RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 10. týždeň 2020

Pridané dňa 12 Mar 2020

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 10. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície sa v ranných hodinách na výzvu hasičov presunula na Benkovu ulicu na sídlisko Klokočina, kde v budove bývalého Domu kobercov horelo. Po príchode vykonali pohovor s veliteľom zásahu HaZZ, ktorý im vysvetlil, že dôvod privolania na miesto požiaru bola prvotná informácia o tom, že objekt patrí do vlastníctva mesta. Príslušníci mestskej polície mu vysvetlili, že budova je v súkromnom vlastníctve, pokúsili sa zabezpečiť telefonický kontakt na majiteľa, čo sa však napriek snahe nepodarilo. V budove požiarom nevznikli škody väčšieho rozsahu a keďže objekt dlhodobo nebol zabezpečený ani v minulosti, nebolo okamžité kontaktovanie majiteľa bezpodmienečne nutné. Neskôr napoludnie iná hliadka mestskej polície, idúca okolo poškodenej budovy, spozorovala, že v objekte sa opätovne nachádza výjazd HaZZ, ktorý zasahoval pri hasení požiaru. Uviedli, že v ranných hodinách bol požiar na prízemí, teraz hasili oheň na poschodí. Mestskí policajti im poskytli asistenciu pri zabezpečení dopravy v okolí ich požiarneho vozidla, aby motoroví účastníci cestnej premávky nejazdili po zeleni a priľahlom chodníku, keďže sa v blízkosti nachádza zadný vchod do areálu Základnej školy Benkova mohlo prísť k ohrozeniu detí alebo ich rodičov. Asistenciu požiarnemu vozidlu mestskí policajti poskytli tiež aj pri bezpečnom opustení miesta po ukončení zásahu. V popoludňajších hodinách mestskí policajti v tom istom objekte preverovali ďalší oznam o opätovnom šírení dymu a zápachu z budovy. Po príchode zistili, že z prízemia sa šíri dym z horiaceho molitanu. Tento bol za pomoci občana z blízkeho bytového domu uhasený. Privolanie hasičov nebolo potrebné.
 
V poludňajších hodinách v priestoroch bývalých kasární pod Zoborom sa jeden príslušník mestskej polície zúčastnil ako nezúčastnená osoba pri procesných úkonoch obhliadky miesta činu pre potreby vojenskej polície.
 
Počas hliadkovania mestskí policajti vo večerných hodinách na Alexyho ulici spozorovali neznámeho mladíka, ktorý vynášal z vchodu pri smetné nádoby kusy drevených platní zo starej skrine a ukladal ich vedľa smetných nádob určených na komunálny odpad. Hliadka osemnásťročného muža z Nitry vyzvala, aby sa odpadu zbavil zákonným spôsobom a nie tým, že ho uloží na iné miesto, než určilo Mesto Nitra. Zároveň ho informovali, že sa svojím konaním dopustil priestupku porušením príslušného paragrafového ustanovenia zákona o odpadoch. Mužovi mestskí policajti uložili blokovú pokutu, ten odpad zo starého nábytku odniesol späť do vchodu. Pri riešení priestupku sa pri hliadke   zastavila neznáma žena, ktorá obhajovala tento protiprávny skutok, urážala hliadku a zosmiešňovala prácu mestskej polície. Uviedla, že ona starý nábytok aj tak vyhodí pri veľkoobjemových kontajneroch a nik jej v tom nezabráni. Hliadka počas služby priebežne kontrolovala okolie kontajnerov a smetných nádob, porušenie zákona nezistili.
 
Minútu po polnoci prijal príslušník na operačnom pracovisku oznam o mužovi na Braneckého ulici pri čerpacej stanici Shell, ktorý údajne najskôr ležal na vozovke a teraz sa snaží z miesta odísť a vchádza do jazdnej dráhy vozidlám. Hliadka po príchode na miesto zistila muža, bezdomovca, u ktorého sa pravdepodobne prejavovali abstinenčné príznaky na neznámu návykovú látku. Keďže muž bol svojim konaním nebezpečný nielen k sebe, ale aj k svojmu okoliu, na miesto mestskí policajti privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci. Počas presunu do nemocnice a vyšetrovacích úkonov na urgentnom príjme hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť záchranárom, zdravotným sestrám i lekárom, pretože štyridsaťpäťročný muž z Nitry bol agresívny a mal tendenciu napádať zdravotný personál nemocnice. Neskôr, približne o dve hodiny, boli mestskí policajti na výzvu lekárky z urgentného príjmu opäť k dispozícii pri prepúšťaní agresívneho muža z nemocnice.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam občana o vysypaní odpadu v mestskej časti Pod Katrušou. Vyslaní mestskí policajti na mieste prichytili pri čine päťdesiattriročného muža z Nitry, ktorý sa z nákladného vozidla Avia zbavoval stavebného odpadu v rozpore so zákonom. Hliadka mestskej polície na mieste doriešila priestupok v blokovom konaní a priestupcu vyzvala, aby vysypaný stavebný odpad z miesta bezodkladne odstránil a odpadu sa zbavil zákonným spôsobom odovzdaním ho na zberných odpadových dvoroch Nitrianskych komunálnych služieb.
Na sídlisku Klokočina na Tokajskej ulici hliadka mestskej polície v mieste trvalého bydliska informovala nitriansku občianku, že boli nájdené jej osobné veci, ktoré na verejnom priestranstve pravdepodobne vytratila. Nález si môže prevziať v sídle obvodu mestskej polície Klokočina na ulici Na Hôrke. V poobedných hodinách si žena svoje stratené veci vyzdvihla na uvedenej adrese.
 
V neskorých nočných hodinách príslušník na operačnom pracovisku prijal oznam občana o aktivovanom alarme na obchodnom dome Lidl na Fatranskej ulici. Vyslaná hliadka mestskej polície po kontrole vyhodnotila oznam ako opodstatnený, ale na mieste sa nedal zistiť kontakt na zodpovednú osobu firmy Lidl, ani na SBS, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. Po krátkom čase sa na nakladaciu rampu dostavil zásobovací kamión, ktorého vodič vykladal tovar do samostatnej oddelenej časti obchodu. Vodič poskytol hliadke kontakt na dispečera, avšak ani ten nevedel uviesť kontakt na zodpovedné osoby v podobnom prípade. Na miesto mestskí policajti privolali hliadku policajného zboru, pretože nadobudli dôvodné podozrenie, že prišlo k narušeniu objektu, čím potenciálne mohli vzniknúť väčšie škody a hliadka mestskej polície vyčerpala svoje možnosti a oprávnenia. Vizuálne sa objekt javil nenarušený.
 
Hliadka mestskej polície počas kontroly dodržiavania verejného poriadku našla na ulici Štefánikova trieda pri Mestskom úrade v Nitre občiansky a vodičský preukaz. Majiteľovi mestskí policajti doklady odovzdali v mieste jeho trvalého bydliska na Partizánskej ulici na sídlisku Klokočina. Zároveň ho upozornili, že jeho doklad totožnosti mohol byť neznámou osobou zneužitý na trestnú činnosť, v takom prípade sa môže kontaktovať na Mestskú políciu v Nitre, kde sú strata i nájdenie občianskeho preukazu evidované.  
 
Vo večerných hodinách dve hliadky mestskej polície preverovali oznam občana o väčšej skupine mládeži, ktorá sa nachádza na parkovisku za Divadlom Andreja Bagara na Mostnej ulici a údajne tam znečisťuje verejné priestranstvo. Po príchode hliadok na miesto príslušníci mestskej polície vykonali pohovor s viacerými  osobami. Jeden z nich, muž z obce Močenok vo veku dvadsaťdeväť rokov, bol na mieste doriešený v blokovom konaní za znečistenie verejného priestranstva močením. Po zákroku mestskej polície sa všetky osoby z miesta rozišli.
 
Hliadka mestskej polície riešila na poludnie na Mostnej ulici päťdesiatosemročného muža z Nitry, ktorý znečisťoval verejné priestranstvo tým, že vyhadzoval z odpadových nádob rôzne predmety do okolia, na verejnú zeleň rozkladal a rozoberal vyhodenú elektroniku. Priestupcu predviedli na útvar mestskej polície za účelom zistenia jeho totožnosti. Za porušenie príslušného paragrafu priestupkového zákona ho potrestali uložením blokovej pokuty, ktorú muž zaplatil. Ešte na mieste zákroku ho vyzvali, aby spôsobený neporiadok upratal a priestranstvo v okolí kontajnerov uviedol do pôvodného stavu.
 
Vo večerných hodinách sa hliadka mestskej polície presunula na Čajkovského ulicu na sídlisku Klokočina do panelového domu, kde bolo v jednom z bytov hlásené obťažovanie veľmi hlasnou hudbou, pravdepodobne sledovaním televízneho prijímača. Mestským policajtom na označenom byte nikto neotváral a aj viacerí susedia zhodne uvádzali, že už viac ako hodinu skúšali klopať na dvere bytu a nikto sa neozval. Jeden zo susedov, ktorý sa vracal domov, hliadke uviedol, že majiteľa bytu videl pred viac ako hodinou odchádzať preč. Domovníčka mestským policajtom poskytla telefónne číslo na majiteľa bytu, ktorému jeden z príslušníkov zatelefonoval, vysvetlil situáciu a vyzval ho, aby sa bezodkladne dostavil do bytu. Po príchode spoločne zistili, že sa jedná zrejme o poruchu na televíznom prijímači, ktorý sa samovoľne zapínal a vypínal. Štyridsaťtriročný majiteľ bytu televízor vypol z elektrickej siete, situácia s obťažovaním sa tým vyriešila.
 
Mestskí policajti vo večerných hodinách preverovali oznam občianky zo Svätoplukovho námestia, ktorá videla neznámeho muža spadnúť na vozovku a zrejme si poraniť hlavu, pretože na mieste zostal ležal bez pohybu. Operačný príslušník už nestihol oznamovateľke poradiť, aby v budúcnosti pri podobných zisteniach rozhodne telefonovala priamo záchrannej službe. Zníži sa tak nebezpečenstvo z omeškania a ušetria sa vzácne minúty pri záchrane ľudského zdravia a života. Hliadka mestskej polície na mieste zistila, že sa jedná o päťdesiattriročného bezdomovca značne pod vplyvom alkoholu, ktorý bol pri vedomí a pádom si spôsobil krvácavé zranenie na hlave. Na miesto mu privolali sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorej posádka si muža prevzala do svojej starostlivosti.
 
 
 
Späť