RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 10. týždeň 2019

Pridané dňa 13 Mar 2019

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 10. TÝŽDEŇ

 
Hliadka mestskej polície v ranných a dopoludňajších hodinách zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku pri deložovaní dvoch sociálne neprispôsobivých rodín z nájomných bytov na Orechovom dvore. Výkon deložovania realizovali pracovníci Službytu Nitra, celý úkon zo strany deložovaných i  prizerajúcich sa príbuzných či susedov prebehol bez narušenia verejného poriadku  či eskalovania emócií.
 
V ranných hodinách preverovala hliadka mestskej polície oznam občana o zrazenom kuse vysokej zveri na ceste smerom do mestskej časti Dražovce. Vyslaná hliadka našla na kruhovom objazde smerom do priemyselného parku na Dolných honoch kadáver srny, ktorá podľa druhu a rozsahu zranení uhynula zrejme po kontakte s motorovým vozidlom. Keďže sa jednalo o poľovnú zver, mestskí policajti na miesto privolali hospodára príslušného poľovného združenia, ten mŕtve telo zrazenej srny z cestnej komunikácie odstránil.
 
 
V dopoludňajších hodinách sme prijali oznam občana o psovi, ktorý sa voľne pohybuje na kruhovom objazde pri Dobšinského ulici. Keďže hrozilo nebezpečenstvo spôsobenia dopravnej nehody kvôli vyhýbaniu sa vodičov pobehujúcemu psovi na ceste, zasahujúci mestskí policajti sa pokúsili psa odchytiť vlastnými silami. Po určitej chvíli sa im psa odchytiť podarilo a keďže nemal na sebe žiadne markery, podľa ktorých by bolo možné stotožnenie jeho  držiteľa, na miesto privolali zmluvného veterinára, ktorý psa prevzal a ustajnil.
 
V popoludňajších hodinách sme prijali oznam o otvorenom vozidle na Štúrovej ulici. Mestskí policajti preverili zaparkované vozidlá na menovanej ulici a zistili motorové vozidlo s nitrianskym evidenčným číslom, ktoré malo otvorené okno na spolujazdcovej strane. Príslušník na operačnom pracovisku mestskej polície stotožnil dvadsaťštyriročnú držiteľku otvoreného motorového vozidla a keďže mala trvalý pobyt v Nitre, na miesto sa dostavila v krátkej dobe. Auto si skontrolovala a po vyhlásení, že nie je poškodené, ani nič z neho nie je odcudzené, si vozidlo riadne uzamkla.
 
Počas hliadkovania a kontroly dodržiavania verejného poriadku mestskí policajti spozorovali na Topoľovej ulici motorové vozidlo, ktoré stálo v jazdnom pruhu a tvorilo tak potenciálne nebezpečnú prekážku v cestnej premávke. Vozidlo bolo riadne uzamknuté, avšak bez zatiahnutej ručnej brzdy a zaradeného prevodového stupňa. Operačný príslušník v spolupráci s policajným zborom zistil totožnosť držiteľa, nepodarilo sa však s ním skontaktovať a privolať ho na miesto, aby vozidlo riadne preparkoval. Z dôvodu odstránenia hrozby dopravnej nehody mestskí policajti preventívne odtlačili vozidlo na voľné parkovacie miesto a mechanicky auto zabezpečili pred opätovným samovoľným pohybom smerom na vozovku. Za stierač vodičovi založili oznam s informáciou o tomto riešení a vzniknutej situácii.
 
Tri hliadky mestskej polície v popoludňajších hodinách na základe oznamu občana zasahovali pred autobusovou stanicou, kde malo dochádzať k hromadnej bitke medzi členmi neprispôsobivej komunity. Hliadky mestskej polície na mieste zistili skupinku, ktorá uviedla, že ich fyzicky napadli viacerí členovia ich komunity a utiekli na železničnú stanicu. Počas prvotného získavania informácií prišiel k hliadke vodič autobusu a uviedol, že na nástupišti sedí žena, ktorá bola napadnutá a má otvorené zranenia na hlave. Sťažovala sa na silné bolesti a bola v zjavnom šoku. Mestskí policajti šesťdesiatjedenročnej poškodenej z Jelenca, ktorá bola napadnutá od chrbta, takže nevedela identifikovať páchateľov, privolali na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Ďalší z napadnutých poškodených, tridsaťpäťročný muž z Nitry, ktorý mal tržnú ranu na hlave, začal v dôsledku šoku kolabovať a žiadal lekárske ošetrenie. Druhá hliadka medzitým v skupinke okolostojacich zistila svedka udalosti, ktorý bol ochotný označiť podozrivé osoby. Tie mestskí policajti zadržali, jednalo sa o skupinu troch osôb, štyridsaťosemročného muža, rovnako starú ženu a tridsaťročného muža z mestskej časti Orechov Dvor. Mestskí policajti ich odovzdali privolaným hliadkam policajného zboru, ktorí si osoby i celý prípad prevzali na objasnenie, keďže skutok vykazoval znaky trestného činu.
 
Prijali sme oznam občana o založení čiernej skládky na Dolnočermánskej ulici v blízkosti ulice Tehelnej. Objasňovaním na mieste a dobrou miestnou znalosťou zasahujúcich príslušníkov mestskej polície sa neskôr podarilo stotožniť pôvodcu nelegálnej skládky odpadu, ktorým bol osemdesiattriročný muž z Nitry. Hliadka ho doriešila v zmysle priestupkového zákona za porušenie príslušného ustanovenia zákona o odpadoch a zároveň ho vyzvala, aby znečistené verejné priestranstvo uviedol do pôvodného stavu legálnym spôsobom. Na ďalší deň miesto skontrolovali a zistili, že muž ich výzvu uposlúchol a odpad odstránil.
 
Mestskí policajti preverovali v Dolných Krškanoch zistenú čiernu skládku odpadu, ktorú spozorovali počas hliadkovej činnosti. Po dôkladnejšom prezretí miesta našli v odpade aj dokumenty, ktoré naznačovali, že podozrivým z nezákonného zbavovania sa odpadu bol tridsaťosemročný majiteľ firmy. Príslušník mestskej polície poverený objasňovaním skutku ho predvolal na útvar za účelom podania vysvetlenia k priestupku, kde majiteľ firmy prijal zodpovednosť za skutok, ktorý spáchal porušením príslušného ustanovenia zákona o odpadoch. Za tento priestupok bol doriešený v blokovom konaní, odpad neskôr odstránil zákonným spôsobom a tým verejné priestranstvo uviedol do pôvodného stavu.
 
 
Na pokyn príslušníka na operačnom pracovisku mestskej polície sa hliadka v popoludňajších hodinách presunula na Špitálsku ulicu, kde v areáli jednej z firiem údajne zostala zavretá osoba. Na mieste mestskí policajti zistili, že tridsaťdvaročná žena z Janíkoviec chcela ísť so svojim dvojmesačným synom na pohotovosť, avšak navigácia ju omylom doviedla do areálu firmy, ktorej brána sa automaticky uzavrela počas toho, ako žena skúšala na nesprávnom mieste nájsť pohotovosť. Keďže sa nevedela s dvojmesačným kojencom dostať z uzavretého areálu, kontaktovala mestskú políciu na čísle 159 a požiadala o pomoc. Keďže nebolo možné operatívne zistiť kontakt na majiteľa nehnuteľnosti, zasahujúci policajti žene pomohli dostať sa z dvora firmy transportom cez oplotenie tak, aby nebolo poškodené zdravie osôb ani majetok firmy. Po upokojení matky jej vysvetlili, kde presne nájde pohotovostného lekára.
 
V popoludňajších hodinách hliadka mestskej polície vykonávala štandardnú kontrolu na ulici Nábrežie mládeže, v lokalite, kde empirickými znalosťami bolo zistené, že sa tam často zdržiava mládež a opakovane tam dochádza k narúšaniu verejného poriadku, prípadne konzumácii alkoholu alebo iných návykových látok. Na tomto mieste mestskí policajti spozorovali skupinu mládeže a keďže bol okolo nich spôsobený značný neporiadok, hliadka mala v úmysle vykonať s nimi pohovor o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty v uliciach. Bol medzi nimi aj zjavne maloletý chlapec, u ktorého si príslušníci všimli, že nevedel poriadne artikulovať, mal narušenú koordináciu pohybov celého tela, bol malátny, avšak podľa jeho tvrdenia alkoholický nápoj nevypil. Zistením totožnosti sa potvrdilo, že ide o maloletého, iba trinásťročného chlapca z Nitry. Hliadke sa začal sťažovať na bolesti brucha, zhoršenie zrakového vnímania a krútenie hlavy. Na otázku, či nezjedol niečo pokazené, odpovedal, že nie, ale že niekto cudzí mu dal neznámu látku, asi marihuanu, ktorú fajčil cez plastovú fľašu, ktorú našiel položenú na zemi. Počas rozprávania hliadke túto fľašu aj ukázal. V záujme zachovania zdravia maloletého chlapca príslušník mestskej polície okamžite telefonicky privolal na miesto rýchlu zdravotnú pomoc. Tiež telefonicky kontaktoval a informoval zákonného zástupcu maloletého o zistených udalostiach a stave jeho syna. Na miesto prišla posádka RZP, ktorá si chlapca prevzala na vyšetrenia. Zároveň na miesto prišla i hliadka policajného zboru, ktorú privolala pracovníčka operačného strediska záchrannej služby. Po krátkej chvíli prišiel aj otec maloletého. Keďže chlapec bol silne intoxikovaný neznámou látkou, bol v sprievode svojho otca hospitalizovaný na detskom oddelení nemocnice v Nitre na detoxikáciu a následné pozorovanie. Na mieste sa nachádzali ďalší piati chlapci vo veku od štrnásť do pätnásť rokov, všetci z Nitry, okrem jedného z obce Lužianky. Záležitosť si na mieste prevzala hliadka policajného zboru.
 
 
V neskorých nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala oznam o ležiacej osobe na chodníku. Na mieste zistili bezvládne ležať muža v strednom veku, ktorý nejavil známky vonkajšieho poranenia. Hliadke sa ho však nedarilo prebrať, muž nebol orientovaný a miestami upadal do stavu bezvedomia. Na miesto okamžite privolali lekára, ktorý hneď na mieste začal s ošetrujúcimi úkonmi. Počas tejto záchrany zdravia tridsaťtriročného muža z Veľkého Zálužia prišla k sanitnému vozu skupina osôb a dôrazne sa dožadovala okamžitého ošetrenia ich kamaráta, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Napriek snahe mestských policajtov si nedali vysvetliť, že lekár musí najprv vyšetriť prvého pacienta, ktorý je vo vážnom stave a potom sa môže venovať druhému. Slovná agresivita a netrpezlivosť skupiny eskalovala, preto operačný príslušník poslal na miesto druhú hliadka, spoločne s ktorou na mieste rázne zabezpečili verejný poriadok a nerušený výkon zachraňujúceho lekára. Obidve hliadky zotrvali na mieste až do konca, k narušeniu verejného poriadku alebo k stupňovaniu emócií už neprišlo, postupne boli ošetrení obaja pacienti.
 
V skorých ranných hodinách hliadka mestskej polície počas kontroly verejného poriadku spozorovala na Mostnej ulici vzájomné fyzické napádanie dvoch osôb. Mestskí policajti okamžite zakročili, oboch aktérov od seba oddelili, zistili ich totožnosť a zisťovali skutkový stav. Obaja muži sa navzájom obviňovali z napadnutia a jeden z nich, dvadsaťtriročný muž z Veľkého Zálužia uviedol, že chce podať trestné oznámenie na dvadsaťosemročného muža  z obce Zbehy. Na miesto preto privolali hliadku policajného zboru, ktorá si vec prevzala.
 
 
 
Späť