RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 12. týždeň 2019

Pridané dňa 27 Mar 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.
 

 

UDALOSTI 12. TÝŽDEŇ

 
Hliadky mestskej polície v popoludňajších a večerných hodinách prednostne kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas štvrťfinálového play-off hokejového zápasu Tipsport ligy. Verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam obyvateľky bytového domu na Murániho ulici na sídlisku Klokočina o mužovi, ktorý údajne pravidelne prespáva vo vchode domu, znečisťuje vnútorné priestory a momentálne odcudzil žiarovku osvetlenia výťahu. Vyslaná hliadka mestskej polície našla na  piatom poschodí dvadsaťročného muža z Nitry bez trvalého pobytu, ktorý sa k odcudzeniu žiarovky priznal. Keďže mestskí policajti zo skúseností disponovali poznatkom o používaní žiaroviek ako pomôcky na prípravu omamnej látky, vykonali obhliadku miesta a našli črepiny žiarovky a prázdne plastové vrecko po použití omamnej látky. Podľa farby, konzistencie i podľa priznania podozrivého, omamnou látkou bola syntetická stimulačná droga metamfetamín, slangovo známa ako pervitín. Po zistení týchto skutočností mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie podozrivého muža naplnilo skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného prechovávania omamných látok. Z tohto dôvodu na miesto privolali hliadku Policajného zboru SR, na príchod ktorej muž dobrovoľne počkal bez potreby obmedzenia jeho osobnej slobody donucovacími prostriedkami. Hliadka PZ SR si po príchode prevzala miesto činu aj s podozrivým i oznamovateľkou.
 
Na Dolnozoborskej ulici hliadka v poobedných hodinách preverovala oznam občana o rozbitej sklenenej výplni na zastávke MHD. Obhliadkou miesta, preskúmaním rozsahu a spôsobu poškodenia zasahujúca hliadka mestskej polície usúdila, že s najväčšou pravdepodobnosťou k poškodeniu neprišlo vandalským činom, ale dopravnou nehodou, zrejme osobným motorovým vozidlom. Z tohto dôvodu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala.
 
V popoludňajších hodinách príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prevzal niekoľko oznamov o voľnom pohybe zebry na rôznych uliciach na sídlisku Klokočina, predovšetkým na Mikovíniho ulici v okolí cirkusu a  Hviezdoslavovej triede. Na miesto vyslal dve motohliadky preveriť uvedený oznam, zebru však nenašli. Na kamerovom systéme ju operátor spozoroval, ako beží po ulici Hviezdoslavova trieda smerom do centra mesta. Podobné oznamy dostala aj stála služba policajného zboru, okrem iného aj od vodičky motorového vozidla Škoda Fabia, ktorej zebra spôsobila na aute poškodenie. V tomto čase ešte nebolo potvrdené, či z cirkusu ušlo jedno alebo viac zvierat. Na monitoroch kamier bolo zaznamenané, že po ulici kráčajú aj zamestnanci cirkusu s poníkom na vôdzke. Neskôr mestským policajtom bolo oznámené, že údajne dvaja muži pod vplyvom alkoholu sa chceli bez zaplatenia dostať na predstavenie do cirkusu. Keďže pokladník v cirkuse s týmto nesúhlasil, prebehli mu pod závorou a v zadnej časti areálu vypustili z ohradenia zebru. Podľa majiteľky cirkusu sa všetko zbehlo veľmi rýchlo, pracovníci cirkusu išli zebru okamžite chytať a nebol čas zadržať oboch podozrivých, ani si zapamätať ich podrobný popis. Cirkusoví zamestnanci začali zebru hľadať, ako pomoc si zobrali so sebou poníka na vôdzke, keďže tento s utečenou zebrou žije v spoločnej ohrade a sú údajne na seba zvyknutí. Medzitým hliadka policajného zboru, ktorá tiež zviera sledovala, zobrala do vozidla troch pracovníkov cirkusu a snažili sa zebru chytiť. Našli ju na Železničiarskej ulici spadnutú v priestore, odkiaľ nemohla ujsť. Hliadka mestskej polície, ktorá bola uvedené skutočnosti v cirkuse zisťovať, poskytla asistenciu príslušníkom policajného zboru pri riešení škody na motorovom vozidle vodičky Škody Fabie a zodpovedným pracovníkom cirkusu.
 
Na oddychovom mieste s lavičkami oproti hotela River na ulici  Nábrežie mládeže sme vo večerných hodinách vykonávali priebežnú kontrolu verejného poriadku, keďže sa tu často zdržiava mládež a dochádza tam k narúšaniu verejného poriadku, konzumácii alkoholu a iných návykových látok. Na uvedenom mieste hliadka mestskej polície spozorovala skupinku mládeže niekoľkých dievčat a chlapcov, ktorí sedeli na lavičkách. Nakoľko bol okolo nich spôsobený značný neporiadok a niektoré osoby na tomto mieste nezákonne konzumovali alkoholické nápoje, mestskí policajti mali v úmysle riešiť tieto osoby za porušenie priestupkového zákona. Medzi týmito osobami sa nachádzal aj dvadsaťdvaročný  muž z Nitry, ktorý si počas zisťovania totožnosti nešikovne oboma rukami držal spodok bundy, spod ktorej mu trčala sklenená fľaša s alkoholom. Keďže bolo zjavné, že sa snaží schovať fľašu borovičky a pri tejto snahe mu môže spadnúť na zem a ešte viac tak znečistiť verejné priestranstvo, príslušníci ho vyzvali, aby ju radšej položil na lavičku. Pri vykladaní fľaše spod bundy mu však vypadlo na zem aj plastové vrecko so zelenou sušinou. Do druhej ruky stačil zachytiť veľkú oranžovú fajku slúžiacu na fajčenie marihuany, ktorú mal tiež schovanú pod bundou. Mestskí policajti po tomto zistení nadobudli dôvodné podozrenie, že mladý muž svojím konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Na miesto  preto privolali hliadku policajného zboru, ktorej podozrivého dvadsaťjedenročného muža z Nitry odovzdali. Po ich odchode hliadka mestskej polície pokračovala na tomto mieste ďalej s riešením spáchaných priestupkov, pretože dvaja muži z Nitry vo veku dvadsaťdva a dvadsaťtri rokov požívali alkoholické nápoje na mieste v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry. Obaja boli zmierlivo doriešení napomenutím. Na mieste sa nachádzala aj priateľka zadržaného muža, šestnásťročná mladistvá dievčina z obce Jarok. Na reakciách mladistvej bolo evidentné, že je značne pod vplyvom alkoholu, čo hliadke potvrdila na mieste aj ona sama. Uviedla, že tiež pila borovičku, ktorú jej ponúkol jej dospelý priateľ, ktorý bol už v tom čase predvedený na obvodnom oddelení PZ SR. Keďže dievča nevedelo hodnoverne preukázať svoju totožnosť, mestskí policajti ju predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti, kde sa navyše podrobila dychovej skúške. Kalibrovaný prístroj na meranie alkoholu v dychu jej určil objemové percento alkoholu v krvi na takmer jedno promile. Jej porušenie príslušného ustanovenia zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov mestskí policajti nahlásia obecnému úradu v mieste trvalého bydliska mladistvej.Po týchto úkonoch mladistvé dievča hliadka odovzdala privolanej zákonnej zástupkyni – matke, ktorú informovali o zistených skutočnostiach a vykonali s ňou krátky výchovný pohovor.
 
Na  útvar mestskej polície prišla občianka, ktorá v obchodnom centre Mlyny na ulici Štefánikova trieda našla mobilný telefón značky Huawei. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť majiteľa telefónu, ten sa po telefonickej výzve dostavil na útvar a svoj mobil si prevzal.
 
Hliadka mestskej polície na Hviezdoslavovej triede pred cirkusom Metropol preverila oznam majiteľky uvedeného cirkusu, ktorá ma obavu o vypustenie zvierat z dôvodu, že na uvedenom mieste sa nachádzala skupina asi 40 mladých ľudí, aktivistov za výzvu „ Cirkus bez zvierat“. Osoby mali so sebou transparenty s nápismi proti týraniu zvierat v cirkusoch. Mestskí policajti na mieste s týmito osobami vykonali pohovor, vyzvali ich k pokojnému priebehu protestu a zároveň ich vyzvali, aby spriechodnili chodník slúžiaci chodcom a cyklistom. Počas protestu k narúšaniu verejného poriadku alebo k poškodeniu cudzej veci na mieste neprišlo. Na miesto sa neskôr dostavila aj hliadka policajného zboru.
 
Hliadka mestskej polície počas hliadkovej činnosti v areáli základnej a materskej školy na ulici Novozámocká zistila vykopnutú drevenú platňu na multifunkčnom ihrisku, ktorá mala funkciu mantinelu. Po tomto zistení hliadka mestskej polície na mieste vo veci vykonala pohovor s deťmi, ktoré sa nachádzali v školskom areáli. Deti mestským policajtom uviedli údaje osoby, ktorá ihrisko údajne poškodila. Po tomto zistení sa hliadka presunula do miesta trvalého bydliska podozrivého muža a skontaktovala sa s ním. Jednalo sa o mladistvého vo veku sedemnásť rokov z neprispôsobivej komunity. Mestskí policajti s ním vo veci spôsobenej škody vykonali pohovor a mladistvý sa k úmyselnému poškodeniu športového zariadenia na mieste priznal. Po tom, ako bola nasledujúci deň vyčíslená spôsobená škoda na multifunkčnom ihrisku, mladistvého priestupcu mestskí policajti doriešili za priestupok proti majetku v blokovom konaní. 
 
Hliadka mestskej polície v oddychovej zóne s lavičkami na ulici Nábrežie mládeže pri SPU spozorovala na lavičke sedieť dvoch mladých mužov vo veku devätnásť a  dvadsaťjeden rokov, obaja z Nitry, ktorí požívali alkoholické nápoje. Tieto osoby mestskí policajti doriešili za priestupok, ktorého sa dopustili tým, že konzumovali alkohol na verejnom priestranstve, kde je to zakázané všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry. Počas riešenia priestupku hliadka mestskej polície zacítila dym vychádzajúci zo smetného koša nachádzajúceho sa pri lavičkách. Po kontrole smetného koša, či nie je potrebné zahasiť prípadný oheň, mestskí policajti zistili, že pôvodcom dymu nie je oheň, ale plastová fľaša upravená na fajčenie marihuany, tzv. bongo. Keďže hliadka mestskej polície nadobudla podozrenie, že mladíci na mieste fajčili marihuanu a môžu neoprávnene držať pri sebe omamnú alebo psychotropnú látku, privolali na miesto hliadku policajného zboru. Tí po príchode na miesto vykonali u oboch podozrivých osobnú prehliadku, pri ktorej však žiadne nelegálne látky nenašli. Mladí muži sa priznali, že na mieste skutočne fajčili marihuanu, avšak pred príchodom mestských policajtov stihli všetko vyfajčiť. Záležitosť si prevzala hliadka Policajného zboru SR.
 
Hliadka mestskej polície v poobedných hodinách na Staničnej ulici preverovala oznam o ležiacej osobe na dočasnej zastávke SAD. Na mieste mestskí policajti zistili spať päťdesiatštyriročnú ženu z obce Hosťová, ktorá nemala žiadne viditeľné zranenia a nesťažovala sa na žiadne bolesti alebo zdravotné ťažkosti. Po prebraní sa a pohovore s mestskými policajtmi miesto opustila.
 
 
 
 
Späť