RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 13. týždeň 2020

Pridané dňa 31 Mar 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI  13.  TÝŽDEŇ

 
23.3.2020 – Pondelok:
 
V nočných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta na Farskej ulici zistila rozbité sklo na chodníku, ktoré samovoľne spadlo pri silnom nárazovom vetre z rámu okna budovy. Z dôvodu potenciálneho ohrozenia peších účastníkov cestnej premávky ďalším padaním sklenej výplne na chodník, ohrozený priestor mestská polícia označila výstražnou páskou z dôvodu zamedzenia vstupu chodcom. O zistenej skutočnosti bol ráno začiatkom pracovnej doby  informovaný majiteľ objektu a vyzvaný, aby bezodkladne vykonal príslušné opatrenia.
 
Privolanej hliadke mestskej polície občan v popoludňajších hodinách odovzdal mobilný telefón značky Huawei. Našiel ho na Kmeťovej ulici spadnutý na zemi vo vypnutom stave a s rozbitým displejom. Mestskí policajti spísali úradný záznam, príslušník na operačnom pracovisku nález zaevidoval do programu Centrála MsP a tiež na webovú stránku mestskej polície.
 
Mestskí policajti v popoludňajších hodinách preverovali oznam občana o vykonávaní veľkej telesnej potreby na Staničnej ulici neznámou osobou. Priestupku proti verejnému poriadku, znečistenie verejného priestranstva, sa dopustila páchateľka, päťdesiatjedenročná obyvateľka Nitry. Príslušníci mestskej polície ju doriešili zmierlivo napomenutím a zároveň ju vyzvali, aby znečistenie po sebe okamžite odstránila, čo žena aj vykonala. Zasahujúca hliadka neskôr zistila, že to bol jej už druhý identický priestupok v tomto roku na tej istej ulici.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície na Považskej ulici preverila oznam o rušení nočného pokoja hlučnou zábavou mladých ľudí, najmä hlasitou hudbou, ktorá vychádzala z jedného z bytov. Po príchode mestských policajtov na miesto bol vo vchode pokoj a ticho, preto bol vykonaný najskôr pohovor s oznamovateľom a neskôr aj v predmetnom byte, kde sa bývajúci nájomník vyjadril, že zabezpečí, aby sa hluk neopakoval. Hliadka postupovala zmierlivo a nájomníka neriešila v zmysle priestupkového zákona, postačil jej vykonaný pohovor a vyslovený sľub o skončení hlučnej zábavy. Vlastný prísľub však nájomník bytu nedodržal, pretože o tri hodiny, po jednej hodine po polnoci, sa oznam nespokojných občanov znovu opakoval, v byte mal byť údajne neznesiteľný hluk, buchot, smiech, nadávky a spev. Rušenie nočného pokoja vyslaná hliadka mestskej polície na mieste preukázateľne zistila a dvadsaťjedenročnému nájomníkovi uložila blokovú pokutu v maximálnej možnej výške.
 
24.3.2020 – Utorok:
 
V ranných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana o horiacej smetnej nádobe na križovatke ulíc Štúrova a Fraňa Mojtu. Vyslaná hliadka mestskej polície sa okamžite presunula na označené miesto, kde sa nachádzal výjazd hasičov, ktorí horiacu smetnú nádobu už hasili. Mestskí policajti poskytli súčinnosť hasičom tým, že zabezpečili okolitý priestor na ich nerušný zásah.
 
25.3.2020 – Streda:
 
V neskorých nočných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam občana o rušení nočného pokoja hlasitou hudbou na ulici Na Predmostí z bytu suseda. Hliadke počas preverovania podnetu oznamovateľ uviedol, že asi pred hodinou bola na mieste hliadka policajného zboru SR, ktorá hlučného suseda riešila za rušenie nočného pokoja. Uviedol, že po ich odchode sused prišiel za oznamovateľom a mal mu dôrazne vyčítať, že naňho privolal policajtov. Pri odchode si oznamovateľ všimol, že sused má vzadu za opaskom pod tričkom nejakú strelnú zbraň, o čom zasahujúcich mestských policajtov informoval. Na základe ich otázok uviedol, že sa mu ňou síce priamo nevyhrážal, ani ju nedržal v ruke, ale oznámil, že nadobudol dôvodnú obavu, že by ju mohol aj použiť. Pri následnom pohovore so susedom mestskí policajti u neho nevideli žiadnu zbraň, preto sa ho spýtali, či nejakú vlastní. Keď potvrdil, že áno, spýtali sa, či vlastní strelnú zbraň. Uviedol, že sa jedná o plynovú zbraň a hneď ju spoza opaska za chrbtom z pod trička vytiahol a hliadke podal. Mestskí policajti pištoľ prezreli a skonštatovali, že ide o plynovú pištoľ značky EKOL striebornej farby, ktorá vyzerala ako replika skutočnej strelnej zbrane. Po vrátení zbrane si ju sused založil späť na pôvodné miesto za chrbtom. Hliadka ho doriešila za priestupok proti verejnému poriadku v zmysle priestupkového zákona. Priestupca prisľúbil, že už hudbu nebude púšťať, ani inak rušiť nočný pokoj. Neskôr na žiadosť policajného zboru mestskí policajti o priebehu riešenia priestupku spísali záznam, pretože po odchode mestských policajtov z miesta prišlo k vzájomnému konfliktu obidvoch osôb a k údajnému fyzickému napadnutiu suseda. Prípad rieši policajný zbor ako podozrenie zo spáchania trestného činu.  
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách na ulici Fraňa Mojtu preverovali oznam o viacerých zoskupených osobách za prevádzkou Hami Papi, ktoré tam mali sedieť a popíjať. Na mieste hliadka zistila, že ide o prevádzku El Dorado, ktorá bola otvorená a vonku pri stole sedela skupinka piatich ľudí popíjaljúc pivo. Na mieste mestskí policajti vykonali pohovor s vedúcim prevádzky, upozornili ho na stále platné obmedzujúce opatrenia, ten uviedol, že osoby údajne iba čakajú na objednané jedlo. K rozloženému stolu a podávaniu alkoholických nápojov sa nevyjadroval. Neustále trval na tom, že výdaj stravy nie je zakázaný, čo hliadka nespochybňovala, avšak poukazovala na konzumáciu piva. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku PZ SR, ktorí si záležitosť prevzali. Následne bol vydaný pokyn na okamžité uzatvorenie prevádzky.
 
Hliadka mestskej polície poskytovala súčinnosť sociálnym pracovníčkam mestského úradu pri výdaji sociálnych dávok v mestskej časti Orechov dvor. Výdaj bol bez akýchkoľvek incidentov.
 
26.3.2020 – Štvrtok:
 
Pri štandardnom riešení priestupkového deliktu priestupca mestským policajtom uviedol, že je vodič nákladného vozidla, vrátil sa z cesty a údajne má príznaky nákazy koronavírom COVID19, na ktorú bol testovaný a čaká na výsledky. Muž hliadke uviedol, že výsledky by mali byť známe približne za hodinu. Hliadka vo veci informovala príslušného veliteľa obvodu a do zistenia výsledkov testu zostali izolovaní. Neskôr muž telefonicky oznámil na útvar mestskej polície, že testy má predbežne negatívne, ale presnejšie výsledky bude mať do dvoch dní a oznámi ich príslušníkovi na operačnom pracovisku. Výsledky, ktoré boli negatívne, nám v stanovenú dobu oznámil.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala telefonický oznam občana o tom, že na Golianovej ulici v areáli futbalového klubu ČFK sa nachádza väčší počet osôb, ktoré hrajú futbal. Hliadka po príchode zistila, že areál je otvorený a nachádza sa tam približne dvadsať mladistvých chlapcov a päť dospelých osôb bez ochranných rúšok. Niektorí po spozorovaní hliadky mestskej polície z areálu ušli. Z ostatnými chlapcami príslušníci mestskej polície vykonali pohovor a dôrazne ich poučili o dôležitosti dodržiavania preventívnych obmedzujúcich opatrení. Po tomto všetci športový areál opustili, operačný príslušník telefonicky vyzval zodpovednú osobu klubu, aby športový areál uzatvoril. Pri neskoršej kontrole objektu mestskí policajti zistili, že brána do areálu bola zatvorená.
 
27.3.2020 – Piatok:
 
V predchádzajúci deň vo večerných hodinách príslušníkovi na operačnom pracovisku oznamovateľ nahlásil nájdenú uhynutú srnu, ktorú našiel na dne nezabezpečenej otvorenej vodohospodárskej šachty v roli vedľa rýchlostnej cesty R1 v mestskej časti Zobor. Pre odstránenie tela uhynutej srny mestskí policajti na druhý deň kontaktovali hospodára poľovného združenia Zobor, ktorý sa na miesto dostavil v popoludňajších hodinách a uhynutú srnku asanoval. Šachtu hliadka mestskej polície improvizovane prekryla hrubým polystyrénom a zaťažila kameňmi. Keďže odľahlý pozemok patril fyzickej osobe, ktorej telefonický kontakt bol neznámy, príslušníkovi na operačnom pracovisku mestskej polície sa s ním nepodarilo hneď skontaktovať. S majiteľom pozemku, ktorým je muž z Bratislavy, sa podarilo skontaktovať o dva dni neskôr, ten prisľúbil zabezpečiť šachtu v čo najkratšom možnom termíne, o čom bude informovať Mestskú políciu v Nitre. Kvôli presnejšej lokalizácii miesta, kde sa šachta nachádza, požiadal majiteľ pozemku mestskú políciu o súčinnosť.
 
Hliadka mestskej polície preverovala prijatý oznam od občana z mestskej časti Dolné Krškany, kde na Roľníckej ulici údajne dochádza k spaľovaniu odpadu. Po skontrolovaní miesta bolo na predmetnom pozemku vidieť dym a oheň. Mestskí policajti vykonali pohovor s päťdesiattriročnou majiteľkou domu a vyzvali ju, aby oheň zahasila a spaľovanie odpadu ukončila. Za porušenie zákona o odpadoch spaľovaním komunálneho odpadu mestskí policajti priestupkyňu doriešili zmierlivo napomenutím.
 
28.3.2020 – Sobota:
 
Vo večerných hodinách prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam občana o veľkom zadymení Borovej ulice v mestskej časti Kalvária v blízkosti sociálne neprispôsobivej komunity. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že na mieste sa už nachádzajú hasiči. Jednalo sa o požiar čiernej skládky. Mestskí policajti zabezpečením verejného poriadku poskytli hasičom počas hasenia súčinnosť na nerušený zásah.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície vo večerných hodinách prijal oznam od občana na Jedlíkovej ulici o tom, že v ich panelákovom dome prespáva bezdomovec. Vyslaná hliadka našla na 5. poschodí prespávať muža bez domova. Mestskí policajti s ním vykonali pohovor, vyzvali ho, aby priestor po sebe očistil a opustil bytový dom. Zároveň mu poradili, aby na prespávanie a iné sociálne potreby využíval zariadenia, ktoré sú pripravené pre ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi. Muž po očistení improvizovaného nocľažiska dom opustil.
 
Príslušník na operačnom pracovisku prijal v nočných hodinách oznam od občianky z Bizetovej ulice na sídlisku Klokočina na rušenie nočného pokoja hlasnou hádkou zo susedného bytu. Po príchode hliadka na mieste zistila veľmi hlasnú vravu až krik, ktorý bol zjavne dôsledkom hádky. V okolí tohto bytu sa nachádzali porozhadzované rôzne predmety z domácnosti, ako televízor alebo DVD prehrávač a v blízkom okolí bola zakrvavená podlaha. Mestskí policajti zazvonili na dvere bytu, po otvorení hneď aj vo vnútri bytu spozorovali porozbíjané zariadenie a v byte zakrvavenú dlážku. V byte sa nachádzali dve osoby, muž a žena. Tá uviedla, že krv pochádza z jej ruky zo zranenia vzniknutého porezaním sa na skle z rozbitej výplne dverí, čo hliadke aj ukázala. Nejednalo sa o zranenie vyžadujúce lekárske ošetrenie, ponúknutú pomoc odmietla a odmietla aj o privolanie RZP. Na otázku, čo sa v byte stalo, odpovedala, že mali v rodine úmrtie a obaja to ťažko nesú psychicky. Mestskí policajti s mužom aj ženou vykonali pohovory osamote, vysvetlenia si neskôr skonfrontovali. Obaja, muž i žena, svorne odmietli podozrenie, že by v byte mala prebiehať trestná činnosť alebo akékoľvek násilie.  Ani jeden z nich nechcel podať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku. Keďže si mestskí policajti všimli, že v byte sú rôzne detské predmety, na požiadanie im majiteľka bytu dobrovoľne dovolila skontrolovať vnútorný priestor, či sa v byte nenachádza dieťa alebo iná zranená osoba. Po prehliadke bytu zistili, že v byte nikto iný nie je. Dieťa sa malo nachádzať na prázdninách u starej mamy. Po týchto zisteniach hliadka oboch, štyridsaťpäťročnú ženu z Nitry a jej o štyri roky staršieho priateľa z Čeladíc, zmierlivo  doriešila napomenutím za porušenie priestupkového zákona. Mestskí policajti po odchode z bytu zostali miesto ešte určitý čas monitorovať a keď sa z bytu neozývali žiadne hlasné ani podozrivé zvuky, miesto opustili.
 
29.3.2020 – Nedeľa:
 
 

Mestskí policajti aj počas tohto týždňa v uliciach meste prednostne kontrolovali dodržiavanie obmedzujúcich opatrení na minimalizáciu šírenia nákazy koronavírusu COVID-19, kontrolovali uzatvorenie prevádzok, stretávanie sa viacerých osôb na verejnom priestranstve, povinné nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie zákazu vchádzania na detské ihriská, preliezky a pieskoviská.

Vo viacerých prípadoch museli občanov upozorňovať, aby obmedzenia dodržiavali, v niektorých prípadoch zasahovali pri podnetoch na konkrétne fyzické osoby, ktoré preventívne obmedzenia, podľa oznamovateľov, opakovane nedodržiavali.

 

Mestská polícia v Nitre týmto vyslovuje veľkú vďaku nitrianskemu živnostníkovi Petrovi Gughovi, majiteľovi stavebnej firmy AntaStav, ktorý sa sám iniciatívne ponúkol, že vie bezplatne poskytnúť dezinfekciu služobných vozidiel mestskej polície ozónovým generátorom. Vedenie mestskej polície ponuku prijalo a pán Peter Gugh dezinfekciu v nedeľu zrealizoval.  

ĎAKUJEME!

https://www.facebook.com/petergughantastav/

 

 

 

 
Späť