.  Priestupky všetkých troch osôb boli postúpené na objasnenie na príslušný správny orgán, porušenie Zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorý mladistvá porušila nerešpektovaním zákazu užívania alkoholu osobám mladších ako 18 rokov, mestskí policajti oznámili na sociálny útvar mestského úradu. 
 
Nitrianska občianka v popoludňajších hodinách na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici odovzdala nájdenú dámsku kabelku s osobnými dokladmi, platobnými kartami a mobilným telefónom, ktorú našla na Bellovej ulici. Nález príslušníci mestskej polície po spísaní úradného záznamu odovzdali na príslušnom oddelení policajného zboru.
 
01.04.2021 – ŠTVRTOK :
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície na ulici Štefánikova trieda našla stratené doklady, išlo o občiansky a vodičský preukaz, bankomatovú kartu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, technický preukaz od vozidla a finančnú hotovosť 40,-€. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil telefonický kontakt na majiteľa dokladov, informoval ho o náleze a zároveň ho vyzval, aby si svoje doklady prišiel prevziať. Päťdesiatdeväťročný Nitran výzve vyhovel a svoj majetok si v poriadku prevzal na útvare mestskej polície na Cintorínskej ulici.
 
Hliadka mestskej polície na poludnie preverovala oznam o roji včiel na sídlisku Chrenová na Štiavnickej ulici. Na mieste poskytovali asistenciu hasičom, ktorí tiež boli privolaní na detské pieskové ihrisko, kde sa vyskytovali divé včely. Tie však neboli zoskupené v štandardnom roji na prístupnom mieste, ale postupne vyliezali z pieskoviska. Hasiči uviedli, že ak je roj v takomto stave, roztrúsený a ukrytý v určitom poréznom materiály, nevedia ho efektívne odstrániť. Aby sa minimalizovalo riziko poštípania divokými včelami, mestskí policajti miesto opáskovali výstražnou páskou a mechanicky tak upozornili, aby na preliezky a pieskovisko nechodili občania s deťmi, kým sa z piesku roj včiel neodstráni. Mestskí policajti informovali pracovníčku príslušného útvaru mestského úradu, ktorá prisľúbila vyslať na detské ihrisko pracovníka, ktorý včely odstráni.
 
Počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Krškany mestskí policajti na Novozámockej ulici spozorovali dve havarované osobné motorové vozidlá. Príslušníci preverili situáciu a zistili, že vo vozidlách sa nikto nenachádza, účastníci dopravnej nehody sedeli na zastávke MHD. Mestským policajtom uviedli, že nie sú zranení a nepotrebujú lekársku pomoc. Keďže na vozovke bolo následkom nehody rozbité sklo a predovšetkým rozliate prevádzkové kvapaliny, príslušníci na miesto privolali výjazd hasičov, ktorí vozovku sanovali chemickými absorpčnými látkami a uviedli ju do stavu bezpečného užívania pre motorizovaných účastníkov. Mestskí policajti počas ich prác poskytli súčinnosť vo forme zabezpečenia miesta, aby sa predišlo reťazeniu dopravnej nehody.  
 
 
02.04.2021 – PIATOK :
V neskorých večerných hodinách hliadka mestskej polície kontrolovala na Štúrovej ulici tri osoby pre podozrenie z porušenia zákazu. Dve dospelé osoby boli na mieste bezproblémovo doriešené v blokovom konaní. Tretiu osobu, maloleté dievča vo veku trinásť rokov, príslušníci mestskej polície predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po tomto úkone mestskí policajti na útvar telefonicky privolali zákonnú zástupkyňu dieťaťa, vykonali s ňou pohovor, po ktorom si matka dcéru prevzala a odniesla domov. Priestupok bol vzhľadom na nízky vek dievčaťa odložený.
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách riešila na ulici Štefánikova trieda na pešej zóne tridsaťjedenročného muža za porušenie zákazu vychádzania. Keďže ani počas komunikácie s hliadkou nemal prekryté horné dýchacie cesty, príslušníci ho požiadali, aby si nasadil rúško, čo muž odmietol uposlúchnuť. Na otázku, z akého dôvodu porušil zákaz, uviedol, že sa vracia z oslavy u známych, kde bol gratulovať. Po zistení totožnosti mu hliadka na mieste uložila blokovú pokutu nižšej hodnoty, ktorú však odmietol zaplatiť. Odmietol sa tiež vyjadriť do zápisnice, počas prejednávania jeho priestupkov sa správal voči hliadke arogantne, vulgárne, nadával im a iracionálne sa vyhrážal príslušníkom mestskej polície, že ich pripraví o zamestnanie, pretože ho na ulici zastavili. Priestupok mestskí policajti postúpili na vecne príslušný správny orgán na prejednanie a doriešenie, kde mužovi hrozí mnohonásobne vyššia pokuta, akú mu uložila hliadka na mieste.
 
03.04.2021 – SOBOTA :
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverila oznam o vraku motorového vozidla na ulici Jakuba Haška. Po príchode príslušníci na mieste zistili zjavne nepojazdné osobné motorové vozidlo značky Volvo s maďarským evidenčným číslom, ktoré bolo odstavené v jazdnom pruhu na vozovke. Po krátkom objasňovaní sa na miesto dostavila majiteľka vraku z lokality Orechov dvor a mestským policajtom uviedla, že má údajne problém auto dopraviť do zberne druhotných surovín, pretože nevie zohnať odťahovú službu. Príslušník mestskej polície preto okamžite telefonicky odťahovú službu zabezpečil a preveril, či zberňa v Mlynárciach vozidlo fyzicky prevezme. Zrealizovanie odtiahnutia vozidla, jeho riadne odovzdanie do zberne i vyplatenie odťahovej službe príslušníci mestskej polície neskôr skontrolovali a konštatovali, že všetko prebehlo podľa ich pokynov.
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách vykonávali priebežnú kontrolu dodržiavania verejného poriadku na Šibeničnom vrchu v lokalite Borina, objektom kontroly bol opustený betónový objekt vodární, ktorý nie je oplotený a zrejme aj preto je obľúbeným miestom pre mládež, ktorá tam konzumuje alkoholické nápoje a následne znečisťuje okolie rôznym odpadom. Pri kontrole objektu a priblížení príslušníci spozorovali troch mladíkov pri manipulácii s plastovými fľašami a všimli si, že dvaja z nich cez plastovú fľašu inhalujú neznámu látku. Keď mladíci spozorovali mestských policajtov, jeden z nich plastovú fľašu okamžite zahodil do blízkych kríkov. Pri zisťovaní totožnosti dvaja mladí muži viditeľne znervózneli, na otázky odpovedali vyhýbavo, miestami nelogicky a ich verbálne i neverbálne reakcie naznačovali požitie zatiaľ nestotožnenej návykovej látky. Podľa typického zápachu i podľa spôsobu aplikácie bolo dôvodné sa domnievať, že tou užitou látkou je marihuana. Na otázku jedného z príslušníkov, či majú u seba marihuanu, jeden z mladých mužov vybral zo svojej koženej taštičky malú okrúhlu drtičku, v ktorej, ako sám priznal, bola marihuana. Na betónový múrik vyložil aj blister tabliet lieku Xanax, ktorý sa ako benzodiazepín používa napríklad na liečbu úzkostných stavov, depresie či panických porúch a býva mladými ľuďmi často zneužívaný. Ďalší z prítomných Nitranov vytiahol z vrecka nohavíc plastovú krabičku štvorcového tvaru, v nej sa nachádzala zelená sušina, o ktorej sa majiteľ vyjadril, že je to tiež marihuana. Mestskí policajti po týchto zistených informáciách nadobudli dôvodné podozrenie, že dvaja z prítomných Nitranov vo veku dvadsaťjeden rokov sú dôvodne podozriví z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu. Preto na miesto okamžite privolali hliadku policajného zboru, príslušníci ktorej si prípad prevzali na ďalšie objasňovanie.
 
Na pokyn pracovníčky strediska mestských služieb hliadka mestskej polície uzatvorila prístupové cestičky v mestskom parku pre verejnosť mechanickými zábranami z dôvodu očakávaného silného nárazového vetra a potenciálneho ohrozenia osôb pádom konárov, prípadne celých stromov.
 
04.04.2021- NEDEĽA:
V popoludňajších hodinách na žiadosť operačného strediska Policajného zboru SR hliadky mestskej polície poskytli spoluprácu a súčinnosť príslušníkom PZ SR pri nitrianskom zimnom štadióne pri mestskom parku, kde sa zišlo približne päťdesiat športových hokejových fanúšikov, ktorí prišli privítať a povzbudiť hokejistov pred zápasom so Slovanom Bratislava. Spolu bolo na mieste sedem policajných motorizovaných hliadok, ostatní príslušníci boli pripravení v pohotovosti v prípade potreby akútneho zákroku. Počas monitorovania akcie nebol potrebný žiadny zásah, fanúšikovia sa po krátkej chvíli v pokoji rozišli peši alebo svojimi vozidlami. Okolie zimného štadióna bolo ďalej priebežne monitorované, porušenie verejného poriadku nebolo zaznamenané.
 
 
 
Späť