RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Voľné pracovné miesto

Pridané dňa 11 Mar 2019

Mestká polícia Nitra >>

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnej pozícii ekonóm Mestskej polície v Nitre.

Výberové konanie bude uskutočnené:
miesto            : útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre
deň                 : pondelok 8. apríla 2019
čas                  : 8:00 h

 

Miesto výkonu práce: Útvar Mestskej polície v Nitre,  Cintorínska ul. 6, 949 01 Nitra

Dátum nástupu: 1.5.2019
 
Základná zložka mzdy: 1 431,-€ v hrubom
 
Náplň (druh) práce:
 • Na základe pokynov nadriadených a v súlade s právnymi predpismi vypracúva rozpočet, sleduje jeho dodržiavanie a zodpovedá za jeho čerpanie. Podľa potreby predkladá vedúcemu finančného oddelenia stav čerpania rozpočtu.
 • Zabezpečuje podklady k vedeniu účtovnej evidencie podľa jednotlivých položiek rozpočtu, vykonáva účtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov.
 • Spracúva mzdovú agendu, vykonáva dodržiavanie zákona o dani z príjmov u zamestnancov, zodpovedá za úhrady do fondov Sociálnej poisťovne.
 • Zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi a poisťovňami. Zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám, vedie ich evidenciu, zodpovedá za likvidáciu faktúr od dodávateľov v stanovenom termíne splatnosti, zodpovedá za správnosť a včasnosť údajov poskytovaných orgánom štátnej správy.
 • V praxi aplikuje predpisy týkajúce sa činností ním riadených zamestnancov.
 • Kontroluje vedenie evidencií ním riadených zamestnancov, pravidelne vykonáva inventúry v pokladni, v prípade potreby zabezpečuje pokladničné práce.
 • Určuje zostatkovú hodnotu škody spôsobenej zamestnávateľovi, vykonáva zrážky z platu zamestnancov.
 • Zodpovedá za riadny chod ním riadeného úseku.
 
Pracovné podmienky:
 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
 
 
Požiadavky na zamestnanca
 
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 
Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov
 
Zručnosti, schopnosti:
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
Všeobecné spôsobilosti:
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Počítače:
 • Microsoft Word - pokročilá
 • Microsoft Excel - pokročilá
 • Microsoft Outlook - pokročilá
 • Internet - pokročilá
 • SOFTIP - pokročilá
 
Osobnostné predpoklady:
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 
Kontaktná osoba:
 
 
  
*Informácia pre uchádzačov o prácu:
Ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku mimo ISTP (nevyužijete funkciu „Poslať životopis“) a kontaktujete zamestnávateľa priamo z Vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov s nasledovným znením:

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Mesto Nitra, IČO: 00308307, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest.
 
Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, sa týkajú aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave a patria do osobitnej kategórie osobných údajov.
Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 
 
Mestská polícia mesta Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
 
Späť