RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 11. týždeň 2019

Pridané dňa 19 Mar 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

  

 
UDALOSTI  11. TÝŽDEŇ
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna, verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
Prijali sme oznam od občana o otvorenom motorovom vozidle na Damborského ulici. Po preverení oznamu hliadka našla vozidlo, ktoré malo otvorený batožinový priestor. Príslušník na operačnom pracovisku zistil totožnosť držiteľky a vyzvali ju, aby sa dostavila k svojmu vozidlu. Po príchode a skontrolovaní si svoje auto prevzala a uzamkla.
 
Hliadky mestskej polície kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku v okolí zimného štadióna počas druhého zápasu hokejovej ligy, verejný poriadok v súvislosti so športovým podujatím nebol narušený.
 
V nočných hodinách sme prijali oznam občana o ležiacej osobe, ktorá zranená leží na Čajkovského ulici. Operačný príslušník vyzval oznamovateľa, aby z dôvodu zníženia nebezpečenstva z omeškania na miesto bezodkladne privolal rýchlu zdravotnú pomoc a dispečingu opísal druh a rozsah zranení ležiacej osoby. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila na označenom mieste muža pod vplyvom alkoholu vo veku približne šesťdesiat rokov, ktorý ležal na vozovke s ťažko poranenou hlavou na temene, s problémami a nezrozumiteľne komunikoval, bol dezorientovaný a nevedel uviesť svoje meno. Príslušníci mestskej polície poskytli krvácajúcemu mužovi prvú pomoc a zotrvali pri ňom až do príchodu RZP. Na mieste nič nenasvedčovalo tomu, že by sa muž stal obeťou dopravnej nehody alebo násilného trestného činu.
 
Počas hliadkovania mestskí policajti v nočných hodinách zistili na platenom parkovisku na Wilsonovom nábreží vozidlo, ktoré malo rozbité bočné zadné okno a podľa zanechaných stôp vykazovalo známky trestnej činnosti. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá si vec prevzala.
 
Na pokyn operátora kamerového systému mestskej polície vyslal v neskorých nočných hodinách operačný príslušník hliadku na Mostnú ulicu, kde bol spozorovaný hroziaci fyzický konflikt medzi osobami. Ten mal svojím konaním spôsobovať potácajúci sa, očividne značne podnapitý muž, verbálne napádal okolostojacich a okoloidúcich mužov, pohybmi rúk sa snažil naznačovať boxerské údery a imitoval tak fyzický útok. Zjavne nebolo možné rozpoznať, či muž má úmysel osoby skutočne napádať alebo je to len nepodarený žart človeka pod vplyvom alkoholu. Niektoré osoby, najmä ženy, sa snažili prítomným mužom zabrániť spätnej fyzickej reakcii na provokujúceho muža, čo celú situáciu ešte viac eskalovalo. Vyslané hliadky mestskej polície na mieste zistili totožnosť poškodeného i svedkov udalosti. Devätnásťročný poškodený z Nitry i o rok mladší svedok z obce Ivánka pri Nitre boli tiež výrazne pod vplyvom alkoholu a nevedeli k veci uviesť žiadne relevantné skutočnosti, ani opis podozrivého, ktorý sa na mieste už nenachádzal. Hliadka prezrela poškodeného, ten nemal na tele žiadne zranenia, nesťažoval sa na bolesti, nemal mechanické poškodenie oblečenia, dokonca nemal v úmysle podať na neznámu osobu trestné oznámenie. Hliadky mestskej polície situáciu na Mostnej ulici upokojili, poškodenému i svedkovi odporučili, aby sa presunuli do miesta trvalého bydliska, čo obaja prisľúbili. 
 
Operátor kamerového systému mestskej polície na monitore spozoroval pri Synagóge na Farskej ulici dvoch mužov, ktorí pred prevádzkou Boccacio vytrhli z kvetináčov okrasné rastliny a hodili ich na chodník. Po tomto skutku nasadli do taxíka, ktorý práve išiel okolo alebo si ho privolali v predstihu. Operátor monitoroval cestu taxíka na monitoroch kamerového systému a zistil, že podozriví vošli do prevádzky s občerstvením na Mostnej ulici. Operačný príslušník vyslal na miesto dve hliadky, ktoré počkali na mužov, keď vychádzali z prevádzky. Keď si zasahujúci príslušníci telefonicky overili, že zadržané osoby zodpovedajú opisu podozrivých mužov, predviedli ich na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Po objasnení skutku boli obaja páchatelia doriešení v blokovom konaní.
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala na Mostnej ulici v strede vozovky skupinku približne šiestich osôb, z ktorých jedna zrazu padla na zem. Mestskí policajti našli na ceste ležať zraneného mladého muža, ktorému z nosa tiekla krv. Poškodený odmietol ponúknuté lekárske ošetrenie, rovnako odmietol podať trestné oznámenie alebo oznámenie o priestupku, ktorého bol obeťou. Objasňovaním mestskí policajti zistili, že zranenie mu spôsobil muž, ktorý sa už nachádzal v inej prevádzke. Podozrivého hliadka mestskej polície našla, identifikovala a za drobné ublíženie na zdraví ho doriešila v zmysle priestupkového zákona.
 
Hliadka mestskej polície sa v popoludňajších hodinách na základe oznamu vodiča odstaveného autobusu presunula na parkovisko pred vstupnú bránu priemyselného parku areálu Jaguar-Land Rover. Na mieste príslušníci mestskej polície dostali od vodiča informáciu, že v jeho autobuse sedí mladá žena vo veku asi dvadsaťpäť rokov, tvrdo spí a jemu sa ju nepodarilo zobudiť. Všimol si, že do autobusu nastúpila po ukončení rannej zmeny, viezol ju do Nitry, tam nevystúpila a viezla sa späť k závodu. V čase, keď hliadka mestskej polície vstúpila do autobusu, sa žena už preberala, ale stále bola mierne dezorientovaná v čase i priestore. Nemala viditeľné zranenia, známky požitia alkoholu nejavila, ale nebolo možné preukázať alebo vylúčiť požitie iných návykových látok. Počas pohovoru žena uviedla, že v autobuse tvrdo zaspala údajne z dôvodu únavy a vyčerpania, keďže poslednú noc nespala kvôli chorému synovi. Ďalej uviedla, že je zdravotne v poriadku a lekárske ošetrenie odmietla. Následne si žena za prítomnosti príslušníkov mestskej polície na miesto telefonicky privolala rodinných príbuzných, ktorí ju z miesta po príchode odviezli domov.
 
Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku na ulici Bita v mestskej časti Dolné Krškany hliadka mestskej polície zistila skládku rôzneho odpadu. Mestskí policajti preskúmali odpad s úmyslom nájsť v ňom stopy alebo indície na potenciálneho pôvodcu odpadu. Po tomto preverení našli viaceré doklady smerujúce ku konkrétnej fyzickej osobe, čo umožnilo stotožniť pôvodcu skládky. Po ďalšom objasňovaní mestskí policajti vyzvali pôvodcu, aby vyhodený odpad z miesta odstránil zákonným spôsobom a očistenie miesta neskôr preverili.
 
 
 
 
Hliadka mestskej polície vo večerných hodinách na ulici Štefánikova trieda preverila oznam muža vo veku päťdesiattri rokov, ktorý uviedol, že má problémy so svojou sedemdesiatsedemročnou matkou, ktorá údajne trpí psychickými problémami. Oznamovateľ počas nahlásenia oznamu uviedol operačnému pracovníkovi mestskej polície, že jeho matka sa zmätene pohybuje po chodníkoch a vozovke v okolí miesta trvalého bydliska a nie je schopný ju sám zvládnuť. Oznamovateľ ďalej uviedol, že z tohto dôvodu bola už v minulosti hospitalizovaná. Mestskí policajti po príchode na miesto poskytli mužovi pomoc, s jeho matkou vykonali pohovor, tá nemala na tele žiadne zranenia, pôsobila v celku pokojne, ale zjavne dezorientovane. Počas tohto rozhovoru jej syn privolal RZP, ktorej posádka chcela dôchodkyňu vyšetriť a prípadne ju opäť hospitalizovať. Tá však vyhlásila, že si neželá ošetrenie, pretože ho nepotrebuje. Keďže jej psychické problémové prejavy neboli v takom stave, že by bola hrozbou sebe alebo iným osobám, posádka RZP nemala dôvod zastaviť ju a hospitalizovať aj proti jej vôli. Dôchodkyňa po tomto vyhlásení pokojne odišla do miesta trvalého bydliska. 
 
V ranných hodinách hliadka mestskej polície asistovala pri odstránení dlhodobo stojaceho vozidla na ulici trieda Andreja Hlinku, ktoré zaberalo miesto na státie iným účastníkom cestnej premávky. Vozidlo bolo odťahovou službou umiestnené v areáli zmluvnej firmy v obci Horná Kráľová. Hliadka po tomto úkone asistovala aj pri odstránení dlhodobo stojaceho vozidla Dodge na Skalnej ulici, ktoré svojím státím v zóne zákazu státia na exponovanom dopravnom úseku znižovalo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zároveň obmedzovalo chodcom plne využívať cestnú komunikáciu. Na vozidle bolo ešte v januári založené blokovacie zariadenie na zabránenie odjazdu vozidla za dopravný priestupok, ale do dnešného dňa sa vodič k vozidlu neprihlásil. Podľa predchádzajúceho držiteľa, ktorý mal snahu problém riešiť, je súčasný majiteľ dlhodobo v zahraničí. Ten si navyše nesplnil povinnosť po kúpe motorového vozidla vykonať prepis a podať žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu na dopravnom inšpektoráte. Z dlhodobo stojaceho vozidla hliadka mestskej polície demontovala blokovacie zariadenie a zmluvná firma ho umiestnila na rovnakom mieste na záchytnom parkovisku.
 
 
 
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v mestskej časti Dražovce prijala od miestnej občianky oznam o uhryznutí psom, ktorý vybehol z dvora domu na Rozmarínovej ulici a po uhryznutí do lýtka oznamovateľky sa do toho istého miesta vrátil. Mestskí policajti sa pokúsili skontaktovať s držiteľkou psa, tá sa však doma nenachádzala, preto poškodenú poučili o nutnosti ošetrenia u lekára aj s popisom situácie. Udalosť doriešila v popoludňajších hodinách iná hliadka mestskej polície, ktorá držiteľku psa vyzvala, aby zaniesla psa na vyšetrenie k veterinárovi a tiež ju upozornili na povinnosť oznámiť, že jej pes nevyprovokovane napadol človeka. Mestskí policajti tiež zistili, že držiteľka psa z neprispôsobivej komunity si nesplnila ani povinnosť prihlásiť psa do evidencie mesta, za čo je mestskí policajti uložili blokovú pokutu. Priestupkyňa uviedla, že je ochotná pokutu zaplatiť, ale až v pondelok 18.3. po prevzatí sociálnych dávok.
 
Počas hliadkovania príslušník mestskej polície našiel na Golianovej ulici čiernu textilnú peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady a finančná hotovosť. Po spísaní úradného záznamu mestskí policajti odovzdali nájdený občiansky preukaz na obvodnom oddelení PZ SR, kde zistili, že ten je už neplatný, keďže bol po oznámení o strate zablokovaný. Operačný príslušník o náleze telefonicky informoval sedemnásťročnú študentku z obce Rimavské Brezno, ktorá si peňaženku i s hotovosťou a kartou poistenca zdravotnej poisťovne prevzala na útvare mestskej polície.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách spozorovala na Výstavnej ulici dopravnú nehodu dvoch nitrianskych motorových vozidiel. Príslušníci vykonali zistenia zdravotného stavu posádok havarovaných vozidiel, nikto nebol zranený, ani sa nesťažoval na bolesti, nebolo nutné lekárske ošetrenie, keďže nehodou vznikla iba materiálna škoda. Mestskí policajti na miesto privolali príslušníkov PZ SR a pretože na tomto exponovanom úseku sa začala vytvárať dopravná zápcha, v ktorej uviazli aj autobusy MHD, do príchodu dopravnej polície organizovali sprejazdnenie ulice. Po zadokumentovaní dopravnej nehody boli vozidlá z miesta odstránené a hliadka mestskej polície usmerňovanie dopravy ukončila.
 
Vo večerných hodinách sme prevzali oznam o ležiacej osobe na Nedbalovej ulici na sídlisku Klokočina. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila muža vo veku štyridsaťsedem rokov, ktorý ležal na chodníku. Muž bol pod vplyvom alkoholu,  bez zjavných dôvodov sa správal hrubo a vulgárne, na hlave mal opuch po páde bez cudzieho zavinenia. Muža mestskí policajti prikryli ochrannou hliníkovou fóliou proti podchladeniu a na miesto mu bola privolaná posádka záchrannej služby, ktorá si ho prevzala.
 
Hliadky mestskej polície prednostne kontrolovali verejný poriadok počas prezidentských volieb a spolupracovali na zabezpečení riadneho chodu volebných okrskov.
 
V ranných hodinách sme prijali oznam od občana o ležiacej osobe v priestoroch mestskej tržnice na ulici Štefánikova trieda. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila muža z Nitry vo veku päťdesiatosem rokov, ktorý bezvládne ležal na zemi. Muž bol mierne pod vplyvom alkoholu, nemal viditeľné zranenia a hliadke uviedol, že spadol a nevládze vstať. Na miesto mu bola privolaná posádka záchrannej služby, ktorá si ho prevzala na vyšetrenie. Mestskí policajti pri ňom zotrvali až do príchodu lekára. Ďalší oznam o ležiacej osobe sme prijali v poobedných hodinách. Na sídlisku Klokočina na ulici Na Hôrke vyslaná hliadka mestskej polície zistila rovnako starého muža, tiež bol pod vplyvom alkoholu, tento občan však mal viditeľné zranenie na hlave. Preto mu mestskí policajti zavolali RZP, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti.
 
Hliadka mestskej polície sa vo večerných hodinách presunula do ubytovne Hostel na Bratislavskej ulici, odkiaľ sme na tiesňovú linku mestskej polície č. 159  prijali telefonický oznam dvadsaťpäťročnej občianky bulharskej národnosti. Tá, napriek jazykovej bariére, mestským policajtom uviedla, že má problém s občanmi srbskej národnosti, ktorí do Nitry prišli za pracovnými možnosťami. Na mieste oznamovateľka hliadke mestskej polícii opakovane uvádzala, že musí odísť z hostelu domov do Bulharska, pretože má obavy o svoj život. Bližšie skutočnosti nevedela alebo nechcela prezradiť. Keďže skutok vykazoval znaky možného trestného činu, mestskí policajti prípad ďalej neobjasňovali a na miesto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si záležitosť prevzala na doriešenie. Hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť príslušníkom PZ v rámci svojich zákonných oprávnení.
 
V neskorých nočných hodinách sme prijali oznam o rušení nočného pokoja hlasnou reprodukovanou hudbou z prevádzky na Kmeťkovej ulici. Hliadka mestskej polície na mieste usúdila, že oznam je opodstatnený, preto vyzvala prevádzkara, aby hlasitosť hudby stíšil a za priestupok ho doriešili v blokovom konaní. Počas riešenia oznamu mestskí policajti podľa údajov z informačného systému samosprávy zistili, že prevádzka by mala mať zatváracie hodiny iba do polnoci. Na otázku mestských policajtov, prečo nie je prevádzka riadne zatvorená, uviedol, že má potrebné povolenie od príslušného útvaru mesta o zmene zatváracích hodín, ktoré ale nemá pri sebe a nevie ho predložiť. Keďže ani na operačnom pracovisku mestskej polície sa kópia povolenia nenachádzala, na rozdiel od povolení iných prevádzok o zmenách zatváracích hodín, mestskí policajti podozrenie z priestupku ďalej preverujú.
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície na Mostnej ulici zasahovala proti mužovi, ktorý sa snažil udrieť iného muža. Za konanie, ktorým narušil občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví a hrubým správaním, mestskí policajti dvadsaťročnému mužovi z obce Jarok uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. Poškodený muž z Nitry vo veku tridsať rokov nebol zranený a ani nechcel ďalej vo  veci konať.
 
Operátor mestského kamerového systému v skorých ranných hodinách spozoroval muža, ktorý na Svätoplukovom námestí vykonával veľkú telesnú potrebu. Po príchode na miesto vyslaná hliadka zistila naplnenie skutkovej podstaty priestupku znečistenia verejného priestranstva, ktorého sa svojim konaním dopustil päťdesiatpäťročný muž z Nitry. Na mieste bol doriešený v blokovom konaní a po zaplatení pokuty a výzve mestských policajtov znečistenie po sebe odstránil.
 
Počas štandardnej kontroly dodržiavania verejného poriadku v uliciach mesta hliadka mestskej polície na ulici Nábrežie mládeže pri brehu rieky v popoludňajších hodinách zistila partiu mládeže, ktorej členovia konzumovali alkoholické nápoje na mieste, kde je to v danom čase zakázané všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry. Dvoch mladých mužov z obce Zbehy na mieste hliadka doriešila zmierlivo napomenutím. Kým mestskí policajti riešili prvých dvoch priestupcov, tretí muž si telefonicky privolal na miesto hliadku policajného zboru a výslovne odmietol priestupok doriešiť s hliadkou mestskej polície. Privolaní príslušníci policajného zboru po príchode muža za priestupok doriešili v zmysle svojich oprávnení.
 
 
 
Späť