RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 12. týždeň 2020

Pridané dňa 25 Mar 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI   12. TÝŽDEŇ

 
Príslušník na operačnom pracovisku v ranných hodinách prijal oznam o mužovi ležiacom na Benkovej ulici na sídlisku Klokočina, ktorý má údajne epileptický záchvat. Vyslaná hliadka na mieste zistila tridsaťtriročného muža, ktorý nekomunikoval, z úst mu išla pena a veľké množstvo slín. Mužovi mestskí policajti okamžite poskytli predlekársku prvú pomoc. Na miesto sa dostavila sanitka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorú privolala oznamovateľka, posádka sanitky  si muža prevzala. Až v sanitke muž uviedol, že má koronavírus. Mestskí policajti okamžite zistili a informovali jeho rodinných príslušníkov o nutnosti karantény vzhľadom na možnú infikáciu vírusom až do potvrdenia alebo vyvrátenia testu na prítomnosť COVIDU-19. Rovnaký pokyn dali tiež aj oznamovateľke. Taktiež hliadka mestskej polície musela počkať v izolácii až do vyhodnotenia testu na koronavírus. Po zistení, že výsledok testu u muža bol negatívny, hliadka pokračovala v činnosti.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku zistila na Štúrovej ulici pri obchodnom dome Tesco konflikt dvoch mužov, ktorí sa navzájom vyhrážali fyzickou ujmou a zabitím. Keďže konanie oboch mužov vykazovalo známky trestného činu, mestskí policajti na miesto privolali hliadku PZ SR, ktorá si vec prevzala na objasnenie.
 
Hliadka mestskej polície na podnet občana preverovala založenie nelegálnej skládky odpadu v lokalite Pod Katrušou. Mestskí policajti objasňovaním na mieste zistili, že z dôvodu zatvorenia prevádzky skladového dvora občania privezený odpad ponechávajú na mieste, čím dočasne vznikajú čierne skládky. O zistených skutočnostiach informovali poslanca MZ v Nitre, ktorý je predsedom príslušnej mestskej časti.
 
Hliadky mestskej polície počas dňa zabezpečovali verejný poriadok pri budovách pôšt a v ich blízkom okolí počas vyplácania sociálnych dávok obyvateľom. Počas kontrolnej činnosti hliadky nezaznamenali narušený verejný poriadok, občania vchádzali dnu jednotlivo alebo podľa pokynov zodpovedných zamestnancov pôšt, dodržiavali bezpečný odstup a nosili ochranné rúška. Na túto činnosť boli prizvaní aj členovia miestnej občianskej poriadkovej služby.
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície preverila telefonický oznam občana, ktorý uviedol, že v priestoroch čakárne ŽSR sa nachádzajú traja bezdomovci, hlučne sa správajú a nemajú ochranné rúška. Po príchode na miesto hliadka vykonala pohovor s oznamovateľom. V čakárni sa nachádzal už len jeden bezdomovec, ktorý nemal ochranné rúško. Túto osobu mestskí policajti doriešili za rušenie nočného pokoja, ktorého sa dopustil opakovaným hlasným vykrikovaním a spevom. Po doriešení priestupku a ukončení protiprávneho konania bezdomovec na odporúčanie mestských policajtov priestor čakárne dobrovoľne opustil. Na záver mu poradili, že absenciu rúška môže nahradiť použitím šálu alebo akejkoľvek tkaniny okolo nosa a úst.
 
Hliadka mestskej polície na ulici Hviezdoslavova trieda v dopoludňajších hodinách pri obchodnom centre Billa preverila podnet oznamovateľky, ktorú mala pri vykonávaní verejnej zbierky pre Občianske združenie Stromček šťastia verbálne napádať iná žena. Keďže v čase príchodu mestských policajtov na mieste neprebiehalo žiadne protiprávne konanie, príslušníci preverili u štyridsaťjedenročnej oznamovateľky aj povolenie na vykonávanie zbierky. Zistili, že zbierka bola realizovaná v zmysle platných právnych noriem legálne, preukázala sa povolením od Ministerstva vnútra SR č. SVS – OVS2 – 2019/019084 a povolením od MsÚ Nitra č. OMDaP/128376/2019. Po tomto úkone vykonali pohovor so ženou, ktorá mala oznamovateľku verbálne napádať. Tá uviedla, že pracuje ako zdravotná sestra v neďalekej poliklinike na Klokočine a podľa nej v situácii, v akej sa spoločnosť nachádza, a tiež vzhľadom na karanténne opatrenia, by sa takáto zbierka nemala vykonávať. Po vykonaní pohovoru a pokusu mestských policajtov o zmier medzi oboma stranami sa obe ženy v pokoji rozišli, ani jedna z nich nechcela podať oznámenie o priestupku, porušenie zákona hliadka mestskej polície nezistila.
 
Počas hliadkovania a kontrolovania verejného poriadku v ranných hodinách mestskí policajti zistili nezabezpečený otvorený kanál bez poklopu, ktorý sa nachádzal v mestskej časti Dolné Krškany pri vstupnej ceste do Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra. Kanál bol približne 10 metrov hlboký s rebríkom na jednej strane. Hliadka skontrolovala, či sa na dne šachty nenachádza zranená osoba alebo zranené zviera, spozorovali tam len drobný komunálny odpad. Pre dôvodnú obavu ohrozenie života alebo zdravia okoloidúcich mestskí policajti provizórne kanál prikryli a informovali zodpovedného zamestnanca menovanej spoločnosti o chýbajúcom poklope. Pri neskoršej kontrole miesta hliadka mestskej polície zistila, že na kanálovej šachte bol už riadne osadený betónový poklop.  
 
Hliadka mestskej polície v poobedných hodinách preverovala oznam občana o otvorenom okne na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia na Čajkovského ulici na sídlisku Klokočina. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľa vozidla, jeho telefonický kontakt a informoval ho o zistených skutočnostiach. Zároveň ho vyzval, aby sa k svojmu vozidlu dostavil a zabezpečil proti odcudzeniu. Ten sa neskôr na miesto dostavil, vozidlo skontroloval a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani mu z neho nič nechýba, vozidlo riadne uzamkol.
 
Vo večerných hodinách mestskí policajti preverovali oznam vodiča autobusu, že na Štúrovej ulici v hromadnom dopravnom prostriedku sa nachádza muž, ktorý nemá ochranné rúško. Hliadka mestskej polície v autobuse zistila muža, bezdomovca, ktorý nemal rúško na tvári a podľa vonkajších medicínskych prejavov bol pod vplyvom alkoholu. Po pohovore s príslušníkmi muž autobus opustil.
 
V tom istom čase iná hliadka mestskej polície na Čulenovej ulici spozorovala požiar prístavby rodinného domu. Na miesto sa o chvíľu dostavil aj výjazd HaZZ. Na pokyn veliteľa hasičského zásahu sa mestskí policajti presunuli k susednému domu, ktorý bol spojený s horiacou prístavbou a bol priamo ohrozený požiarom. Na mieste sa v dome nachádzala staršia pani, ktorú príslušníci vyviedli do bezpečia na ulicu. Po ukončení zákroku a porade s veliacim zásahu mestskí policajti miesto opustili, keďže ich prítomnosť už nebola nutná a požiar sa podarilo uhasiť. Na miesto sa dostavila aj hliadka policajného zboru.
 
V rovnakom čase vo večerných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam od správcu azylového domu na Štúrovej ulici, ktorý sa sťažoval na osobu, ktorá je v podnapitom stave, neplní poriadok azylového domu a nechce dobrovoľne opustiť ubytovacie zariadenie. Po príchode na miesto mestskí policajti s mužom vykonali pohovor, po ktorom uznal, že porušil podmienky ubytovania a z miesta musí odísť. Urobil však tak až po poskytnutí fyzickej pomoci príslušníkov mestskej polície, pretože bol silne intoxikovaný alkoholom.
 
Na poludnie príslušník na operačnom pracovisku prijal podnet od občana o znečisťovaní vozovky na Jeleneckej ulici. Vyslaná hliadka na mieste zistila, že v blízkosti sa nachádza výstavba bytoviek a zo stavby vychádzajú vozidlá, ktoré znečisťovali jazdný pruh blatom z priestoru stavby. V čase kontroly sa na stavbe nikto nenachádzal, jednalo sa o výstavbu firmy Belvis Developer. Mestskí policajti sa skontaktovali na projektového manažéra, ktorý uviedol, že nápravu zabezpečí v čo najkratšom možnom termíne. Neskôr, v popoludňajších hodinách, hliadka mestskej polície miesto skontrolovala a zistila, že znečistenie bolo odstránené.
 
 
Hliadky mestskej polície počas každého dňa fyzicky i kamerovým systémom monitorovali občanov rôznych vekových alebo sociálnych skupín, najčastejšie školopovinné deti a bezdomovcov, ktorí sa bezdôvodne zhromažďovali v rôznych častiach mesta. Týchto občanov mestskí policajti upozorňovali na zvýšené nebezpečenstvo prenosu koronavírusu z osoby na osobu kvapôčkovou infekciou pri zoskupení viacerých osôb na jednom mieste, vyzývali ich k dodržiavaniu karanténnych opatrení, noseniu ochranných pomôcok, zvýšených hygienických návykov a poskytovali im rôzne informácie v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia vírusovej nákazy. 
 
Priebežne hliadky mestskej polície naďalej vykonávali aj kontroly uzavretia prevádzok, pri štyroch vydali pokyn na jej okamžité uzatvorenie. Monitorovali i detské ihriská a pieskoviská, kde bol vydaný zákaz ich používania, niekoľkokrát na nich spozorovali deti rôzneho veku a upozornili ich, aby na ihriská a preliezky nevstupovali. Detské ihrisko na Baničovej a Potravinárskej ulici hliadka opätovne ohradila výstražnou páskou mestskej polície, pretože bola z časti strhnutá.
 
Jedna príslušníčka mestskej polície bola na útvare vyčlenená na šitie ochranných rúšok, ktoré budú prostredníctvom pracovníkov Mestského úradu v Nitre distribuované seniorom.
 
Počas týždňa hliadky nezaznamenali výraznejšie alebo vážnejšie neplnenie preventívnych protivírusových opatrení, ktoré zaviedla vláda Slovenskej republiky.
 
 
 
 
 
Späť