RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 11. týždeň 2020

Pridané dňa 17 Mar 2020

Mestká polícia Nitra >>

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

 UDALOSTI   11.  TÝŽDEŇ

 
Hliadka  mestskej polície v ranných hodinách spozorovala na Fatranskej ulici oproti obchodnému domu Lidl na sídlisku Chrenová zranenú staršiu osobu vo veku približne šesťdesiat rokov. Seniorka spadla tvárou na zem, silno krvácala z nosa a z tržného zranenia na čele. V čase zistenia udalosti bola v šoku. Pri zranenej sa nachádzal aj jej dospelý syn. Mestskí policajti poskytli žene predlekársku prvú pomoc, privolali jej záchrannú službu a zotrvali na mieste  až do príchodu posádky RZP, kedy si ju záchranári prevzali do svojej starostlivosti.
 
V dopoludňajších hodinách mestskí policajti preverovali oznam o dezorientovanej osobe na Staničnej ulici na parkovisku pred stanicou ŽSR. Hliadka na mieste zistila štyridsaťpäťročnú ženu, ktorá pôsobila zjavne psychicky nevyrovnane, nebola orientovaná, nedokázala racionálne odpovedať na jednoduché otázky príslušníkov a ani po opakovanej ponuke privolať RZP, nežiadala lekárske ošetrenie. Napriek tomu jej hliadka na miesto záchrannú službu privolala. Dezorientovaná žena sa iracionálne bránila vyšetreniu, avšak počas vyšetrenia v sanitke u nej posádka zistila bodné zranenie v oblasti brucha, takže ju záchranári okamžite previezli na hospitalizáciu do nemocnice.
 
Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijal oznam od predavačky z predajne Chladfruct na Dubíkovej ulici v mestskej časti Dražovce o poškodení výkladu. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili, že na výkladoch je spôsobená škoda na viacerých miestach, ktorú údajne kameňmi spôsobili deti z Telgártskej ulice z miestnej neprispôsobivej komunity. Keďže majiteľ predajne predbežne vyčíslil výšku škody vysoko prevyšujúcu sumu, ktorá je limitujúcim faktorom pri priestupku proti majetku, mestskí policajti nadobudli dôvodné podozrenie, že skutok vykazuje známky trestného činu. Oznamovateľka po dohovore s hliadkou mestskej polície privolala výjazd PZ SR, ktorí si prevzal vec ako podozrenie z trestného činu. Mestskí policajti vykonali výchovný pohovor s jednou zo zákonných zástupkýň podozrivých detí a vyzvali ju, aby si plnila rodičovské povinnosti a aby sa podobná situácia nezopakovala.
 
Hliadka mestskej polície na Kopanickej ulici v dopoludňajších hodinách preverovala telefonický oznam o rozoberaní strechy z azbestu. Po príchode na miesto mestskí policajti vykonali pohovor s majiteľkou domu aj so živnostníkom, ktorý predmetnú strechu rozoberal. Po krátkom objasňovaní príslušníci mestskej polície nadobudli dôvodné podozrenie, že konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu nedovoleného nakladania s nebezpečným odpadom, prípadne všeobecného ohrozenia. Presná kvalifikácia skutku bude závisieť od ďalšieho šetrenia a zistených skutočností. Hliadka mestskej polície preto na miesto privolala príslušníkov útvaru kriminálnej polície a pracovníkov príslušného úradu životného prostredia. Tí si vec prevzali na objasňovanie.
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície asistovala pri odtiahnutí vraku motorového vozidla na ulici Trieda Andreja Hlinku a v neskoršom čase ďalšieho motorového vozidla na ulici Ľudovíta Okánika.
Hliadka mestskej polície na ulici Štefánikova trieda preverovala oznam zamestnankyne sociálneho útvaru Mestského úradu v Nitre, že sa tam nachádza bezdomovec, ktorý odmieta pochopiť a prijať riešenie jeho problému a odmieta z úradu odísť. Po príchode na miesto mestskí policajti vykonali pohovor s oboma stranami, po ktorom pán miesto opustil.
 
Príslušník mestskej polície bol prítomný ako nezúčastnená osoba na procesných úkonoch súvisiacich s objasňovaním trestnej činnosti na oddelení NAKA PZ SR na Rázusovej ulici.
 
Príslušníci mestskej polície popri riešení iných úloh vykonávali aj pohovory s občanmi, ktorí sa zhromažďovali do väčších skupiniek v rôznych častiach mesta. Upozorňovali ich na nebezpečenstvo väčšej možnosti šírenia prenosu koronavírusu COVID-19 a vyzývali ich k väčšej zodpovednosti pri ochrane vlastného i verejného zdravia.
 
Hliadka mestskej polície prijala v popoludňajších hodinách oznam občana o mužovi ležiacom v tráve vedľa cestnej komunikácie na Levickej ulici na sídlisku Chrenová. Vyslaní mestskí policajti na mieste zistili ležať na zemi muža, z miestnej znalosti vedeli, že ide o bezdomovca. Ten bol zjavne pod vplyvom alkoholu, tvrdil, že sa mu zatočila hlava a odpadol, hliadke sa sťažoval na bolesti pod rebrami. Na miesto mu mestskí policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si muža prevzala.
 
Hliadky mestskej polície sa počas dňa naďalej prihovárali spozorovaným skupinkám viacerých osôb na jednom mieste a vykonávali s nimi pohovory o nutnosti dodržiavať odporúčania opatrení v boji proti šíreniu nákazy koronavírusu COVID-19. Činnosť hliadok mestskej polície  v nočnej službe bola zameraná, okrem kontroly verejného poriadku, na kontrolu dodržiavania zatvorenia zábavných podnikov na území mesta.
 
Na poludnie  prijal príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície oznam občana o nájdení peňaženky na Dolnočermánskej ulici. Hliadka prevzala nález od občana na mieste, v peňaženke sa nachádzali osobné doklady a hotovosť takmer 200,-€. Majiteľ peňaženky nebol obyvateľ Nitry, preto bol nález odovzdaný na obvodnom oddelení PZ SR.
 
Vo večerných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o fyzickom ataku dvoch osôb na Novozámockej ulici v mestskej časti Krškany. Po urýchlenom presune na miesto incidentu mestskí policajti zistili už len jednu osobu, ktorou bol tridsaťdvaročný muž z Nitry. Poškodený, napriek tomu, že mal krvácavé povrchové zranenia, odmietol hliadke uviesť, kto ho napadol. Odmietol tiež podať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku. Hliadka mu na miesto privolala záchrannú zdravotnú službu, ktorá si ho po príchode a prvotnom vyšetrení prevzala do svojej starostlivosti.
 
V spolupráci s príslušníkmi PZ SR boli vo večerných hodinách nariadené uzatvorenia prevádzky v podnikoch U Matúša, Riders pub, Golden Chickens bageteria, Potraviny Sisi.
 
V neskorých večerných hodinách sme prijali žiadosť RZP o preverenie ležiacej osoby na Novomeského ulici na sídlisku Klokočina z dôvodu permanentnej vyťaženosti ich posádok. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila štyridsaťdeväťročného muža z Nitry zjavne pod vplyvom alkoholu a krvácajúcim tržným zranením. Muž mal takmer odtrhnuté ucho z hlavy. Toto zranenie si vyžadovalo lekársky zákrok, preto mu mestskí policajti ešte pred poskytnutím predlekárskej prvej pomoci privolali záchrannú službu, posádka ktorej si zraneného muža prevzala.
 
Od dopoludňajších hodín príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície prijímal mnohé volania občanov, ktoré pozostávali prevažne z otázok o povinnosti zavrieť alebo nezavrieť prevádzku v súvislosti s vyhlásenými preventívnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu nákazy koronavírusu COVID-19, ktoré sú obsiahnuté vo verejnej vyhláške číslo OLP/2567/2020. Druhý typ hlásení boli podnety občanov o nezatvorených prevádzkach.
 
Po konzultácii s pracovníčkou Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) hliadky mestskej polície pri zistení otvorenej prevádzky, ktorá by mala byť zatvorená pre karanténne opatrenia, pri prvom kontakte so zodpovednou osobou nepristupovali k uloženiu sankcií. Prevádzkarov na mieste vyzvali k okamžitému zatvoreniu prevádzky. Ak po neskoršej kontrole bolo zistené, že výzva nebola uposlúchnutá, po dohode privolali k riešeniu príslušníkov policajného zboru, ktorí informovali ÚVZ SR. Hliadky mestskej polície preverovali všetky podnety a spolu s vlastnými zisteniami skontrolovali vyše štyridsať rôznych prevádzok, predajní a niektorých obchodných centier. Okrem malých a stredne veľkých prevádzok boli uzatvorené aj väčšie obchodné centrá OBI, MOUNTFIELD, MERCURY MARKET. Uzatvorená bola aj prevádzka Bufet na Sihoti v mestskom parku, kde sa pohybovalo viacero osôb.
 
Hliadky mestskej polície museli neustále riešiť zoskupovanie na jednom mieste viacerých nedisciplinovaných občanov rôzneho veku. Najvýraznejšie zoskupenie mestskí policajti zistili na Novozámockej ulici v mestskej časti Horné Krškany v prevádzke U čertici, kde vo večerných hodinách zistili rodinnú oslavu s vyše štyridsať hosťami. Na miesto privolali hliadku PZ SR, v súčinnosti s ktorou bola predmetná akcia ukončená a prevádzka uzavretá.
 
Po prijatí oznamu občana o otvorenom obchode LŠ stavebniny na Novozámockej ulici mestská polícia v súčinnosti s policajným zborom v dopoludňajších hodinách nariadila uzatvorenie časti nákupného centra LŠ. Nariadené bolo uzatvorenie predajne stavebnín. Mestská polícia zistila, že v objekte sa v spoločných a priechodných priestoroch nachádza reštaurácia aj predajňa drogérie, ale zákazníci sú obsluhovaní a nakupujú aj v stavebninách.
 
Hliadky mestskej polície opáskovaním a vyvesením oznamu uzatvárali počas dňa detské ihriská na území mesta Nitry.
 
Mestskí policajti od stredy 11. marca upozorňovali väčšie skupinky ľudí a vzývali ich, aby sa nezdružovali, aby minimalizovali osobný sociálny kontakt a zdržiavali sa radšej v domácich podmienkach. Oslovovali takto aj skupinky mamičiek na prechádzkach v mestskom parku, skupiny osôb na parkoviskách obchodných centier a na autobusovej i železničnej stanici. S každou vykonali pohovor a apelovali na každého osobnú zodpovednosť pri minimalizovaní možného prenášania koronavírusu a vysvetľovali, že tieto dočasné obmedzenia slúžia na efektívne zníženie prenosu víru z človeka na človeka a jeho postupnej adaptibility. V niektorých prípadoch sa hliadky stretli s ignorantským prístupom občanov, preto museli využiť aj ráznejšiu komunikáciu.
 
Spozorovali a upozorňovali i niekoľko skupiniek žiakov na rôznych miestach nášho mesta, ktorí zjavne nepochopili, a taktiež zrejme aj ich rodičia, že cieľom karanténnych opatrení zatvoriť školy a školské zariadenia je v maximálnej možnej miere obmedziť zhromažďovanie viacerých osôb na jednom mieste.
 
Príslušníci mestskej polície vykonali i pohovor s občanmi rómskej komunity na viacerých miestach nášho mesta a upozorňovali ich na nevhodnosť a nezodpovednosť akéhokoľvek zhromažďovania sa. V jednej zo skupín dostali iracionálnu odpoveď, že Rómovia sa nového koronavírusu Covid-19 neboja, pretože údajne oni ním infikovaní byť nemôžu. Nepravdivosť tohto presvedčenia im mestskí policajti vysvetlili.
 
Na monitorovanie vzniknutej situácie mestská polícia aktívne využívala i kamerový systém, ktorý obsahuje 66 kamier nainštalovaných v rôznych častiach mesta.
 
Späť