RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 12. týždeň 2021

Pridané dňa 01 Apr 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 12. TÝŽDEŇ

 

 
22.03.2021 – PONDELOK:
Hliadka mestskej polície v dopoludňajších hodinách zistila počas kontroly verejného poriadku na Schurmannovej ulici zaparkované vozidlo s rozbitým oknom na strane vodiča. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľky vozidla, tá však v zázname nemala uvedený telefonický kontakt ani trvalé bydlisko, navyše auto bolo odhlásené z evidencie motorových vozidiel od septembra minulého roka. Mestskí policajti preto privolali na miesto hliadku policajného zboru, keďže dôvodne hrozilo, že vozidlo môže byť odcudzené alebo hľadané. Príslušníci PZ SR mestským policajtom uviedli, že záležitosť už riešili aj oni približne pred hodinou a podarilo sa im zistiť, že vozidlo má už nového majiteľa. Ten im uviedol, že okno si rozbil sám z toho dôvodu, že sa nevedel inak dostať do svojho vozidla. Uviedol im tiež, že vozidlo si pred odcudzením zabezpečí a zjedná nápravu čo najskôr.
 
23.03.2021 – UTOROK:
V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam občianky z obce Ivanka pri Nitre, že na sídlisku Klokočina pri Mestskej hale na Golianovej ulici našla občiansky preukaz. Mestskí policajti sa presunuli za oznamovateľkou, preukaz totožnosti od nej prevzali a po spísaní úradného záznamu ho odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
24.03.2021 – STREDA:
Príslušník na operačnom pracovisku v dopoludňajších hodinách prijal oznam občana o mužovi, ktorý údajne nehybne leží na chodníku na ulici Štefánikova trieda. Vyslaní mestskí policajti našli na mieste štyridsaťosemročného muža z obce Svätoplukovo, ktorý sa sťažoval na zdravotné problémy, podľa jeho vyjadrenia sa nevládal postaviť a chodiť. Muž neniesol známky vonkajších poranení a keďže vnútorné sa nedali vylúčiť a muž sa navyše lekárskeho ošetrenia dožadoval, hliadka mu na miesto privolala rýchlu zdravotnú pomoc. Posádka RZP po príchode muža vyšetrila a uviedla, že hospitalizácia muža nie je nutná.
 
25.03.2021 – ŠTVRTOK :
Hliadka mestskej polície preverovala oznam občana, ktorý sa telefonicky sťažoval na hlučné a vulgárne správanie skupinky osôb, ktorá údajne aj znečisťuje odpadkami svoje okolie pri obchodnom centre Sandokan na Jurkovičovej ulici. Vyslaní mestskí policajti sa bezodkladne presunuli na označené miesto, kde zistili štyroch mužov. Vyzvali ich, aby okamžite upustili od protiprávneho konania, stíšili sa a upokojili. Vykonali s nimi pohovor a po krátkom objasnení dvoch mužov, tridsaťjedenročného muža z Čadce a Nitrana vo veku štyridsaťšesť rokov, na mieste doriešili v zmysle priestupkového zákona. Prítomných mestskí policajti vyzvali, aby očistili svoje okolie od znečistenia rôznym drobným odpadom, čo muži okamžite vykonali a miesto opustili.
 
Príslušníci mestskej polície preverovali oznam občana o neznámom mladíkovi, ktorý údajne sklenenou fľašou rozbil okno na byte na prvom poschodí panelového domu na Lúčnej ulici na sídlisku Chrenová. Po obhliadke miesta zistili, že oznam je opodstatnený, okno na prvom poschodí bolo rozbité a predmet, ktorým bolo poškodené, veľmi pravdepodobne vletel dovnútra a zostal tam.  Oznamovateľ hliadke uviedol, že videl páchateľa vykonať skutok, ale hneď po ňom z miesta ušiel. Mestskí policajti preverili širšie okolie obytného domu a podľa poskytnutého popisu našli a identifikovali podozrivého muža. Ten sa k skutku po krátkom objasňovaní na mieste priznal a uviedol, že do okna hodil prázdnu vypitú fľašu od alkoholu, dôvod uviesť nevedel. Mestskí policajti sa skontaktovali s majiteľkou bytu, ktorá po príchode a kontrole bytu uviedla, že v byte sa počas poškodenia nikto nenachádzal, takže nikto zranený nebol, bola spôsobená iba škoda na majetku. Zasahujúca hliadka medzitým zistila, že podozrivý muž sa v nedávnej minulosti dopustil podobného skutku, za ktorý mu bol súdom uložený podmienečný trest odňatia slobody, ktorého výkon trvá aj v súčasnosti. Preto mestskí policajti na miesto privolali aj hliadku policajného zboru, príslušníci PZ SR po preverení skutkového stavu skonštatovali, že konanie dvadsaťročného Nitrana nemá právny dosah na súdom uložený podmienečný trest. Mestskí policajti preto muža doriešili v blokovom konaní za priestupok proti majetku, uloženú pokutu zaplatil páchateľ na mieste. Spôsobenú škodu si bude majiteľka bytu vymáhať v správnom konaní.
 
 
 
Vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana z domu opatrovateľskej služby na ulici Janka Kráľa o susede vysokého veku, ktorá spadla vo svojom byte a nevie vstať. Keďže byt je uzamknutý, nevie sa dostať dnu a pomôcť jej. Mestskí policajti seniorku i jej zdravotný stav poznali, pretože rovnakú situáciu už v minulosti riešili viackrát, preto vedeli, že do bytu sa bez násilného otvárania dverí bytu dostanú po požiarnom rebríku cez balkón. Po vstupe do bytu seniorke pomohli vstať, uložili ju do postele a preverili, či nie je zranená. Tá uviedla, že žiadne poranenie pádom neutrpela, je v poriadku, preto mestskí policajti RZP neprivolali. 
 
Vo večerných hodinách počas hliadkovania mestskí policajti našli na Cintorínskej ulici občiansky preukaz devätnásťročného muža. Keďže mal trvalý pobyt v Nitre, príslušníci mestskej polície mu v rámci hliadkovania v lokalite, kde býval, nájdený občiansky preukaz osobne odovzdali.
 
26.03.2021 – PIATOK :
Príslušníci mestskej polície počas hliadkovania zistili viaceré nedostatky alebo poruchy, ktoré boli spôsobilé ohroziť buď motorizovaných účastníkov cestnej premávky alebo občanov mesta Nitry všeobecne. Jednalo sa o neupevnené zliatinové poklopy na kanalizácii, diery väčších rozmerov v asfalte na vozovke a jeden vodovodný uzáver nebezpečne vyčnievajúci nad úrovňou vozovky. Mestskí policajti sa preto za účelom odstránenia týchto potenciálnych nebezpečných miest v ranných hodinách skontaktovali so zodpovedným vedúcim pracovníkom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre. Ten uviedol, že vo veci bude konať čo najskôr, zároveň poďakoval príslušníkom za aktuálne informácie, ktorými v súčasnosti nedisponoval, keďže ich firemná stála služba zatiaľ tieto nedostatky neevidovala.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku na Inoveckej ulici na mieste známom ako Šibeničný vrch. Počas kontroly sa zamerali aj na cyklochodník a tiež na jeden z betónových objektov pri ňom, pretože z miestnej znalosti mali skúsenosti, že na mieste sa schádza mládež a dochádza tam k narúšaniu verejného poriadku a znečisťovaniu verejného priestranstva. Už počas presunu k objektu počuli hlasné výkriky, bolo zjavné, že sa tam nachádza početnejšia skupina mládeže. Na betónovej streche betónového objektu spozorovali jedenásť osôb, ktoré sa medzi sebou hlasno bavili, niektorí požívali, pravdepodobne, alkoholické nápoje z fliaš a nikto z nich nemal prekryté horné dýchacie cesty. Keď skupinka mládeže spozorovala približovať sa príslušníkov mestskej polície, tri osoby zoskočili z betónovej strechy a začali utekať z miesta. Jeden z príslušníkov zostal na mieste s ôsmimi osobami a druhý išiel za mladíkmi, ktorí utekali z miesta preč. Nezastavili sa ani na jasné a hlasné výzvy mestských policajtov. Po chvíli prenasledovania, od ktorého už chcel príslušník upustiť, si zasahujúci mestskí policajt všimol, že dve osoby prestali utekať a zostali na mieste. Príslušník dvojicu následne dobehol, pretože jeden z nich sedel na zemi a druhý stál pri ňom. Na zemi sedel dvadsaťjedenročný, zjavne zranený, muž z Lužianok a nad ním stál šestnásťročný mladistvý z Nitry. Zranený muž uviedol, že sa nemôže postaviť, údajne má zrejme zlomený členok na pravej nohe a má bolesti. Zranenie si spôsobil pri úteku z miesta neopatrným došliapnutím v neprehľadnom a nerovnom teréne. K dvojici prišiel i druhý príslušník, prezreli mužovo zranenie a keďže mu členok na pravej nohe rýchlo opúchal, okamžite  mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc a zotrvali s ním na mieste. Po príchode RZP mestskí policajti fyzicky pomohli posádke sanitky preniesť zraneného muža pomocou zdravotníckeho vaku z lesného chodníka až k sanitnému vozu, aby mohol byť prevezený do nemocnice na ošetrenie. Ostatné osoby zistené na mieste boli doriešené na mieste v zmysle priestupkového zákona buď zmierlivo napomenutím alebo, podľa zavinenia a stupňa spoločenskej nebezpečnosti skutku, uložením blokovej pokuty nižšej hodnoty. Po doriešení situácie a uprataní miesta od odpadkov všetky osoby odišli do miesta bydliska. Počas riešenia udalosti neboli použité žiadne donucovacie prostriedky.
 
27.03.2021 – SOBOTA :
Počas hliadkovania v uliciach mesta príslušníci mestskej polície spozorovali ležať na zemi mladého muža na Cintorínskej ulici. Po preverení jeho zdravotného stavu a krátkom objasňovaní situácie zistili, že mladík spadol z elektrickej kolobežky, zrejme v dôsledku neopatrnej alebo neodbornej jazdy. Mestskí policajti zistili, že muž bol síce psychicky otrasený z pádu, ale zranenia nevykazoval žiadne, sám uviedol, že hlavu si neudrel, nepotrebuje ošetrenie lekárom, pretože nepociťuje žiadne väčšie bolesti, okrem obligátnych odrením, spôsobených pádom. Preto bolo dôvodné predpokladať, že mladík naozaj nepotrebuje privolať rýchlu zdravotnú pomoc a po krátkom pohovore a spamätaní sa mladík miesto samostatne opustil.  
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície spozorovala na zemi nevládne ležiaceho muža, pri ktorom sa nachádzali viacerí občania. Muž mal zjavne zdravotné problémy, preto bola okamžite na miesto privolaná rýchla zdravotná pomoc. Do príchodu zdravotníkov mestskí policajti zabezpečili mužovi základnú zdravotnú pomoc, ten sa však postupne začal bezdôvodne správať konfliktne, jeho správanie postupne začalo eskalovať do tej miery, že posádka sanitného voza RZP musela požiadať o spoluprácu príslušníkov mestskej polície počas prevozu agresívneho muža do nemocnice na vyšetrenie.
 
28.03.2021- NEDEĽA:
V dopoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal podnet od nespokojných občanov o deťoch z neprispôsobivej komunity, ktoré údajne obťažovali miestnych občanov opakovaným zvonením na zvončeky domov na Žilinskej ulici. Vyslaná hliadka na predmetnej ulici zistila dospelú dvadsaťsedemročnú ženu so štyrmi maloletými deťmi. V čase kontroly mestskí policajti nemali možnosť zistiť, za akým účelom je na verejnom priestranstve, pretože žena sa nechcela priznať k žiadnemu protiprávnemu konaniu, bolo však dôvodné predpokladať, že na ulici vyberala zo smetných nádob vyhodený pre ňu upotrebiteľný odpad a jej deti si medzitým krátili čas zvonením na zvončeky rodinných domov. Mestskí policajti vykonali so ženou krátky pohovor, poučili ženu o potrebe dodržiavania protiepidemických opatrení, ako je nosenie rúška a zákaz vychádzania, za čo ju zmierlivo doriešili v zmysle priestupkového zákona. Rovnako vykonali výchovný pohovor s jej maloletými deťmi o slušnom a neobťažujúcom správaní na verejnom priestranstve. Po tomto matka hliadke oznámila, že sa s deťmi presunie do miesta bydliska.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam občana z ulice Nábrežie mládeže o tom, že sa im do vchodu násilne dobíja muž. Príslušníci sa okamžite presunuli na označenú adresu a zistili, že do vchodu obytného domu sa snaží dostať nervózny muž, ktorý bol zjavne veľmi intoxikovaný zrejme alkoholom. Po úvodnom upokojení mužových emócií a krátkom objasňovaní situácie mestskí policajti zistili, že štyridsaťpäťročný muž si zmýlil adresu a snažil sa dostať do vchodu, kde nebýval. Príslušníci mu jeho omyl vysvetlili a usmernili ho do vedľajšej ulice, kde mal trvalý pobyt. Muž bol nezranený, napriek užitému alkoholu vedel samostatne, hoci s miernymi problémami, chodiť i komunikovať. Ošetrenie lekárom odmietol.
 
Rada na záver: Takto NIE!
 
Späť