RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 11. týždeň 2021

Pridané dňa 24 Mar 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI – 11. TÝŽDEŇ

 
15.03.2021 – PONDELOK:
V popoludňajších hodinách na útvare mestskej polície nitriansky občan odovzdal nájdenú platobnú kartu Poštovej banky, ktorú našiel v mestskom parku. Po spísaní záznamu bola karta odovzdaná na pobočke Poštovej banky, kde sa ju pokúsia doručiť právoplatnému majiteľovi
 
Vo večerných hodinách príslušník operačného pracoviska prijal podnet od občana zo sídliska Klokočina, ktorý mal obavu o život a zdravie svojej priateľky. Príslušníkom uviedol, že sa so svojou partnerkou údajne veľmi pohádal, podľa neho je veľmi senzitívna a má dôvodnú obavu, či si pani nesiahne na život. Mestskí policajti sa s oznamovateľovou partnerkou skontaktovali, nadviazali rozhovor, poskytli jej ventiláciu a v rozhovore odoznenie emócií. Po pohovore mohli skonštatovať, že pani je orientovaná, nie je v hlbokej depresii, ktorá by indikovala potenciálne suicidálne sklony, sama opakovane konštatovala, že síce je smutná z hádky, ale rozhodne si nemieni siahať na život alebo inak sa sebapoškodzovať, celú situáciu dokáže vnútorne spracovať a na koniec rozhovoru odmietla ponúknutú pomoc odborníka. Poďakovala mestským policajtom za rozhovor a ubezpečila ich, že je v poriadku.
 
16.03.2021 – UTOROK:
Príslušník operačného pracoviska mestskej polície v nočných hodinách prevzal telefonický oznam občana zo Žilinskej ulice o tom, že ho verbálne napáda a vyhráža sa mu vodič taxislužby, ktorú si privolal. Konflikt mal vzniknúť z dôvodu, že oznamovateľ ako zákazník mal slovne komentovať nevyhovujúci technický stav vozidla TAXI. Následne vodič taxislužby údajne reagoval tak, že pasažierovi vulgárne vynadal a vyhrážal sa mu ujmou na zdraví. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu mestskí policajti na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala na ďalšie objasnenie.
 
17.03.2021 – STREDA: bez zaznamenanej významnej udalosti
 
18.03.2021 – ŠTVRTOK :
V skorých ranných, ešte nočných, hodinách počas hliadkovania príslušníci mestskej polície na ulici Fraňa Mojtu spozorovali dve osoby, ktoré sa pokúšali preliezť oplotenie nehnuteľnosti. Mestskí policajti podozrivé konanie dvadsaťpäťročnej ženy a štyridsaťosemročného muža skontrolovali a preverili dôvod ich nedokončeného pokusu preliezť plot. Po krátkom objasňovaní zistili, že dvojica si na bližšie nezistenom mieste zabudla kľúče od vonkajšej brány a keďže boli pod vplyvom alkoholu, pokúsili sa oplotenie prekonať, čo sa im nedarilo. Pred nehnuteľnosť z vnútra domu vyšla tretia osoba, ktorá dvojicu poznala a mestským policajtom uviedla, že obaja bývajú na uvedenej adrese. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti mestskí policajti prestali mať podozrenie na možnú trestnú činnosť muža a ženy a dvojicu prepustila do miesta prechodného pobytu.
 
Na útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici v dopoludňajších hodinách prišla štyridsaťštyriročná Nitrianka a príslušníkovi operačného pracoviska odovzdala peňaženku, ktorú našla deň predtým v nočných hodinách. V peňaženke poľského občana sa nachádzali rôzne doklady a karty spolu s drobnou finančnou hotovosťou. Príslušníkovi mestskej polície sa podarilo zistiť telefonický kontakt na Poliaka a informoval ho o náleze. Ten si v priebehu hodiny prišiel na útvar prevziať svoj majetok.
 
V popoludňajších hodinách si mestskí policajti počas hliadkovej činnosti všimli na Štúrovej ulici dve mladé ženy bez nasadeného ochranného rúška. Chvíľu na to boli obe ženy hliadkou videné stále bez prekrytia horných dýchacích ciest na Štefánikovej triede na križovatke s Coboriho ulicou a napokon k stretu hliadky s dvojicou prišlo na Štefánikovej triede pri budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Po zhotovení fotodokumentácie mestskí policajti ženy informovali, že sa dopúšťajú priestupku a tiež ich vyzvali, aby predložili preukaz totožnosti a certifikát o negatívnom teste na COVID-19, prípadne platnú výnimku, ktorá im umožňuje neplniť túto povinnosť. Ani jedna z osôb certifikát či výnimku nemala. Jednalo sa o dvadsaťdvaročné ženy, prechodne bytom v Nitre. Jedna z nich po výzve predložila doklad totožnosti. Druhá uviedla, že nemá u seba doklad totožnosti a nemá čas sa s hliadkou baviť, pretože sa ponáhľa na stretnutie. Keď žena začala z miesta odchádzať, mestskí policajti ju vyzvali, aby sa presunula na mestskú políciu za účelom zistenia totožnosti. Keďže na výzvu nereagovala, bola upozornená na možnosť použitia donucovacích prostriedkov, k čomu napokon aj prišlo – mestskí policajti boli jej konaním donútení použiť miernejšie hmaty, keďže žena začala klásť aktívny odpor. Po predvedení na útvar mestskej polície a zistení totožnosti žena z obce Trávnica odmietla priestupok doriešiť v blokovom konaní, príslušníci vec ostúpili na vecne príslušný správny orgán. Druhá žena si zákrok neustále nahrávala na svoj mobilný telefón a následne sa začala z miesta postupne vzďaľovať, napriek tomu, že ju mestskí policajti opakovane upozornili, že jej občiansky preukaz majú stále u seba. Žena reagovala slovami, že vie, ale že teraz nemá čas a počas zákroku z miesta odišla. Jej priestupok bol preto tiež postúpený na objasnenie, občiansky preukaz bol odovzdaný na obvodnom oddelení PZ SR. Z celej udalosti bola zhotovená aj záloha kamerového systému. Obom ženám za ich konanie hrozí pokuta až do výšky 1 659,- €.  
( https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_51_2021.pdf
( https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/104/20210320 )
 
 
19.03.2021 – PIATOK :
V dopoludňajších hodinách hliadka mestskej polície štandardne riešila občana za spáchanie priestupku na úseku cestnej dopravy. Občan neskôr prišiel uhradiť uloženú blokovú pokutu na útvar mestskej polície, avšak počas tohto služobného úkonu opakovane odmietal nasadiť si v interiérových priestoroch budovy mestskej polície respirátor. Za porušenie tejto povinnosti bolo mužovo konania postúpené na vecne a miestne príslušný správny orgán na ďalšie riešenie.
Príslušník operačného strediska mestskej polície vo večerných hodinách oznam občana o zdemolovanom prístrešku zastávky MHD na Priemyselnej ulici. Vyslaná hliadka po skontrolovaní miesta potvrdila opodstatnenosť oznamu, zjavne sa jednalo o poškodenie zastávky motorovým vozidlom pravdepodobne nezvládnutím jazdy. Vozidlo, ani jeho vodič, sa však na mieste už nenachádzalo. Na miesto mestskí policajti privolali príslušníka dopravnej polície PZ SR, ktorý si vec prevzal. Udalosť bola tiež nahlásená na stálu službu oddelenia mestských služieb, v noci boli vykonávané priebežné kontroly na zabránenie odcudzenia kovového materiálu z miesta poškodenia.
 
Mestskí policajti reagovali na žiadosť dispečingu tiesňovej linky 112 o odobratie psa na Vikárskej ulici, ktorý sa nachádza pri ležiacej osobe pripravenej na prevoz do nemocnice a jej pravdepodobnú hospitalizáciu. Jednalo sa o obyvateľku Domu opatrovateľskej služby na ul. Janka Kráľa, kde sa nepodarilo nikoho na prevzatie psa nakontaktovať, preto mestskí policajti na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a dočasne ustajnil.
 
20.03.2021 – SOBOTA :  bez zaznamenanej významnej udalosti
 
21.03.2021- NEDEĽA:
Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach sídliska Klokočina mestskí policajti v popoludňajších hodinách zistili otvorené okná na zaparkovanom osobnom motorovom na Alexyho ulici. Príslušník operačného pracoviska mestskej polície zistil totožnosť držiteľa vozidla i jeho telefonický kontakt a vyzval ho, aby sa k svojmu autu dostavil. Držiteľ výzve vyhovel, vozidlo si skontroloval a po vyhlásení, že mu nič z neho nechýba, ani nie je inak poškodené, hliadke poďakoval a vozidlo si riadne uzamkol.
 
 
Späť