RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vybrané prípady 1. týždeň 2021

Pridané dňa 12 Jan 2021

Mestká polícia Nitra >>

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa rozhodli v krátkosti opísať iba tie udalosti, ktoré sú o niečo neštandardnejšie, možno zaujímavejšie alebo si myslíme, že by ste o nich vedieť mali.

 

UDALOSTI 1. TÝŽDEŇ 2021

 
04.01.2021 – PONDELOK:
Počas kontroly verejného poriadku hliadka mestskej polície na Cintorínskej ulici zistila osobné motorové vozidlo, ktoré malo otvorený batožinový priestor. V ňom sa nachádzali rôzne predmety osobnej potreby. Príslušník operačného pracoviska zistil totožnosť i telefonický kontakt držiteľa vozidla, zasahujúci príslušníci zistili, že vozidlo užíva iná osoba ako majiteľ, právnik, ktorý je aktuálne na pojednávaní na krajskom súde. Mestskí policajti držiteľa vozidla informovali, že auto skontrolovali a keďže nenieslo znaky trestnej činnosti, uzavreli ho a pokračovali v hliadkovej činnosti. Zároveň ho vyzvali, aby sa spojil s užívateľom auta a ten nech po príchode k vozidlu skontroluje osobné veci v interiéri. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov má kontaktovať políciu.  
 
Príslušníci mestskej polície preverovali telefonický podnet na ležiaceho bezdomovca na medziposchodí panelového domu na Výstavnej ulici. Po príchode našli muža ležať na piatom poschodí v spoločných priestoroch na chodbe. Vyzvali ho, aby vstal, očistil priestor a preukázal svoju totožnosť. Keď muž vstával zo zeme, uvideli pod ním injekčnú striekačku, ktorá bola do polovice naplnená neznámym drobným bielym kryštalickým práškom. Keď sa ho spýtali, čo má v striekačke, odvetil, že to nie je pervitín a schoval ju do vrecka nohavíc. Muž hliadke nadiktoval svoje osobné údaje, pretože tvrdil, že občiansky preukaz mu niekto odcudzil. Jednalo sa o dvadsaťdvaročného muža z obce Jelšovce, ktorého hliadka vyzvala, aby sa z bytového domu, kde nemal trvalý ani prechodný pobyt, presunul pred vchod domu. Tam mu totožnosť prelustrovala privolaná hliadka policajného zboru a zároveň prípad prevzala pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Na otázku hliadky PZ SR, či má u seba nejakú zakázanú látku, muž opakovane tvrdil, že má, ale nie je to pervitín. Príslušníci policajného zboru po úvodných zisteniach privolali na miesto vyšetrovateľku PZ SR, ktorej podozrivý muž striekačku dobrovoľne vydal. Tá si dôkazný predmet prevzala a celú vec prevzala na objasnenie.
 
05.01.2021 – UTOROK:
Obyvateľ Domu opatrovateľskej služby na ulici J. Kráľa v popoludňajších hodinách nahlásil príslušníkovi operačného pracoviska mestskej polície, že suseda, staršia pani, vo svojom byte spadla a nevie sa sama postaviť. Je zamknutá zvnútra, nevedia otvoriť jej dvere a dostať sa dnu, aby jej pomohli. Mestskí policajti sa urýchlene presunuli na miesto a pomocou rebríka sa dostali zvonku do jej izby a odomkli ju. Jednalo sa o seniorku vo veku osemdesiat rokov, pani komunikovala, nevykazovala vonkajšie zranenia, okrem nevládnosti sa nesťažovala na žiadne zdravotné problémy. Privolávať, už i tak vyťaženú, rýchlu zdravotnú pomoc nebolo potrebné.
 
Hliadka mestskej polície v popoludňajších hodinách preverovala oznam o nahlásenom požiari na Pivovarskej ulici, kde horel kontajner modrej farby na papierový odpad. Po príchode na miesto sa na mieste už nachádzalo vozidlo hasičského zboru a oheň hasili. Na miesto sa dostavilo aj vozidlo policajného zboru, kde bol požiar hlásený tiež. Zostatky kontajnera mestskí policajti zaevidovali na ich neskoršie odstránenie a nahradenia funkčnými nádobami.
Hliadka mestskej polície preverila oznam o väčšej skládke odpadu pri cyklochodníku popri pravom brehu rieky Nitra smer obec Ivanka pri Nitre. Skládku našli po pešom presune približne 3 km od mosta na ulici K rieke. Kvôli zákonnej povinnosti odstrániť nelegálny odpad z verejného priestranstva neskôr preverili, že miesto odpadu spadá pod katastrálne územie mesta Nitry. Keďže podľa oznamovateľa sa na mieste údajne nachádza kamera zo zatiaľ bližšie nezisteného kamerového systému a odpad pribudol iba deň pred zistením, je dôvodný predpoklad potenciálneho zistenia totožnosti páchateľa. Vec je preto postúpená na ďalšie objasnenie.
 
06.01.2021 – STREDA:
V nočných hodinách hliadka mestskej polície preverovala podnet od občanov na Jedlíkovej ulici, ktorí sa sťažovali, že v ich bytovom dome na poschodí opakovane prespáva bezdomovec a znečisťuje spoločné priestranstvo v interiéri. Po príchode na miesto a kontrole panelového domu mestskí policajti zistili na štvrtom poschodí ležať nitrianskeho štyridsaťročného muža bez domova. Mestskí policajti ho vyzvali, aby miesto po sebe očistil, opustil priestory, kde nemá trvalý ani prechodný pobyt a odporučili mu využiť ubytovacie zariadenia a iné sociálne služby, ktoré mesto realizuje pre ľudí s podobnými sociálnymi problémami.
 
07.01.2021 – ŠTVRTOK :
V neskorých večerných hodinách príslušník operačného pracoviska mestskej polície prijal telefonický oznam od občianky zo Štúrovej ulici v mestskej časti Mlynárce, ktorá žije v spoločnej domácnosti s priateľom a maloletými deťmi. Podnet smeroval k osobe jej priateľa, ktorý sa k nej údajne správa násilne, agresívne a pani sa bojí ísť domov. Preto požiadala mestskú políciu o prítomnosť hliadky, keď prinesie deťom jedlo. Príslušníci požiadavke vyhoveli, aby predišli potenciálnej hrozbe násilia v rodine. Za ich prítomnosti matka v poriadku deťom odovzdala potraviny, mestskí policajti zistili, že situáciu v rodine už vo svojej kompetencii rieši aj sociálna kuratela. Mestskí policajti informovali ženu, že môže podať na priateľa trestné oznámenie, ak je presvedčená, že jej ubližuje. Spočiatku túto možnosť odmietala, pretože, podľa jej slov, neverila v nápravu a mala z agresora strach, avšak keď jej mestskí policajti vysvetlili procesný postup a možnosti, žena sa presunula na obvodné oddelenie policajného zboru SR, kde mienila ústne podať trestné oznámenie.
 
08.01.2021 – PIATOK :
V dopoludňajších hodinách neznámy muž položil pred vchod mestskej polície identifikačný doklad totožnosti dvadsaťosemročného španielskeho občana, ktorý zrejme našiel na verejnom priestranstve. Po spísaní potrebného úradného záznamu k udalosti mestskí policajtov doklad odovzdali na príslušné oddelenie policajného zboru.
 
Počas kontroly verejného poriadku v uliciach mesta mestskí policajti zistili silné znečistenie autobusovej zastávky na Staničnej ulici, ktoré spôsobili dvaja bezdomovci. Po pohovore s príslušníkmi bezdomovci zastávku očistili, neporiadok odstránili, uložili do dvoch igelitových vriec, ktoré im zabezpečila hliadka a vrecia vyhodili do smetnej nádoby. Po týchto úkonoch miesto opustili.
 
09.01.2021 – SOBOTA  a 10.01.2021- NEDEĽA:
Mestskí policajti počas piatkových hodín, soboty a nedele dozerali na dodržiavanie verejného poriadku na odberových miestach počas komunálneho testovania na ochorenie Covid-19. Počas ich výkonu nezaznamenali výraznejšie porušenie verejného poriadku alebo narušenie výkonu testovania.
 
Zároveň počas celého kalendárneho týždňa dozerali na dodržiavanie karanténnych opatrení povinných osôb z komunity v mestskej časti Kalvária na Borovej ulici a rovnaký výkon zabezpečovali pri ubytovni na Amfiteátri.
 
 
Späť