RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Vandalizmus a poškodené stromy

Pridané dňa 14 May 2020

Mestká polícia Nitra >>

Príslušníci mestskej polície prijali podnet od občanov i od poslankyne a predsedníčky Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti o viacerých poškodených stromoch rôznej veľkosti. Túto skutočnosť na niektorých miestach zaregistrovali príslušníci aj vlastnou hliadkovou činnosťou počas kontrol verejného poriadku v uliciach nášho mesta. 

Už pred niekoľkými týždňami boli opätovne vysádzané polámané stromčeky na sídlisku Klokočina pri skateparku a dnes konštatujeme, že jeden z nich bol opätovne poškodený.

 
Kvantitatívne väčšie poškodenie vandal alebo vandali spôsobili v brezovom háji na sídlisku Chrenová 1, ktoré už niekoľko desaťročí slúži ako oddychová zóna plná zelene. Mnohí zo skoršie narodených Chrenovčanov na tomto mieste trávili hodiny a hodiny telesnej výchovy alebo branného cvičenia, prípadne sa tu neskôr prechádzali už so svojimi deťmi alebo sa tu bicyklovali, kolobežkovali alebo korčuľovali.  
 
Mnohé zo stromov, ktoré rástli aj niekoľko desaťročí, nesú známky poškodenia, niektoré sú poškodené zjavne ostrým predmetom, či už sekerou alebo mačetou, na niektorých sú stopy po úderoch tupým predmetom, zrejme kovovou tyčou a minimálne jeden strom má evidentne ručne strhnutú alebo olúpanú kôru na niekoľkých desiatkach centimetrov. Je veľmi pravdepodobné, že niektoré z poškodení môžu byť pre strom fatálne, nakoľko sú pre drevinu vstupnou bránou pre rôzne choroby.
 
 
Môžeme polemizovať o tom, či je to dielo mladých ľudí, ktorí majú teraz, keď nechodia do školy, veľmi veľa času a veľa nezužitkovanej energie, alebo je to len obyčajný primitívny jednorazový vandalský čin. Je smutné, že v čase koronakrízy, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité je zdravie nielen ľudí, ale i pre okolitú prírody, niekto zámerne a nezmyselne poškodzuje životné prostredie. V rozvinutej a už aj priemyselnej aglomerácii, akou krajské mesto Nitra nesporne je, je o to dôležitejšie, aby sme mali čo najviac zdravej zelene nielen pre aktívny oddych, ale aj pre produkciu cenného kyslíka.
 
 
Je možné, že niektorí občania si pomyslia, alebo, čo je pravdepodobnejšie, napíšu na sociálnych sieťach vetu s obviňujúcim podtónom, že kde je polícia, na čo ju máme?! Nechceme sa priehľadne vyhovárať, plne si uvedomujeme zodpovednosť za našu prácu. Nech si však občan skúsi v duchu položiť otázku, či to náhodou nemôže byť aj trošku inak, ako si on, laicky a bez reálnych informácií, predstavuje. Snáď každý si vie predstaviť, že v súčasnej situácii prebiehajúcej pandémie majú príslušníci mestskej polície iné prioritné úlohy. Keď pominie pandémia, mestská polícia sa vráti k štandardnému plneniu základných úloh, ktorých je po celý rok veľmi veľa. Nevieme si však dobre predstaviť, ako by sme mohli aj v budúcnosti zabezpečiť dozor pomaly nad každým stromom. Koľko by nás muselo byť? Odpoveď by bola niekoľko stoviek. Nebolo by lepšie a efektívnejšie dobrovoľne dodržiavať predpisy a zákony, ako ich iba vynucovať silou a hrozbou trestu?
 
Samozrejme, môžeme zvýšiť a zintenzívniť hliadkovanie v brezovom háji i vo všetkých zalesnených plochách na území nášho mesta, ale hliadky budú logicky chýbať na miestach iných, kde veľmi pravdepodobne bude prebiehať iná protiprávna činnosť. A opäť sa znesie na facebooku vlna kritiky na mestskú políciu, kde sme boli, keď niekde poškodili či ukradli auto, kde sme boli, keď na uliciach ničili vandali verejnoprospešné zariadenia, kde sme boli, keď niekoho autom zablokovali a nemohol ísť do práce alebo k lekárovi, kde sme boli, keď v noci hulákali opilci, kde...
 
Odpoveď by bola – strážili sme stromčeky. Takúto jednostranne zameranú hliadkovú činnosť poriadkových útvarov si určite vo vyspelej krajine nepredstavuje nikto. Ďalší argument tých nespokojnejších občanov, ktorý majú odpoveď snáď na všetko, je, aby sme využili kamerový systém. Naša odpoveď je, že ho aj využívame. Snažíme sa ho rozširovať, snažíme sa ho skvalitňovať, zháňame na neho finančné prostriedky z rôznych fondov, jeho rozvoj finančne zabezpečuje i Mesto Nitra, ale tu príde naša prozaická odpoveď – napriek množstvu kamier je logické, že nemôže byť na každom rohu každej ulice či domu, nemôže byť kamera pri každom zoskupení drevín, nemôže byť kamera na každom jednom parkovisku či detskom ihrisku, škole, obchode... Nemusí sa nám to páčiť, ale to sú fakty. A tým faktom je jedno, čo si o nich myslíme my.
 
Samozrejme, využívame aj prenosné kamery či fotopasce, je však otázka, kto z nás vie dopredu, na akom mieste bude prebiehať trestná činnosť? Snáď len samotný páchateľ. A niekedy ani ten nie.
Na celom svete sa odborníci na bezpečnosť miest už pred niekoľkými desaťročiami zhodli, že napriek zdokonaľujúcej sa technike, je najlepšou prevenciou alebo spôsobom, ako znížiť takéto nepredvídateľné vandalstvo, obyčajná ľudská všímavosť a občianska zodpovednosť spozorovaný čin okamžite nahlásiť na políciu.
 
 
Ako sme v krátkosti vysvetlili, policajt nemôže byť vždy a všade, ale občania predsa na území mesta takmer všade sú. Žije tu takmer 80 000 ľudí, ďalšie tisícky dochádzajú za prácou alebo štúdiom, čo je veľmi, naozaj veľmi veľa očí, ktoré si môžu všimnúť napríklad aj to, že niekto poškodzuje, seká a udiera do viacerých stromov v brezovom háji. A takmer každý má pri sebe mobil. A každý mobil má fotoaparát či kameru.
 
Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že hrozba trestu pre páchateľa, ktorou je v tomto prípade sadzba odňatia slobody až na jeden rok, prípadne vyššia, ak bude aj spôsobená škoda vyššia, je jednoducho dlhodobo neúčinná. Každý páchateľ je presvedčený, že práve on bude ten, ktorého nechytia, že práve on bude ten šikovnejší.
 
Nielen my, mestskí policajti v Nitre, ale aj ostatné policajné zložky všade vo svete majú empirické znalosti, že okrem správnej a vhodnej výchovy našich detí, aby si vážili a neničili cudzí majetok, je občianska spolupráca s poriadkovými útvarmi a zložkami jediným efektívnym prostriedkom, ako reálne znížiť mieru páchaného vandalizmu.
 

Preto vyzývame slušných občanov v našom meste, ktorým záleží, v akom prostredí žijeme, všímajte si tých neslušných, tých, ktorí nám to prostredie zhoršujú, poškodzujú a neváhajte ich nahlásiť.

 

Nie je to bonzovanie. Je to pomoc.

Pomoc nám všetkým.

Nielen proti korone, ale i proti vandalom to spolu zvládneme

 
 
 
Späť